Witamy na GTAOnline Obecny czas to 2018-11-20, 08:53 Użytkowników: 76740
Strona główna | Użytkownicy | Grupy | Faq | Regulamin | Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Nie działa logowanko
Autor Wiadomość

Thinks 





Informacje
Nick w MP: SataN
Wiek: 14
Na forum: 1573 dni
Posty: 643
Piwa: 2052
Respekt: 8,3

Wysłany: 2018-09-09, 14:05   Nie działa logowanko



Loading script failed: login-panel\c.lua:214: 'end' expected(to close 'function' at line 95) near '<eof>'
if getElementData(localPlayer"player:uid"then return end

local root getRootElement()
local resourceRoot getResourceRootElement(getThisResource())
local screenWidthscreenHeight guiGetScreenSize()
local selectedLanguage false 

local startTicking getTickCount()
local blurStrength 20

local sx,sy=guiGetScreenSize()

local myScreenSource dxCreateScreenSource(screenWidthscreenHeight)
blurShaderblurTec dxCreateShader("shaders/BlurShader.fx")

function handleKeys(keypress)
    if key == "mouse1" then 
        if press then 
            if selectedLanguage then 
                if isCursorOnElement(504*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryLogin"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                elseif isCursorOnElement(701*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryRegister"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                end
            end
        end
    end
end 

function renderblur()
    if blur == true then
        dxUpdateScreenSource(myScreenSource)
        
        dxSetShaderValue(blurShader"ScreenSource"myScreenSource);
        dxSetShaderValue(blurShader"BlurStrength"blurStrength);
        dxSetShaderValue(blurShader"UVSize"screenWidthscreenHeight);

        dxDrawImage(00screenWidthscreenHeightblurShader)
    end
end
addEventHandler("onClientRender"rootrenderblur)

addEventHandler("onClientResourceStop"resourceRoot,
function()
    if (blurShaderthen
        destroyElement(blurShader)
        blurShader nil
    end
end)

dxfont0_gz dxCreateFont("gz.ttf",30)
dxfont1_gz dxCreateFont("gz.ttf",20)
dxfont2_gz dxCreateFont("gz.ttf"14)

x,y=-2006.86,45.18,67.34-- my width
intro_step=math.random(0,850)

local data={ showed=nilbutton={}, info=nilmisc=nil, }

function isMouseIn(psx,psy,pssx,pssy,abx,aby)
    if not isCursorShowing() then return end
    cx,cy=getCursorPosition()
    cx,cy=cx*sx,cy*sy
    if cx >= psx and cx <= psx+pssx and cy >= psy and cy <= psy+pssy then
        return true,cx,cy
    else
        return false
    end
end
local dist 100
local angler 0
function getPointFromDistanceRotation(xydistangler)
    local a math.rad(90 angler)
    local dx math.cos(a) * dist;
    local dy math.sin(a) * dist;
    return x+dxy+dy;
end

function roundedRectangle(xywhcolor)
  dxDrawRectangle(xywhcolorfalse)
  dxDrawRectangle(2141colorfalse)
  dxDrawRectangle(2h41colorfalse)
  dxDrawRectangle(1214colorfalse)
  dxDrawRectangle(w214colorfalse)
end

function math.round(numberdecimalsmethod)
    decimals decimals or 0
    local factor 10 decimals
    if (method == "ceil" or method == "floor"then return math[method](number factor) / factor
    else return tonumber(("%."..decimals.."f"):format(number)) end
end
local screenWscreenH guiGetScreenSize()

function renderLoginBox()
if data.misc then
            local bit getSoundFFTData(data.misc20483)
            for i,v in ipairs(bit) do
                rytm math.round((v*320),0)>100 and 100 or math.round((v*320),0)
                dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"light.png"000tocolor(0114255rytm), false)
            end
    local localization exports["br_localization"]
    
    if not selectedLanguage then 
        dxDrawRectangle(381*sx268*sy604*sx235*sytocolor(000202), false)
        if isCursorOnElement(405*sx313*sy254*sx143*sythen 
            dxDrawImage(405*sx313*sy254*sx143*sy"english.png"000tocolor(255255255255), false)
            if getKeyState("mouse1"then 
                selectedLanguage "english"
                localization:setPlayerLocalization(localPlayer"english")
                guiSetVisible(logintrue)
                guiSetVisible(passtrue)
                guiSetInputEnabled(true)
                guiBringToFront(login)
            end
        else 
            dxDrawImage(405*sx313*sy254*sx143*sy"english.png"000tocolor(255255255155), false)
        end 
        
        if isCursorOnElement(705*sx313*sy254*sx143*sythen 
            dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255255), false)
            if getKeyState("mouse1"then 
                selectedLanguage "polish"
                localization:setPlayerLocalization(localPlayer"polish")
                guiSetVisible(logintrue)
                guiSetVisible(passtrue)
                guiSetInputEnabled(true)
                guiBringToFront(login)
            end
        else 
            dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255155), false)
        end
                   dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"graficzka.png"000tocolor(255255255255), false)
    if data.info then dxDrawText(data.info,  screenW 0.1875screenH 0.7025screenW 0.8305screenH 0.7488tocolor(255255255255), 1.00dxfont2_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalseend
    dxDrawText("Login"screenW 0.1945screenH 0.3850screenW 0.4430screenH 0.4725tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
    dxDrawText("Hasło"screenW 0.5750screenH 0.3862screenW 0.8234screenH 0.4738tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
    if not isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255170), false)
    else roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend

    if not isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0144255170), false)
    else roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend
    dxDrawText("Zaloguj na serwer"screenW 0.2055screenH 0.6100screenW 0.4211screenH 0.6837tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
    dxDrawText("Załóż konto"screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.8109screenH 0.6875tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
                   local hype interpolateBetween(000, -151000, ((getTickCount() - startTicking) / 2500), "SineCurve")
    dxDrawImage(screenW 0.2805screenH 0.1412 hypescreenW 0.4688screenH 0.1875"logo.png"000tocolor(255255255255), false)
    local x,y=getPointFromDistanceRotation(2313.581282.80distangler)
    setCameraMatrix(-2006.86,45.18,67.34)
    angler=(angler+0.1)
end
end





addEventHandler("onClientClick"root, function(btn,state)
    if btn=="left" and state=="down" then
        if isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) < or string.len(pass) < 2 then
                data.info="Wypełnij wszystkie pola!"
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:checkAccount"resourceRootloginpass)
        end
        if isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) > 22 or string.len(pass) > 22 and string.len(login) < or string.len(pass) < 3 then
                data.info="Login/Hasło muszą mieć mniej niż od 3 do 22 znaków."
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:newAccount"resourceRootloginpass)
        end
    end
end)

addEvent("logging:result"true)
addEventHandler("logging:result"resourceRoot, function(value,info)
    if not info then info="" end
    if value then
        data.showed=false
        showZones(data.misc)
        
        -- Usuwamy elementy
        destroyElement(data.button[1])
        destroyElement(data.button[2])
        removeEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
                        removeEventHandler("onClientKey"roothandleKeys)

    else
        data.info=tostring(info)
        setTimer(function() data.info=nil end30001)
    end
end)

addEventHandler("onClientResourceStart"resourceRoot, function()
    showChat(false)
    showCursor(true)
    fadeCamera(true)
    data.showed=true
    --setElementAlpha(localPlayer,0)
    data.misc=playSound("misc/intro.mp3",true)
    setSoundVolume(data.misc1.0)
    showPlayerHudComponent("all",false)
    guiSetInputMode("no_binds_when_editing")
    setElementData(localPlayer,"status","Loguje się")
    setElementData(localPlayer,"player:logged",false)
    addEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
    data.button[1]=guiCreateEdit(0.190.470.260.06""true)
    data.button[2]=guiCreateEdit(0.570.470.260.06""true) 
    guiEditSetMasked(data.button[2],true)
end)


_________________
Podpis został zablokowany przez Administrację
Postaw piwo autorowi tego posta
 

OchIAch 





Informacje
Nick w MP: OchIAch
Wiek: 19
Na forum: 361 dni
Posty: 157
Piwa: 433
Respekt: 105,3
Respekt: 105,3

Wysłany: 2018-09-09, 14:06   



Brakuje ci enda

if getElementData(localPlayer"player:uid"then return end

local root getRootElement()
local resourceRoot getResourceRootElement(getThisResource())
local screenWidthscreenHeight guiGetScreenSize()
local selectedLanguage false 

local startTicking getTickCount()
local blurStrength 20

local sx,sy=guiGetScreenSize()

local myScreenSource dxCreateScreenSource(screenWidthscreenHeight)
blurShaderblurTec dxCreateShader("shaders/BlurShader.fx")

function handleKeys(keypress)
    if key == "mouse1" then 
        if press then 
            if selectedLanguage then 
                if isCursorOnElement(504*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryLogin"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                elseif isCursorOnElement(701*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryRegister"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                end
            end
        end
    end
end 

function renderblur()
    if blur == true then
        dxUpdateScreenSource(myScreenSource)
        
        dxSetShaderValue(blurShader"ScreenSource"myScreenSource);
        dxSetShaderValue(blurShader"BlurStrength"blurStrength);
        dxSetShaderValue(blurShader"UVSize"screenWidthscreenHeight);

        dxDrawImage(00screenWidthscreenHeightblurShader)
    end
end
addEventHandler("onClientRender"rootrenderblur)

addEventHandler("onClientResourceStop"resourceRoot,
function()
    if (blurShaderthen
        destroyElement(blurShader)
        blurShader nil
    end
end)

dxfont0_gz dxCreateFont("gz.ttf",30)
dxfont1_gz dxCreateFont("gz.ttf",20)
dxfont2_gz dxCreateFont("gz.ttf"14)

x,y=-2006.86,45.18,67.34-- my width
intro_step=math.random(0,850)

local data={ showed=nilbutton={}, info=nilmisc=nil, }

function isMouseIn(psx,psy,pssx,pssy,abx,aby)
    if not isCursorShowing() then return end
    cx,cy=getCursorPosition()
    cx,cy=cx*sx,cy*sy
    if cx >= psx and cx <= psx+pssx and cy >= psy and cy <= psy+pssy then
        return true,cx,cy
    else
        return false
    end
end
local dist 100
local angler 0
function getPointFromDistanceRotation(xydistangler)
    local a math.rad(90 angler)
    local dx math.cos(a) * dist;
    local dy math.sin(a) * dist;
    return x+dxy+dy;
end

function roundedRectangle(xywhcolor)
  dxDrawRectangle(xywhcolorfalse)
  dxDrawRectangle(2141colorfalse)
  dxDrawRectangle(2h41colorfalse)
  dxDrawRectangle(1214colorfalse)
  dxDrawRectangle(w214colorfalse)
end

function math.round(numberdecimalsmethod)
    decimals decimals or 0
    local factor 10 decimals
    if (method == "ceil" or method == "floor"then return math[method](number factor) / factor
    else return tonumber(("%."..decimals.."f"):format(number)) end
end
local screenWscreenH guiGetScreenSize()

function renderLoginBox()
if data.misc then
            local bit getSoundFFTData(data.misc20483)
            for i,v in ipairs(bit) do
                rytm math.round((v*320),0)>100 and 100 or math.round((v*320),0)
                dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"light.png"000tocolor(0114255rytm), false)
            end
    local localization exports["br_localization"]
    
    if not selectedLanguage then 
        dxDrawRectangle(381*sx268*sy604*sx235*sytocolor(000202), false)
        if isCursorOnElement(405*sx313*sy254*sx143*sythen 
            dxDrawImage(405*sx313*sy254*sx143*sy"english.png"000tocolor(255255255255), false)
            if getKeyState("mouse1"then 
                selectedLanguage "english"
                localization:setPlayerLocalization(localPlayer"english")
                guiSetVisible(logintrue)
                guiSetVisible(passtrue)
                guiSetInputEnabled(true)
                guiBringToFront(login)
            end
        else 
            dxDrawImage(405*sx313*sy254*sx143*sy"english.png"000tocolor(255255255155), false)
        end 
        
        if isCursorOnElement(705*sx313*sy254*sx143*sythen 
            dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255255), false)
            if getKeyState("mouse1"then 
                selectedLanguage "polish"
                localization:setPlayerLocalization(localPlayer"polish")
                guiSetVisible(logintrue)
                guiSetVisible(passtrue)
                guiSetInputEnabled(true)
                guiBringToFront(login)
            end
        else 
            dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255155), false)
        end
    end
                   dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"graficzka.png"000tocolor(255255255255), false)
    if data.info then dxDrawText(data.info,  screenW 0.1875screenH 0.7025screenW 0.8305screenH 0.7488tocolor(255255255255), 1.00dxfont2_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalseend
    dxDrawText("Login"screenW 0.1945screenH 0.3850screenW 0.4430screenH 0.4725tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
    dxDrawText("Hasło"screenW 0.5750screenH 0.3862screenW 0.8234screenH 0.4738tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
    if not isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255170), false)
    else roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend

    if not isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0144255170), false)
    else roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend
    dxDrawText("Zaloguj na serwer"screenW 0.2055screenH 0.6100screenW 0.4211screenH 0.6837tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
    dxDrawText("Załóż konto"screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.8109screenH 0.6875tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
                   local hype interpolateBetween(000, -151000, ((getTickCount() - startTicking) / 2500), "SineCurve")
    dxDrawImage(screenW 0.2805screenH 0.1412 hypescreenW 0.4688screenH 0.1875"logo.png"000tocolor(255255255255), false)
    local x,y=getPointFromDistanceRotation(2313.581282.80distangler)
    setCameraMatrix(-2006.86,45.18,67.34)
    angler=(angler+0.1)
end
end





addEventHandler("onClientClick"root, function(btn,state)
    if btn=="left" and state=="down" then
        if isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) < or string.len(pass) < 2 then
                data.info="Wypełnij wszystkie pola!"
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:checkAccount"resourceRootloginpass)
        end
        if isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) > 22 or string.len(pass) > 22 and string.len(login) < or string.len(pass) < 3 then
                data.info="Login/Hasło muszą mieć mniej niż od 3 do 22 znaków."
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:newAccount"resourceRootloginpass)
        end
    end
end)

addEvent("logging:result"true)
addEventHandler("logging:result"resourceRoot, function(value,info)
    if not info then info="" end
    if value then
        data.showed=false
        showZones(data.misc)
        
        -- Usuwamy elementy
        destroyElement(data.button[1])
        destroyElement(data.button[2])
        removeEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
                        removeEventHandler("onClientKey"roothandleKeys)

    else
        data.info=tostring(info)
        setTimer(function() data.info=nil end30001)
    end
end)

addEventHandler("onClientResourceStart"resourceRoot, function()
    showChat(false)
    showCursor(true)
    fadeCamera(true)
    data.showed=true
    --setElementAlpha(localPlayer,0)
    data.misc=playSound("misc/intro.mp3",true)
    setSoundVolume(data.misc1.0)
    showPlayerHudComponent("all",false)
    guiSetInputMode("no_binds_when_editing")
    setElementData(localPlayer,"status","Loguje się")
    setElementData(localPlayer,"player:logged",false)
    addEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
    data.button[1]=guiCreateEdit(0.190.470.260.06""true)
    data.button[2]=guiCreateEdit(0.570.470.260.06""true) 
    guiEditSetMasked(data.button[2],true)
end)


_________________
Postaw piwo autorowi tego posta
 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Thinks

Thinks 





Informacje
Nick w MP: SataN
Wiek: 14
Na forum: 1573 dni
Posty: 643
Piwa: 2052
Respekt: 8,3

Wysłany: 2018-09-09, 14:32   



OchIAch, działa ale
nie pokazuje wyboru języka, tylko odrazu logowanie, wpierw niech pokaze wybór języka a później logowanie ;-;
kod:
if getElementData(localPlayer"player:uid"then return end

local root getRootElement()
local resourceRoot getResourceRootElement(getThisResource())
local screenWidthscreenHeight guiGetScreenSize()
local selectedLanguage false 

local startTicking getTickCount()
local blurStrength 20

local sx,sy=guiGetScreenSize()

local myScreenSource dxCreateScreenSource(screenWidthscreenHeight)
blurShaderblurTec dxCreateShader("shaders/BlurShader.fx")

function handleKeys(keypress)
    if key == "mouse1" then 
        if press then 
            if selectedLanguage then 
                if isCursorOnElement(504*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryLogin"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                elseif isCursorOnElement(701*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryRegister"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                end
            end
        end
    end
end 

function isCursorOnElement(x,y,w,h)
    local mx,my getCursorPosition ()
    local fullx,fully guiGetScreenSize()
    cursorx,cursory mx*fullx,my*fully
    if cursorx and cursorx and cursory and cursory h then
        return true
    else
        return false
    end
end


function renderblur()
    if blur == true then
        dxUpdateScreenSource(myScreenSource)
        
        dxSetShaderValue(blurShader"ScreenSource"myScreenSource);
        dxSetShaderValue(blurShader"BlurStrength"blurStrength);
        dxSetShaderValue(blurShader"UVSize"screenWidthscreenHeight);

        dxDrawImage(00screenWidthscreenHeightblurShader)
    end
end
addEventHandler("onClientRender"rootrenderblur)

addEventHandler("onClientResourceStop"resourceRoot,
function()
    if (blurShaderthen
        destroyElement(blurShader)
        blurShader nil
    end
end)

dxfont0_gz dxCreateFont("gz.ttf",30)
dxfont1_gz dxCreateFont("gz.ttf",20)
dxfont2_gz dxCreateFont("gz.ttf"14)

x,y=-2006.86,45.18,67.34-- my width
intro_step=math.random(0,850)

local data={ showed=nilbutton={}, info=nilmisc=nil, }

function isMouseIn(psx,psy,pssx,pssy,abx,aby)
    if not isCursorShowing() then return end
    cx,cy=getCursorPosition()
    cx,cy=cx*sx,cy*sy
    if cx >= psx and cx <= psx+pssx and cy >= psy and cy <= psy+pssy then
        return true,cx,cy
    else
        return false
    end
end
local dist 100
local angler 0
function getPointFromDistanceRotation(xydistangler)
    local a math.rad(90 angler)
    local dx math.cos(a) * dist;
    local dy math.sin(a) * dist;
    return x+dxy+dy;
end

function roundedRectangle(xywhcolor)
  dxDrawRectangle(xywhcolorfalse)
  dxDrawRectangle(2141colorfalse)
  dxDrawRectangle(2h41colorfalse)
  dxDrawRectangle(1214colorfalse)
  dxDrawRectangle(w214colorfalse)
end

function math.round(numberdecimalsmethod)
    decimals decimals or 0
    local factor 10 decimals
    if (method == "ceil" or method == "floor"then return math[method](number factor) / factor
    else return tonumber(("%."..decimals.."f"):format(number)) end
end
local screenWscreenH guiGetScreenSize()

function renderLoginBox()
if data.misc then
            local bit getSoundFFTData(data.misc20483)
            for i,v in ipairs(bit) do
                rytm math.round((v*320),0)>100 and 100 or math.round((v*320),0)
                dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"light.png"000tocolor(0114255rytm), false)
            end
    local localization exports["br_localization"]
    
    if not selectedLanguage then 
        dxDrawRectangle(381*sx268*sy604*sx235*sytocolor(000202), false)
        if isCursorOnElement(405*sx313*sy254*sx143*sythen 
            dxDrawImage(405*sx313*sy254*sx143*sy"english.png"000tocolor(255255255255), false)
            if getKeyState("mouse1"then 
                selectedLanguage "english"
                localization:setPlayerLocalization(localPlayer"english")
                guiSetVisible(logintrue)
                guiSetVisible(passtrue)
                guiSetInputEnabled(true)
                guiBringToFront(login)
            end
        else 
            dxDrawImage(405*sx313*sy254*sx143*sy"english.png"000tocolor(255255255155), false)
        end 
        
        if isCursorOnElement(705*sx313*sy254*sx143*sythen 
            dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255255), false)
            if getKeyState("mouse1"then 
                selectedLanguage "polish"
                localization:setPlayerLocalization(localPlayer"polish")
                guiSetVisible(logintrue)
                guiSetVisible(passtrue)
                guiSetInputEnabled(true)
                guiBringToFront(login)
            end
        else 
            dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255155), false)
        end
    end
                   dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"graficzka.png"000tocolor(255255255255), false)
    if data.info then dxDrawText(data.info,  screenW 0.1875screenH 0.7025screenW 0.8305screenH 0.7488tocolor(255255255255), 1.00dxfont2_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalseend
    dxDrawText("Login"screenW 0.1945screenH 0.3850screenW 0.4430screenH 0.4725tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
    dxDrawText("Hasło"screenW 0.5750screenH 0.3862screenW 0.8234screenH 0.4738tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
    if not isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255170), false)
    else roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend

    if not isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0144255170), false)
    else roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend
    dxDrawText("Zaloguj na serwer"screenW 0.2055screenH 0.6100screenW 0.4211screenH 0.6837tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
    dxDrawText("Załóż konto"screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.8109screenH 0.6875tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
                   local hype interpolateBetween(000, -151000, ((getTickCount() - startTicking) / 2500), "SineCurve")
    dxDrawImage(screenW 0.2805screenH 0.1412 hypescreenW 0.4688screenH 0.1875"logo.png"000tocolor(255255255255), false)
    local x,y=getPointFromDistanceRotation(2313.581282.80distangler)
    setCameraMatrix(-2006.86,45.18,67.34)
    angler=(angler+0.1)
end
end





addEventHandler("onClientClick"root, function(btn,state)
    if btn=="left" and state=="down" then
        if isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) < or string.len(pass) < 2 then
                data.info="Wypełnij wszystkie pola!"
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:checkAccount"resourceRootloginpass)
        end
        if isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) > 22 or string.len(pass) > 22 and string.len(login) < or string.len(pass) < 3 then
                data.info="Login/Hasło muszą mieć mniej niż od 3 do 22 znaków."
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:newAccount"resourceRootloginpass)
        end
    end
end)

addEvent("logging:result"true)
addEventHandler("logging:result"resourceRoot, function(value,info)
    if not info then info="" end
    if value then
        data.showed=false
        showZones(data.misc)
        
        -- Usuwamy elementy
        destroyElement(data.button[1])
        destroyElement(data.button[2])
        removeEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
                        removeEventHandler("onClientKey"roothandleKeys)

    else
        data.info=tostring(info)
        setTimer(function() data.info=nil end30001)
    end
end)

addEventHandler("onClientResourceStart"resourceRoot, function()
    showChat(false)
    showCursor(true)
    fadeCamera(true)
    data.showed=true
    --setElementAlpha(localPlayer,0)
    data.misc=playSound("misc/intro.mp3",true)
    setSoundVolume(data.misc1.0)
    showPlayerHudComponent("all",false)
    guiSetInputMode("no_binds_when_editing")
    setElementData(localPlayer,"status","Loguje się")
    setElementData(localPlayer,"player:logged",false)
    addEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
    data.button[1]=guiCreateEdit(0.190.470.260.06""true)
    data.button[2]=guiCreateEdit(0.570.470.260.06""true) 
    guiEditSetMasked(data.button[2],true)
end)


_________________
Podpis został zablokowany przez Administrację
Postaw piwo autorowi tego posta
 

OchIAch 





Informacje
Nick w MP: OchIAch
Wiek: 19
Na forum: 361 dni
Posty: 157
Piwa: 433
Respekt: 105,3
Respekt: 105,3

Wysłany: 2018-09-09, 15:16   



To to musisz sam sobie zrobić, gtao to pomoc a nie darmowa siła robocza, polecam jakąś zmienną

_________________
Postaw piwo autorowi tego posta
 

Thinks 





Informacje
Nick w MP: SataN
Wiek: 14
Na forum: 1573 dni
Posty: 643
Piwa: 2052
Respekt: 8,3

Wysłany: 2018-09-09, 15:19   



OchIAch, No właśnie ,,pomoc" a nie wiem jak to zrobić.

_________________
Podpis został zablokowany przez Administrację
Postaw piwo autorowi tego posta
 

Wilq 





Informacje
Nick w MP: WilQ
Wiek: 18
Na forum: 1675 dni
Posty: 196
Piwa: 32
Respekt: 130,5
Respekt: 130,5

Wysłany: 2018-09-09, 17:05   



Sprawdź ten kod:



local root getRootElement()
local resourceRoot getResourceRootElement(getThisResource())
local screenWidthscreenHeight guiGetScreenSize()
local selectedLanguage false 

local startTicking getTickCount()
local blurStrength 20

local sx,sy=guiGetScreenSize()

local myScreenSource dxCreateScreenSource(screenWidthscreenHeight)
blurShaderblurTec dxCreateShader("shaders/BlurShader.fx")

function handleKeys(keypress)
    if key == "mouse1" then 
        if press then 
            if selectedLanguage then 
                if isCursorOnElement(504*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryLogin"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                elseif isCursorOnElement(701*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryRegister"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                end
            end
        end
    end
end 

function isCursorOnElement(x,y,w,h)
    local mx,my getCursorPosition ()
    local fullx,fully guiGetScreenSize()
    cursorx,cursory mx*fullx,my*fully
    if cursorx and cursorx and cursory and cursory h then
        return true
    else
        return false
    end
end


function renderblur()
    if blur == true then
        dxUpdateScreenSource(myScreenSource)
        
        dxSetShaderValue(blurShader"ScreenSource"myScreenSource);
        dxSetShaderValue(blurShader"BlurStrength"blurStrength);
        dxSetShaderValue(blurShader"UVSize"screenWidthscreenHeight);

        dxDrawImage(00screenWidthscreenHeightblurShader)
    end
end
addEventHandler("onClientRender"rootrenderblur)

addEventHandler("onClientResourceStop"resourceRoot,
function()
    if (blurShaderthen
        destroyElement(blurShader)
        blurShader nil
    end
end)

dxfont0_gz dxCreateFont("gz.ttf",30)
dxfont1_gz dxCreateFont("gz.ttf",20)
dxfont2_gz dxCreateFont("gz.ttf"14)

x,y=-2006.86,45.18,67.34-- my width
intro_step=math.random(0,850)

local data={ showed=nilbutton={}, info=nilmisc=nil, }

function isMouseIn(psx,psy,pssx,pssy,abx,aby)
    if not isCursorShowing() then return end
    cx,cy=getCursorPosition()
    cx,cy=cx*sx,cy*sy
    if cx >= psx and cx <= psx+pssx and cy >= psy and cy <= psy+pssy then
        return true,cx,cy
    else
        return false
    end
end
local dist 100
local angler 0
function getPointFromDistanceRotation(xydistangler)
    local a math.rad(90 angler)
    local dx math.cos(a) * dist;
    local dy math.sin(a) * dist;
    return x+dxy+dy;
end

function roundedRectangle(xywhcolor)
  dxDrawRectangle(xywhcolorfalse)
  dxDrawRectangle(2141colorfalse)
  dxDrawRectangle(2h41colorfalse)
  dxDrawRectangle(1214colorfalse)
  dxDrawRectangle(w214colorfalse)
end

function math.round(numberdecimalsmethod)
    decimals decimals or 0
    local factor 10 decimals
    if (method == "ceil" or method == "floor"then return math[method](number factor) / factor
    else return tonumber(("%."..decimals.."f"):format(number)) end
end
local screenWscreenH guiGetScreenSize()

function renderLoginBox()
    if data.misc then
        local bit getSoundFFTData(data.misc20483)
        for i,v in ipairs(bit) do
            rytm math.round((v*320),0)>100 and 100 or math.round((v*320),0)
            dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"light.png"000tocolor(0114255rytm), false)
        end
        local localization exports["br_localization"]
        
        if not selectedLanguage then 
            dxDrawRectangle(381*sx268*sy604*sx235*sytocolor(000202), false)
            if isCursorOnElement(405*sx313*sy254*sx143*sythen 
                dxDrawImage(405*sx313*sy254*sx143*sy"english.png"000tocolor(255255255255), false)
                if getKeyState("mouse1"then 
                    selectedLanguage "english"
                    localization:setPlayerLocalization(localPlayer"english")
                    guiSetVisible(logintrue)
                    guiSetVisible(passtrue)
                    guiSetInputEnabled(true)
                    guiBringToFront(login)
                end
            else 
                dxDrawImage(405*sx313*sy254*sx143*sy"english.png"000tocolor(255255255155), false)
            end 
            
            if isCursorOnElement(705*sx313*sy254*sx143*sythen 
                dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255255), false)
                if getKeyState("mouse1"then 
                    selectedLanguage "polish"
                    localization:setPlayerLocalization(localPlayer"polish")
                    guiSetVisible(logintrue)
                    guiSetVisible(passtrue)
                    guiSetInputEnabled(true)
                    guiBringToFront(login)
                end
            else 
                dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255155), false)
            end
            return
        end
                       dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"graficzka.png"000tocolor(255255255255), false)
        if data.info then dxDrawText(data.info,  screenW 0.1875screenH 0.7025screenW 0.8305screenH 0.7488tocolor(255255255255), 1.00dxfont2_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalseend
        dxDrawText("Login"screenW 0.1945screenH 0.3850screenW 0.4430screenH 0.4725tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
        dxDrawText("Hasło"screenW 0.5750screenH 0.3862screenW 0.8234screenH 0.4738tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
        if not isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255170), false)
        else roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend

        if not isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0144255170), false)
        else roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend
        dxDrawText("Zaloguj na serwer"screenW 0.2055screenH 0.6100screenW 0.4211screenH 0.6837tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
        dxDrawText("Załóż konto"screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.8109screenH 0.6875tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
        local hype interpolateBetween(000, -151000, ((getTickCount() - startTicking) / 2500), "SineCurve")
        dxDrawImage(screenW 0.2805screenH 0.1412 hypescreenW 0.4688screenH 0.1875"logo.png"000tocolor(255255255255), false)
        local x,y=getPointFromDistanceRotation(2313.581282.80distangler)
        setCameraMatrix(-2006.86,45.18,67.34)
        angler=(angler+0.1)
    end
end





addEventHandler("onClientClick"root, function(btn,state)
    if btn=="left" and state=="down" then
        if isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) < or string.len(pass) < 2 then
                data.info="Wypełnij wszystkie pola!"
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:checkAccount"resourceRootloginpass)
        end
        if isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) > 22 or string.len(pass) > 22 and string.len(login) < or string.len(pass) < 3 then
                data.info="Login/Hasło muszą mieć mniej niż od 3 do 22 znaków."
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:newAccount"resourceRootloginpass)
        end
    end
end)

addEvent("logging:result"true)
addEventHandler("logging:result"resourceRoot, function(value,info)
    if not info then info="" end
    if value then
        data.showed=false
        showZones(data.misc)
        
        -- Usuwamy elementy
        destroyElement(data.button[1])
        destroyElement(data.button[2])
        removeEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
        removeEventHandler("onClientKey"roothandleKeys)

    else
        data.info=tostring(info)
        setTimer(function() data.info=nil end30001)
    end
end)

addEventHandler("onClientResourceStart"resourceRoot, function()
    showChat(false)
    showCursor(true)
    fadeCamera(true)
    data.showed=true
    --setElementAlpha(localPlayer,0)
    data.misc=playSound("misc/intro.mp3",true)
    setSoundVolume(data.misc1.0)
    showPlayerHudComponent("all",false)
    guiSetInputMode("no_binds_when_editing")
    setElementData(localPlayer,"status","Loguje się")
    setElementData(localPlayer,"player:logged",false)
    addEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
    data.button[1]=guiCreateEdit(0.190.470.260.06""true)
    data.button[2]=guiCreateEdit(0.570.470.260.06""true) 
    guiEditSetMasked(data.button[2],true)
end)


Postaw piwo autorowi tego posta
 

boszboszek 
HEY





Informacje
Nick w MP: boszekbosz
Wiek: 18
Na forum: 752 dni
Posty: 132
Piwa: 1129
Respekt: 105,8
Respekt: 105,8

Wysłany: 2018-09-09, 17:43   



"Thinks" napisał/a:

OchIAch, No właśnie ,,pomoc" a nie wiem jak to zrobić.

Pomoc nie polega na tym, aby dać Ci wszystko jak na tacy - my możemy Cię tylko naprowadzić. A do sedna problemu musisz wgłębić się sam.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

Thinks 





Informacje
Nick w MP: SataN
Wiek: 14
Na forum: 1573 dni
Posty: 643
Piwa: 2052
Respekt: 8,3

Wysłany: 2018-09-09, 18:16   



Wilq, Nadal, teraz nie pokazuje gui od logowania ale pokazuje efekty w rytm muzyki i editboxy a wyboru języka nadal nie ma ;-;

_________________
Podpis został zablokowany przez Administrację
Postaw piwo autorowi tego posta
 

Wilq 





Informacje
Nick w MP: WilQ
Wiek: 18
Na forum: 1675 dni
Posty: 196
Piwa: 32
Respekt: 130,5
Respekt: 130,5

Wysłany: 2018-09-09, 18:51   



Gościu, użyłeś jakiegoś skalowania do flag państwa i reszty przy tym jak się sprawdza selectedLanguage? Odpowiem za Ciebie - NIE.

Pobierasz rozmiar ekranu klienta (sx, sy), założmy, że mamy 1920 i 1080.
Linijka kodu (jedna z kilku) odpowiadających za rysowanie flagi.

dxDrawImage(705*sx313*sy254*sx143*sy"polish.png"000tocolor(255255255155), false)


Widzisz Pan to? 705*1020=1353600. Na pozycji 1353600 oraz 338040 rysuje się flaga.
Brak skalowania, co do wyboru języka i rysowaniu późniejszym reszty, od razu tworzysz editboxy (na samym dole), możliwe, że za moment wyślę Ci gotowy kod.

BTW. Co to za elementy GUI 'pass' i 'login'? Chodzi Ci o te edit boxy?

Zrobiłem skalowanie na FullHD. Mam dzisiaj dobre serce i wyślę Ci działający kod z wyborem języka. Zakomentowałem to co wywalało błędy, sam znajdziesz chyba co. Oczekuję piwka kochanie ; )



local root getRootElement()
local resourceRoot getResourceRootElement(getThisResource())
local screenWidthscreenHeight guiGetScreenSize()


local startTicking getTickCount()
local blurStrength 20

local sx,sy=guiGetScreenSize()

local myScreenSource dxCreateScreenSource(screenWidthscreenHeight)
blurShaderblurTec dxCreateShader("shaders/BlurShader.fx")

function handleKeys(keypress)
    if key == "mouse1" then 
        if press then 
            if selectedLanguage then 
                if isCursorOnElement(504*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryLogin"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                elseif isCursorOnElement(701*sx444*sy155*sx37*sythen 
                    triggerEvent("onPlayerTryRegister"localPlayerguiGetText(login), guiGetText(pass))
                end
            end
        end
    end
end 

function isCursorOnElement(x,y,w,h)
    local mx,my getCursorPosition ()
    local fullx,fully guiGetScreenSize()
    cursorx,cursory mx*fullx,my*fully
    if cursorx and cursorx and cursory and cursory h then
        return true
    else
        return false
    end
end


function renderblur()
    if blur == true then
        dxUpdateScreenSource(myScreenSource)
        
        dxSetShaderValue(blurShader"ScreenSource"myScreenSource);
        dxSetShaderValue(blurShader"BlurStrength"blurStrength);
        dxSetShaderValue(blurShader"UVSize"screenWidthscreenHeight);

        dxDrawImage(00screenWidthscreenHeightblurShader)
    end
end
addEventHandler("onClientRender"rootrenderblur)

addEventHandler("onClientResourceStop"resourceRoot,
function()
    if (blurShaderthen
        destroyElement(blurShader)
        blurShader nil
    end
end)

dxfont0_gz dxCreateFont("gz.ttf",30)
dxfont1_gz dxCreateFont("gz.ttf",20)
dxfont2_gz dxCreateFont("gz.ttf"14)

x,y=-2006.86,45.18,67.34-- my width
intro_step=math.random(0,850)

local data={ showed=nilbutton={}, info=nilmisc=nil, }

function isMouseIn(psx,psy,pssx,pssy,abx,aby)
    if not isCursorShowing() then return end
    cx,cy=getCursorPosition()
    cx,cy=cx*sx,cy*sy
    if cx >= psx and cx <= psx+pssx and cy >= psy and cy <= psy+pssy then
        return true,cx,cy
    else
        return false
    end
end
local dist 100
local angler 0
function getPointFromDistanceRotation(xydistangler)
    local a math.rad(90 angler)
    local dx math.cos(a) * dist;
    local dy math.sin(a) * dist;
    return x+dxy+dy;
end

function roundedRectangle(xywhcolor)
  dxDrawRectangle(xywhcolorfalse)
  dxDrawRectangle(2141colorfalse)
  dxDrawRectangle(2h41colorfalse)
  dxDrawRectangle(1214colorfalse)
  dxDrawRectangle(w214colorfalse)
end

function math.round(numberdecimalsmethod)
    decimals decimals or 0
    local factor 10 decimals
    if (method == "ceil" or method == "floor"then return math[method](number factor) / factor
    else return tonumber(("%."..decimals.."f"):format(number)) end
end
local screenWscreenH guiGetScreenSize()

local selectedLanguage false 

function renderLoginBox()
if data.misc then
    local bit getSoundFFTData(data.misc20483)
    for i,v in ipairs(bit) do
        rytm math.round((v*320),0)>100 and 100 or math.round((v*320),0)
        dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"light.png"000tocolor(0114255rytm), false)
    end
    local localization exports["br_localization"]
    
    if not selectedLanguage then 
        dxDrawRectangle(381/1920*sx268/1080*sy604/1920*sx235/1080*sytocolor(000202), false)
        if isCursorOnElement(405/1920*sx313/1080*sy254/1920*sx143/1080*sythen 
            dxDrawImage(405/1920*sx313/1080*sy254/1920*sx143/1080*sy"english.png"000tocolor(255255255255), false)
            if getKeyState("mouse1"then 
                selectedLanguage "english"
                localization:setPlayerLocalization(localPlayer"english")
                --guiSetVisible(logintrue)
                --guiSetVisible(passtrue)
                guiSetInputEnabled(true)
                --guiBringToFront(login)
                guiSetVisible(data.button[1], true)
                guiSetVisible(data.button[2], true)                    
            end
        else 
            dxDrawImage(405/1920*sx313/1080*sy254/1920*sx143/1080*sy"english.png"000tocolor(255255255155), false)
        end 
        
        if isCursorOnElement(705/1920*sx313/1080*sy254/1920*sx143/1080*sythen 
            dxDrawImage(705/1920*sx313/1080*sy254/1920*sx143/1080*sy"polish.png"000tocolor(255255255255), false)
            if getKeyState("mouse1"then 
                selectedLanguage "polish"
                localization:setPlayerLocalization(localPlayer"polish")
                --guiSetVisible(logintrue)
                --guiSetVisible(passtrue)
                guiSetInputEnabled(true)
                --guiBringToFront(login)
                guiSetVisible(data.button[1], true)
                guiSetVisible(data.button[2], true)                
            end
        else 
            dxDrawImage(705/1920*sx313/1080*sy254/1920*sx143/1080*sy"polish.png"000tocolor(255255255155), false)
        end
        return
    end
    dxDrawImage(screenW 0.0000screenH 0.0000screenW 1.0000screenH 1.0000"graficzka.png"000tocolor(255255255255), false)
    if data.info then dxDrawText(data.info,  screenW 0.1875screenH 0.7025screenW 0.8305screenH 0.7488tocolor(255255255255), 1.00dxfont2_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalseend
    dxDrawText("Login"screenW 0.1945screenH 0.3850screenW 0.4430screenH 0.4725tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
    dxDrawText("Hasło"screenW 0.5750screenH 0.3862screenW 0.8234screenH 0.4738tocolor(255255255255), 1.00dxfont0_gz"center""center"falsefalsefalsefalsefalse)
    if not isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255170), false)
    else roundedRectangle(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend

    if not isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700then roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0144255170), false)
    else roundedRectangle(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700tocolor(0114255255), falseend
    dxDrawText("Zaloguj na serwer"screenW 0.2055screenH 0.6100screenW 0.4211screenH 0.6837tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
    dxDrawText("Załóż konto"screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.8109screenH 0.6875tocolor(255255255255), 1.00dxfont1_gz"center""center"falsetruefalsefalsefalse)
    local hype interpolateBetween(000, -151000, ((getTickCount() - startTicking) / 2500), "SineCurve")
    dxDrawImage(screenW 0.2805screenH 0.1412 hypescreenW 0.4688screenH 0.1875"logo.png"000tocolor(255255255255), false)
    local x,y=getPointFromDistanceRotation(2313.581282.80distangler)
    setCameraMatrix(-2006.86,45.18,67.34)
    angler=(angler+0.1)
end
end





addEventHandler("onClientClick"root, function(btn,state)
    if btn=="left" and state=="down" then
        if isMouseIn(screenW 0.2055screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) < or string.len(pass) < 2 then
                data.info="Wypełnij wszystkie pola!"
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:checkAccount"resourceRootloginpass)
        end
        if isMouseIn(screenW 0.5953screenH 0.6138screenW 0.2156screenH 0.0700) and data.showed then
            local login=guiGetText(data.button[1])
            local pass=guiGetText(data.button[2])
            if string.len(login) > 22 or string.len(pass) > 22 and string.len(login) < or string.len(pass) < 3 then
                data.info="Login/Hasło muszą mieć mniej niż od 3 do 22 znaków."
                return
            end
            triggerServerEvent("logging:newAccount"resourceRootloginpass)
        end
    end
end)

addEvent("logging:result"true)
addEventHandler("logging:result"resourceRoot, function(value,info)
    if not info then info="" end
    if value then
        data.showed=false
        showZones(data.misc)
        
        -- Usuwamy elementy
        destroyElement(data.button[1])
        destroyElement(data.button[2])
        removeEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
        removeEventHandler("onClientKey"roothandleKeys)

    else
        data.info=tostring(info)
        setTimer(function() data.info=nil end30001)
    end
end)

addEventHandler("onClientResourceStart"resourceRoot, function()
    showChat(false)
    showCursor(true)
    fadeCamera(true)
    data.showed=true
    setElementAlpha(localPlayer,0)
    data.misc=playSound("misc/intro.mp3",true)
    setSoundVolume(data.misc1.0)
    showPlayerHudComponent("all",false)
    guiSetInputMode("no_binds_when_editing")
    setElementData(localPlayer,"status","Loguje się")
    setElementData(localPlayer,"player:logged",false)
    addEventHandler("onClientRender"rootrenderLoginBox)
    data.button[1]=guiCreateEdit(0.190.470.260.06""true)
    guiSetVisible(data.button[1], false)
    data.button[2]=guiCreateEdit(0.570.470.260.06""true) 
    guiSetVisible(data.button[2], false)    
    guiEditSetMasked(data.button[2],true)
end)


Ostatnio zmieniony przez Wilq 2018-09-09, 19:00, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Thinks

Thinks 





Informacje
Nick w MP: SataN
Wiek: 14
Na forum: 1573 dni
Posty: 643
Piwa: 2052
Respekt: 8,3

Wysłany: 2018-09-09, 19:00   



Wilq, Wiesz, wybór języka dodawalem z innego panelu i nie zauważyłem tego.
tak login, pass od edit'a.

[ Dodano: 2018-09-09, 20:07 ]
Wilq, Wielkie dzięki mordeczko <3 Można zamknąć!

_________________
Podpis został zablokowany przez Administrację
Postaw piwo autorowi tego posta
 
Tagi: nie :: działa :: logowanko
Anonymous



Dołaczył: Wczoraj 0:00
Posty: 1
Skad: google.com


Anonymous Koniecznie zajrzyj na:







Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wersja do druku

Skocz do:  


phpBB by Przemo modified by xXx 2003-2016

Template GTAONLINE created by gtaonline.pl



Strona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapytań do SQL: 20