Witamy na GTAOnline Obecny czas to 2019-01-18, 12:10 Użytkowników: 77448
Strona główna | Użytkownicy | Grupy | Faq | Regulamin | Zaloguj

GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: end
1. ')' expected (to close '(' at line 131) near 'end'
            addEventHandler("onClientMarkerHit"markerList, function(hit)
                if 
hit ~= localPlayer then return end
                
if isPedInVehicle(localPlayerthen 
                outputChatBox
("Nie możesz siedzieć w pojeździe!"25500) return end
                zrobione 
zrobione+1
                destroyElement
(source)
                
destroyElement(blipList)
                            
local pieniadz math.random(10200)
                                  
local pos math.random(1,#items2)
                                          
eq:insertItem('items[pos][1]'1)
                          
triggerServerEvent("giveMoney"localPlayerpieniadz)
end
 end
                
if zrobione == #punktyListonosza then
                        
setElementData(localPlayer"praca"nil)
                    return
                
end
                            end
            end
)
            
end

Za pomoc resp + piwo , nie wiem proboje dodawac end ale nadal wciaz ten sam blad
2. end
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc wstawić 'end' aby kod działał, error z db3: https://imgur.com/Lz046fc
Za pomoc stawiam :piwo: :D
[lua]local sound = {}

function updateEngineSound()
local allVehicles = getElementsByType("vehicle")
for index, veh in ipairs (allVehicles) do
for _,v in pairs(getElementsByType("vehicle")) do
local model = getElementModel(veh)
if model == 494 then
if getElementData(v, "vehicle:id") == 678 then
if getVehicleEngineState(veh) then
if isElement(sound[veh]) then
local gear = getVehicleCurrentGear ( veh ) or 1
local velocityX, velocityY, velocityZ = getElementVelocity(veh)
local actualspeed = ((velocityX^2 + velocityY^2 + velocityZ^2)^(0.5)) * ((11 - gear) /10)
local mph = actualspeed * 70 * 111.847
local minSoundSpeed = 0.20
local soundSpeed = mph/(1000+1000/minSoundSpeed) + minSoundSpeed
setSoundSpeed (sound[veh], soundSpeed)
else
local x, y, z = getElementPosition(veh)
sound[veh] = playSound3D("sounds/engine.wav", x, y, z, true)
attachElements(sound[veh], veh)
end
else
if isElement(sound[veh]) then
destroyElement(sound[veh])
...
3. 'end' expected (to close 'function' at line 172) near 'kliki
[lua]
bindKey("mouse1", "down", function()
if kliki > 99 then
setElementData(localPlayer, "mozna:klikac:drwal", false)
kliki = 0
end
end)
addEventHandler("onClientMarkerHit", markerNapad , function()
triggerServerEvent("giveMoney", localPlayer, pieniadz)
exports["np-notyfikacje"]:noti(" wykonano: "..kasa.."$")
local kasa = math.random(10, 200)
return
gui(localPlayer)
kliki = kliki+1
end
return
end)
[/lua]
i jeszcze gui mi się nie wyświetla po wejściu w marker

[lua]
function gui()
setElementData(localPlayer, "mozna:klikac:drwal", true)
if kliki > 99 then return end
addEventHandler("onClientRender", root, function()
if not getElementData(localPlayer, "mozna:klikac:drwal") then return end
dxDrawText("Klikaj, aby rozwalić maszynen"..kliki.."/100", (288-1)*px, (253-1)*py, (766-1)*px, (435-1)*py, tocolor(0, 0, 0, 255), 3.00*px, "default-bold", "center", "top", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Klikaj, aby ściąć drzewon"..kliki.."/100", (288+1)*px, (253-1)*py, (766+1)*px, (435-1)*py, tocolor(0, 0, 0, 255), 3.00*px, "default-bold", "center", "top", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Klikaj, aby ści...
4. ')' expected (to close '(' at line 170) near end
bindKey("mouse1""down", function()
    if 
kliki 99 then
            setElementData
(localPlayer"mozna:klikac:drwal"false)
            
kliki 0
            end
        addEventHandler
("onClientMarkerHit"markerDrzewo, function(hit)
gui()
    
kliki kliki+1
    
return
end)


linijka 170

            end


Za pomoc daję rep i piwko
5. 'end' excepted (to close 'if' function at line 20) '<eof&
function login(playercommand)
if 
getAdmin then
    
if not getElementData(thePlayer"player:admin"then
        setElementData
(thePlayer"player:admin")
        
triggerClientEvent("create:noti"thePlayer"Zalogowałeś się na duty")
    else
        if 
getElementData(thePlayer"player:admin"then
            player
:removedata("player:admin")
            
triggerClientEvent("create:noti"thePlayer"Wylogowałeś się z duty")
        
end
    end

 addCommandHandler
("duty"login)
6. End end end....
Długo próbuje to naprawić ale nic, Wywala db3 Unexpected symbol near '<eof>' bądź coś podobnego. Podpowiem, że jest to linijka 9

local groupName 'PSP';
local vehicles = { [433] = true, [482] = true, [490] = true, [487] = true, [407] = true, [544] = true, [546] = true, [528] = true;

addEventHandler("onVehicleStartEnter"root, function(playerseatjacked)
    if (
vehicles[source.model]) and (not isObjectInACLGroup('user.'..player.account.nameACLGroup.get(groupName))) then
        cancelEvent
()
        
player:outputChat('Nie jesteś w '..groupName);
    
end
end
);
7. End end end....
Długo próbuje to naprawić ale nic, Wywala db3 Unexpected symbol near '<eof>' bądź coś podobnego. Podpowiem, że jest to linijka 9

local groupName 'PSP';
local vehicles = { [433] = true, [482] = true, [490] = true, [487] = true, [407] = true, [544] = true, [546] = true, [528] = true;

addEventHandler("onVehicleStartEnter"root, function(playerseatjacked)
    if (
vehicles[source.model]) and (not isObjectInACLGroup('user.'..player.account.nameACLGroup.get(groupName))) then
        cancelEvent
()
        
player:outputChat('Nie jesteś w '..groupName);
    
end
end
);
8. end
Witam mam problem bo jak dodałem malą zmianke w skrypcie to mi wywala bład taki :
expected near end może ktoś mi powiedzieć co ten błąd oznacza ?
9. Kompilowanie i unexcepted end in precompiled chunk
Witam kompiluje skrypt w kompilatorze i wyskakuja 2 błedy i wtedy client side nei działą
błedy to


is not coded in UTF-8
i
unexcepted end in precompiled chunk

O co chodzi
?
Używam sposobou z -o cos.format cos.lua
phpBB by Przemo modified by xXx 2003-2016

Template GTAONLINE created by gtaonline.plStrona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 8