Witamy na GTAOnline Obecny czas to 2018-05-27, 01:29 Użytkowników: 74638
Strona główna | Użytkownicy | Grupy | Faq | Regulamin | Zaloguj

GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: logi
1. logi
Witam, mam taki problem, iż chce napisać skrypt, aby zapisywał logi do bazy danych.
Nie wiem jak się do tego zabrać.
Pomoże mi ktoś?
2. Logi w konsoli
Witam mam takie pytanie jak zrobić żeby w skrypcie "Handling"
Usunąć coś takiego jak logi w Konsoli i DB 3
3. Logi
Witam otóż mam problem z logami, a dokładniej z komendą /ucho z skryptu dutyadmin.
Gdy wpisze jakąś wiadomość na czacie nie pokazuje się w logach.

https://i.imgur.com/a/QnGuK

Wrazie gdyby był potrzebyny skrypt na czat:


addEventHandler
("onPlayerChat"root, function(trescmsgtype)
    if (
msgtype == 0then
        cancelEvent
()
        
local x,y,getElementPosition(source)
        for 
keygracze in ipairs(getElementsByType("player")) do
            
local x2,y2,z2 getElementPosition(gracze)
            if (
getDistanceBetweenPoints3D(x,y,z,x2,y2,z2)<20then
                local int 
getElementInterior(source)
                
local dim getElementDimension(source)
                
local int2 getElementInterior(gracze)
                
local dim2 getElementDimension(gracze)
                
local id getElementData(source"id")
                if (
int == int2 and dim == dim2then
                    outputChatBox
("#808080"..getElementData(source,"id").."#ffffff ".. getPlayerName(source) ..":#ffffff ".. trescgracze255255255true)
                
end
            end
        end
    end
end
)
4. Logi z LocalChat
Witam ma tak prosty kodzik i bym chciał żeby np. w innym pliku np.TXT zapisywały mi się logi ktoś mógł by mi w tym pomóc ?
Kod:


chat_range=100

addEventHandler("onPlayerJoin",getRootElement(),
function ()
bindKey(source,"i","down","chatbox","LocalChat")
end)

addEventHandler("onResourceStart",getResourceRootElement(getThisResource()),
function ()
for index, player in pairs(getElementsByType("player")) do
bindKey(player,"i","down","chatbox","LocalChat")
end
end)

function isPlayerInRangeOfPoint(player,x,y,z,range)
local px,py,pz=getElementPosition(player)
return ((x-px)^2+(y-py)^2+(z-pz)^2)^0.5<=range
end

function onChat(player,_,...)
local px,py,pz = getElementPosition(player)
local msg = table.concat({...}, " ")
local nick = getPlayerName(player)
for _,v in ipairs(getElementsByType("player")) do
if isPlayerInRangeOfPoint(v,px,py,pz,chat_range) then
outputChatBox("(LocalChat)"..nick..": "..msg,v,r,g,b,false)
end
end
end
addCommandHandler("LocalChat",onChat)
5. powtarzające się logi
Witam, mam kod na czat frakcji i chciałem dodać linijkę dzięki której będę widział w logach serwerowych kto co pisze. I tu leży problem ponieważ gdy jest np. 2 administratorów to czat w logach powtarza się 2 razy. Jakieś propozycje?

Kod:
function globalMessage(plrcmd, ...)
    
local frakcja=getElementData(plr,'player:duty')
    if 
not frakcja then
        
return
    
end
    local msg 
table.concat ( { ... }, " " )
    
local admins=getElementsByType('player')
    for 
i,v in pairs(admins) do
    
local pfrakcje=getElementData(v,'player:duty')
        if 
frakcja == pfrakcje then
            outputChatBox
("#0055B5[Frakcja] #FFFFFF("..getElementData(plr,"id")..") "..getPlayerName(plr):gsub("#%x%x%x%x%x%x","")..": "..msgv25525474true)
        
triggerClientEvent(root"admin:addText"root"Frakcja ("..getElementData(plr,"player:duty")..")> "..getPlayerName(plr).."("..getElementData(plr,"id").."): "..msg)
        
end
    end
end
addCommandHandler
("frakcja"globalMessage)
6. logi serwerowe
witam, chcę żeby mój skrypt na logi serwerowe po lewej stronie wyświetlał logi z mojego czatu

oto kod mojego czatu głównego:
[lua]
addEventHandler("onPlayerChat", root, function(tresc, msgtype)
if (msgtype == 0) then
cancelEvent()
local x,y,z = getElementPosition(source)
for key, gracze in ipairs(getElementsByType("player")) do
local x2,y2,z2 = getElementPosition(gracze)
if (getDistanceBetweenPoints3D(x,y,z,x2,y2,z2)<50) then
local int = getElementInterior(source)
local dim = getElementDimension(source)
local int2 = getElementInterior(gracze)
local dim2 = getElementDimension(gracze)
local id = getElementData(source, "id")
if (int == int2 and dim == dim2) then
outputChatBox("#00FF1A[#ffffff"..getElementData(source,"id").."#00FF1A] #ffffff".. getPlayerName(source) ..": #ffffff".. tresc, gracze, 255, 255, 255, true)
end
end
end
end
end)
[/lua]

a oto kod na logi serwerowe(chcę zeby pisało po lewej stronie pod napisem Logi serwerowe żeby pisało kto co pisze):
[lua]


local xtext=nil
local gameView={"Logi serwerowe:"}
local reportView={"Lista raportów:"}
local sx,sy=guiGetScreenSize()

addEventHandler("onClientRender", root, function()
if not getElementData(localPlayer,"administracjaduty") then return end
concat=table.concat(gameView, "n")
dxDrawText(concat, sx*(10+1)...
7. Logi serwerowe itp.
Witam, pomógł by ktoś zmienić logi serwerowe i raporty tak, żeby nie były na MySQL , tylko ACL? ;x

[lua]


local xtext=nil
local gameView={"Logi serwerowe"}
local reportView={"Lista raportów"}
local sx,sy=guiGetScreenSize()

addEventHandler("onClientRender", root, function()
local accName = getAccountName ( getPlayerAccount ( thePlayer ) )
if isObjectInACLGroup ("user."..accName, aclGetGroup ( "RCON" ) ) then
concat=table.concat(gameView, "n")
dxDrawText(concat, sx*(10+1)/1024, sy*(279+1)/768, sx*(326+1)/1024, sy*(497+1)/768, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "default", "left", "top", false, true)
dxDrawText(concat, sx*(10)/1024, sy*(279)/768, sx*(326)/1024, sy*(497)/768, white, 1.00, "default", "left", "top", false, true)
end)

function renderingInfo()
dxDrawRectangle(sx*(258)/1024, sy*(0)/768, sx*(500)/1024, sy*(23)/768, tocolor(0, 0, 0, 155), false)
dxDrawText(xtext, sx*(258+1)/1024, sy*(0+1)/768, sx*(758+1)/1024, sy*(23+1)/768, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00, "default", "center", "center", false, true)
dxDrawText(xtext, sx*(258)/1024, sy*(0)/768, sx*(758)/1024, sy*(23)/768, tocolor(255, 0, 0, 255), 1.00, "default", "center", "center", false, true)
end

addEventHandler("onClientRender", root, function()
local accName = getAccountName ( getPlayerAccount ( the...
8. logi serwera
Witajcie! Chciałem zrobić logi serwera i zrobiłem tak:
Pawn
    dini_IntSet(LOGI,PlayerName(playerid), dini_Int(FileStats(playerid), "kasa"));
    
dini_IntSet(LOGI,PlayerName(playerid), dini_Int(FileStats(playerid), "score"));
i zapisuje tylko score :(
9. [GF] Logi wszystkiego?
Jak zrobić, aby wszystkie wpisane przez graczy komendy oraz tekst na chacie był zapisywany w logach? Nie chcę przy każdej komendzie dodawać osobnego logowania, bo miałbym tego za dużo.

Za pomoc :piwo:
10. [INNE] wynik skoku + logi
Witam mam pewien problem z logami serwera które zapisują jaka komendę wpisze dany gracz o danej godzinie.Logi te po restarcie serwera kasują się,jest tak po każdym restarcie.Jak temu zapobiec?

Oto te logi:

Kod:

public OnPlayerCommandPerformed(playerid, cmdtext[], success)
{
new data[3];
new time[3];
new strx[64];

gettime(time[0], time[1], time[2]);
getdate(data[0], data[1], data[2]);

format(strx, sizeof strx, "(Data: %d.%d.%d)(Godzina: %d:%d:%d) %s : %s rn", data[2], data[1], data[0], time[0], time[1], time[2], PlayerName(playerid), cmdtext);

new File:log = fopen("/ServerLog.txt", io_append);

fwrite(log, strx);
fclose(log);
return 1;
}


Kod:

public OnGameModeInit()
{
new File:log = fopen("/ServerLog.txt", io_write);
if(log)
{
fwrite(log, "Server started.rn");
fclose(log);
}
return 1;
}


2.Ostatnio zrobiłem skocznie na serwerze i chciałbym wiedzieć czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego jak obliczenie na jaką odległość skoczył gracz.Jak jest jakaś możliwość proszę o wskazówki.Za pomoc piwko. ;)
11. [DM] Logi do mysql.
Witam.
Mam do was wielką prośbę mianowicie mam gamemod pod mysql używam include a_mysql i w mysql_log tworzy mi tyle tego że cały czas się zwiększa rozmiar tego pliku macie może jakiś sposób żeby wyłączyć całe to mysql_log żeby poprostu tam nie zapisywało niczego albo coś żeby to się tak szybko nie zapisywało.
12. [INNE] Logi
Jak zrobić system logów aby na dany dzień były inny plik z logami ?
13. [DM] Dziwne logi i nie ładująca się mapa
Witam.
Mam taki problem z serwerem logi:
Kod:

Loaded log file: "server_log.txt".
----------

SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3d-R2, (C)2005-2011 SA-MP Team

[18:21] password = "" (string)
[18:21]
[18:21] Server Plugins
[18:21] --------------
[18:21] Loading plugin:
[18:21] Failed (plugins/ : cannot open shared object file: No such file or directory)
[18:21] Loaded 0 plugins.

[18:21]
[18:21] Filterscripts
[18:21] ---------------
[18:21] Loading filterscript 'acsp.amx'...
[18:21] Sprawdzam licencje.
[18:21] Ten serwer jest teraz chroniony przed crashami. Jakosc gwarantuje SERVERPROJECT.
[18:21] Loaded 1 filterscripts.

[18:21] Script[gamemodes/PDS.amx]: Run time error 19: "File or function is not found"
[18:21] Number of vehicle models: 0


Serwer jest na samp 0.3d i mapa

Za pomoc piwko
phpBB by Przemo modified by xXx 2003-2016

Template GTAONLINE created by gtaonline.plStrona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 8