Witamy na GTAOnline Obecny czas to 2017-03-23, 17:17 Użytkowników: 69013
Strona główna | Użytkownicy | Grupy | Faq | Regulamin | Zaloguj

GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: nie
1. Scroluje i nic się nie dzieje
Witam mam drzwi pod scrolla scroluje i nic się nie dzieje
[lua]bm5 = createMarker(2329.49731, 2486.36792, 1028.81982, "cylinder", 1.0, 0, 0, 0, 0) -- gdzie ma byc marker w ktorym bedzie sie scrollowac
d5 = createObject (2930, 2330, 2488.400390625, 1030.5, 0, 0, 0) -- podajesz koordy obiektu

local kategoria_animacji = "CRIB"
local animacja = "CRIB_Use_Switch"

function isPlayerInPoliceFaction(plr)
local uid=getElementData(plr,'player:uid')
if not uid then return end

local result=exports['pystories-db']:dbGet('SELECT 1 FROM ogrpg_factions WHERE code=? AND uid=? LIMIT 1;', "SAPD", uid)
if result[1] then
return true
else
return false
end
end

function od6 ( thePlayer)
if isElementWithinMarker(thePlayer, bm5) then
if isPlayerInPoliceFaction(thePlayer) then --Tutaj zmieniasz tylko "Policja"
moveObject ( d5, 2500, 2330, 2490.12, 1030.5) -- Koordy otwartych drzwi
setTimer(setPedAnimation, 1066.66, 1, thePlayer)
setPedAnimation(thePlayer,kategoria_animacji,animacja,true,false,false)
end
end
end

function zd6 ( thePlayer)
if isElementWithinMarker(thePlayer, bm5) then
if isPlayerInPoliceFaction(thePlayer) then --Tutaj zmieniasz tylko "Policja"
moveObject ( d5, 2500, 2330, 2488.400390625, 1030.5) -- koordy zamknietch drzwi
setTimer(setPedAnimation, 1066.66, 1, thePlayer)
...
2. Nie wczytują mi się zabrane prawa jazdy (kosiarki)
Wchodzę w marker i nic nie działa dlatego ,że dodałem ,że jak ktoś ma zabrane prawko nie może prowadzić a tu skrypt się zepsuł marker wszystko jest ale jak wchodzę nic się nie dzieje

[lua]local m=createMarker(-2465.28,-322.64,41.93-1, "cylinder", 1.2, 0, 255, 255, 50)
local jobText=createElement("text")
setElementPosition(jobText, -2465.28,-322.64,41.93-0.5)
setElementData(jobText, "name", "Koszenie trawynWymagania: Kat. B")
createBlipAttachedTo(m, 46, 2, 255,0,0,255,0,400)

addEvent("givePlayerMoney", true)
addEventHandler("givePlayerMoney", resourceRoot, function(ile)
givePlayerMoney (client, ile)
end)


addEvent("mower:stopJOB", true)
addEventHandler("mower:stopJOB", root, function(veh)
if not veh then return end
destroyElement(veh)
end)

local zone = createColSphere(-2465.28,-322.64,41.93, 5, 4.5, 2)

addEventHandler("onMarkerHit", m, function(el,md)
if getElementData(plr,"player:license:pj"..type.."") ~= 1 then
outputChatBox("* Nie posiadasz prawa jazdy kategorii "..type..", zdaj je w urzędzie miasta", plr, 255, 0, 0)
return true
end

local result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * FROM pystories_punish WHERE serial=? AND type=? AND active=1 AND time>NOW()", getPlayerSerial(plr), tostring(type))
if result and #result > 0 then
v=result[1]
outputChatBox("* Posia...
3. nie działa
Jak rozwiązać ten problem ?!

Kod:

Bad argument @ 'getPedOccupiedVehicle' [Expected ped at argument 1, got text]
4. PYS Wpisuje komendę duty i nie mogę mierzyć ani bić
Witam mam GM Pysa wpisuje komendę duty i bicie się nie odblokowuje

Za pomoc zimneeeeee :piwo:
5. Prywatnymi Pojazdami - Nie Dziala
Witam posiadam tu kod od ironman czy jakos tak i gdy piszę /pojazd ID NICK, czyli np /pojazd 588 Allansso to sie respi ale gdy chce zrespic graczowi pojazd to pisze /pojazd 600 krystian to zamiast jego to mi sie respi pojazd co tu nie dziala?

[code]

--Skrypt by Irons--
--Możesz używać tego kodu, i go edytować.. ale wspomnij gdzieś o autorze ;)


addEventHandler("onResourceStart",resourceRoot,function() -- Funkcja która sprawdza czy posiadamy tabelę w registry.db, jeśli nie to ją tworzy
local state = executeSQLQuery("CREATE TABLE IF NOT EXISTS pojazdy (id INT, model INT, owner TEXT, kolor1 INT, kolor2 INT, kolor3 INT, kolor4 INT, kolor5 INT, kolor6 INT, posx FLOAT, posy FLOAT, posz FLOAT, rotz FLOAT)")
if state then
outputDebugString("* Utworzono tabelę")
else
outputDebugString("* Nie utworzono tabeli")
end
end)

--JEŚLI NIE ZNASZ SIĘ NA MYSQL / SQL ANI LUA TO NIC NIE EDYTUJ!!!!!!

local auta = {} -- tabela z autami

addCommandHandler("pojazd",function(plr,cmd,modelid,gracz) -- komenda /pojazd <id pojazdu> <nick gracza>
if modelid and gracz then -- sprawdzamy czy podalismyy wszystkie argumenty
modelid = tonumber(modelid)
if modelid then
local x,y,z = getElementPosition(plr)
local pojazd = createVehicle(modelid,x,y,z,0,0,0) --tworzymy pojazd
if not pojazd then
outputChatBox("* Nie udało się utworzyć pojazdu!",plr) return end
table.insert(auta,pojazd)
setElementData(pojazd,...
6. Zpj nie dziala mam module
Witam zpj nie dziala a posiadam module podaje blad

ERRORdutyadmin/s_cmd.lua:509callfailed to call 'ogrpg-db:pobierzWyniki' [string "?"]
7. Nie mogę otworzyć bramy YA
[lua]brama1 = createObject( 11313, -2102.099,-38, 36.299, 0, 0, 180 )

function bramao (thePlayer)
if getElementData(thePlayer,'player:duty') and getElementData(thePlayer,'player:duty')=='PSP' then
moveObject ( brama1, 2000, -2102.099,-38, 32.3)
end
end
addCommandHandler("o",bramao)

function bramaz (thePlayer)
if getElementData(thePlayer,'player:duty') and getElementData(thePlayer,'player:duty')=='PSP' then
moveObject ( brama1, 2000, -2102.099,-38, 36.299)
end
end
addCommandHandler("z",bramaz)

---------------------------------

brama2 = createObject( 11313, -2102.100,-28.5, 36.299, 0, 0, 180 )

function bramao (thePlayer)
if getElementData(thePlayer,'player:duty') and getElementData(thePlayer,'player:duty')=='PSP' then
moveObject ( brama2, 2000, -2102.100,-28.5, 32.3)
end
end
addCommandHandler("o",bramao)

function bramaz (thePlayer)
if getElementData(thePlayer,'player:duty') and getElementData(thePlayer,'player:duty')=='PSP' then
moveObject ( brama2, 2000, -2102.100,-28.5, 36.299)
end
end
addCommandHandler("z",bramaz)

---------------------------------

brama3 = createObject( 11313, -2102.100,-18.799, 36.299, 0, 0, 180 )

function bramao (thePlayer)
if getElementData(thePlayer,'player:duty') and getElementData(thePlayer,'player:duty')=='PSP' then
moveObject ( brama3, 2000, -2102.100,-18.799, 32.3)
end
end
addCommandHandler("o",bramao)

function bramaz (thePlayer...
8. Pierwszy Skrypt nie działa...
Witajcie! Naukę LUA rozpocząłem wczoraj. I dzisiaj wziąłem się za pisanie pierwszego skryptu, aby nauczyć się składni itp. Meta jest ustawiona na server. Błąd polega na tym, że po wpisaniu komendy nic się nie dzieje i błędów pod DB3 tez nie ma.

function informacje plr )

    
local kasa getPlayerMoney ()
    
local serial getPlayerSerial ()
     
local ping getPlayerPing ()
    
local ip getPlayerIP player )
    
        
outputChatBox("Twoje Pieniądze: " .. kasathePlayer)
        
outputChatBox("Twój Serial; " .. serialthePlayer)
        
outputChatBox("Twój Ping: " .. pingthePlayer)
        
outputChatBox("Twoje IP: " .. ipthePlayer)
end
addCommandHandler
("info"informacje)
9. [MTA] Serwer Lokalny nie może się
Witam, kiedy dostałem nowy komputer nie działa mi serwer lokalny. Na poprzednim wszystko było ok. Proszę o pomoc ponieważ bardzo potrzebuje tego edytora.

Rzeczy których próbowałem:
Pełny Reinstall MTA i GTA:SA
10. Dialog nie działa
Witam, dlaczego ten dialog nie działa ?? Próbowałem, kombinowałem ale nie chce działać
[pawn]
//GORA SKRYPTU
#define D_SALONPRIV 17
#define D_SALONPRIVSPORTOWE 198
#define D_SALONPRIVSALONOWE 199
#define D_PRIVPANELPOJAZDY 200

[/pawn]
[pawn]
public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
if(dialogid == D_SALONPRIV)
{
if(response == 1)
{
switch(listitem)
{
case 0:
{
new PrivcarydialogS[][] =
{
"NazwatPredkosctCenan",
"Infernust246km/ht180000$n",
"Phoenixt190km/ht85000$n",
"ZR-350t207km/ht98500$n",
"Buffalot207km/ht95500$n",
"Sultant188km/ht72325$n",
"Cheetaht214km/ht130412$n"
};
new longstrings[1500];
for(new d; d < sizeof PrivcarydialogS; d++) strcat(longstrings, PrivcarydialogS[d][0]);
ShowPlayerDialog(playerid, D_SALONPRIVSPORTOWE, DIALOG_STYLE_TABLIST_HEADERS, "{96ff91}Salon Prywatnych Pojazdow", longstrings, "Kup!", "Wyjdz");
}
case 1:
{
new PrivcarydialogSA[][] =
{
"NazwatPredkosctCenan",
"Flasht183km/ht65000$n",
"Elegt193km/ht70000$n",
"Stratumt171km/ht72450$n"
};
new longstringsa[1500];
for(new i; i < sizeof PrivcarydialogSA; i++) strcat(longstringsa, PrivcarydialogSA[i][0]);
ShowPlayerDialog...
11. Nie działa giełda
Client
[lua]local marker=createMarker(-2358.20, -50.63, 35.31-1, "cylinder", 5, 0, 0, 0, 155)
local cuboid=createColCuboid(-2361.4538574219, -60.199493408203, 33.187068939209, 56.6, 32.5, 11)
createBlip(-2319.64, -36.99, 35.32, 55,2,0,0,0,0,0,275)

local wstep=false
local podatek=0

local text=createElement("text")
setElementPosition(text,-2358.20, -50.63, 35.31)
setElementData(text,"name","GiełdanUstawianie ceny.")


function getPlayerName2(plr)
if not plr then return end
return getPlayerName(plr):gsub("#%x%x%x%x%x%x","")
end

local wm={}
wm.window=guiCreateWindow(0.74, 0.33, 0.25, 0.50, "Gielda", true)
guiWindowSetSizable(wm.window, false)
guiWindowSetMovable(wm.window, false)
guiSetVisible(wm.window, false)
wm.label=guiCreateLabel(0.06, 0.07, 0.89, 0.07, "Wpisz cenę która ma widnieć na pojeździe.", true, wm.window)
guiLabelSetHorizontalAlign(wm.label, "center", false)
guiLabelSetVerticalAlign(wm.label, "center")
wm.label2=guiCreateLabel(0.06, 0.21, 0.89, 0.07, "Po odjęciu podatku cena wyniesie: 0 PLN", true, wm.window)
guiLabelSetHorizontalAlign(wm.label2, "center", false)
guiLabelSetVerticalAlign(wm.label2, "center")
wm.edit=guiCreateEdit(0.06, 0.40, 0.91, 0.10, "", true, wm.window)
wm.submit2=guiCreateButton(0.06, 0.55, 0.90, 0.16, "Zgadzam się", true, wm.window)
wm.submit=guiCreateButton(0.06...
12. Serwer nie dziala
Witam mam taki że gdy wrzucam GM / pluginy / include na Hosting ServerProject.eu to w logach serwer odpalony nie wyłącza się nic ale gdy się na niego wbija to nie da się z nim połączyć ! co zrobić? nie jest tak tylko na 1 GM ! tylko na 2 moich GM! jakieś rozwiązania ? wgrywam wszystkie potrzebne pluginy i include
13. [MTA] Nie mogę się zarejestrować w
Wpisując /register (nick) (hasło) na moim serwerze nic się nie dzieje.
Czy możliwe jest to że problem jest gdzieś w [admin]?
14. ROZDZIALKA NIE DZIALA
Witam!
Mam problem gdyz na mojej rozdzielczosci dziala ladnie wszystko czyli 1920 na 1080 a jak wejda inni to maja wszystko inaczej juz probowalem to ustawic pomoze ktos?!

[code]mojeX,mojeY = 800, 600
x,y = guiGetScreenSize()
width, height = (x/mojeX), (y/mojeY)

czcionka = dxCreateFont("fonts/myriadproregular.ttf", 9)
czcionka2 = dxCreateFont("fonts/myriadproregular.ttf", 18, true)
local x,y = guiGetScreenSize()
okno = guiCreateGridList(x/3.8, y/3.8, x/2.02, 0, false)
guiSetVisible(okno, false )

function draw()
dxDrawRectangle(x/4, y/3.8, x/2, y/2, tocolor(0,0,0,130), true)
dxDrawText("Konto #FFFF00Gold #FF0033Country #FFFFFFLife", x/2*width, y/3.7*height, x/2.02*width, y/2.9*height, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, czcionka2, "center", "center", true, true, true, true, true)
dxDrawText("Na naszym serwerze są dostępne 3 opcje kupna konta GOLD:n-Płatność SMSn-Płatność poprzez PaySafeCardn-Płatność poprzez konto PayPalnn--Płatność SMSn Ważność Koszt SMS Treść SMS Numern 30 dni 23.37 brutto! AA.SP 91955 n 15 dni 11.07 brutto! AA.SP 7936n 10 dni 7,38 brutto! AA.SP 7636n 5 dni 4.92 brutto! AA.SP 7455nn--Płatność PSCn Ważność Koszt Kodn 60 dni 40PLN PODAJESZ RCONOWI n ...
15. Nie wykonujacy...
Witam mam problem z publickiem OnPlayerConnect chodzi o to ze on sie wogóle nie wykonuje dodałem cos takiego
Pawn

public OnPlayerConnect(playerid)
{
    new 
text[256];
    
SCM(playeridCZERWONY"Witaj %s na San Fierro - Draw your History - Diamond Roleplay!"PName(playerid));
    
printf("%s wbil na serwer"PName(playerid));
    if(!
dini_Exists(Konto(playerid)))
    {
        
SCM(playeridLIMONKOWY"Witaj "C_CZERWONY"%s "C_LIMONKOWY"na "C_ZOLTY"San Fierro - Draw your History!"PName(playerid));
        
SCM(playeridLIMONKOWY"Konto o Twojej nazwie nie posiada zadnych postaci, wpisz haslo do konta i stworz swoja postac!"None);
        
ShowPlayerDialog(playeridDIALOG_REGISTER_PASSWORDDIALOG_STYLE_INPUT""C_LIMONKOWY">> "C_BIALY"Haslo""Wpisz haslo do konta""Dalej""Wyjdz");
    }
    else
    {
        
ShowPlayerDialog(playeridDIALOG_LOGINDIALOG_STYLE_PASSWORD""C_LIMONKOWY">> "C_BIALY"Haslo""Konto o Twojej nazwie istniejenWpisz haslo do konta lub kliknij wyjdz""Dalej""Wyjdz");
    }
    return 
1;
}


Ale to sie wogóle nie wykonuje - nic sie nie pokazuje w konsoli ani nic prosze o pomoc wszystko inne dziala :piwo: + respekt za pomoc
16. OGRPG Nie mogę stworzyć domu dokładnie PYS 3.0
Witam mam problem próbuje tworzyć dom na ogrpg wpisuje stworz.dom a dom się nie robi
17. Jak zabespieczyc podmianke zeby jej nie mozna było znalesc w
Jak zabespieczyc podmianke zeby nie można było jej znaleśc w plikach jak ktos wbije na serwa bo jest to priv podmianka
18. [MTA] Nie mogę włączyć swojej mapy
Witam, chciałbym abyście mi pomogli bo mam zrobioną mapę i zapisałem ją i patrze na następny dzień ze jej niema a mam ja w resources. Wie ktoś o co chodzi? :shock:
19. Nie mogę zamknąć okna
[lua]addEvent("pokazPanelTuningu", true)
addEventHandler("pokazPanelTuningu", localPlayer, function(veh)
if not isElement(GUIEditor.window[1]) then
if getElementData(veh, "vehicle:spawn") then
showCursor(true)
veh1 = veh
setElementData(localPlayer, "tune:car", veh)
local screenW, screenH = guiGetScreenSize()
GUIEditor.window[1] = guiCreateWindow((screenW - 888) / 2, (screenH - 546) / 2, 888*width, 546*height, "---=== Tuningowanie pojazdu ===---", false)
guiWindowSetSizable(GUIEditor.window[1], false)
GUIEditor.button[1] = guiCreateButton(445*width, 484*height, 233*width, 52*height, "TUNINGUJnDEMONTUJ", false, GUIEditor.window[1])
guiSetProperty(GUIEditor.button[1], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")
GUIEditor.button[2] = guiCreateButton(212*width, 484*height, 233*width, 52*height, "ZAMKNIJ OKNO", false, GUIEditor.window[1])
guiSetProperty(GUIEditor.button[2], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")
GUIEditor.gridlist[1] = guiCreateGridList(31*width, 41*height, 827*width, 390*height, false, GUIEditor.window[1])
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "ID CZESCI", 0.15)
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "TYP", 0.15)
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "AKCJA", 0.15)
guiGridListAddColumn(GUIEditor.gridlist[1], "KOSZT CZESCI", 0.15)
guiGridListAddColumn...
20. Nie odpowiadający serwer w S.A.M.P
Po długich rozmyśleniach nad sensem prowadzenia funkcjonalności mojego serwera postanowiłem napisać mapę od zera. Mapę doprowadziłem do dziesięciu tysięcy linijek kodu. Gdy odpaliłem mapę w konsoli było wszystko okej, chciałem wejść do środka kodu, w sensie na platformie S.A.M.P - O.K, wszedłem aż tu nagle informacja, że serwer nie odpowiada, czy coś w tym stylu. Miałem fajne obiekty, więc liczę na pomoc od strony użytkowników w celu naprawy możliwego błędu.
21. GM MTASHARK Nie laczy sie z forum
Mam taki problem mam wszystko wgrane posiadam forum na ipb ale nie wiem jednej rzeczy jak to zrobic zeby konta z forum laczyly sie z serwerem
22. Serwer się nie uruchamia :/
Siemka :P Dopiero zaczynam swoją przygodę z byciem H@ i można powiedzieć że się uczę ;'D Wgrałem gamemoda xyzzy, lecz serwer wgl się nie ładuje :/ Jestem nowy wię prosił bym o pomoc, lista błędów:

[code][2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-sad. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-salon_tatuazu. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-scena. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-silownia. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-sklep_muzyczny. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-sluzby_specjalne. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-stacja_telewizyjna. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-stadion. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-statek_w_porcie. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-straz_pozarna. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-szpital. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-tartak. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-taxi. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-telebimy. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] ERROR: Couldn't find resource wb-turystyka. Check it exists.
[2017-03-03 11:46:35] E...
23. nie działa "p" (panel admina)
Witam mam problem nie działa mi panel po zarejestrowaniu się i zalogowaniu komendami ||/register login haslo|| i ||/ login login haslo|| uprzedzam komentarze typu "wklej swój nick do acl" ponieważ wszystko zrobiłem dobrze tutaj macie mój acl (tylko tą ważniejszą część)

[lua]<acl>
<group name="Everyone">
<acl name="Default"></acl>
<object name="user.*"></object>
<object name="resource.*"></object>
</group>
<group name="Moderator">
<acl name="Moderator"></acl>
<object name="resource.mapcycler"></object>
<object name="resource.mapmanager"></object>
<object name="resource.resourcemanager"></object>
<object name="resource.votemanager"></object>
</group>
<group name="SuperModerator">
<acl name="Moderator"></acl>
<acl name="SuperModerator"></acl>
</group>
<group name="Admin">
<acl name="Moderator"></acl>
<acl name="SuperModerator"></acl>
<acl name="Admin"></acl>
<acl name="RPC"></acl>
<object name="resource...
24. Straszne lagi co jest nie tak ?
[lua]createBlip(-1624.73, 690.99, 7.19, 30,2,0,0,0,0,0,275)

function getPointFrontOfElement(element,distance)
if not element then return end

local x, y, z = getElementPosition ( element )
local rx, ry, rz = getElementRotation ( element )
x = x + (distance * (math.sin(math.rad(-rz))) )
y = y + (distance * (math.cos(math.rad(-rz))) )
return x,y,z
end

function getPositionFromElementAtOffset(element,x,y,z)
if not element then return end
if not x or not y or not z then
return x, y, z
end
local matrix = getElementMatrix ( element )
local offX = x * matrix[1][1] + y * matrix[2][1] + z * matrix[3][1] + matrix[4][1]
local offY = x * matrix[1][2] + y * matrix[2][2] + z * matrix[3][2] + matrix[4][2]
local offZ = x * matrix[1][3] + y * matrix[2][3] + z * matrix[3][3] + matrix[4][3]
return offX, offY, offZ
end

function getVehicleWheelPosition(vehicle,wheel)
local x, y, z = 0, 0, 0
local minX, minY, minZ, maxX, maxY, maxZ = getElementBoundingBox(vehicle)
if wheel == 1 then
x, y, z = getPositionFromElementAtOffset(vehicle, minX, maxY, minZ)
elseif wheel == 2 then
x, y, z = getPositionFromElementAtOffset(vehicle, minX, -maxY, minZ)
elseif wheel == 3 then
x, y, z = getPositionFromElementAtOffset(vehicle, maxX, maxY, minZ)
elseif wheel == 4 then
x, y, z = getPositionFromElementAtOffset(vehicle, maxX, -maxY, minZ)
end
return x, y, z
end

function onClientRender()
if isPedInVehicle(localPlayer) then
local vehicle = ...
25. Jest Admin, A jednak nie ma ?
Witam. Mam problem z adminem. Dodałem siebie w FTP jako user.Magiczny. Niby jest panel admina ale nie działa /duty i inne pierdoły

Jak piszę /admins , to piszę że nie ma: http://imgur.com/a/HWAGx

A jakoś mam panel admina: http://imgur.com/a/xDbPB

FTP: http://imgur.com/a/0sJZm

A drugim błędem jest TAB: http://imgur.com/a/VqN9f
26. Nie działa mi panel logowania
Witam. Na moim serwerze (pseudolu) Nie działa panel logowania. 1. Problemem było to że jak się zarejestrowałem i kliknąłem login pisało że nie istnieje takie konto. 2. Problemem teraz w ogóle nie mogę nic napisać w tym obszarze do pisania. Ten skrypt to ogrpg-logging.

Tutaj jest moje FTP: http://imgur.com/a/Ir4Ji

I tak jak mówiłem klikam i nic: http://imgur.com/a/mixoR

Bardzo proszę o pomoc. Oczywiście postawię piwo albo + :)
27. GTA V nie zwalnia!
Jak donosi serwis Gry-Online, Grand Theft Auto V po raz dwunasty zdobywa pierwsze miejsce, w rankingu najlepiej sprzedających się gier w UK!
GTA V dołączyło do elitarnej 'piątki' gier, którym podobny wyczyn udał się co najmniej dwanaście razy.

Pozostałe tytuły to: Who Wants to Be A Millionaire (osiemnaście razy na pierwszym miejscu), Wii Fit (szesnaście), Zumba Fitness (trzynaście) i FIFA 14 (dwanaście).

Mimo, że gra ma 3 lata na karku, wciąż pozostawia konkurencję daleko w tyle! GTA V pobiło już wszystkie możliwe rekordy i jak widać, nie zamierza zwalniać.

R* dość wysoko zawiesił sobie poprzeczkę. Pytanie tylko, jak bardzo ją podniesie, wydając nowe GTA? ;)Poniżej znajdziecie pełną listę, TOP10 UK.

1. Grand Theft Auto V
2. Nioh
3. Resident Evil VII: Biohazard
4. FIFA 17
5. Call of Duty: Infinite Warfare
6. Battlefield 1
7.Rocket League
8. Hitman: The Complete First Season
9. Overwatch
10. Watch Dogs 2
28. Wiadomosc sie wysyla mimo ze nie powinna
Witam, mam taką komende:
Pawn
dcmd_zaladuj(playeridparams[])
{
    
#pragma unused params
    
new vehicleid GetPlayerVehicleID(playerid);
    new 
pid GetVehicleModel(vehicleid);
    if(
gGracz[playerid][Towar] == 0)
    {
        if(
pid == 482 || pid == 459 || pid == 455 || pid == 456 || pid == 440 || pid == 433 || pid == 414 || pid == 413)
        {
            for(new 
pzpz sizeof(PunktyZaladunku); pz++)
            {
                if(
IsPlayerInRangeOfPoint(playerid10PunktyZaladunku[pz][0],PunktyZaladunku[pz][1],PunktyZaladunku[pz][2]))
                {
                    
ShowPlayerDialog(playeridD_TOWARYDIALOG_STYLE_LIST"Zaladunek""MlekonPaliwonOlejenJogurty""Zaladuj""Anuluj");
                }
            }
            
SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Nie jestes w punkcie zaladunkowym!");
        }
        else
        {
            
SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"W tym pojezdzie nie mozesz przewozic towarow !");
        }
    }
    return 
1;
}


Moim problemem jest, ze po podjechaniu pod marker z zaladunkiem, wczytuje sie dialog z ktorego zaladuje mi sie towar, ale wysyla sie wiadomosc: "Nie jestes w punkcie zaladunkowym". Dlaczego ?
29. Mam Interakcje i nie mogę odpalić pojazdu !!!
[lua] local w,h = guiGetScreenSize()
local rowery = {[509]=true,[481]=false,[510]=true}

function gui()
local v = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local x,y,z = getElementPosition(v)
r = getGroundPosition(x,y,z)


if getVehicleOverrideLights(v) ~= 2 then
w1 = "Zapal swiatla"
else
w1 = "Zgas swiatla"
end

local silnik = getVehicleEngineState(v)
if silnik == false then
w2 = "Zapal silnik"
else
w2 = "Zgas silnik"
end

w3 = "Wysadź pasażerów"

if isElementFrozen(v) then
w4 = "Spusc reczny"
else
w4 = "Zaciagnij reczny"
end

if getVehicleDoorOpenRatio(v,0) == 0 then
w5 = "Otworz maske"
else
w5 = "Zamknij maske"
end

if getVehicleDoorOpenRatio(v,1) == 0 then
w6 = "Otworz bagaznik"
else
w6 = "Zamknij bagaznik"
end

r1,r2,r3,r4,r5,r6 = 0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9
local wybor = getElementData(localPlayer,"wybor")
if wybor == 1 then
r1 = 1.5
elseif wybor == 2 then
r2 = 1.2
elseif wybor == 3 then
r3 = 1.2
elseif wybor == 4 then
r4 = 1.2
elseif wybor == 5 then
r5 = 1.2
elseif wybor == 6 then
r6 = 1.5
end

local sx,sy,sz = getElementVelocity(v)
local kmhs = math.ceil(((sx^2+sy^2+sz^2)^(0.5))*155)
if kmhs < 20 then
setElementData(localPlayer,"maxwybor",6...
30. Kod nie reaguje na warunek.
Witam. Mam taki kawałek kodu po stronie serwera. Jak on działa: klikamy GUI(client) i wtedy wywołuje daną funkcję z servera jednak nie reaguje mi na warunek loginu danego gracza i może być to również używane przez osoby o innym loginie.


Kod:


function greeting7Handler ()
local localPlayerName = getAccountName(getPlayerAccount(client))
if localPlayerName == "P8A70088L6" or "Samel" then
addPedClothes ( source, "capzip", "cap", 16 )
outputChatBox(" #FFFFFF[#00FF00Select-skin#FFFFFF]:#F70606 tutaj!", thePlayer, 27, 89, 224, true)
else
outputChatBox(" #FFFFFF[#00FF00Select-skin#FFFFFF]:#F70606 nie masz, thePlayer, 27, 89, 224, true)
end
end
addEvent( "onGreeting7", true )
addEventHandler( "onGreeting7", getRootElement(), greeting7Handler )
//edit : działa to poprawnie jeśli zamiast OR będę stawiał kolejne linijki ELSEIF i na każdej osobny login - czy nie ma operatora(?) OR czy źle go używam?
31. Nie moge zkompilować mapy
Kod:


nrs.pwn(22) : error 010: invalid function or declaration
nrs.pwn(24) : error 010: invalid function or declaration
nrs.pwn(29) : error 029: invalid expression, assumed zero
nrs.pwn(29) : error 029: invalid expression, assumed zero
nrs.pwn(29) : error 029: invalid expression, assumed zero
nrs.pwn(29) : fatal error 107: too many error messages on one line

Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase


Mapa

O co chodzi? Było dobrze, nagle zaczęły wyskakiwać błędy
32. Gamemode nie chce sie kompilować
Mam tutaj gamemode https://github.com/kacper55331/Role-Play/blob/master/gamemodes/SURV.pwn chciałem go sobie przekompilować, ale gm kompiluje się w nieskończoność.
33. warpPedIntoVehicle - nie przenosi
Witam serdecznie! Tworzę sobie aktualnie pracę dorywczą. Mój problem polega w tym, że po wejściu w marker rozpoczynający pracę nie przenosi mnie do pojazdu, który się tworzy. Kod:
S-side:
[lua]

createBlip(-165.39812, 1059.80969, 19.74219, 47, 0, 0, 0, 255)

function pojazd()
local vehjob = createVehicle (588, -158.01686, 1051.77075, 20.06611)
end
addEvent("cvehicle",true)
addEventHandler("cvehicle",resourceRoot,pojazd)


function tpdp()
warpPedIntoVehicle (plr_starting, vehjob)
end
addEvent("przenies",true)
addEventHandler("przenies",resourceRoot,tpdp)[/lua]

C-side:
[lua]
--------------------------------Markery----------------------------------------
local markerstartowy = createMarker (-165.10000610352, 1059.5999755859, 18.700000762939, 'cylinder', 1.0, 0, 0, 255, 255)

--------------------------------Tablice------------------------------------------
--------------------------------Spawn pojazdu---------------------------------
local pojazdy = {
{-158.01686, 1051.77075, 20.06611}
}

-------------------------------Miejsca-------------------------------------------
local miejsca_dostawy = {
{-179, 1093.8000488281, 18.506519317627}, --Bankomat pyl ~urząd
{-125.90000152588, 1142, 18.700000762939}, --Obok holów na Pylu
{-87.699996948242, 1204.5, 19.700000762939}, --Motel przy komisie na pylu
{-71.800003051758, 1086.0999755859, 19.700000762939}, --Radio FC
{168.3000...
34. Nie działa panel admina
Problem jest w tym że nic nie mogę zrobić w panelu admina.Wstawiałem już <object name="user.*"></object> wszędzie tam gdzie pokazałem kreskami.

35. Funkcja nie działa
[pawn] new Float:health;
foreach (new i : Vehicle) ///////////////////Tu błąd wywala (31 linijka)
{
if(!IsValidVehicle(i))
continue;

GetVehicleHealth(i, NoweHPPojazdu[i]);

if((StareHPPojazdu[i] - NoweHPPojazdu[i]) >= 30.0)
{
new cargoVehicle = IsVehicleTruck(GetVehicleModel(i)) ? GetVehicleTrailer(i) : i;
if(vloadInfo[cargoVehicle][vLoaded] == true)
{
if((StareHPPojazdu[i] - NoweHPPojazdu[i]) >= 30.0)
{
cargoHealth[cargoVehicle] -= ((StareHPPojazdu[i] - NoweHPPojazdu[i])/1.2);
if(cargoHealth[cargoVehicle] < 0.0)
cargoHealth[cargoVehicle] = 0.0;
}
}
foreach (new g : Player)
{
if(IsPlayerSpawned(g) && IsPlayerInVehicle(g, i) && !GetPVarInt(g, "Wypadek"))
{
new t;
new engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective;
GetVehicleParamsEx(i, engine, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);

GetPlayerHealth(g, health);
TogglePlayerControllable(g, 0);
SetVehicleParamsEx(i, VEHICLE_PARAMS_OFF, lights, alarm, doors, bonnet, boot, objective);

if(GetPVarInt(g, "PASY"))
SetPlayerHealth(g, health - random(10));
else
SetPlayerHealth(g, health - random(20));

GetVehicleHealth(i, NoweHPPojazdu[i]);

if(NoweHPPojazdu[i] < 300)
{
SetVehicleHealth(i, 0);
new Float:Pos[3];
GetPlayerPos(g, Floa...
36. Nie wczytuje skinów
Witam, ostatnio miałem problem z mta cały czas się crashowało. Postanowiłem zrobić reinstall, który mi pomógł, ale gdy wszedłem na mój serwer tylko ja nie widziałem podmianek skinów reszta tak. Próbowałem już reinstall gta i mta ponowny ale nie pomogło. Macie jakiś pomysł na to?
37. Blip się nie usuwa
Witam, piszę skrypt, ale nie wiem co zrobić, żeby po wjechaniu do markera zniknal blip i marker, proszę o pomoc! Stawiam :piwo:
Kod:
function blipandcos()
    
m1=createMarker(-71.790921202.9602119.59375"checkpoint"225500)
    
b1=createBlipAttachedTo(m112)
end
addEventHandler
("onClientGUIClick"wm.buttonblipandcos)

function 
usunblip()
    
destroyElement(b1)
    
destroyElement(m1)
end
addEventHandler
("onClientMarkerHit"m1usunblip)
38. [SAMP] NIE WKURZAJ S.W.A.T - net4
Hello!

Odcinek z dość ciekawej akcji z S.W.A.T XD

>>> https://www.youtube.com/w...Zdex9LOvM&t=17s <<<
39. Nie dziala panel i wypłata
Witam mam paczkę OwnWorld i tak sobię testuje ale mam problem z panelem frakcji i wypłatą z frakcji

Kod na panel frakcji ze strony clienta:

...


Kod na panel frakcji ze strony servera:

...


Kod na wypłaty strona servera:

...


Kod podam na priv jak będzie trzeba
Proszę o pomoc! Stawiam zimne :piwo: i respekt!
40. [MTA] Nie wiem o co chodzi.
Witam, jestem nowym w lua itd... Ale ostatnimi czasami zacząłem tworzyć serwer pół skrypty z internetu i pół prawie jakby autorskie z pomocą innych kolegów.
Ale nie mogę się zalogować.

http://imgur.com/a/EuLVT

Takie coś wyskakuje

Proszę o wsparcie.
phpBB by Przemo modified by xXx 2003-2016

Template GTAONLINE created by gtaonline.plStrona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapytań do SQL: 8