Witamy na GTAOnline Obecny czas to 2018-10-15, 20:48 Użytkowników: 76395
Strona główna | Użytkownicy | Grupy | Faq | Regulamin | Zaloguj


GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: unexpected
1. loading script failed unexpected symbol near ')'
[lua]bindKey("mouse1", "down", function()
if not getElementData(localPlayer, "gui:listonosz") or getElementData(localPlayer, "gui:listonosz") ~= true then return end
if isMouseIn(404*px, 447*py, 227*px, 38*py) then
if getElementData(localPlayer, "praca") then
exports["np-notyfikacje"]:noti("Posiadasz aktywną pracę!")
return end
zrobione = 0
triggerServerEvent("create:listonosz", localPlayer)
exports["np-notyfikacje"]:noti("Rozpoczynasz pracę listonosza")
showCursor(false)
setElementData(localPlayer, "gui:listonosz", nil)
setElementData(localPlayer, "praca", "listonosz")
for i,v in ipairs(punktyListonosza) do
local markerList = createMarker(v[1], v[2], v[3]-0.9, "cylinder", 1, 29, 10 ,100)
local blipList = createBlipAttachedTo(markerList, 41)
addEventHandler("onClientMarkerHit", markerList, function(hit)
if hit ~= localPlayer then return end
if isPedInVehicle(localPlayer) then
outputChatBox("Nie możesz siedzieć w pojeździe!", 255, 0, 0) return end
zrobione = zrobione+1
destroyElement(source)
destroyElement(blipList)
exports["np-notyfikacje"]:noti(" wykonano: "..tostring(zrobione).."")
local pieniadz = math.random(10, 200)
...
2. Unexpected symbol near
Mam problem z tym kodem:
[lua]postacieGracza = {}
wybranaPostac = 1

function zobaczPostacie(MySQLConnect, player)
local idgracza = getElementData(player, "Zalogowany")
local sprawdzpostacie = mysql_query(MySQLConnect, "SELECT * FROM Postac WHERE kontoid='" .. idgracza .. "'")
if mysql_num_rows(sprawdzpostacie) > 0 then
local postacieGracza = sprawdzpostacie
local postac = mysql_fetch_assoc(postacieGracza[wybranaPostac])
local postacieGracza[wybranaPostac].imie = postac["Imie"]
local postacieGracza[wybranaPostac].nazwisko = postac["Nazwisko"]
local postacieGracza[wybranaPostac].wiek = postac["Wiek"]
local postacieGracza[wybranaPostac].kasa = postac["Kasa"]
local postacieGracza[wybranaPostac].skin = postac["Skin"]
outputChatBox("Twoje dane: " .. postacieGracza[wybranaPostac].imie .. " " .. postacieGracza[wybranaPostac].nazwisko ..
" " .. postacieGracza[wybranaPostac].wiek .. " " .. postacieGracza[wybranaPostac].kasa .. " " .. postacieGracza[wybranaPostac].skin, player)
wybranaPostac = wybranaPostac + 1
outputChatBox("Twoje dane: " .. postacieGracza[wybranaPostac].imie .. " " .. postacieGracza[wybranaPostac].nazwisko ..
" " .. postacieGracza[wybranaPostac].wiek .. " " .. postacieGracza[wybranaPostac].kasa .. " " .. postacieGracza[wybranaPostac...




phpBB by Przemo modified by xXx 2003-2016

Template GTAONLINE created by gtaonline.pl



Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 8