Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.

Wysłany: 2023-06-20, 17:37


NotPaladynWiek: 21
Na forum: 2045 dni
Posty: 801
Nick w MP: NotPaladyn

Piwa: 2958

Respekt: 690
Respekt: 690Respekt: 690


   Vice Admin: Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach organizacyjnych lub technicznych - skontaktuj się ze mną.
KONKURS NA NAJLEPSZY SKRYPT LUA

W imieniu ca?ego grona administracji chcia?bym zaprosi? Was do udzia?u w konkursie na najlepszy skrypt LUA.
Konkurs zosta? podzielony na 4 kategorie - od bardzo ?atwej, a? po trudn? a wi?c ka?dy znajdzie kategori? odpowiedni? dla swoich umiej?tno?ci.
Aby Twoja praca zosta?a zaakceptowana musisz zapozna? si? z regulaminem konkursu, zasadami, kryteriami oceniania, a tak?e wymaganiami dotycz?cymi skryptu.
REGULAMIN

1. Wszystkie pliki wchodz?ce w sk?ad zasobu nale?y spakowa? do archiwum .zip lub .rar.
2. Gotowe archiwum nale?y wrzuci? na zaufany hosting plik?w, np. mega.nz lub mediafire.com.
3. Ka?da osoba maj?ca zamiar wzi?cia udzia?u mo?e uczestniczy? tylko i wy??cznie w jednej kategorii trudno?ci.
4. Praca, w kt?rej jakikolwiek plik b?dzie zakodowany nie b?dzie brana pod uwag?.
5. W konkursie mo?e bra? udzia? ka?dy u?ytkownik - z wyj?tkiem moderator?w i administrator?w.
6. Uczestnik wysy?aj?cy prac? nie stworzon? przez niego zostanie surowo ukarany.
7. Po zako?czeniu konkursu prace zostan? ocenione przez grono juror?w, a nast?pnie zostan? og?oszone wyniki wy?aniaj?ce zwyci?zc? w ka?dej z kategorii.
8. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania konkursu.
9. Prace konkursowe b?d? przyjmowane do 23-07-2023r.

KRYTERIA OCENIANIA

1. Pomys?owo??
2. Kreatywno??
3. Estetyka i czytelno?? kodu
4. Optymalizacja kodu
5. Brak b??d?w/bug?w
6. Staranno?? wykonania
KATEGORIE

BARDZO ?ATWA
Twoim zadaniem b?dzie stworzenie minigry kamie?/papier/no?yce na komend? z mo?liwo?ci? wyboru jednej z trzech opcji dla gracza. Po u?yciu komendy, powinna ukaza? si? na czacie informacja dotycz?ca minigry a tak?e jej wyniku.

?ATWA
Stworzenie zegara tarczowego, kt?ry b?dzie rysowany na mapie w wersji 3D wraz ze wskaz?wkami, kt?re b?d? wy?wietla?y godzin?, minuty oraz sekundy. Zas?b powinien by? od?wie?any tak aby poprawnie wskazywa? ka?d? z wskaz?wek.

?REDNIA
Zadanie polega na wykonaniu systemu umo?liwiaj?cego stawianie obiekt?w frakcyjnych. Zas?b powinien zawiera? nast?puj?ce funkcj?:
• Mo?liwo?? przesuwania obiektu przed jego postawieniem.
• Widoczno?? obiektu dla wszystkich graczy dopiero po jego umieszczeniu.
• Komend? umo?liwiaj?c? usuwanie pojedynczego obiektu.
• Komend? umo?liwiaj?c? usuwanie wszystkich obiekt?w nale??cych do danego gracza.
• Automatyczne usuwanie obiekt?w stworzonych przez gracza w przypadku jego wyj?cia z serwera.


TRUDNA
Wykonanie w pe?ni funkcjonalnej biblioteki dx, kt?ra b?dzie zawiera?a wszystkie poni?ej wymienione elementy. Zas?b powinien zawiera? tak?e komend?, kt?ra utworzy wszystkie elementy na ekranie w celach podgl?dowych. Do stworzenia zasobu nale?y u?y? biblioteki DirectX, a wszystkie elementy powinny by? zaprojektowane w jednym stylu, aby zachowa? sp?jno?? graficzn?. Dodatkowo, wszystkie elementy powinny posiada? funkcj? eksportu do innego zasobu.
• Okno (t?o)
• Przycisk (button)
• Pole wyboru (checkbox)
• Lista siatki (gridlista)
• Obszar tekstowy (memo)
• Pasek post?pu (progressbar)
• Pasek przewijania (scrollbar)
• Menu rozwijane (combobox)
• Pole edycji (editbox)
• Tworzenie font?w

NAGRODY:

Kategoria bardzo ?atwa: ranga ViP na okres 30 dni, +30 punkt?w do respektu.
Kategoria ?atwa: ranga ViP na okres 60 dni, +50 punkt?w do respektu.
Kategoria ?rednia: ranga ViP na okres 90 dni, +100 punkt?w do respektu, pokolorowanie lub przyklejenie tematu ze skryptem na okres jednego miesi?ca, je?eli zwyci?zca zdecyduj? si? wstawi? sw?j zas?b.
Kategoria trudna: ranga Programista (Lua Maniak) na sta?e, ranga ViP na okres 6 miesi?cy, Pendrive 32GB, +150 punkt?w respektu, pokolorowanie lub przyklejenie tematu ze skryptem na okres jednego miesi?ca, je?eli zwyci?zca zdecyduj? si? wstawi? sw?j zas?b.
Zapraszamy gor?co do wzi?cia udzia?u w konkursie!
W razie jakichkolwiek pyta? lub niejasno?ci dotycz?cych konkursu a tak?e zada? zapraszam na drog? prywatnej wiadomo?ci do mnie.


POWODZENIA!


Ostatnio zmieniony przez NotPaladyn 2023-11-02, 12:11, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Więcej szczegółów
Wystawiono 8 piw(a):
N0TH1NG, MarcelOW, TheSebaPL, Ciastuuś, Tajemniczy*, kamison, amorgusik, borsuk
Wysłany: 2023-06-24, 19:17
POST ZOSTAŁ UKRYTY Z POWODU ZŁAMANIA REG. LUB OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ


  
 

 
Wysłany: 2023-07-01, 12:52
POST ZOSTAŁ UKRYTY Z POWODU ZŁAMANIA REG. LUB OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ


  
 

 
Wysłany: 2023-07-01, 20:37
POST ZOSTAŁ UKRYTY Z POWODU ZŁAMANIA REG. LUB OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ


  
 

 
Wysłany: 2023-07-10, 18:52
POST ZOSTAŁ UKRYTY Z POWODU ZŁAMANIA REG. LUB OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ


  
 

 
Wysłany: 2023-07-20, 17:46
POST ZOSTAŁ UKRYTY Z POWODU ZŁAMANIA REG. LUB OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ


  
 

 
Wysłany: 2023-07-23, 21:32


NotPaladynWiek: 21
Na forum: 2045 dni
Posty: 801
Nick w MP: NotPaladyn

Piwa: 2958

Respekt: 690
Respekt: 690Respekt: 690


   Vice Admin: Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach organizacyjnych lub technicznych - skontaktuj się ze mną.
UWAGA!

KONKURS ZOSTAJE PRZED?U?ONY DO DNIA 01-08-2023r.


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
borsuk
Wysłany: 2023-08-04, 15:44
POST ZOSTAŁ UKRYTY Z POWODU ZŁAMANIA REG. LUB OCZEKUJE NA AKCEPTACJĘ


 

 
Wysłany: 2023-08-09, 21:06


NotPaladynWiek: 21
Na forum: 2045 dni
Posty: 801
Nick w MP: NotPaladyn

Piwa: 2958

Respekt: 690
Respekt: 690Respekt: 690


   Vice Admin: Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach organizacyjnych lub technicznych - skontaktuj się ze mną.
WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZY SKRYPT LUA

W imieniu całej administracji dziękuję za poświęcony czas oraz wzięcie udziału w konkursie. Poniżej przedstawiam Wam zwycięzców danych kategorii.


BARDZO ŁATWA

Artii

W tej kategorii była to najlepsza praca z uwagi na dodatkowe elementy, które dodałeś - choć nie były wymagane to na pewno zadziałały na Twoją korzyść.


ŁATWA

Brak zwycięzcy z uwagi na brak podesłanych prac w tej kategorii.


ŚREDNIA

EnoNeK

W tej kategorii jeśli chodzi o staranność, pomysłowość i kreatywność wykazałeś się znaczną przewagą nad resztą prac.


TRUDNA

W kategorii otrzymaliśmy jedną pracę do oceny. Po dokładnej analizie i porównaniu z kryteriami konkursu, praca ta nie została wybrana jako zwycięska.
Tak prezentują się nagrody za wygranie w poszczególnej kategorii konkursu.


NAGRODY:

Kategoria bardzo łatwa: ranga ViP na okres 30 dni, +30 punktów do respektu.
Kategoria łatwa: ranga ViP na okres 60 dni, +50 punktów do respektu.
Kategoria średnia: ranga ViP na okres 90 dni, +100 punktów do respektu, pokolorowanie lub przyklejenie tematu ze skryptem na okres jednego miesiąca, jeżeli zwycięzca zdecyduję się wstawić swój zasób.
Kategoria trudna: ranga Programista (Lua Maniak) na stałe, ranga ViP na okres 6 miesięcy, Pendrive 32GB, +150 punktów respektu, pokolorowanie lub przyklejenie tematu ze skryptem na okres jednego miesiąca, jeżeli zwycięzca zdecyduję się wstawić swój zasób.


Zwycięzcom gratulujemy, nagrody zostaną wkrótce nadane. Co do reszty prac to również bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i życzymy dalszych sukcesów w nauce LUA - każdy z Was otrzyma dodatkowo +20 punktów respektu.


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Więcej szczegółów
Wystawiono 2 piw(a):
N0TH1NG, borsuk
Tagi: najlepszy :: skrypt :: lua
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:


Skocz do:  
Wyświetl posty z ostatnich:   
GTAONLINE.PL » O FORUM » KONKURSY » [KONKURS] NAJLEPSZY SKRYPT LUA Odpowiedz do tematu

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku