Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.


Wysłany: 2020-04-25, 22:00


IrvsWiek: 25
Na forum: 762 dni
Posty: 48

Piwa: 2

Respekt: 50


Cześć,
Czy jakiś mądry magik z forum będzie mi w stanie powiedzieć dlaczego ten skrypt laguje na serwerze?
Tzn po 20 minutach od uruchomienia FPSy spadają z 60 do 20 u każdego gracza.
A po restarcie skryptu od nowa wraca to do normy, zastanawiam się czemu. Ktoś wie?vehicles=0
root=getRootElement()
resourceRoot=getResourceRootElement(getThisResource())

local nlOffsets={
[411]={-1,0,-0.6}, -- infernus
[470]={-1,0,-0.4}, -- patriot
[541]={-0.9,0,-0.4}, -- bulelt
[549]={-0.9,0,-0.4}, -- tampa
[587]={-1,0,-0.5}, -- euros
}

local nlIDX={
3962,2113,1784,2054,2428,2352
}

function getVehicleHandlingProperty ( element, property )
if isElement ( element ) and getElementType ( element ) == "vehicle" and type ( property ) == "string" then
local handlingTable = getVehicleHandling ( element )
local value = handlingTable[property]

if value then
return value
end
end

return false
end

function getAdmin2(plr,level)
if level then
local result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * from pystories_admins WHERE serial=? AND level=?", getPlayerSerial(plr), level)
if result and #result > 0 then
return true
else
return false
end
else
local result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * from pystories_admins WHERE serial=?", getPlayerSerial(plr))
if result and #result > 0 then
return true
else
return false
end
end
end
--///////////////////////////////////// WCZYTYWANIE POJAZDÓW /////////////////////////////////
function onRespawnVehicles(_,id,poss)
-- Settings (QUERY)
if id then
result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * FROM pystories_vehicles WHERE parking=1 AND id=?", id)
query=exports["pystories-db"]:dbSet("UPDATE pystories_vehicles SET parking=0 WHERE id=?", id)
else
result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * FROM pystories_vehicles WHERE parking=0")
end

-- Pairs
for ile,vehicle in pairs(result) do
vehicles=ile

if id then pos={poss[1], poss[2], poss[3], poss[4], poss[5], poss[6]}
else pos=split(vehicle["pos"], ",") end

local color=split(vehicle["color"], ",")
local lights=split(vehicle["headlights"], ",")

local veh=createVehicle(vehicle["model"], pos[1], pos[2], pos[3], pos[4], pos[5], pos[6])
setVehicleColor(veh, color[1], color[2], color[3], color[4],color[5], color[6], color[7], color[8],color[9], color[10], color[11], color[12])
setVehicleHeadLightColor(veh, lights[1], lights[2], lights[3])
if vehicle["plateText"] ~= "" then
setVehiclePlateText(veh, vehicle["plateText"])
else
setVehiclePlateText(veh, tostring("SA "..vehicle["id"]))
end
setElementFrozen(veh, (vehicle["frozen"]) > 0)
if vehicle["paintjob"] ~= 3 then
setVehiclePaintjob(veh, vehicle["paintjob"])
end
setElementHealth(veh, vehicle["health"])
setElementData(veh,"vehicle:spawn",true)
setElementData(veh,"vehicle:id", vehicle["id"])
setElementData(veh,"vehicle:fuel", vehicle["fuel"])
setElementData(veh,"vehicle:desc", vehicle["text"] or false)
setElementData(veh,"vehicle:mileage", vehicle["mileage"])
setElementData(veh,"vehicle:driver", vehicle["driver"])
setElementData(veh,"vehicle:ownedGroup", vehicle["ownedGroup"])
setElementData(veh,"vehicle:ownedPlayer", vehicle["ownedPlayer"])
setElementData(veh,"vehicle:mk1", vehicle["mk1"])
setElementData(veh,"vehicle:mk2", vehicle["mk2"])
setElementData(veh,"vehicle:naped", vehicle["naped"])
setElementData(veh,"vehicle:rh1", vehicle["rh"])

local mk1 = vehicle['mk1']
local mk1 = vehicle['mk2']
local xfour = vehicle['naped']
local rh1 = vehicle['rh']


if (type(vehicle['rent']) == "string") then
local tabelka = {}
local rente = split(vehicle['rent'], ',')
for k,v in ipairs(rente) do
table.insert(tabelka,v)
end
setElementData(veh,"vehicle:rent", tabelka or false)
else
setElementData(veh,"vehicle:rent",0)
end

if tonumber(xfour) == 1 then
setVehicleHandling(veh,"driveType","awd")
end

if tonumber(mk1) ~= 0 then
local fast = getVehicleHandlingProperty(veh,"engineAcceleration")
local maxfast = getVehicleHandlingProperty(veh,"maxVelocity")
local masa = getVehicleHandlingProperty(veh,"mass")
local masa2 = getVehicleHandlingProperty(veh,"turnMass")
local xd = getVehicleHandlingProperty(veh,"tractionMultiplier")
local coef = getVehicleHandlingProperty(veh,"dragCoeff")
idc = getVehicleID ( veh )

if idc == 562 then--elegy
setVehicleHandling(veh,"engineAcceleration",fast+1.4)
setVehicleHandling(veh,"maxVelocity",maxfast+14)
setVehicleHandling(veh,"tractionMultiplier",xd+0.1)
-- setVehicleHandling(veh,"mass",masa+300)
setVehicleHandling(veh,"steeringLock",36)
setVehicleHandling(veh,"dragCoeff",coef-0.23)
elseif idc == 451 then--turek
setVehicleHandling(veh,"engineAcceleration",fast+1.3)
setVehicleHandling(veh,"maxVelocity",maxfast+20)
setVehicleHandling(veh,"mass",masa+200)
setVehicleHandling(veh,"tractionMultiplier",xd+0.2)
setVehicleHandling(veh,"steeringLock",42)
setVehicleHandling(veh,"dragCoeff",coef-0.21)
elseif idc == 506 then--supergt
setVehicleHandling(veh,"engineAcceleration",fast+2.1)
setVehicleHandling(veh,"maxVelocity",maxfast+48)
setVehicleHandling(veh,"mass",masa+350)
setVehicleHandling(veh,"tractionMultiplier",xd+0.2)
setVehicleHandling(veh,"steeringLock",49)
setVehicleHandling(veh,"dragCoeff",coef-0.20)
else
setVehicleHandling(veh,"engineAcceleration",fast+0.8)
setVehicleHandling(veh,"maxVelocity",maxfast+8)
setVehicleHandling(veh,"mass",masa+150)
setVehicleHandling(veh,"tractionMultiplier",xd+0.2)
setVehicleHandling(veh,"steeringLock",42)
setVehicleHandling(veh,"dragCoeff",coef-0.20)
end
end

if tonumber(mk2) ~= 0 then
local fast = getVehicleHandlingProperty(veh,"engineAcceleration")
local maxfast = getVehicleHandlingProperty(veh,"maxVelocity")
local masa = getVehicleHandlingProperty(veh,"mass")
local masa2 = getVehicleHandlingProperty(veh,"turnMass")
local xd = getVehicleHandlingProperty(veh,"tractionMultiplier")
local coef = getVehicleHandlingProperty(veh,"dragCoeff")
idc = getVehicleID ( veh )
if idc == 562 then--elegy
setVehicleHandling(veh,"engineAcceleration",20)
setVehicleHandling(veh,"maxVelocity",200)
setVehicleHandling(veh,"tractionMultiplier",0.65)
setVehicleHandling(veh,"tractionLoss",0.85)
setVehicleHandling(veh,"tractionBias",0.5)
setVehicleHandling(veh,"mass",1050)
setVehicleHandling(veh,"turnMass",3500)
setVehicleHandling(veh,"steeringLock",40)
setVehicleHandling(veh,"dragCoeff",1.3)
setVehicleHandling(veh,"centerOfMass",0.0,0.3,-0.15)
setVehicleHandling(veh,"PercentSubmerged",75)
setVehicleHandling(veh,"numberOfGears",5)
setVehicleHandling(veh,"engineInertia",5.0)
setVehicleHandling(veh,"brakeDeceleration",8.0)
setVehicleHandling(veh,"brakeBias",0.5)
setVehicleHandling(veh,"suspensionForceLevel",1.0)
setVehicleHandling(veh,"suspensionDamping",0.2)
setVehicleHandling(veh,"suspensionHighSpeedDamping",0.0)
elseif idc == 451 then--turek
setVehicleHandling(veh,"engineAcceleration",fast+2.5)
setVehicleHandling(veh,"maxVelocity",maxfast+40)
setVehicleHandling(veh,"tractionMultiplier",xd+0.4)
setVehicleHandling(veh,"mass",masa+300)
setVehicleHandling(veh,"steeringLock",48)
setVehicleHandling(veh,"dragCoeff",coef-0.31)
elseif idc == 506 then--super gt
setVehicleHandling(veh,"engineAcceleration",fast+3.5)
setVehicleHandling(veh,"maxVelocity",maxfast+79)
setVehicleHandling(veh,"tractionMultiplier",xd+0.3)
setVehicleHandling(veh,"mass",masa+300)
setVehicleHandling(veh,"steeringLock",50)
setVehicleHandling(veh,"dragCoeff",coef-0.28)
else
setVehicleHandling(veh,"engineAcceleration",fast+2.5)
setVehicleHandling(veh,"maxVelocity",maxfast+19)
setVehicleHandling(veh,"tractionMultiplier",xd+0.3)
setVehicleHandling(veh,"mass",masa+300)
setVehicleHandling(veh,"steeringLock",44)
setVehicleHandling(veh,"dragCoeff",coef-0.28)
end
end

--[[ if vehicle["rearlights"] ~= "" then
setElementData(veh,"vehicle:light", vehicle["rearlights"])
else
setElementData(veh,"vehicle:light", "High Quality")
end]]--
setElementData(veh,"neony", vehicle["neon"])
if vehicle["blokada"] == "true" then
setElementData(veh,"vehicle:block", true)
setVehicleWheelStates(veh, 2, 2, 2, 2)
else
setElementData(veh,"vehicle:block", false)
end
local rodzajneonu=tonumber(getElementData(veh,"neony"))
if getElementData(veh,"neony") ~= 0 then
local m = getElementModel(veh)
local of
if not nlOffsets[m] then
of={-1,0,-0.5}
else
of=nlOffsets[m]
end
neon1=createObject(nlIDX[rodzajneonu],0,0,0)
neon2=createObject(nlIDX[rodzajneonu],0,0,0)
setElementData(veh,"zneony", {neon1, neon2})
attachElements(neon1,veh,of[1],of[2],of[3])
attachElements(neon2,veh,-of[1],of[2],of[3])
end

for i,v in ipairs(split(vehicle["tuning"], ",")) do addVehicleUpgrade(veh, v) end
for i,v in ipairs(split(vehicle["panelstates"], ",")) do setVehiclePanelState(veh, i, tonumber(v)) end
setVehicleDamageProof(veh, true)
end
outputDebugString("[pystories_vehicles] Loaded "..vehicles.." vehicles.")
end

--///////////////////////////////////// ZAPISYWANIE POJAZDÓW /////////////////////////////////
function onSaveVehicle(vehicle)
if getElementData(vehicle,"vehicle:spawn") then
-- Setting
local panelstates={}
local model=getElementModel(vehicle)
local health=getElementHealth(vehicle)
local x,y,z=getElementPosition(vehicle)
local rx,ry,rz=getElementRotation(vehicle)
local desc=getElementData(vehicle,"vehicle:desc") or ""
local id=getElementData(vehicle,"vehicle:id")
local fuel=getElementData(vehicle,"vehicle:fuel")
local mileage=getElementData(vehicle,"vehicle:mileage")
local c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12=getVehicleColor(vehicle, true)
local driver=getElementData(vehicle,"vehicle:driver") or ""
local rent=getElementData(vehicle,"vehicle:rent")
local player=getElementData(vehicle,"vehicle:ownedPlayer")
-- local group=getElementData(vehicle,"vehicle:ownedGroup")
local blokada=getElementData(vehicle,"vehicle:block")
local neon=getElementData(vehicle,"neony")
local h1,h2,h3=getVehicleHeadLightColor(vehicle)
local paintjob=getVehiclePaintjob(vehicle)
local rear="Brak"
local frozen= isElementFrozen(vehicle) and 1 or 0
for i=0,6 do table.insert(panelstates, getVehiclePanelState(vehicle,i)) end
panelstates=table.concat(panelstates,",")
upgrades=getVehicleUpgrades(vehicle)
if not upgrades then upgrades={} end
upgrades=table.concat(upgrades, ",")
-- Query
local query = exports["pystories-db"]:dbSet(string.format("UPDATE pystories_vehicles SET model='%d', pos='%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f,%.2f', rent='%d',text='%s', health='%d', fuel='%d', mileage='%d', frozen='%d', driver='%s', color='%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d', panelstates='%s', paintjob='%d', tuning='%s', headlights='%d,%d,%d', ownedPlayer='%d', neon='%d', blokada='%s' WHERE id=%d",
model, x,y,z, rx,ry,rz, "0",desc, health, fuel, mileage, frozen, driver, c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12, panelstates, paintjob, upgrades, h1,h2,h3, player, neon, tostring(blokada), id))
if (type(rent) == "table") then
local rr = string.format("%s", table.concat(rent, ',') )
-- outputDebugString(rr)
local query2= exports['pystories-db']:dbSet("UPDATE pystories_vehicles SET rent=? WHERE id=?",rr,id)
end
end
end

function onParkVehicle(vehicle)
local query=exports["pystories-db"]:dbSet("UPDATE pystories_vehicles SET parking=1 WHERE id=?", getElementData(vehicle,"vehicle:id"))
if query then
local zneony=getElementData(vehicle,"zneony")
if (zneony and type(zneony)=="table") then
destroyElement(zneony[1])
destroyElement(zneony[2])
removeElementData(vehicle,"zneony")
end
destroyElement(vehicle)
end
end

--///////////////////////////////////// SPRAWDZANIE USTAWIEŃ /////////////////////////////////
function getSettings(plr,code,value)
local sid=getElementData(plr,"player:sid")
if not sid then return end
if value == "faction" then
local result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * FROM pystories_factions WHERE code=? AND sid=?", code, sid)
if result and #result > 0 then
return result[1].code
else
return false
end
end
if value == "organization" then
local result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * FROM ms_organizacje WHERE sid=?", sid)
if result and #result > 0 then
return result[1].code
else
return false
end
end
if value == "owner" then
local result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * FROM pystories_users WHERE id=?", sid)
if result and #result > 0 then
return result[1].id
else
return false
end
end
end

--///////////////////////////////////// INNE USTAWIENIA /////////////////////////////////
addEventHandler("onVehicleExit", root, function(plr,seat)
if seat ~= 0 then return end
onSaveVehicle(source)
setVehicleEngineState(source, false)
setVehicleDamageProof(source, true)
unbindKey(plr, 'n', 'down', bindHoron4)
end)


addEventHandler("onPlayerQuit", root, function()
local veh=getPedOccupiedVehicle(source)
if veh then
setVehicleDamageProof(source, true)
onSaveVehicle(veh)
end
end)

addEventHandler("onResourceStop", resourceRoot, function()
for i,v in ipairs(getElementsByType("vehicle")) do
onSaveVehicle(v)
local zneony=getElementData(v,"zneony")
if (zneony and type(zneony)=="table") then
destroyElement(zneony[1])
destroyElement(zneony[2])
removeElementData(v,"zneony")
end
end
outputDebugString("[pystories_vehicles] Saved all vehicles!")
end)

addEventHandler("onVehicleEnter", root, function(plr,seat)
if seat ~= 0 then return end
setVehicleEngineState(source, false)
setElementData(source,"vehicle:driver",getPlayerName(plr))
if getElementData(source,"neony") and getElementData(source,"neony") ~= 0 then
--triggerClientEvent(plr,"addNotification",root,"* Posiadasz neony w pojezdzie, możesz wlączyć i wylaczyc je za pomocą przycisku H.","info")
outputChatBox("* Posiadasz neony w pojezdzie, możesz wlączyć i wylaczyc je za pomocą przycisku N.",plr)
bindKey(plr, 'n', 'down', bindHoron4, plr)
end
end)

--///////////////////////////////////// SPRAWDZENIE WŁAŚCICIELA /////////////////////////////////
addEventHandler("onVehicleStartEnter", resourceRoot, function(plr,seat,jacked)
if seat == 0 then
local rent=getElementData(source, "vehicle:rent")
local group=getElementData(source, "vehicle:ownedGroup")
if group == "0" then group = "Brak" end
local player=getElementData(source, "vehicle:ownedPlayer")
if getAdmin2(plr, 4) then
return
end
if rent and (type(rent) == "table") then
for i,s in pairs(rent) do
if tonumber(s) == getElementData(plr,"player:sid") then
return end
end
end

local plrgroup = getElementData(plr,"player:organization")
if plrgroup then
-- outputDebugString(group)
if getSettings(plr,false,"organization") == group then return end
end
if player and player ~= getSettings(plr,false,"owner") then
--triggerClientEvent(plr,"addNotification",root,"* Nie masz kluczyków do tego pojazdu.","error")
outputChatBox("* Nie posiadasz kluczyków do tego pojazdu.", plr)
cancelEvent()
end
end
end)

addEventHandler("onVehicleStartEnter", root, function(plr,seat,jacked)
if jacked then
if getElementData(source,"vehicle:ownedPlayer") == getElementData(plr,"player:sid") then return end
cancelEvent()
end
end)

addEventHandler("onVehicleStartEnter", root, function(plr,seat,jacked)
if seat == 0 then
if getElementData(source,"spawnowany")== true then
if getElementData(plr,"player:admin")== false then
cancelEvent()
end
end
end
end)function bindHoron4(plr)
veh=getPedOccupiedVehicle(plr)
if not veh then return end
local rodzajneonu=tonumber(getElementData(veh,"neony"))
if not rodzajneonu then return end
if rodzajneonu==0 then
outputChatBox('* Brak Neonow.', plr, 255, 0 ,0)
return end
local zneony=getElementData(veh,"zneony")
if (zneony and type(zneony)=="table") then
destroyElement(zneony[1])
destroyElement(zneony[2])
removeElementData(veh,"zneony")

--triggerClientEvent(plr,"addNotification",root,'* Wyłączyłeś Neony.',"warning")
outputChatBox("* Odłączyłeś(aś) neony od pojazdu.",plr)
else
local m = getElementModel(veh)
local of
if not nlOffsets[m] then
of={-1,0,-0.5}
else
of=nlOffsets[m]
end
neon1=createObject(nlIDX[rodzajneonu],0,0,0)
neon2=createObject(nlIDX[rodzajneonu],0,0,0)
setElementData(veh,"zneony", {neon1, neon2})
attachElements(neon1,veh,of[1],of[2],of[3])
attachElements(neon2,veh,-of[1],of[2],of[3])
--triggerClientEvent(plr,"addNotification",root,'* Włączyłeś Neony. Pojawią się one jak poruszysz pojazdem!',"info")
outputChatBox("* Załączyłeś(aś) neony w pojeździe.",plr)
end
end

addEventHandler("onElementDestroy", getRootElement(), function ()
if getElementType(source) == "vehicle" then
local zneony=getElementData(source,"zneony")
if (zneony and type(zneony)=="table") then
destroyElement(zneony[1])
destroyElement(zneony[2])
removeElementData(source,"zneony")
end
end
end)


addEventHandler("onResourceStart", resourceRoot, function() onRespawnVehicles(_,false) end)--//////////////////////////////////////////////////////// Licencje

local categoryA={[463] = true,[462] = true,[461] = true,[581] = true,[448] = true,[468] = true,[471] = true,[521] = true,[522] = true,[523] = true}
local categoryB={[602] = true,[545] = true,[496] = true,[517] = true,[401] = true,[410] = true,[518] = true,[600] = true,[527] = true,[436] = true,[589] = true,[580] = true,[419] = true,[439] = true,[533] = true,[549] = true,[526] = true,[491] = true,[474] = true,[445] = true,[467] = true,[604] = true,[426] = true,[507] = true,[547] = true,[585] = true,[405] = true,[587] = true,[409] = true,[466] = true,[550] = true,[492] = true,[566] = true,[546] = true,[540] = true,[551] = true,[421] = true,[516] = true,[529] = true,[488] = true,[460] = true,
[469] = true,[487] = true,[510] = true,[509] = true,[481] = true,[586] = true,[472] = true,[473] = true,[493] = true,[595] = true,[484] = true,[430] = true,[453] = true,[452] = true,[446] = true,[454] = true,[485] = true,[552] = true,
[438] = true,[574] = true,[420] = true,[525] = true,[408] = true,[596] = true,[597] = true,[427] = true,[599] = true,[490] = true,[432] = true,[528] = true,[601] = true,[407] = true,[544] = true,[470] = true,[598] = true,[588] = true,
[532] = true,[443] = true,[486] = true,[531] = true,[543] = true,[422] = true,[583] = true,[478] = true,[605] = true,[554] = true,[530] = true,[418] = true,[572] = true,[582] = true,[536] = true,[575] = true,[534] = true,
[567] = true,[535] = true,[576] = true,[412] = true,[402] = true,[542] = true,[603] = true,[475] = true,[449] = true,[537] = true,[570] = true,[441] = true,[464] = true,[501] = true,[465] = true,[564] = true,[568] = true,[557] = true,[424] = true,[504] = true,[495] = true,[457] = true,[539] = true,[483] = true,[571] = true,[500] = true,
[444] = true,[556] = true,[429] = true,[411] = true,[541] = true,[559] = true,[415] = true,[561] = true,[480] = true,[560] = true,[562] = true,[506] = true,[565] = true,[451] = true,[434] = true,[558] = true,[494] = true,[555] = true,[502] = true,[477] = true,[503] = true,[579] = true,[400] = true,[404] = true,[489] = true,[505] = true,[479] = true,[442] = true,[458] = true,
[606] = true,[607] = true,[610] = true,[590] = true,[569] = true,[611] = true,[584] = true,[608] = true,[435] = true,[450] = true,[591] = true,[594] = true}
local categoryC={[403] = true,[406] = true,[413] = true,[414] = true,[416] = true,[423] = true,[428] = true,[431] = true,[433] = true,[437] = true,[440] = true,[455] = true,[456] = true,[459] = true,[482] = true,[498] = true,[499] = true,[508] = true,[514] = true,[515] = true,[524] = true,[538] = true,[573] = true}
addEventHandler("onVehicleStartEnter", resourceRoot, function(plr,seat,jacked)
if seat == 0 then
if categoryA[getElementModel(source)] then
if exports["pystories-ustawienia-prac"]:getVehicleLicense(plr,"A") then
cancelEvent()
end
elseif categoryB[getElementModel(source)] then
if exports["pystories-ustawienia-prac"]:getVehicleLicense(plr,"B") then
cancelEvent()
end
elseif categoryC[getElementModel(source)] then
if exports["pystories-ustawienia-prac"]:getVehicleLicense(plr,"C") then
cancelEvent()
end
end
end
end)

addEventHandler("onVehicleEnter", getRootElement(), function(plr,seat,jacked)
if seat ~= 0 then return end
if getElementData(source, "vehicle:id") and getElementData(source, "vehicle:spawn") then
local mk2 = exports['pystories-db']:dbGet("SELECT * FROM pystories_vehicles WHERE id=? AND mk2=?",getElementData(source, "vehicle:id"), "1")
local mk1 = exports['pystories-db']:dbGet("SELECT * FROM pystories_vehicles WHERE id=? AND mk1=?",getElementData(source, "vehicle:id"), "1")
local rh = exports['pystories-db']:dbGet("SELECT * FROM pystories_vehicles WHERE id=? AND rh=?",getElementData(source, "vehicle:id"), "1")
local np = exports['pystories-db']:dbGet("SELECT * FROM pystories_vehicles WHERE id=? AND naped=?",getElementData(source, "vehicle:id"), "1")
if #mk1 > 0 then outputChatBox("[!] Pomyślnie zaprogramowano MK1",plr,255,255,255) end
if #mk2 > 0 then outputChatBox("[!] Pomyślnie zaprogramowano MK2",plr,255,255,255) end
if #rh > 0 then outputChatBox("[!] Pomyślnie zaprogramowano RH1",plr,255,255,255) end
if #np > 0 then outputChatBox("[!] Pomyślnie zaprogramowano Napęd 4x4",plr,255,255,255) end
end
end)

local strefa = { }
local strefy = {
{1336.23840, 656.78876, 9.85624, 60.50634765625, 146.80010986328, 16.164074325562 },
{924.07690, 1661.90576, 9.25354, 194.91711425781, 138.31750488281, 23.899999046326},
{2197.99780, 2405.43872, -31.81085, 178.1982421875, 112.3896484375, 57.499998474121},
}

local ogranicznik = createElement ("ogranicznik");
for i,v in ipairs ( strefy ) do
strefa[i] = createColCuboid ( v [ 1 ], v [ 2 ], v [ 3 ], v [ 4 ], v [ 5 ], v [ 6 ], v [7] )
setElementParent (strefa [i], ogranicznik);
end

addEventHandler("onColShapeHit", ogranicznik, function(el,md)
if getElementType(el)=="vehicle" then
setElementData(el,"vehicle:tempspeed", 50)
end
end)
addEventHandler("onColShapeLeave", ogranicznik, function(el,md)
if getElementType(el)=="vehicle" then
removeElementData(el,"vehicle:tempspeed")
end
end)


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-04-25, 22:18


kamison

Przyszły programista .lua


Wiek: 20
Na forum: 1384 dni
Posty: 233
Nick w MP: kamison

Piwa: 166

Respekt: 150
Respekt: 150Respekt: 150


Dużo element dat, ile jest pojazdów na mapie?

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-04-28, 16:32


IrvsWiek: 25
Na forum: 762 dni
Posty: 48

Piwa: 2

Respekt: 50


25szt na mapie i 75 w przecho

Ktoś wie co na to zaradzić?

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-04-29, 04:57


kamison

Przyszły programista .lua


Wiek: 20
Na forum: 1384 dni
Posty: 233
Nick w MP: kamison

Piwa: 166

Respekt: 150
Respekt: 150Respekt: 150


Musiałbyś przerabiać każdą funkcje po kolei i zobaczyć w której tkwi problem

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: lagujący :: skrypt
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:
Wyświetl posty z ostatnich:   

Odpowiedz do tematu

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: