Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.


Wysłany: 2020-08-04, 15:05


czaszkaWiek: 37
Na forum: 355 dni
Posty: 24
Nick w MP: Czaszka

Piwa: 2

Respekt: 45,3


Witam tak jak w temacie a mianowicie mam problem z salonem gdy kupuję pojazd pisze że zawieź pojazd do przechowywalni aby się zapisał, lecz gdy go kupię nie ma go ani w panelu gracza pod F2 ani w przechowywalni również nie respi się nigdzie przy salonie

--[[

StoriesRPG
]]

ustawienia={}

local sw, sh=guiGetScreenSize()
local w,h=(sw/1680), (sh/1050)
local font = dxCreateFont("f.ttf", 10)
local salon=false

function isMouseIn( x, y, width, height )
if ( not isCursorShowing( ) ) then
return false
end
local sx, sy = guiGetScreenSize ( )
local cx, cy = getCursorPosition ( )
local cx, cy = ( cx * sx ), ( cy * sy )
if ( cx >= x and cx <= x + width ) and ( cy >= y and cy <= y + height ) then
return true
else
return false
end
end

function guiKUPNO()
dxDrawImage(631*w, 367*h, 400*w, 250*h, "img/bg.png", 0, 0, 0, tocolor(255, 255, 255, 255), false)


model=getVehicleName(actual_vehicle)
przebieg=getElementData(actual_vehicle,"vehicle:mileage")
pojemnosc=getElementData(actual_vehicle,"vehicle:pojemnosc")
naped=getElementData(actual_vehicle,"vehicle:naped")
cena=getElementData(actual_vehicle,"salon:cena")
dxDrawText("Model: "..getVehicleName(actual_vehicle).."\nPrzebieg: "..przebieg.." km\nPojemność: "..pojemnosc.." dm3\nNapęd: "..naped.."\n\nCena: "..cena.." PLN\n\nAby zakupić ten pojazd kliknij 'zakup'.", 636*w + 1, 394*h + 1, 1025*w + 1, 1007*h + 1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.00*w, font, "center", "top", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Model: "..getVehicleName(actual_vehicle).."\nPrzebieg: "..przebieg.." km\nPojemność: "..pojemnosc.." dm3\nNapęd: "..naped.."\n\nCena: "..cena.." PLN\n\nAby zakupić ten pojazd kliknij 'zakup'.", 636*w, 394*h, 1025*w, 1007*h, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00*w, font, "center", "top", false, false, false, false, false)

if isMouseIn(760*w, 562*h, 134*w, 44*h) then
dxDrawImage(760*w, 562*h, 134*w, 44*h, "img/btnh.png", 0, 0, 0, tocolor(255, 255, 255, 200), false)
else
dxDrawImage(760*w, 562*h, 134*w, 44*h, "img/btn.png", 0, 0, 0, tocolor(255, 255, 255, 255), false)
end
dxDrawText("Zakup", 759*w, 182*h, 894*w, 986*h, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00*w, font, "center", "center", false, false, false, false, false)

dxDrawRectangle(1011*w, 367*h, 20*w, 18*h, tocolor(155, 0, 0, 255), false)
dxDrawText("x", 1010*w, -32*h, 1031*w, 785*h, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00*w, "default", "center", "center", false, false, false, false, false)

end

addEvent("showGUIKupno", true)
addEventHandler("showGUIKupno", getRootElement(), function(pojazd)
if salon == false then
actual_vehicle=pojazd
salon=true
addEventHandler("onClientRender", getRootElement(), guiKUPNO)
showCursor(true ,false)
end
end)

addEvent("hideGUIKupno", true)
addEventHandler("hideGUIKupno", getRootElement(), function()
if salon == true then
salon=false
removeEventHandler("onClientRender", getRootElement(), guiKUPNO)
showCursor(false)
setTimer(function()
triggerServerEvent("klikankoo:true", localPlayer)
end, 500, 1)
end
end)

addEventHandler("onClientClick", getRootElement(), function(btn, state)
if salon and btn == "left" and state == "down" then
if isMouseIn(760*w, 562*h, 134*w, 44*h) then
triggerServerEvent("kupPojazd", localPlayer)
elseif isMouseIn(1011*w, 367*h, 20*w, 18*h) then
triggerEvent("hideGUIKupno", localPlayer)
end
end
end)a tutaj 2 kod

cygunblip=createBlip(1729.35, -1143.76, 24.04, 55,2,255,0,0,255,0,400)

cygunblip=createBlip(542.88, -1293.35, 17.24, 55,2,255,0,0,255,0,400)
cygunblip=createBlip(2352.53, -2174.34, 13.55, 55,2,255,0,0,255,0,400)
local positionVehicles = {
-- nazwa, model, przebieg, cena, x,y,z,rx,ry,rz, sprzedaĹĽ
-- test
{'Cheetah', 415, 120, 6400000, 562.98, -1299.00, 17.2, 0.3, 0.0, 90.0, "2.2","salon1"},
{'Bullet', 541, 60, 6750000, 535.92, -1300.90, 17.1, 359.5, 0.0, 0, "2.2","salon1"},
{'Sultan', 560, 25, 5850000, 527.32, -1301.02, 17.1, 359.9, 360.0, 0, "2.4", "salon1"},
{'Elegy', 562, 100, 4350000, 537.05, -1296.10, 20.8, 359.5, 360.0, 90, "2.8", "salon1"},
{'Infernus', 411, 100, 7350000, 524.34, -1296.17, 20.9, 0.0, 0.0, 90, "5.2", "salon1"},
{'Tursimo', 451, 239, 6800000, 553.50, -1300.81, 20.9, 359.5, 360.0, 0, "3.0", "salon1"},
{'Comet', 480, 123, 5900000, 560.59, -1300.78, 20.9, 359.7, 0.0, 0, "4.0", "salon1"},
{'Flash', 565, 26, 1850000, 530.27, -1302.37, 20.8, 359.6, 0.0, 270.0, "2.4", "salon1"},
{'Admiral', 445, 30, 600000, 1721.45, -1124.11, 24.1, 360.0, 0.0, 180, "1.8", "salon1"},
{'Blista Compact', 496, 27, 750000,1718.53, -1131.50, 23.9, 360.0, 359.9, 180, "1.6", "salon1"},
{'Sabre', 475, 16, 1450000, 1707.94, -1132.04, 24.1, 359.7, 0.0, 180, "1.8", "salon1"},
{'Premier', 426, 54, 750000, 1721.48, -1113.43, 24.1, 0.0, 0.0, 180, "1.8", "salon1"},
{'Savanna', 567, 23, 1200000, 1708.01, -1098.50, 23.95, 0.5, 0.0, 242.9, "1.8", "salon1"},
{'Voodoo', 412, 24, 900000, 1708.38, -1104.78, 23.92, 0.2, 0.0, 297.2, "1.8", "salon1"},
{'Huntley', 579, 56, 1600000, 1746.52, -1130.38, 24.2, 359.4, 359.9, 90, "1.6", "salon1"},
{'Landstalker', 400, 54, 600000, 1763.25, -1130.38, 24.3, 360.0, 0.0, 90, "1.6", "salon1"},
{'Stratum', 561, 47, 1100000, 1803.59, -1105.83, 24.1, 0.1, 0.0, 64.4, "1.8", "salon1"},
{'ZR-350', 477, 63, 3000000, 1763.39, -1106.79, 24.1, 359.7, 0.0, 90, "1.8", "salon1"},
{'Jester', 559, 78, 3000000, 1803.09, -1098.41, 23.9, 360.0, 360.0, 121.3, "1.8", "salon1"},
{'Sentinel', 405, 65, 380000, 1789.17, -1113.25, 24.1, 0.0, 360.0, 0, "1.8", "salon1"},
{'Greenwood', 492, 42, 400000, 1804.21, -1132.11, 24, 0.0, 360.0, 180, "1.6", "salon1"},
{'Cadrona', 527, 27, 500000, 1792.51, -1131.75, 24, 359.9, 0.1, 180, "1.6", "salon1"},
{'Buffalo', 402, 67, 2700000, 1789.12, -1124.03, 24.1, 360.0, 0.0, 0, "1.8", "salon1"},
{'Emperor', 585, 17, 180000, 1746.92, -1106.94, 23.9, 359.6, 0.0, 90, "1.6", "salon1"},
{'Perennial', 404, 90495, 45000, 2355.38, -2166.23, 13.38, 359.5, 360.0, 108.3, "1.2", "salon1"},
{'Bobcat', 422, 95105, 85000, 2337.59, -2175.05, 13.67, 359.2, 360.0, 270.0, "1.2", "salon1"},
{'Clover', 542, 97615, 125000, 2372.91, -2155.08, 13.52, 0.0, 0.1, 266.3, "1.2", "salon1"},
{'Manana', 410, 95402, 65000, 2379.90, -2161.85, 13.42, 359.5, 360.0, 44.3, "1.2", "salon1"},
{'Walton', 478, 92425, 70000, 2372.64, -2168.32, 13.58, 359.2, 359.9, 89.3, "1.2", "salon1"},
{'Sadler', 543, 98100, 80000, 2361.62, -2155.94, 13.52, 359.0, 0.1, 202.3, "1.2", "salon1"},
{'Previon', 436, 97568, 50000, 2341.23, -2183.79, 13.42, 359.4, 0.0, 317.5, "1.2", "salon1"},
{'Moonbeam', 418, 96751, 30000, 2348.92, -2165.48, 13.72, 359.7, 0.1, 132.5, "1.2", "salon1"},
{'Picador', 600, 98750, 100000, 2362.87, -2176.13, 13.42, 359.1, 0.1, 302.7, "1.2", "salon1"},}

local klikankoo=true

for i,v in pairs(positionVehicles) do

veh=createVehicle(v[2], v[5], v[6], v[7]-0.25, v[8], v[9], v[10])


local handling = getModelHandling(tonumber(v[2]))
local naped = handling["driveType"]
if naped == "rwd" then naped = "RWD" elseif naped == "fwd" then naped = "FWD" elseif naped == "awd" then naped = "AWD" end


local cena; if type(v[4]) == "table" then cena=(math.random(v[4][1],v[4][2])) else cena = v[4] end
local przebieg; if type(v[3]) == "table" then przebieg=(math.random(v[3][1],v[3][2])) else przebieg = v[3] end
setVehicleOverrideLights(veh, 1)
setElementFrozen(veh,true)
setElementData(veh, "jaki:salon", v[12])
setElementData(veh,"vehicle:mileage",przebieg)
setVehicleDamageProof(veh, true)
setElementData(veh,"vehicle:naped",naped)
setElementData(veh,"vehicle:pojemnosc",v[11])
setElementData(veh,'vehicle.selling', true)
setElementData(veh,"vehicle:desc","Model: "..v[1].."\nPrzebieg: "..przebieg.."\nPojemność: "..v[11].." dm3\nNapęd: "..naped.."\nCena: "..cena.." PLN\nWłącz kursor 'F3', po czym kliknij na pojazd aby uzyskać informacje.")
setElementData(veh,"salon:cena", v[4])
veh:setData('salon', {
['cost']=cena,
['model']=v[2],
['mileage']=przebieg,
['pojemnosc']=v[11],
['naped']=naped,
["jakisalon"]=v[12],
['selling']=v[13],
['id']=i,
}, false)
end


function showMenuSalon(btn,state,player)
if btn == "left" and state == "down" then
if klikankoo == true then
if getElementType(source) == "vehicle" then
local x,y,z=getElementPosition(player)
local x1,y1,z1=getElementPosition(source)
local distance = getDistanceBetweenPoints3D(x,y,z,x1,y1,z1)
if distance > 4 then return end
local pojazd=getPedOccupiedVehicle(player)
if pojazd then return end
local data=source:getData('salon')
if not data then return end
player:setData('salon', {
['cost']=data.cost,
['model']=data.model,
['mileage']=data.mileage,
['pojemnosc']=data.pojemnosc,
['naped']=data.naped,
['jakisalon']=data.jakisalon,
}, false)
setElementData(player,"salon:cena",data.cost)
triggerClientEvent(player, "showGUIKupno", player, source)
klikankoo=false
-- vehicle=source
end
end
end
end
addEventHandler("onElementClicked", getRootElement(), showMenuSalon)


addEventHandler("onVehicleStartEnter", root, function(player, seat)
if getElementData(source, "salon") then
cancelEvent()
end
end)


addEvent("klikankoo:true", true)
addEventHandler("klikankoo:true", getRootElement() ,function()
klikankoo=true
removeElementData(source,"salon")
removeElementData(source,"salon:cena")
end)


addEvent("kupPojazd", true)
addEventHandler("kupPojazd", getRootElement(), function()
local data=source:getData('salon')
if not data then return end

if getPlayerMoney(source) < data.cost then
triggerClientEvent(source, "createAlert", source, "error", "Nie posiadasz wystarczajÄ…co gotĂłwki!")

return
end


local cost=data.cost
local model=data.model
local mileage=data.mileage
local pojemnosc=data.pojemnosc
local naped=data.naped
local uid=getElementData(source,'player:uid')
local jakisalon = data.jakisalon
local vr, vg, vb=getVehicleColor(veh)
local color = vr..", "..vg..", "..vb
if jakisalon == "salon1" then
x, y, z, rx, ry, rz = 1005.82, -1352.82, 13.33, 0.0, 0.0, 178.9
end
local pos=x..", "..y..", "..z..", "..rx..", "..ry..", "..rz
triggerClientEvent(source, "createAlert", source, "info", "Prosimy o oddanie pojazdu do przechowywalni w celu zapisania siÄ™ go!!")takePlayerMoney(source, cost)
local wyk, _, id = exports["srpg-db"]:dbSet("INSERT INTO srpg_vehicles SET model=?, ownedPlayer=?, pos=?, fuel=?, firstowner=?, parking=?, mileage=?, pojemnosc=?, naped=?, color=?", model, uid, pos, 100, uid, 0, mileage, pojemnosc, naped, color)
local q = exports["srpg-db"]:dbGet("SELECT * FROM srpg_vehicles WHERE id=?", id)
local veh2=exports["srpg-vehicles"]:stworzPojazdy(q[1], x, y, z, rx, ry, rz)
warpPedIntoVehicle(source, veh2)
triggerClientEvent(source, "createAlert", source, "success", "Zakupiłeś/aś swój pojazd "..getVehicleNameFromModel(model))
triggerClientEvent(source,"hideGUIKupno", source)
klikankoo=true
removeElementData(source,"salon")
removeElementData(source,"salon:cena")
end)Proszę o pomoc za rozwiązanie daje zimne browarki oraz Reputację ;D

Komentarz PatryKK. dodany 2020-08-04, 16:12Na przyszłość używaj tagów [lua][/lua]
Ostatnio zmieniony przez PatryKK. 2020-08-04, 15:11, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-08-04, 15:13


PatryKK.

Emeryt LUA


Wiek: 21
Na forum: 1143 dni
Posty: 1061
Nick w MP: PatryKK.

Piwa: 1851

Respekt: 331,5
Respekt: 331,5Respekt: 331,5Respekt: 331,5


Błędy db3?

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: skrypt :: salonem :: bug
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:
Wyświetl posty z ostatnich:   

Odpowiedz do tematu

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: