Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.


Wysłany: 2020-10-27, 12:38


PaQusWiek: 17
Na forum: 980 dni
Posty: 9
Nick w MP: PaQusRespekt: 50


Siemanko, mam problem ze skryptem na podświetlenie licznika.
Mianowicie po wjechaniu w blipa podświetlenie można montować i śmiga, lecz nie pokazuje grafiki pod ceną z kolorem.
Grafika sama w sobie jest w folderze lecz jest drugi problem, po dopisaniu grafiki do mety wywala skrypt i nie działa.

Kod skryptu


--[[
Autor Skryptu: NexBoy
Zakaz Usuwania Autora i używania tego kodu beż mojej zgody!
2016r
]]--


local screenW, screenH = guiGetScreenSize()
panelL = false

function PanelPodswietlenie()
local Alpha, Alpha2 = interpolateBetween(0, 0, 0, 255, 209, 0, ((getTickCount() - tick) / 2500), "Linear")
local r,g,b=interpolateBetween(255,255,255,20,250,0,(getTickCount()-tick)/1100,"SineCurve")
local r2,g2,b2=interpolateBetween(255,255,255,255,0,0,(getTickCount()-tick)/1100,"SineCurve")
exports["buttons"]:createCustomWindow("Montowanie Podswietlania licznika", screenW * 0.2513, screenH * 0.2083, screenW * 0.5096, screenH * 0.5859, tocolor(255, 255, 255, 255), false)
exports["buttons"]:createCustomButton("Zamknij Okno", screenW * 0.4500, screenH * 0.7015, screenW * 0.1094, screenH * 0.0600, tocolor(255,255,255,255), false)
exports["buttons"]:createCustomText("Aby zamontować kolor naciśnij na pole z danym kolorem!", screenW * 0.4553, screenH * 0.1239, screenW * 0.5552, screenH * 0.5102, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawImage(screenW * 0.2438, screenH * 0.5161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(3,167,0, 255), false)
dxDrawImage(screenW * 0.4004, screenH * 0.5161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(255,255,0, 255), false)
dxDrawImage(screenW * 0.5608, screenH * 0.5161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(0,92,255, 255), false)
dxDrawImage(screenW * 0.2438, screenH * 0.4161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(255,96,0, 255), false)
dxDrawImage(screenW * 0.4004, screenH * 0.4161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(255,0,255, 255), false)
dxDrawImage(screenW * 0.5608, screenH * 0.4161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(0,255,255, 255), false)
dxDrawImage(screenW * 0.2438, screenH * 0.3161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(138,0,255, 255), false)
dxDrawImage(screenW * 0.4004, screenH * 0.3161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(255,0,0, 255), false)
dxDrawImage(screenW * 0.5608, screenH * 0.3161, screenW * 0.2182, screenH * 0.1966,"przycisk.png", 0, 0, 0, tocolor(0,0,255, 255), false)
dxDrawText("Koszt: 37 500PLN", screenW * 0.2818, screenH * 0.5808, screenW * 0.4114, screenH * 0.5586, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Koszt: 18 500PLN", screenW * 0.4385, screenH * 0.5895, screenW * 0.5681, screenH * 0.5573, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Koszt: 31 500PLN", screenW * 0.6010, screenH * 0.5895, screenW * 0.7306, screenH * 0.5573, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Koszt: 22 500PLN", screenW * 0.2818, screenH * 0.3808, screenW * 0.4114, screenH * 0.5586, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Koszt: 28 900PLN", screenW * 0.4385, screenH * 0.3895, screenW * 0.5681, screenH * 0.5573, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Koszt: 38 500PLN", screenW * 0.6010, screenH * 0.3895, screenW * 0.7306, screenH * 0.5573, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Koszt: 35 500PLN", screenW * 0.2818, screenH * 0.1808, screenW * 0.4114, screenH * 0.5586, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Koszt: 40 000PLN", screenW * 0.4385, screenH * 0.1895, screenW * 0.5681, screenH * 0.5573, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("Koszt: 39 500PLN", screenW * 0.6010, screenH * 0.1895, screenW * 0.7306, screenH * 0.5573, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.00, "default-bold", "center", "center", false, false, false, false, false)
end

addEvent("PokazGuiMontowaniePodswietlenie", true)
addEventHandler("PokazGuiMontowaniePodswietlenie", resourceRoot, function()
local pojazd = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
if getVehicleController(pojazd) ~= localPlayer then return end
if panelL == false then
addEventHandler("onClientRender",root,PanelPodswietlenie)
tick = getTickCount()
panelL = true
playSound("Dzwiek/PiP.mp3")
showCursor (true)
end
end)

function ZamknijOkno(button, state)
if panelL and button == "left" and state == "down" then
if cursorPosition(screenW * 0.4500, screenH * 0.7015, screenW * 0.1094, screenH * 0.0600) then
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
removeEventHandler("onClientRender",root,PanelPodswietlenie)
panelL = false
showCursor (false)
end
end
end
addEventHandler("onClientClick", getRootElement(), ZamknijOkno)

function ZamontujPodswietlenie(button, state)
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- PIERWSZY
if cursorPosition(screenW * 0.2826, screenH * 0.5903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "zielone" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Zielone!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikZielony", localPlayer)
end
end
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- DRUGI
if cursorPosition(screenW * 0.4392, screenH * 0.5903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "zolty" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Żółte!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikZolty", localPlayer)
end
end
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- TRZECI
if cursorPosition(screenW * 0.6018, screenH * 0.5903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "blekit" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Błękitne!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikBlekitny", localPlayer)
end
end
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- CZWARTY
if cursorPosition(screenW * 0.2826, screenH * 0.4903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "pom" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Pomarańczowe!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikPomaranczowy", localPlayer)
end
end
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- PIATY
if cursorPosition(screenW * 0.4392, screenH * 0.4903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "roz" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Różowe!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikRozowy", localPlayer)
end
end
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- SZOSTY
if cursorPosition(screenW * 0.6018, screenH * 0.4903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "turkus" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Turkusowe!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikTurkusowy", localPlayer)
end
end
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- SIODMY
if cursorPosition(screenW * 0.2826, screenH * 0.3903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "fiolet" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Fioletowe!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikFioletowy", localPlayer)
end
end
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- OSMY
if cursorPosition(screenW * 0.4392, screenH * 0.3903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "czerw" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Czerwone!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikCzerwony", localPlayer)
end
end
if panelL and button == "left" and state == "down" then -- DZIEWIATY
if cursorPosition(screenW * 0.6018, screenH * 0.3903, screenW * 0.1288, screenH * 0.0547) then
local vehicle = getPedOccupiedVehicle(localPlayer)
local Kolor = getElementData(vehicle, "licznik:kolor") or "Zwykly"
if Kolor == "nieb" then
outputChatBox("✘ Już posiadasz zamontowane podświetlenie Niebieskie!", 255, 0, 0)
return
end
playSound("Dzwiek/ST.mp3")
triggerServerEvent ("DajLicznikNiebieski", localPlayer)
end
end
end
addEventHandler("onClientClick", getRootElement(), ZamontujPodswietlenie)

function cursorPosition(x, y, w, h)
if (not isCursorShowing()) then
return false
end
local mx, my = getCursorPosition()
local fullx, fully = guiGetScreenSize()
cursorx, cursory = mx*fullx, my*fully
if cursorx > x and cursorx < x + w and cursory > y and cursory < y + h then
return true
else
return false
end
end

function filedelet ()
if fileExists("Montowanie_c.lua") then
fileDelete("Montowanie_c.lua")
end
end
addEventHandler("onClientResourceStart", getResourceRootElement(getThisResource()), filedelet)
addEventHandler("onClientPlayerQuit", getRootElement(), filedelet)
addEventHandler("onClientPlayerJoin", getRootElement(), filedelet)


Za pomoc stawiam zimnego bronksa.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-10-27, 12:44


RudyTMM
[Usunięty]


wytłumacz o co chodzi, chodzi ci o to że wyświetla sie cena przyciski ale nie wyświetla sie okno?
a to drugie to dodaj to do mety

[lua] <file src="folder/nazwagrafiki.png" />[/lua]

 

 
Wysłany: 2020-10-27, 12:51


PaQusWiek: 17
Na forum: 980 dni
Posty: 9
Nick w MP: PaQusRespekt: 50


Jest całe okno i wszystko śmiga, lecz pod cenami powinny być małe prostokąty które pokazują kolor licznika.
Łap ss: https://imgur.com/eTDpZTP

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-10-27, 13:00


RudyTMM
[Usunięty]


[lua]exports["buttons"]:createCustomButton[/lua]
Zrób tak na wszystkich cenach pobieraj pozycje z cen i rób za pomocą custom buttonów

 

 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
PaQus
Wysłany: 2020-10-27, 13:22


AmaMa.

AmaMa.#3768


Wiek: 20
Na forum: 1290 dni
Posty: 172
Nick w MP: AmaMa.

Piwa: 1276

Respekt: 170
Respekt: 170Respekt: 170


PaQus,
W kodzie zamień
 "przycisk.png"

na
 "images/przycisk.png"


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
PaQus
Wysłany: 2020-10-27, 13:23


PaQusWiek: 17
Na forum: 980 dni
Posty: 9
Nick w MP: PaQusRespekt: 50


Git, dziala. Do zamkniecia.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: nie :: działający :: skrypt :: podświetlenie :: licznika.
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:
Wyświetl posty z ostatnich:   

Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: