Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.

Wysłany: 2019-05-24, 10:26


Liskey.Wiek: 23
Na forum: 831 dni
Posty: 50
Nick w MP: Sunny_Leone

Piwa: 12

Respekt: 36


Wywala mi debugi przy wczytywaniu z GamemodInit nasęptujących publicków:


Kod:

stock LoadGang()
{
for(new g = 0; g < MAX_GANGS; g++)
{
JestGang[g] = false;
}
new bstrx[5000];
mysql_query_ex("SELECT `id`,`gTim`,`Name`, `Tag`, `Lider`,`Lider2`,`vLider`,`vLider2`,`gSkin`,`gColor`,`gRsp`,`gDeath`,`gKill`,`gMoney`,`X`,`Y`,`Z`,`Soj`,`Soj2`,`Soj3`,`zl`,`time`,`data`,`cz0`,`cz1`,`cz2`,`cz3`,`cz4`,`cz5`,`cz6`,`cz7`,`cz8`,`cz9`,`cz10`,`cz11`,`cz12`,`cz13`,`cz14`,`cz15`,`cz16`,`cz17`,`cz18`,`cz19`,`cz20`,`cz21`,`cz22`,`cz23`,`cz24` FROM `Gangs` LIMIT %d", MAX_GANGS);
mysql_store_result();

while(mysql_fetch_row(bstrx, "|"))
{
new idGang,
timgang,
NameGang[35],
NameTag[10],
LiderName[20],
LiderName2[20],
vLiderName[20],
vLiderName2[20],
gS,
gco,
gr,
gd,
gk,
mon,
Float:Sx,
Float:Sy,
Float:Sz,
Soj,
Soj2,
Soj3,
ZL,
gT[20],
gD[20];

new c0[20],
c1[20],
c2[20],
c3[20],
c4[20],
c5[20],
c6[20],
c7[20],
c8[20],
c9[20],
c10[20],
c11[20],
c12[20],
c13[20],
c14[20],
c15[20],
c16[20],
c17[20],
c18[20],
c19[20],
c20[20],
c21[20],
c22[20],
c23[20],
c24[20];

sscanf(bstrx, "p<|>iis[35]s[10]s[20]s[20]s[20]s[20]iiiiiifffiiiis[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]s[20]",
idGang,timgang,NameGang,NameTag,LiderName,LiderName2,vLiderName,vLiderName2,gS,gco,gr,gd,gk,mon,Sx,Sy,Sz,Soj,Soj2,Soj3,ZL,gT,gD,c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24);

GangServer++;
format(GangInfo[GangServer][gName], 35, NameGang);
format(GangInfo[GangServer][gTag], 10, NameTag);
format(GangInfo[GangServer][gLider], 20, LiderName);
format(GangInfo[GangServer][gLider2], 20, LiderName2);
format(GangInfo[GangServer][gvLider], 20, vLiderName);
format(GangInfo[GangServer][gvLider2], 20, vLiderName2);

JestGang[GangServer] = true;

format(GangInfo[GangServer][gCzas], 20, gT);
format(GangInfo[GangServer][gData], 20, gD);
GangInfo[GangServer][gX] = Sx;
GangInfo[GangServer][gY] = Sy;
GangInfo[GangServer][gZ] = Sz;
GangInfo[GangServer][gZl] = ZL;

GangInfo[GangServer][gZalId] = idGang;
GangInfo[GangServer][gSkin] = gS;
GangInfo[GangServer][gColor] = gco;
GangInfo[GangServer][gRsp] = gr;
GangInfo[GangServer][gDeath] = gd;
GangInfo[GangServer][gKill] = gk;
GangInfo[GangServer][gMoney] = mon;

GangInfo[GangServer][gSoj] = Soj;
GangInfo[GangServer][gSoj2] = Soj2;
GangInfo[GangServer][gSoj3] = Soj3;

format(MembGang[GangServer][0], 20, c0);
format(MembGang[GangServer][1], 20, c1);
format(MembGang[GangServer][2], 20, c2);
format(MembGang[GangServer][3], 20, c3);
format(MembGang[GangServer][4], 20, c4);
format(MembGang[GangServer][5], 20, c5);
format(MembGang[GangServer][6], 20, c6);
format(MembGang[GangServer][7], 20, c7);
format(MembGang[GangServer][8], 20, c8);
format(MembGang[GangServer][9], 20, c9);
format(MembGang[GangServer][10], 20, c10);
format(MembGang[GangServer][11], 20, c11);
format(MembGang[GangServer][12], 20, c12);
format(MembGang[GangServer][13], 20, c13);
format(MembGang[GangServer][14], 20, c14);
format(MembGang[GangServer][15], 20, c15);
format(MembGang[GangServer][16], 20, c16);
format(MembGang[GangServer][17], 20, c17);
format(MembGang[GangServer][18], 20, c18);
format(MembGang[GangServer][19], 20, c19);
format(MembGang[GangServer][20], 20, c20);
format(MembGang[GangServer][21], 20, c21);
format(MembGang[GangServer][22], 20, c22);
format(MembGang[GangServer][23], 20, c23);
format(MembGang[GangServer][24], 20, c24);

if(timgang > gettime())
{
TimeGang[GangServer] = 0;
}
else
{
TimeGang[GangServer] = 1;
}

for(new x = 0; x < MAX_MEMBER; x++)
{
if(strfind(MembGang[GangServer][x], "NULL", true) == -1)
{
GangInfo[GangServer][gMemb] ++;
}
}
}
mysql_free_result();
printf("*** Gang System Info: Stworzono %d gangow! ***", GangServer);
LoadCar();
return 1;
}Kod:

stock LoadHouses()
{
new bstrx[1900], idx, String[333];
mysql_query_ex("SELECT `id`,`time`,`OwnerId`,`OwnerName`,`Name`,`Expire`,`Price`,`OutsidePos`,`InsidePos`,`Interior`,`Password`,`TenantsEnabled`,`TenantPrice`,`TenantId[0]`,`TenantName[0]`,`TenantName[1]`,`TenantId[1]`,`TenantName[1]`,`TenantId[2]`,`TenantName[2]` FROM `house` LIMIT %d", MAX_HOUSES);
mysql_store_result();
while(mysql_fetch_row(bstrx, "|"))
{
new idh, time, owid, owNa[50], naha[255], owE, Owp, owPos[50], owipo[50], owin, owpas[50], owten, owtenp, TenantId0,TenantName0[50], TenantId1, TenantName1[50], TenantId2, TenantName2[50];
sscanf(bstrx, "p<|>iiis[50]s[255]iis[50]s[50]is[50]iiis[50]is[50]is[50]",idh, time, owid, owNa, naha, owE, Owp, owPos, owipo, owin, owpas, owten, owtenp, TenantId0, TenantName0, TenantId1, TenantName1, TenantId2, TenantName2);

DniHouse(idh, time);
House[idh][OwnerId] = owid;
format(House[idh][OwnerName], MAX_PLAYER_NAME, owNa);
House[idh][Name] = naha;
House[idh][Expire] = owE;
House[idh][Price] = Owp;
House[idh][Interior] = owin;
format(House[idh][Password], 16, owpas);
House[idh][TenantsEnabled] = owten >= 1;
House[idh][TenantPrice] = owtenp;
TenantsId[idh][0] = TenantId0;
TenantsId[idh][1] = TenantId1;
TenantsId[idh][2] = TenantId2;
House[idh][HasID] = idh;
format(TenantsName[idh][0], MAX_PLAYER_NAME, TenantName0);
format(TenantsName[idh][1], MAX_PLAYER_NAME, TenantName1);
format(TenantsName[idh][2], MAX_PLAYER_NAME, TenantName2);

idx = 0;
for(new Order = 0; Order < 3; Order++)
{
House[idh][OutsidePos][Order] = floatstr(strtok(owPos, idx));
}
idx = 0;
for(new Order = 0; Order < 4; Order++)
{
House[idh][InsidePos][Order] = floatstr(strtok(owipo, idx));
}
if(House[idh][OwnerId] == -1)
{
HousePickup[idh] = CreateDynamicPickup(1273, 23, House[idh][OutsidePos][0], House[idh][OutsidePos][1], House[idh][OutsidePos][2], 0);
HouseMapIcon[idh] = CreateDynamicMapIcon(House[idh][OutsidePos][0], House[idh][OutsidePos][1], House[idh][OutsidePos][2], 31, -1, 0, 0, -1, 250.0);
format(String, sizeof(String), ""C_RED"Nazwa Domu\n"TEXT"%s\n"C_RED"Cena\n"TEXT"%d exp\n"C_RED"Czynsz\n"TEXT"%d exp", House[idh][Name], House[idh][Price], House[idh][Price] /2);
House3D[idh] = CreateDynamic3DTextLabel(String, -1, House[idh][OutsidePos][0], House[idh][OutsidePos][1], House[idh][OutsidePos][2],12,INVALID_PLAYER_ID,INVALID_VEHICLE_ID,1,0,0);
}
else
{
HousePickup[idh] = CreateDynamicPickup(1272, 23, House[idh][OutsidePos][0], House[idh][OutsidePos][1], House[idh][OutsidePos][2], 0);
HouseMapIcon[idh] = CreateDynamicMapIcon(House[idh][OutsidePos][0], House[idh][OutsidePos][1], House[idh][OutsidePos][2], 32, -1, 0, 0, -1, 250.0);
format(String, sizeof(String), ""ZIELONY_JASNY"Nazwa Domu\n"TEXT"%s\n"ZIELONY_JASNY"Właściciel"TEXT"\n%s", House[idh][Name], House[idh][OwnerName]);
House3D[idh] = CreateDynamic3DTextLabel(String, -1, House[idh][OutsidePos][0], House[idh][OutsidePos][1], House[idh][OutsidePos][2],12,INVALID_PLAYER_ID,INVALID_VEHICLE_ID,1,0,0);
}
House[idh][Enabled] = true;
}
LoadHousesTime();
return 1;
}


Kod:

[11] [debug] #0 0037f5dc in public Hook_OnGameModeInit () at F:\SA-MP\PSS\gamemodes\pst.pwn:24697
[11] [debug] #1 native CallLocalFunction () in samp-server.exe
[11] [debug] #2 0037f5dc in public OnFilterScriptInit () at F:\SA-MP\PSS\gamemodes\pst.pwn:24697
[11] [debug] #3 native CallLocalFunction () in samp-server.exe
[11] [debug] #4 0037f5dc in ?? () at F:\SA-MP\PSS\gamemodes\pst.pwn:24697
[11] [debug] #5 native CallLocalFunction () in samp-server.exe
[11] [debug] #6 0037f5dc in public OnPlayerEnterDynamicArea () at F:\SA-MP\PSS\gamemodes\pst.pwn:24697


Wie ktoś co należy zrobić by tego się pozbyć?


edit:

a przy wyjściu z serwisu pojawia się to

Kod:

[18:04] [debug] Run time error 3: "Stack/heap collision (insufficient stack size)"
[18:04] [debug] Stack pointer (STK) is 0x22D614, heap pointer (HEA) is 0x22E4AC
[18:04] [debug] AMX backtrace:
[18:04] [debug] #0 003781fc in public _y_utils_OnPlayerDisconnect (playerid=0, reason=1) at F:\SA-MP\PSS\gamemodes\pst.pwn:25759
[18:04] [debug] #1 00016c54 in public Itter_OnPlayerDisconnect (playerid=0, reason=1) at F:\SA-MP\PSS\pawno\include\YSI\..\YSI_Coding\..\YSI_Core\y_utils.inc:256
[18:04] [debug] #2 native CallLocalFunction () in samp-server.exe
[18:04] [debug] #3 003781fc in public _y_utils_OnPlayerDisconnect (playerid=0, reason=1) at F:\SA-MP\PSS\gamemodes\pst.pwn:25759
[18:04] [debug] #4 00016c54 in public OnPlayerDisconnect (playerid=0, reason=1) at F:\SA-MP\PSS\pawno\include\YSI\..\YSI_Coding\..\YSI_Core\y_utils.inc:256
[18:04] [part] [PST]Liskey has left the server (0:1)


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: debugi :: przy :: uruchamianiu :: serewra
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:
Wyświetl posty z ostatnich:   

Odpowiedz do tematu

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: