Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: beach
1. [INNE ] Beach Party


DOWNLOAD

Ukryta wiadomość / Hidden message(aby ją zobaczyć musisz postawić użytkownikowi)
Wiadomość została ukryta, aby ją przeczytać należy się zalogować.


2. [Obiekt] Santa Maria Beach - Club

Witam Wszystkich!
Chcia?bym Wam zaprezentowa? nast?pny projekt! Jest nim Santa Maria Beach - Club.
Je?eli masz jakie? propozycje, podoba? Ci si? filmik napisz ni?ej.

!! >>> Filmik ni?ej <<< !!


PEŁNY EKRAN Odnośnik YouTube
Zapraszam r?wnie? na FanPage na kt?rym znajdziesz najnowsze informacje!

>> Link ni?ej <<

https://www.facebook.com/...43610776?ref=hl

Pozdrawiam,
PixXeL


Wcze?niejsze w?tki dot. obiekt?w:
LSPD - http://gtao.pl/obiekt-los...xel-vt92753.htm
SA Fire Department - http://gtao.pl/obiekt-san...ent-vt93303.htm
Wi?zienie - http://gtao.pl/obiekt-wiezienie-vt93683.htm#590941
3. Vespucci Beach Party - Event!
[center][img]http://media.rockstargames.com/rockstargames/img/global/news/upload/actual_1384792982.jpg[/img] [/center]

W dniach [b]22 listopada - 24 listopada[/b] odb?dzie si? pierwszy event Grand Theft Auto Online Social Club. Nawi?zywa? on b?dzie do wydanego ostatniego Beach Bum Pack DLC, a wi?c wszystkie aktywno?ci b?d? w pewien spos?b nawi?zywa? do sp?dzania czasu wolnego na pla?y. W ci?gu ca?ego weekendu gracze otrzymaj? dost?p do zupe?nie nowych misji zawartych w Beach Bum Pack DLC. B?d? one spisane w postaci playlist na Social Clubie. Znajd? si? w nich skoki ze spadochronem, wy?cigi morskie, team deathmatche i wiele, wiele innych atrakcji. Najlepsi gracze otrzymaj? stosowne nagrody za swoje osi?gni?cia, a b?d? nimi blachy z numerami rejestracyjnymi dla pojazd?w. Nieco poni?ej znajdziecie jakie owe blachy b?d?. R* r?wnie? pokusi? si? o pewnego rodzaju giveaway, w kt?rym pi?ciu szcz??liwc?w otrzyma r?cznik oraz bluz? z logo GTA V. To nie koniec niespodzianek! We freeroamie gracze b?d? ?wiadkami specjalnych zrzut?w skrzy?, w kt?rych znajd? nowe ubrania, bronie, dodatkowe pieni?dze oraz ponad dwukrotnie wi?ksz? ilo?? punkt?w reputacji. Event w Polsce b?dzie rozgrywa? si? w pi?tek, sobot? i niedziel? (22, 23, 24 listopada). Rozpocznie si? [b]22. listopada[/b] o godzinie [b]18:00[/b] i zako?czy si? [b]24. listopada o 17:59[/b] czasu lokalnego w Polsce (UTC+1).
[list]
Lista niekt?rych misji, kt?re b?d? dost?pne ju? dzi? od 18:00:
View of Vespucci (skok ze spadochronem)
...
4. Beach Bum informacje.
[center]Premiera pierwszego darmowego DLC do Grand Theft Auto Online zosta?a przesuni?ta na kolejny tydzie?, lecz tym razem znamy dok?adn? dat? jego wydania. Beach Bum Pack DLC zostanie wydany 19 listopada 2013 wraz z nowym patchem 1.06*, kt?ry z pewno?ci? naprawia wiele b??d?w w rozgrywce. Poni?ej znajdziecie zawarto?? DLC.

[img]http://media.rockstargames.com/rockstargames/img/global/news/upload/actual_1384355164.png[/img]

[b]Nowe Misje[/b]

Dostaniemy nowe misje, kt?re w pewien spos?b nawi?zuj? do nazwy DLC (w ko?cu zawiera ona w sobie s?owo "beach", kt?re po angielsku oznacza pla??). W?r?d nich znajdziemy wy?cigi, deathmatche, skoki ze spadochronem, ostatni ?ywy, przetrwania i ataki gang?w. Poni?ej opisy niekt?rych z nich.

Grass Route II (wy?cig)
Jest to sequel wy?cigu Grass Route. Poruszaj si? po bezdro?ach po?r?d mokrade? z pal?cym nad nami s?o?cem kieruj?c si? z p??nocnego brzegu rzeki Zancudo na finisz umieszczony na pla?y w P??nocnym Chumash.

Survival on Del Perro Pier (przetrwanie)
Podejmij wyzwanie i wyeliminuj wszystkich przeciwnik?w, kt?rzy wejd? na twoj? pla??.

View of Vespucci (skok spadochronowy)
Skacz z wysoko?ci 2980 st?p w d?? na pla?? Vespucci, by wyl?dowa? na boisku do koszyk?wki umieszczonym po?r?d palm. Je?eli potrafisz, przebij si? przez pierwsze checkpointy pikuj?c w d??, by potem spokojnie otworzy? spadochron i wyl?dowa? na ziemi.

Paleto Beach (deathmatch)
Lokalni mieszka?cy narzekaj?, ?e nic si? nie dzieje w ich ?p...
5. Beach Bum DLC
"Pracujemy nad tym, by jak najszybciej da? wszystkim dodatek Beach Bum. Prawdopodobnie b?dzie on dost?pny w przysz?ym tygodniu. Napady r?wnie? b?d? wkr?tce dost?pne. B?d?cie z nami na bie??co!"The Beach Bum Pack DLC to darmowy dodatek zar?wno do trybu singleplayer jak i online. Doda on do gry zupe?nie nowe pojazdy i bronie nawi?zuj?ce do zabawy na pla?y. Dodatkowo w trybie Online b?dziemy mieli do dyspozycji nowe tatua?e, ubrania, fryzury i wiele, wiele wi?cej. Oczywi?cie gracze u?wiadcz? nowiusie?kie misje, w tym skoki spadochronowe, wy?cigi, deathmatche, ataki gang?w, ostatni ocala?y oraz przetrwania. Dodatek b?dzie mo?liwy do pobrania dla ch?tnych, kt?rzy szukaj? nowych wra?e? w ?wiecie Grand Theft Auto Online.

?r?d?o: examiner.com