Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: create3dtextlabel
1. Create3DTextLabel
Siema, mam ma?y problem. Stworzy?em 3DTextLabel, kt?ry odpowiada za nick nad g?ow? gracza i chodzi o to, ?e gdy si? oddalmy to on si? powi?ksza, a jak przybli?amy to lekko zmniejsza :D Jest mo?e jaka? funkcja, albo da si? to jako? zrobi? ?eby tak si? nie robi?o?
2. [INNE] Statystyki w Create3DTextLabel
Witam mam statystyki kt?re mo?na zobaczy? w GUI ale chce aby by? te? na mapie w Create3DTextLabel widzia?em takie co? na serwerach ale nie wiem jak to zrobi?.

Oto kod do statystyki w GUI

Pawn
                if(!Top10Block[2]){

                    
Top10Block[2] = true;
                    
SetTimerEx("Top10Unlock",300000,0,"i",2);
                    
strdel(Top10Text[2],0,512);

                    for(new 
x=0;x<10;x++){

                        new 
str[128];
                        new 
name[25];
                        new 
score[11];
                        
format(str,sizeof(str),"SELECT Nick,Drag FROM Players ORDER BY `Drag` ASC, `Nick` ASC LIMIT %d , %d",x,x+1);
                        
mysql_query(str);
                        
mysql_store_result(MySQLcon);
                        
mysql_fetch_row_format(str"|",MySQLcon);
                        new 
ii=strlen(str);
                        for(new 
i=0;i<ii;i++){
                            if(
strfind(str[i],"|",false)==0){
                                
strmid(name,str,0,i);
                                
strmid(score,str,i+1,ii);
                                break;
                            }
                        }

                        
mysql_free_result(MySQLcon);

                        new 
Ms strval(score);
                        
                        
format(scoresizeof(score), "%d:%03d",Ms/1000,Ms-((Ms/1000)*1000));
                        
                        
format(Top10Text[2],512,"%sn%d.    %25s        %11s",Top10Text[2],x+1,name,score);
                    }
                }

                
ShowPlayerDialog(playerid,21,0,"Drag TOP-10:",Top10Text[2],"Cofnij","Wyjscie");


za pomoc :piwo:
3. [INNE] Create3DTextLabel
Cze??. Chcia?bym przedstawi? sw?j problem i dowiedzie? si?, czy kto? z czym? takim si? spotka? i czy go ewentualnie rozwi?za?.

Moim problemem jest 3D Text Label, kt?rego to u?ywam przy moim systemie drzwi. Na rozpocz?ciu mapy pobieram dane z bazy danych, kolejno zapisuj?c je i od razu tworz?c dzieki nim pickup oraz 3DTextLabel. Teraz sprawa wygl?da nast?puj?co. Wszystko stworzy si? doskonale, ale ba! opr?cz pierwszego 3D Text Labela. Doda?em po jego stworzeniu funkcj?, kt?ra ma go "zrekonstruowa?" (Destroy3DTextLabel + Create3DTextLabel). Niestety, nic to nie da?o. Dopiero gdy np. wejd? do gry i spr?buj? go zrekonstruowa?, wtedy Label si? poka?e (nie sprawdza?em "rekonstrukcji" x czasu po odpaleniu mapy). Kto? si? z tym spotka?, rozwi?za? to w jaki? ciekawy spos?b? Pozdrawiam.