Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: czasową
1. [INNE] Jak zrobić czasową komende.
[code]CMD:odinfekuj(playerid,params[])
{
if(team[playerid] == TEAM_HUMAN)
{
if(pInfo[playerid][pHumanClass] == MEDIC || pInfo[playerid][pHumanClass] == ADVANCEDMEDIC || pInfo[playerid][pHumanClass] == HEAVYMEDIC || pInfo[playerid][pHumanClass] == VIPMEDIC || pInfo[playerid][pHumanClass] == DOCTOR)
{
new targetid,string[128],str[256];
if(sscanf(params,"u", targetid)) return SendClientMessage(playerid,-1,""chat" /odinfekuj [playerid]");

if(pInfo[targetid][IsPlayerInfected] == 1)
{
CurePlayer(targetid);
format(string,sizeof(string),"~n~~n~~n~~n~~g~~w~ %s Uratowal cie",PlayerName(playerid));
GameTextForPlayer(targetid,string,3500,5);
format(str,sizeof(str),""chat""COL_LGREEN" %s %s Uratował człowieka %s który był zainfekowany.",GetClassName(playerid),PlayerName(playerid),PlayerName(targetid));
SendClientMessageToAll(-1,str);
GivePlayerXP(playerid,20);
}
else return SendClientMessage(playerid,-1,""chat" Ten gracz nie jest zainfekowany");
}
else return SendClientMessage(playerid,-1,""chat""COL_LGREEN" Musisz być Lekarzem, Zaawansowanym Lekarzem, bądź VIP Medykiem aby użyć tej komendy!");
}
else return SendClientMessage(playerid,-1,""chat""COL_LGREEN" Musisz być człowiekiem, do użycia tej komendy (Lekarz)");
return 1;
}[/code]


wiec jak, takowy kod zmie...