Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: dyspozytorem
1. Kłopoty z dyspozytorem
Witam, napisa?em skrypt na dyspozytora dla frakcji SAFD ( dost?pno?? dla frakcji safd dopisze potem oraz zmieni? stacje radiow? na odglos syreny). Chodzi o to ?e d?wi?k si? normalnie uruchamia oraz wy??cza jednak nie da si? powt?rzy? tej czynno?ci gdy j? wy??cz? nie da si? jej w??czy?

[lua]local screenW, screenH = guiGetScreenSize()
local marker=createMarker(-2544.27661, -34.97003, 15.46506, "cylinder", 2, 255,255,255,20)
local sx,sy=guiGetScreenSize()
local w, h = (sx/1280),(sy/720)
local scalaczcionki = (w+h)*0.5
local sx, sy = guiGetScreenSize()
local dxfont0_bold = dxCreateFont(":vectory-f1/files/fonts/bold.ttf", (14/1920) * sx)
local dxfont1_light = dxCreateFont(":vectory-f1/files/fonts/light.ttf", (10/1920) * sx)
local screenW, screenH = guiGetScreenSize()
local nazwa = guiGetText(podanaNazwa)

function isMouseIn(psx,psy,pssx,pssy,abx,aby)
if not isCursorShowing() then return end
cx,cy=getCursorPosition()
cx,cy=cx*sx,cy*sy
if cx >= psx and cx <= psx+pssx and cy >= psy and cy <= psy+pssy then
return true,cx,cy
else
return false
end
endfunction gui()
dxDrawImage(785, 404, 351, 274, ":nrpg_interface/img/white123.png", 0, 0, 0, tocolor(10, 10, 10, 165), false)
dxDrawText("Dyspozytor - SAFD", 888, 411, 1024, 435, tocolor(255, 255, 255, 255), 1.30, "default", "left", "top", false, false, false, false, fal...