Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: działu
1. REGULAMIN DZIAŁU


REGULAMIN DZIAŁU PROGRAMOWANIE W ALT:V
1. Nazwa tematu powinna być związana z poruszanym problemem.
2. Jeżeli problem dotyczy gotowego kodu, należy takowy dodać.
3. Gotowy kod należy umieszczać w tagach: [code][/code].
4. Jeżeli kod, który umieszczasz, składa się z dużej liczby linijek, umieść go np. na Pastebin.
5. Opis problemu musi być czytelny i zrozumiały.
6. W dziale zakazuje się używania tagu [hide].
7. Dział przeznaczony jest do rozmów na temat programowania w języku JavaScript, C# oraz C++, tak więc zakazuje się umieszczania gotowych skryptów, gamemodów itp - od tego jest odrębny dział.
8. Zakazuje się usuwania treści tematu z poruszanym problemem po otrzymaniu pomocy.Tematy nie spełniające powyższych wymagań będą usuwane, a autor tematu może zostać ukarany upomnieniem, ostrzeżeniem lub zakazem pisania.


2. REGULAMIN DZIAŁU
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIAŁU [color=green]ZASOBY DO ALT:V[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=green]1.[/color][/b] Nazwa tematu musi być zgodna z nazwą publikowanej pracy.
[b][color=green]2.[/color][/b] W opisie tematu niewłaściwe jest umieszczanie treści bezsensownych, nie związanych z publikowanym zasobem.
[b][color=green]3.[/color][/b] Tag tematu należy dobrać w zależności od rodzaju publikacji:
[list][[color=yellow][b]SKRYPT[/b][/color]]
[[color=green][b]GM[/b][/color]]
[[color=firebrick][b]INNE[/b][/color]][/list]
[b][color=green]4.[/color][/b] Należy opisać zasób adekwatnie do zawartości.
[b][color=green]5.[/color][/b] Należy podać autora zasobu.
[b][color=green]6.[/color][/b] Należy dodać materiały prezentujące publikowaną pracę w postaci zrzutów ekranu (lub filmu) z gry, jeżeli:
[list]Publikowanym zasobem jest model
Publikowany jest gamemode
Publikowany jest skrypt posiadający interfejs[/list]
[b][color=green]7.[/color][/b] Przed udostępnieniem pracy należy upewnić się, czy takowa praca nie została już dodana.
[b][color=green]8.[/color][/b] Każda publikacja musi posiadać minimalną wartość. Oznacza to, że nie można kopiować gotowych kodów z innych prac. Publikacja taka jest możliwa w momencie gdy do kodu zostały wprowadzone na tyle istotne zmiany, aby kod miał inne działanie lub zostały wprowadzone poprawki np. optymalizacji.
[b][color=green]9.[/color][/b] Należy podać bezpośredni link do pobrania publikowanego zasobu.
[b][color=gr...
3. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIAŁU [color=green]REKLAMY SERWERÓW ALT:V[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=green]1.[/color][/b] W nazwie tematu należy umieścić tylko i wyłącznie nazwę serwera, nie zawierającą żadnych dopisków.
[b][color=green]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu można umieścić tylko i wyłącznie:
[list]W przypadku reklam serwerów: adres IP serwera.
W przypadku zapowiedzi serwerów: adres strony/forum/discord serwera.[/list]
[b][color=green]3.[/color][/b] W zależności od rodzaju serwera, bądź też tematu, należy wybrać odpowiedni tag:
[list][[color=olive][b]REKLAMA[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy reklamy serwerów FiveM
[[color=#006699][b]ZAPOWIEDŹ[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy zapowiedzi serwerów FiveM[/list]
[b][color=green]4.[/color][/b] Każdy temat musi zawierać opis serwera, składający się z minimum 4-5 zdań.
[b][color=green]5.[/color][/b] W przypadku [u]reklam[/u] serwerów, reklama musi posiadać podane informacje:
[list][color=yellow]Nazwa serwera:[/color]
[color=yellow]Adres IP:[/color]
[color=yellow]Sloty:[/color]
[color=yellow]Gamemode:[/color][/list]
[b][color=green]6.[/color][/b] W przypadku [u]zapowiedzi[/u] serwerów, trzeba podać przybliżoną datę startu serwera.
[b][color=green]7.[/color][/b] Jeżeli reklamujesz serwer to musi on istnieć, czyli musi posiadać własny adres IP.
[b][color=green]8.[/color][/b] Opis jak i dane serwera muszą być w formie tekstu.
[b][color=green]9.[/color][/b] Administratorzy mają pra...
4. REGULAMIN DZIAŁU


REGULAMIN DZIAŁU PROGRAMOWANIE W RAGE:MP
1. NNazwa tematu powinna być związana z poruszanym problemem.
2. Jeżeli problem dotyczy gotowego kodu, należy takowy dodać.
3. Gotowy kod należy umieszczać w tagach: [code][/code].
4. Jeżeli kod, który umieszczasz, składa się z dużej liczby linijek, umieść go np. na Pastebin.
5. Opis problemu musi być czytelny i zrozumiały.
6. W dziale zakazuje się używania tagu [hide].
7. Dział przeznaczony jest do rozmów na temat programowania w języku JavaScript, NodeJS oraz C#, tak więc zakazuje się umieszczania gotowych skryptów, gamemodów itp - od tego jest odrębny dział.
8. Zakazuje się usuwania treści tematu z poruszanym problemem po otrzymaniu pomocy.Tematy nie spełniające powyższych wymagań będą usuwane, a autor tematu może zostać ukarany upomnieniem, ostrzeżeniem lub zakazem pisania.


5. REGULAMIN DZIAŁU
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIAŁU [color=yellow]ZASOBY DO RAGE:MP[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=yellow]1.[/color][/b] Nazwa tematu musi być zgodna z nazwą publikowanej pracy.
[b][color=yellow]2.[/color][/b] W opisie tematu niewłaściwe jest umieszczanie treści bezsensownych, nie związanych z publikowanym zasobem.
[b][color=yellow]3.[/color][/b] Tag tematu należy dobrać w zależności od rodzaju publikacji:
[list][[color=yellow][b]SKRYPT[/b][/color]]
[[color=green][b]GM[/b][/color]]
[[color=firebrick][b]INNE[/b][/color]][/list]
[b][color=yellow]4.[/color][/b] Należy opisać zasób adekwatnie do zawartości.
[b][color=yellow]5.[/color][/b] Należy podać autora zasobu.
[b][color=yellow]6.[/color][/b] Należy dodać materiały prezentujące publikowaną pracę w postaci zrzutów ekranu (lub filmu) z gry, jeżeli:
[list]Publikowanym zasobem jest model
Publikowany jest gamemode
Publikowany jest skrypt posiadający interfejs[/list]
[b][color=yellow]7.[/color][/b] Przed udostępnieniem pracy należy upewnić się, czy takowa praca nie została już dodana.
[b][color=yellow]8.[/color][/b] Każda publikacja musi posiadać minimalną wartość. Oznacza to, że nie można kopiować gotowych kodów z innych prac. Publikacja taka jest możliwa w momencie gdy do kodu zostały wprowadzone na tyle istotne zmiany, aby kod miał inne działanie lub zostały wprowadzone poprawki np. optymalizacji.
[b][color=yellow]9.[/color][/b] Należy podać bezpośredni link do pobrania publikowanego zasobu.
...
6. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIAŁU [color=yellow]REKLAMY SERWERÓW RAGE:MP[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=yellow]1.[/color][/b] W nazwie tematu należy umieścić tylko i wyłącznie nazwę serwera, nie zawierającą żadnych dopisków.
[b][color=yellow]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu można umieścić tylko i wyłącznie:
[list]W przypadku reklam serwerów: adres IP serwera.
W przypadku zapowiedzi serwerów: adres strony/forum/discord serwera.[/list]
[b][color=yellow]3.[/color][/b] W zależności od rodzaju serwera, bądź też tematu, należy wybrać odpowiedni tag:
[list][[color=olive][b]REKLAMA[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy reklamy serwerów Rage:MP
[[color=#006699][b]ZAPOWIEDŹ[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy zapowiedzi serwerów Rage:MP[/list]
[b][color=yellow]4.[/color][/b] Każdy temat musi zawierać opis serwera, składający się z minimum 4-5 zdań.
[b][color=yellow]5.[/color][/b] W przypadku [u]reklam[/u] serwerów, reklama musi posiadać podane informacje:
[list][color=yellow]Nazwa serwera:[/color]
[color=yellow]Adres IP:[/color]
[color=yellow]Sloty:[/color]
[color=yellow]Gamemode:[/color][/list]
[b][color=yellow]6.[/color][/b] W przypadku [u]zapowiedzi[/u] serwerów, trzeba podać przybliżoną datę startu serwera.
[b][color=yellow]7.[/color][/b] Jeżeli reklamujesz serwer to musi on istnieć, czyli musi posiadać własny adres IP.
[b][color=yellow]8.[/color][/b] Opis jak i dane serwera muszą być w formie tekstu.
[b][color=yellow]9.[/color][/b] Administ...
7. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=18]REGULAMIN DZIA?U [color=#ee0000]SKARGI[/color][/size]

[size=15]Wspólnie z Administracją? forum zdecydowaliśmy się na pewne zmiany w zakresie rozpatrywania skarg o oszustwa.
Dział powstał? po to by obie strony konfliktu się wypowiedziały. Ułatwi to rozpatrywanie wątków, a także umożliwi wypowiedzieć? się w sprawie oskarżonym.[/size][/center]

[line]

[size=14][color=#ee0000]1.[/color] Ten dział? przeznaczony jest do składania skarg na użytkowników forum (np. oszustwa w dziale Giełda).
[color=#ee0000]2.[/color] Każdy wątek powinien zawierać jasną nazwę tematu - np. "Skarga na Emm".
[color=#ee0000]3.[/color] Skargi na członków ekipy forum (Support-Team wzwyż) składamy w dziale "DLA GOŚCI" - warto przy tym użyć poniższego wzoru, aby ułatwi? rozpatrywanie wątku.
[color=#ee0000]4.[/color] Skargi rozpatrywane są wyłącznie przez grono [color=#ee0000]Administrator?w[/color].
[color=#ee0000]5.[/color] W temacie może wypowiadać się jedynie autor, osoba oskarżona oraz ka?da osoba powi?zana. Niestosowanie się do tego podpunktu będzie skutkowało upomnieniem.
[color=#ee0000]6.[/color] Autor tematu zobowiązany jest do stosowania się do wzoru skargi, który znajduje się poniżej.
[color=#ee0000]7.[/color] Wszelkie dane osobowe i inne informacje (również na załączonych dowodach - screenach itp.), które nie powinny znale?? się na forum ogólnodostępnym należy zamieszczać w tagu [.mod]<TEKST>[/mod].
[color=#ee0000]8.[/color] Posty w tym dz...
8. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=17][color=white]REGULAMIN DZIAŁU[/color] [color=#FE7F00]PORADNIKI[/color][/size][/center]
[line]

[size=13][color=#FE7F00]1.[/color] W nazwie tematu należy podać tytuł poradnika, pamiętając o tym, aby był on zrozumiały dla wszystkich.
[color=#FE7F00]2.[/color] Przed napisaniem poradnika, sprawdź, czy takowy już nie istnieje.
[color=#FE7F00]3.[/color] Poradnik powinien być przejrzysty, nie powinien posiadać błędów interpunkcyjnych oraz ortograficznych.
[color=#FE7F00]4.[/color] Do poradnika można dodawać różne materiały, które pomogą w zrozumieniu opisywanej rzeczy.
[color=#FE7F00]5.[/color] Gdy napiszesz poradnik staraj się w nim odpowiadać na problemy zadawane przez użytkowników w miarę swoich możliwości.
[color=#FE7F00]6.[/color] Nie należy pisać postów, które nie wnoszą nic do tematu, czyli: Fajny poradnik, piwko dla ciebie, Poradnik fajny, 10/10 itp.
[color=#FE7F00]7.[/color] Zakazuje się używania tagu [hide].
[color=#FE7F00]8.[/color] Kopiując poradnik z innej strony należy podać autora lub link źródłowy.
[color=#FE7F00]9.[/color] W tym dziale nie dodajemy poradników do PAWN oraz LUA.
[color=#FE7F00]10.[/color] Prośby o poradniki piszemy w tym temacie.[/size]

[line]

[center][size=15][color=white][b]Tematy oraz posty, które nie będą spełniały powyższych wymogów, w przypadku postów, będą sukcesywnie [/color][color=#FE7F00]wygaszane[/color][color=white], a w przypadku tematów, które nie będą spełniały powyższych wymogów będą [/color][color=#...
9. REGULAMIN DZIAŁU
[center][b][size=30][color=orange]R[/color][/size][size=20][color=white]EGULAMIN[/color][/size] [size=30][color=orange]D[/color][/size][size=20][color=white]ZIAŁU[/color][/size]

[size=20][color=red]ZASOBY DO MTA[/color][/size][/b][/center]

[center][size=15][i][color=white]Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony w życie forum z dniem 01.05.2021. Względem poprzedniej wersji regulaminu zostało dodane kilka punktów, między innymi te odnoszące się do baz danych, czy samych publikacji, a także została przebudowana cała struktura regulaminu.[/color]
[color=red]Ostatnia aktualizacja: 01.05.2021[/color][/i][/size][/center]


[b][size=20][color=orange]#1 -ZASADY TWORZENIA TEMATÓW W TYM DZIALE[/color][/size][/b]

[size=15][color=orange]1.1[/color] [color=white]Nazwa tematu musi odnosić się do publikowanej pracy.[/color]
[color=orange]1.2[/color] [color=white]W opisie nazwy tematu nie należy umieszczać treści bezsensownych, nie powiązanych w żadnym stopniu z publikowanym zasobem.[/color]
[color=orange]1.3[/color] [color=white]W zależności od publikowanego zasobu, należy wybrać odpowiedni tag tematu:[/color]

[color=white] [[/color][color=purple]GM[/color][color=white]] - gamemody[/color]
[color=white] [[/color][color=yellow]SKRYPT[/color][color=white]] - wszelkiego rodzaju skrypty, drobne prace skrypterskie i tym podobne[/color]
[color=white] [[/color][color=red]MODEL[/color][color=white]] - modele, głównie 3D[/color]

[color=orange]1.4[/color] [color=white]Zasób m...
10. REGULAMIN DZIAŁU


REGULAMIN DZIAŁU PROGRAMOWANIE W FIVEM
1. Nazwa tematu powinna być związana z poruszanym problemem.
2. Jeżeli problem dotyczy gotowego kodu, należy takowy dodać.
3. Gotowy kod należy umieszczać w tagach: [code][/code].
4. Jeżeli kod, który umieszczasz, składa się z dużej liczby linijek, umieść go np. na Pastebin.
5. Opis problemu musi być czytelny i zrozumiały.
6. W dziale zakazuje się używania tagu [hide].
7. Dział przeznaczony jest do rozmów na temat programowania w języku Lua, C# oraz JavaScript, tak więc zakazuje się umieszczania gotowych skryptów, gamemodów itp - od tego jest odrębny dział.
8. Zakazuje się usuwania treści tematu z poruszanym problemem po otrzymaniu pomocy.Tematy nie spełniające powyższych wymagań będą usuwane, a autor tematu może zostać ukarany upomnieniem, ostrzeżeniem lub zakazem pisania.


11. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIAŁU [color=#7B68EE]REKLAMY SERWERÓW FIVEM[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=#7B68EE]1.[/color][/b] W nazwie tematu należy umieścić tylko i wyłącznie nazwę serwera, nie zawierającą żadnych dopisków.
[b][color=#7B68EE]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu można umieścić tylko i wyłącznie:
[list]W przypadku reklam serwerów: adres IP serwera.
W przypadku zapowiedzi serwerów: adres strony/forum/discord serwera.[/list]
[b][color=#7B68EE]3.[/color][/b] W zależności od rodzaju serwera, bądź też tematu, należy wybrać odpowiedni tag:
[list][[color=olive][b]REKLAMA[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy reklamy serwerów FiveM
[[color=#006699][b]ZAPOWIEDŹ[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy zapowiedzi serwerów FiveM[/list]
[b][color=#7B68EE]4.[/color][/b] Każdy temat musi zawierać opis serwera, składający się z minimum 4-5 zdań.
[b][color=#7B68EE]5.[/color][/b] W przypadku [u]reklam[/u] serwerów, reklama musi posiadać podane informacje:
[list][color=yellow]Nazwa serwera:[/color]
[color=yellow]Adres IP:[/color]
[color=yellow]Sloty:[/color]
[color=yellow]Gamemode:[/color][/list]
[b][color=#7B68EE]6.[/color][/b] W przypadku [u]zapowiedzi[/u] serwerów, trzeba podać przybliżoną datę startu serwera.
[b][color=#7B68EE]7.[/color][/b] Jeżeli reklamujesz serwer to musi on istnieć, czyli musi posiadać własny adres IP.
[b][color=#7B68EE]8.[/color][/b] Opis jak i dane serwera muszą być w formie tekstu.
[b][color=#7B68EE]9.[/color][/b] Admi...
12. REGULAMIN DZIAŁU
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIALU [color=#7B68EE]ZASOBY DO FIVEM[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=#7B68EE]1.[/color][/b] Nazwa tematu musi być zgodna z nazwą publikowanej pracy.
[b][color=#7B68EE]2.[/color][/b] W opisie tematu niewłaściwe jest umieszczanie treści bezsensownych, nie związanych z publikowanym zasobem.
[b][color=#7B68EE]3.[/color][/b] Tag tematu należy dobrać w zależności od rodzaju publikacji:
[list][[color=yellow][b]SKRYPT[/b][/color]]
[[color=green][b]GM[/b][/color]]
[[color=firebrick][b]INNE[/b][/color]][/list]
[b][color=#7B68EE]4.[/color][/b] Należy opisać zasób adekwatnie do zawartości.
[b][color=#7B68EE]5.[/color][/b] Należy podać autora zasobu.
[b][color=#7B68EE]6.[/color][/b] Należy dodać materiały prezentujące publikowaną pracę w postaci zrzutów ekranu (lub filmu) z gry, jeżeli:
[list]Publikowanym zasobem jest model
Publikowany jest gamemode
Publikowany jest skrypt posiadający interfejs[/list]
[b][color=#7B68EE]7.[/color][/b] Przed udostępnieniem pracy należy upewnić się, czy takowa praca nie została już dodana.
[b][color=#7B68EE]8.[/color][/b] Każda publikacja musi posiadać minimalną wartość. Oznacza to, że nie można kopiować gotowych kodów z innych prac. Publikacja taka jest możliwa w momencie gdy do kodu zostały wprowadzone na tyle istotne zmiany, aby kod miał inne działanie lub zostały wprowadzone poprawki np. optymalizacji.
[b][color=#7B68EE]9.[/color][/b] Należy podać bezpośredni link do pobrania publikowanego z...
13. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=16]REGULAMIN DZIAŁU [color=orange]MAPY DO MTA[/color][/size][/center]

[b][color=orange]1.[/color][/b] Dział służy do publikacji [u]tylko i wyłącznie[/u] map[color=red]*[/color].
[b][color=orange]2.[/color][/b] Nazwa tematu ma odzwierciedlać co zawiera wątek.
[b][color=orange]3.[/color][/b] W opisie nazwy tematu nie należy umieszczać bezsensownych treści.
[b][color=orange]4.[/color][/b] Każdy wątek musi zawierać:
[list]TAG [[color=#cccc33]MAPA[/color]]
Opis prezentowanej mapy,
Obrazki/screeny zamieszczanych obiektów,
Odnośnik do pobrania pliku (pamiętając o tym, aby nie kolidował z głównym regulaminem forum).[/list]
[b][color=orange]5.[/color][/b] Należy podać lokalizację mapy (np. poprzez zaznaczenie na mapie).
[b][color=orange]6.[/color][/b] Zaleca się, aby podać autora prezentowanej pracy.
[b][color=orange]7.[/color][/b] Zakazane jest zaśmiecanie działu wieloma tematami, przykładowo 10 map [u]wrzucamy w jeden temat, a nie osobno[/u].

[size=11][color=red]*[/color] Za mapy uważa się tylko prace zrobione za pomocą obiektów. Do publikacji gamemodów służy dział "Zasoby do MTA ".[/size]

[line]

[center][size=16]Tematy, które nie będą spełniały powyższych wymogów [color=orange]będą sukcesywnie usuwane[/color], a autor takiego wątku może zostać [color=orange]ukarany[/color] poprzez nałożenie jednej z forumowych kar.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a sam regulamin może ulec zmianie.[/size][/center]...
14. REGULAMIN DZIAŁU

REGULAMIN DZIAŁU MTASA: MULTIPLAYER1. W tym dziale zamieszczamy pytania, ankiety lub wątki związane z multiplayerem MTA.
2. Wskazane jest, aby dokładnie opisać swój wątek.
3. Nazwa tematu ma nawiązywać do treści tematu.
4. Zakazuje się tworzyć wątków związanych z programistyką w MTA, gdyż od tego jest dział lua.
5. W tym dziale zabronione jest używanie tagu [hide].
6. Zabrania się również szukania/oferowania handlu w tym dziale. Do tego służy dział giełda.

Tematy nie spełniające powyższych wymagań będą usuwane, a autor tematu może zostać ukarany upomnieniem, ostrzeżeniem lub zakazem pisania.
15. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=17]REGULAMIN DZIAŁU [color=pink]KĄCIK GRAFICZNY[/color][/size][/center]
[line][size=14]? [color=pink]OGÓLNE[/color][/size]

[b]1.[/b] Nazwą tematu ma być nasz nickname.
[b]2.[/b] Każdy temat musi posiadać odpowiedni tag:
[list][GALERIA] - publikacja/prezentacja kilku prac naszego autorstwa,
[OPINIA] - wątek z pojedynczą pracą, która ma zostać poddana ocenie,
[PORADNIK] - poradnik odnośnie np. wykonania jakiegoś efektu graficznego.[/list]

[b]3.[/b] Znacznik [hide] można dać tylko i wyłącznie w przypadku:
[list]Publikacji grafiki.
Wykonaniu zlecenia.[/list]

[b]4.[/b] Za wykonaną pracę należy wynagrodzić wykonawcę grafiki piwem, respektem bądż inną formą wynagrodzenia, zadeklarowaną podczas składania zlecenia.
[b]5.[/b] Za niewynagrodzenie wykonawcy odpowiednią nagrodą, można otrzymać karę w postaci blokady składania kolejnych zleceń.

[size=14]? [color=pink]GALERIA[/color][/size]

[b]6.[/b] Każda galeria powinna zawierać krótki opis.
[b]7.[/b] Aby założyć temat z Galerią trzeba mieć kilka prac graficznych (minimum 3).
[b]8.[/b] Prace które umieszczane są w galerii muszą być waszego autorstwa.
[b]9.[/b] Galerie można odświeżać tylko i wyłącznie dodając nową pracę.
[b]10.[/b] Temat z Galerią można założyć tylko raz.

[size=14]? [color=pink]OPINIA[/color][/size]

[b]11.[/b] Każda opublikowana praca, która została poddana ocenie powinna zawierać krótki opis.

[b]12.[/b] Oceniając pracę, należy pamięt...
16. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=17]
REGULAMIN DZIAŁU [color=violet]WSPOMAGACZE[/color][/size][/center]
[line]
[size=11][b][color=violet]1.[/color][/b] Wspomagacz jest to trick/mod/cheat/program/sposób ułatwiający grę.
[b][color=violet]2.[/color][/b] W tym dziale umieszczamy wspomagacze lub zadajemy pytania które mają związek z wspomagaczami do MTA.
[b][color=violet]3.[/color][/b] Jeżeli szukasz jakiegoś wspomagacza napisz tutaj Klik
[b][color=violet]4.[/color][/b] Tag [[b]hide[/b]] można używać tylko wtedy kiedy prezentujemy jakiś wspomagacz.
[b][color=violet]5.[/color][/b] Opis wspomagacza bądź pytania musi być czytelny i zrozumiały.
[b][color=violet]6.[/color][/b] Przy dodaniu wspomagacza wskazane jest dodanie link'u do skanu. np. [color=violet]VirusTotal [/color]
[b][color=violet]7.[/color][/b] Zakazuje się wstawiania wspomagaczy z niepewnych źródeł lub takich które są fake'ami.
[b][color=violet]8.[/color][/b] Zakazuje się dodawania wspomagaczy z wirusami/keyloggerami.
[b][color=violet]9.[/color][/b] W tym dziale możemy także dyskutować lub tworzyć tematy do dyskusji na temat danego wspomagacza.
[b][color=violet]10.[/color][/b] Administratorzy mają prawo do usunięcia danego wspomagacza bez podania przyczyny.[/size]
[line]

[center][b][size=15]Tematy nie spełniające powyższych wymagań będą [color=violet]usuwane[/color], a autor tematu może zostać ukarany [color=violet]upomnieniem[/color], [color=violet]ostrzeżeniem[/color] lub [color=violet]zakazem pisania[/color].[/center][...
17. REGULAMIN DZIAŁU
[line]

[center][size=18]REGULAMIN DZIA?U [color=yellow]MODYFIKACJE[/color][/size][/center]

[line]

[color=yellow][b]1.[/b][/color] Dzia? ten s?u?y do udost?pniania modyfikacji do gry Grand Theft Auto V.
[color=yellow][b]2.[/b][/color] W nazwie tematu nale?y poda? nazw? modyfikacji, tak aby by?a ona zrozumia?a dla wszystkich.
[color=yellow][b]3.[/b][/color] W tre?ci tematu nale?y obowi?zkowo umie?ci? kr?tki opis modyfikacji lub film/zdj?cia prezentuj?ce j?.
[color=yellow][b]4.[/b][/color] Przed nazw? tematu wybierz odpowiedni tag, kt?ry charakteryzuje modyfikacj?, kt?r? udost?pniasz.
[color=yellow][b]5.[/b][/color] Przed napisaniem nowego tematu, sprawd? czy modyfikacja nie pojawi?a si? ju? na forum.
[color=yellow][b]6.[/b][/color] Link do plik?w powinien by? na hostingu plik?w, kt?ry nie usuwa plik?w po kr?tkim czasie, np. [color=orange]Solidfiles[/color] .
[color=yellow][b]7.[/b][/color] Je?eli szukasz modyfikacji, napisz w [color=orange]tym temacie[/color] .
[color=yellow][b]8.[/b][/color] W tym dziale obowi?zuje r?wnie? g??wny [color=orange]regulamin[/color] forum.[line]
[center][size=16]Tematy oraz posty, kt?re nie b?d? spe?nia?y powy?szych wymog?w, w przypadku post?w, b?d? sukcesywnie [color=yellow]wygaszane[/color], a w przypadku temat?w, kt?re nie b?d? spe?nia?y powy?szych wymog?w b?d? usuwane do [color=yellow]?mietnika[/color]. Autor danego postu, czy te? tematu mo?e zosta? ukarany [color=yellow]upomnieniem[/color], [color=yellow]zakazem pisan...
18. REGULAMIN DZIAŁU
[center]
[size=17]REGULAMIN DZIAŁU [color=lime]GIEŁDA[/color][/size][/center]
[line]

[i][size=15]? 1 [color=lime]TREŚĆ OGŁOSZENIA[/color][/i][/size]

[size=13][b]1.1[/b]. Nazwą tematu ma być rzecz/usługa oferowana/szukana.
[b]1.2[/b]. Każdy nowy wątek musi zawierać odpowiedni tag: [[color=lime]SZUKAM[/color]], [[color=lime]OFERUJĘ[/color]], [[color=lime]SPRZEDAM[/color]], [[color=lime]KUPIĘ[/color]], [[color=lime]ODDAM[/color]].
[b]1.3[/b]. Jeżeli chcesz ogłosić sprzedaż/oddanie jakiejś rzeczy/panelu/szablonu i masz ich kilka umieszczasz wszystkie w jednym temacie!
[b]1.4[/b]. Każda oferta/ogłoszenie musi być dokładnie opisana, a w przypadku ogłoszeń z tagiem [SPRZEDAM] wątek [u]musi[/u] zawierać:
[list]Nazwę sprzedawanego zasobu/rzeczy,
rzeczowy, jak najbardziej szczegółowy opis,
[u]przynajmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany zasób/rzecz.[/u][/list]
[b]1.5[/b]. Autor tematu zobowiązany jest podać jakiekolwiek formy kontaktowe.
[b]1.6[/b]. W dziale zakazuje się używania znacznika [hide].
[b]1.7[/b]. Zakazuje się umieszczania tematów z małą ilością informacji, w których znajduje się przekierowanie na inne formy kontaktu, aby uzyskać więcej szczegółów - tematy umieszczane na forum muszą przedstawiać ofertę!
[b]1.8[/b]. Ogłoszenia, dotyczące kupna/sprzedaży licencji Invision Community, będą natychmiast usuwane.[/size][i][size=15]? 2 [color=lime]OGÓLNE[/color][/i][/size][size=13]

[b]2.1[/b]. Zakładanie nowych tematów możliwe jest po 7 dniach o...
19. REGULAMIN DZIAŁU

REGULAMIN DZIAŁU PORADNIKI DO LUA
1. Poradnik to przeanalizowany po kolei kod, a nie gotowy skrypt.
2. Staraj się wyjaśniać użyte funkcje w kodzie - ułatwi to czytającemu zrozumienie poradnika.
3. Screeny lub filmiki instruktażowe są mile widziane w poradniku.
4. Staraj się pisać poprawnie po polsku (znaki interpunkcyjne, ortografia) - poprawnie napisany tekst lepiej się czyta.
5. W temacie z poradnikiem możemy zapytać lub zwrócić się o pomoc na temat, jaki być w poradniku.
6. W tematach z poradnikami nie prosimy o stworzenie nowego poradnika. Od tego jest ten temat.


Tematy, które nie będą spełniały stawianych wymogów zostaną usunięte do śmietnika, a autor tematu może otrzymać upomnienie lub ostrzeżeniem!
20. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[center][size=17]
REGULAMIN DZIAŁU [color=orange]REKLAMY SERWERÓW MTA[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=orange]1.[/color][/b] W nazwie tematu należy umieścić tylko i wyłącznie nazwy serwera, nie zawierające żadnych dopisków.
[b][color=orange]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu można umieścić tylko i wyłącznie:
[list]W przypadku reklam serwerów: adres IP serwera.
W przypadku zapowiedzi serwerów: adres strony/forum/discord serwera.[/list]
[b][color=orange]3.[/color][/b] Każdy temat musi zawierać opis serwera, składający się z minimum 4-5 zdań.
[b][color=orange]4.[/color][/b] W przypadku [u]reklam[/u] serwerów, reklama musi posiadać podane informacje:
[list][color=yellow]Nazwa serwera:[/color]
[color=yellow]Adres IP:[/color]
[color=yellow]Sloty:[/color]
[color=yellow]Gamemode:[/color][/list]
[b][color=orange]5.[/color][/b] W przypadku [u]zapowiedzi[/u] serwerów, trzeba podać przybliżoną datę startu serwera.
[b][color=orange]6.[/color][/b] Jeżeli reklamujesz serwer to musi on istnieć, czyli musi posiadać własny adres IP.
[b][color=orange]7.[/color][/b] Opis jak i dane serwera muszą być w formie tekstu.
[b][color=orange]8.[/color][/b] Administratorzy mają prawo do usunięcia danej reklamy bez podania przyczyny.
[b][color=orange]9.[/color][/b] Każdy temat powinien zostać wykonany w schludny oraz przejrzysty sposób.
[b][color=orange]10.[/color][/b] Autor zapowiedzi serwera zobowiązany jest aktualizować temat za pomocą nowego posta opisującego nowości/zmi...
21. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[center][size=15][b]
REGULAMIN DZIAŁU [color=orange]REKLAMY SERWERÓW SA:MP[/color][/b][/size][/center]
[line]

[b][color=orange]1.[/color][/b] W nazwie tematu, należy umieścić tylko i wyłącznie nazwę serwera - bez żadnych dopisków.
[b][color=orange]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu, można umieścić tylko i wyłącznie adres ip serwera, jeżeli jest to reklama serwera, a jeżeli jest to zapowiedź, można dodać adres forum/strony.
[b][color=orange]3.[/color][/b] W zależności od rodzaju serwera, bądź też tematu, należy wybrać odpowiedni tag:
[list][[color=lime]RP[/color]] - serwery o tematyce Role Play
[[color=olive]TRUCK[/color]] - serwery o tematyce Truck/Truck + RP
[[color=cyan]DM[/color]] - serwery o tematyce Death Match/Freeroam
[[color=yellow]DRIFT[/color]] - serwery o tematyce Drift
[[color=grey]INNY[/color]] - serwery nie pasujące do żadnego tagu
[[color=#006699]ZAPOWIEDŹ[/color]] - tym tagiem oznaczamy zapowiedzi serwerów SA:MP[/list]
[b][color=orange]4.[/color][/b] W każdym temacie [u]musi[/u] być zawarty opis serwera składający się z minimum 4-5 zdań.
[b][color=orange]5.[/color][/b] Jeżeli jest to [color=orange]reklama serwera[/color] to w temacie muszą być uwzględnione następujące informacje:
[list][color=yellow]Hostname[/color]
[color=yellow]Adress[/color]
[color=yellow]Players[/color]
[color=yellow]Mode[/color][/list]
[b][color=orange]6.[/color][/b] Jeżeli jest to [color=orange]zapowiedź serwera[/color] to konieczne jest podanie szacowanej/planowane...