Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: eldate
1. dxDrawText na eldate
Witam, mam problem z zablokowaniem "Funkcji" w interakcji.

A dok?adnie chodzi mi o to ?e gdy na pojazd jest nadana eldata "vehicle:rh" to w interakcji pojawia sie opcja w?asnie Regulacji wysoko?ci, aczkolwiek jest nie dzia?a to jak powinno, mianowicie je?li pojazd posiada eldate ..rh, a nie posiada ..mk3 to powinno byc tak aby w?asnie opcja kt?ra wymaga ..mk3 nie by?a wy?wietlana w interakcji.
W skr?cie je?li pojazd nie posiada mk3 a posiada rh to i tak w interakcji pojawi si? opcja wykorzystuj?ca mk3...

brak b??d?w db3

https://pastebin.com/pG5d5c6Z < -- Kod :)

Wklejam ca?y kod bo nie wiem dok?adnie od czego to zalezy.
2. Gui na eldate
Siemaneczko. Mam problemix, a dok?adnie chodzi o to ?e chcia?em zrobi? aby gracz kt?ry jest na "s?u?bie" m?g? wy?wietla? panel. Do tej pory zrobi?em tak jak ni?ej pokazane, ale wy?wietla si? tylko informacja "Nie pracujesz w tym warsztacie!". Jestem zatrudniony, oraz dobrze s? ustawione eldaty kt?re odpowiadaj? za zatrudnienie. W db3 b?edow brak.

A i jeszcze, poprzedni m?j temat chyba zosta? zapomniany, albo nikt nie umie mi pom?c :/ https://gtao.pl/attempt-to-index-field-vt135604.htm

[lua]addEventHandler("onMarkerHit", marker, function(plr, md)
if getElementType(plr) == "player" then
if not md then return end
if not plr.vehicle then return end
if getVehicleController(plr.vehicle) ~= plr then return end
local data = plr.vehicle:getData("vehicle:ownedPlayer");
local plr_sid = plr:getData("player:sid");
local plr_war = plr:getData("player:warianty")=="Warianty"

if not custom_wariants[plr.vehicle.model] then
triggerClientEvent(plr, "onClientAddNotification", plr, "Ten pojazd nie posiada mo?liwo?ci zmiany wariantu!", "error")
return
end
if plr_war ~= plr_sid then
triggerClientEvent(plr, "onClientAddNotification", plr, "Nie pracujesz w tym warsztacie!", "error")
return
end
if data ~= plr_sid then
triggerClientEvent(plr, "onClientAddNotification", plr, "...
3. zapis do bazy na eldate
Dobry, Chcia?em dorobi? zapis koloru felg tylko gdy wczytuje i zapisuje pojazd
felgi sie nie zapisuj? i pojawia si? b??d https://imgur.com/a/K0ww14o baza danych https://imgur.com/a/8G5rESO

[lua] setElementData(veh,"vehicle:taxo", vehicle["taxi"])
setElementData(veh,"vehicle:wheel", vehicle["wheel"])
setElementData(veh,"vehicle:naped", vehicle["naped"])
setElementData(veh,"vehicle:rodzaj", vehicle["rodzaj"])[/lua]

[lua]function onSaveVehicle(vehicle)
if getElementData(vehicle,"vehicle:spawn") then
-- Setting
local panelstates={}
local model=getElementModel(vehicle)
local health=getElementHealth(vehicle)
local x,y,z=getElementPosition(vehicle)
local rx,ry,rz=getElementRotation(vehicle)
local desc=getElementData(vehicle,"vehicle:desc") or ""
local id=getElementData(vehicle,"vehicle:id")
local fuel=getElementData(vehicle,"vehicle:fuel")
local mileage=getElementData(vehicle,"vehicle:mileage")
local c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12=getVehicleColor(vehicle, true)
local driver=getElementData(vehicle,"vehicle:driver") or ""
local rent=getElementData(vehicle,"vehicle:rent")
local player=getElementData(vehicle,"vehicle:ownedPlayer")
local blokada=getElementD...