Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: informacje.
1. [INNE] Gui - informacje.
Cze??. Mam takie pytanko. Gdy chce w gui zrobi? np. Wyb?r spawna (LV, LS, SF) to musz? to gui stworzy?. Ale jak zrobi?, aby to GUI dzia?a?o? Chodzi mi o to, ?e po klikni?ciu na opcj? przyk?adowo Las Venturas teleportuje nas na ustawiony spawn. Nie wiem gdzie da? t? funkcj? ze spawnem oraz reszte potrzebnych rzeczy do tego. Z g?ry dzi?ki za odpowied?. Za pomoc piwka. :)
2. Beach Bum informacje.
[center]Premiera pierwszego darmowego DLC do Grand Theft Auto Online zosta?a przesuni?ta na kolejny tydzie?, lecz tym razem znamy dok?adn? dat? jego wydania. Beach Bum Pack DLC zostanie wydany 19 listopada 2013 wraz z nowym patchem 1.06*, kt?ry z pewno?ci? naprawia wiele b??d?w w rozgrywce. Poni?ej znajdziecie zawarto?? DLC.

[img]http://media.rockstargames.com/rockstargames/img/global/news/upload/actual_1384355164.png[/img]

[b]Nowe Misje[/b]

Dostaniemy nowe misje, kt?re w pewien spos?b nawi?zuj? do nazwy DLC (w ko?cu zawiera ona w sobie s?owo "beach", kt?re po angielsku oznacza pla??). W?r?d nich znajdziemy wy?cigi, deathmatche, skoki ze spadochronem, ostatni ?ywy, przetrwania i ataki gang?w. Poni?ej opisy niekt?rych z nich.

Grass Route II (wy?cig)
Jest to sequel wy?cigu Grass Route. Poruszaj si? po bezdro?ach po?r?d mokrade? z pal?cym nad nami s?o?cem kieruj?c si? z p??nocnego brzegu rzeki Zancudo na finisz umieszczony na pla?y w P??nocnym Chumash.

Survival on Del Perro Pier (przetrwanie)
Podejmij wyzwanie i wyeliminuj wszystkich przeciwnik?w, kt?rzy wejd? na twoj? pla??.

View of Vespucci (skok spadochronowy)
Skacz z wysoko?ci 2980 st?p w d?? na pla?? Vespucci, by wyl?dowa? na boisku do koszyk?wki umieszczonym po?r?d palm. Je?eli potrafisz, przebij si? przez pierwsze checkpointy pikuj?c w d??, by potem spokojnie otworzy? spadochron i wyl?dowa? na ziemi.

Paleto Beach (deathmatch)
Lokalni mieszka?cy narzekaj?, ?e nic si? nie dzieje w ich ?p...
3. Grand Theft Auto: Online - Nowe informacje.
[center][img]http://i.imgur.com/3MvkGPZ.png[/img] [/center]

[size=18][center][b]G??wne Informacje[/b][/center][/size]

[list]Rockstar zacz?? my?le? o stworzeniu GTA Online w trakcie kre?lenia scenariusza dla Grand Theft Auto 3.
Demo gry dostarczone prasie by?o przeznaczone na konsol? PlayStation 3.
PlayStation 3 nie jest g??wn? platform? GTA V, produkcja gry odbywa si? r?wnocze?nie na r??ne platformy (domys? t?umacza: Wersja na PC nie b?dzie portem z konsoli!). Jak m?wi? ludzie z R* r??nice je dziel?ce nie s? du?e, lecz ich rozr??nienie nie b?dzie ?atwe.
GTA Online wygl?da prawie jak GTA V, jednak detale samochod?w mog? si? r??ni? w obu przypadkach.
Rockstar ju? my?li o wprowadzeniu dodatk?w takich jak nowe misje, setek ciuch?w, apartament?w i innych.
Nie b?dzie ?adnych limit?w w GTA Online. R* b?dzie dodawa? coraz to nowe dodatki chc?c, by gracze byli zadowoleni.
GTA V b?dzie wypuszczone na konsole obecnej generacji, lecz p??niej istnieje mo?liwo?? wydania gry na Xbox One i PlayStation 4.[/list][list]B?dzie mo?na gra? w 16 os?b, a pozosta?e setki tysi?cy graczy b?d? ?y?y w ?wiecie gry.
Silnik gry pochodzi z GTA V. Kradzie?e, wy?cigi, wojny gang?w, deathmatche, napady co-op, uprawianie sport?w, obrabowywanie uzbrojonych ci??ar?wek, import i eksport samochod?w i wiele, wiele wi?cej.
GTA Online to tryb online GTA V.
Usta bohater?w ruszaj? si?, gdy co? m?wi?.
Przed napadem na bank gracze mog? wybra? jakie maski chc? nosi?. Potem mog? zosta? zdj?te i wyrzuc...
4. GTA 5, Materiały, Wideo, Zdjęcia, Informacje.
Waha?em si? gdzie za?o?y? temat, ale my?l?, ?e dzia? ten bedzie odpowiedni. Wiec chcialbym zasugerowac aby wrzucac tutaj WSZYSTKIE materia?y ktore maja lub prawdopodobnie maj? co? wsp?lnego z GTA 5, tj. video, skriny, wycieki, gameplaye itd.

Ja jak na razie znalazlem to

PEŁNY EKRAN Odnośnik YouTube


i to

PEŁNY EKRAN Odnośnik YouTube