Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: issues
1. #GTA 5: Misja 71 - Legal issues
[center][b]Spos?b odblokowania:[/b] Musisz uko?czy? g??wn? misj? 62 ([b]Ballada o Rocco[/b]). Jaki? czas po zaliczeniu tego zadania w studiu filmowym (p??nocno-zachodnia cz??? Los Santos) pojawi si? znacznik informuj?cy o mo?liwo?ci rozegrania nowej misji (punkt[b] S[/b] na mapie ?wiata).


[b]Grywalne postacie:[/b] Michael


[b]Dodatkowe informacje:[/b] Misja ta niemal w ca?o?ci sk?ada si? z po?cigu samochodowego za Molly, kt?ry przepe?niony jest scenami wyj?tymi wprost z filmu akcji. W ko?cowej cz??ci zadania zmuszony zostaniesz ponadto do zgubienia trzygwiazdkowego po?cigu i mo?e si? to okaza? trudniejsze do zrealizowania ni? mog?oby si? pocz?tkowo wydawa?.

[img]http://www.gry-online.pl/Galeria/Html/Poradniki/1376/17107724.jpg[/img]
[color=orange]Wybierz jakie? dobre auto do po?cigu[/color]

Po dotarciu do studia filmowego wjed? na jego teren i udaj si? do biura Solomona celem doprowadzenia do wy?wietlenia scenki przerywnikowej, w kt?rej opr?cz niego wezm? te? udzia? Molly i Devin. Zaczekaj a? znajdziesz si? na zewn?trz, wsi?d? do jakiego? szybkiego auta i wyrusz do wskazywanego na mapie miejsca aktualnego pobytu Molly (ca?y czas si? ona oczywi?cie przemieszcza). Nie pr?buj za wszelk? cen? dopa?? kobiet?, bo gra ci nie pozwoli na przewczesne zako?czenie tego po?cigu. Zamiast tego skup si? po prostu na bezb??dnej je?dzie, wys?uchuj?c po drodze rozmowy telefonicznej z Devinem.

[img]http://www.gry-online.pl/Galeria/Html/Poradniki/1376/17107740.jpg[/img]
[col...