Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.

GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: kompikacja
1. [INNE] Kompikacja komendy /postaw [id Objektu]
Proszę O pomoc

Oto ten error:
(3117) : error 035: argument type mismatch (argument 1)

Linijka 3117:
CreateObject(p, pos[1], pos[2], pos[3], 0.0, 0.0, 0.0);


Cały Kod:
CMD:postaw(playerid, p[])
{
if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Nie jesteś administratorem!"), 1;
if(isnull(p)) return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Użycie: /postaw [id obiektu]"), 1;
new Float:pos[3];
GetPlayerPos(playerid, pos[0], pos[1], pos[2]);
GetXYInFrontOfPlayer(playerid, pos[0], pos[1], 10.0);
CreateObject(p, pos[1], pos[2], pos[3], 0.0, 0.0, 0.0);
SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Stworzyłeś obiekt");
return 1;
}