Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: mybase
1. [SKRYPT] MyBase - system rejestra
[center]Przedstawiam wam skrypt mojego autorstwa -[b] MyBase[/b].
Jest to system rejestracji oparty na plikach. Pomimo tego jest niesamowicie szybki i ca?kowicie niezale?ny od ilo?ci zarejestrowanych graczy. Ka?dy gracz ma swoje unikatowe id, kt?re pomaga serwerowi w b?yskawiczny spos?b odnale?? informacje na jego temat nawet przy 150000 zarejestrowanych graczy co daje w sumie 750000 plik?w.

Dlaczego ta liczba 150000? Poniewa? generowanie takiej ilo?ci fake graczy zaj??o mi a? 2 min i za?mieci?o dysk niemi?o?ernie, dlatego poprzesta?em na tej liczbie. Stwierdzi?em, ?e 150000 zarejestrowanych u?ytkownik?w nie robi najmniejszego wra?enia na moim skrypcie. Dzia?a tak samo szybko jak przy 2 czy 10 graczach. S?dz?, ?e skrypt dzia?a? by tak samo nawet przy 1mln lub wi?cej.

Przejd?my teraz do funkcji jakie posiada owy skrypt.

1. Zabezpieczenia:
Zabezpieczy?em skrypt przed najnowszymi znanymi bugami/cheatami mianowicie: spawn s0beitem, zmiana id dialogu. Jest te? oczywi?cie brak mo?liwo?ci u?ywania komend bez zalogowania si? oraz pisania na czacie. Skrypt r?wnie? ignoruje wielko?? liter tak jak to ma miejsce najcz??ciej w bazach danych, czyli "Kowalski" i "kowalski" to ten sam u?ytkownik. Znale?? mo?na r?wnie? filtrowanie niedozwolonych znak?w.

2. Komendy:
Podstawowe komendy to:
/konto - wszystkie operacje zwi?zane z kontem
/register - rejestracja
/nowehaslo - ustalamy nowe has?o do naszego konta
/nowynick - zmieniamy nick ( tylko raz podczas j...