Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: przy
1. jak zrobić aby przy zalogowaniu gracza odrazu mu dawało prem
jak zrobi? aby przy zalogowaniu gracza odrazu mu dawa?o premium?
2. ostatnia pozycja przy playerwasted
Witam, mam tutaj taki problem poniewaz chce zrobic spawn w core, base. To znaczy respi mnie teraz na spawnie a chce by respilo mnie w ostatniej pozycji i np z widocznym timerem na ekranie 15sekund. Bardzo bylbym wdzieczny gdyby ktos pomogl :) : KOD


addEventHandler
("onPlayerWasted"root, function()
    
plr=source
    
if getElementData(plr,"player:job"then
        triggerClientEvent
(plr,"onFinish"rootplr)
        
setElementData(plr,"player:job"false)
    
end
    setTimer
(function()
        
local pos=getElementData(plr,"player:spawn")
        if 
not pos then return end
        fadeCamera
(plrtrue)
        
setElementInterior(plr,0)
        
setElementDimension(plr,0)
        
spawnPlayer(plrpos[1], pos[2], pos[3])
        
setCameraTarget(plrplr)
        
setElementModel(plrgetElementData(plr"player:skin"))
    
end601)
end)
3. Dodanie Broni przy wyborze w gui
Witam dodaje giveWeapon(source,31,2) lecz wyskakuje takie co? nie rozumiem z czym jest zwi?zany ten b??d https://imgur.com/a/th2dVq0


  local losuj 
math.random(2,#noli)
         
sa noli
           
if button2 == "left" then
            guiSetVisible
(okno,false)
            
showCursor(false)
            
setElementData(localPlayer,"player:nomit",true)
              
outputChatBox"Zostajesz przeniesiony na arene"255255255)
              
setElementPosition(el,sa[losuj][1],sa[losuj][2],sa[losuj][3])

              
setElementInterior(el,3)
              
giveWeapon(source,31,2
              
           
end
        end  
4. Przy odbieraniu wypłaty z frakcji wyskakuje takie cos
[code]local Frakcje = {
["SAPD"] = 1000,
["SAFD"] = 1000,
["SARA"] = 1000,
}


local marker=createMarker(-1602.06, 775.84, 6.83, "cylinder", 1.2, 0,128,255,75)

addEventHandler("onMarkerHit", marker, function(el,md)
local sid = getElementData(el,"player:sid")
local result=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT * FROM pystories_factions WHERE sid=?", sid)
if #result > 0 then
if Frakcje[result[0].code] then
if getElementData(el,"player:workinjob") and getElementData(el,"player:workinjob") >= 1 then
local money = (Frakcje[result[1].code] * getElementData(el,"player:workinjob"))
outputChatBox("?“?#ffffff Otrzymujesz "..money.." PLN za przepracowanych "..getElementData(el,"player:workinjob").." minut (Pieni?…dze trafi?‚y do bankomatu)!", el, 0, 144, 255, true)
exports["DB2"]:zapytanie("UPDATE pystories_users SET bank_money=bank_money+"..(tonumber(money) or 0).." WHERE id="..tonumber(sid).." LIMIT 1")
setElementData(el,"player:workinjob",0)
else
outputChatBox("?“?#ffffff Nie masz nic do odebrania!", el, 255, 0, 0, true)
end
else
outputChatBox("?“?#ffffff Nie jeste?› w frakcji, ktĂłra moĹĽe odbiera?‡ wyp?‚aty!", el, 255, 0, 0, true)
end
else
...
5. Pobieranie pieniędzy z bankomatu przy kupnie aut z salonu
Cze??, m?g?by mi kto? pom?c aby zrobi? tak, ?e przy kupnie auta w salonie kasa przy kupnie zostanie pobrana z konta bankowego?

Skrypt na salon:

[lua]--[[
Komisy samochodowe
@author value <[email protected]>
@Edit: DylemaT929 :)
]]
createBlip(-1959.59, 285.91, 35.47, 55,2,0,0,0,0,0,275) --- sf doherty zwykly
createBlip(-1641.25, 1203.88, 7.25, 55,2,0,0,0,0,0,275) --- sf downtown sportowy
createBlip(-936.90, -525.65, 25.95, 55,2,0,0,0,0,0,275) --- cygan
createBlip(-517.02, 328.31, 14.96, 55,2,0,0,0,0,0,275) --- Salon podmianek
createBlip(-1706.14, 91.88, 3.55, 55,2,0,0,0,0,0,275) --- Salon motor?w

local vehicles = {}
local komis_shapes = {}
local slots = {

{-1714.49, 90.59, 3.10, 537.4, 0.0, 179.6, model=521, dmax=0, dmin=0, price=(25000000), gdzie="sf"}, -- FCR 900
{-1717.69, 73.82, 3.10, 70, 0.0, 179.6, model=581, dmax=0, dmin=0, price=(23000000), gdzie="sf"}, -- BF
{-1710.45, 75.87, 3.10, 139,5, 0.0, 91.0, model=463, dmax=0, dmin=0, price=(4000000), gdzie="sf"}, -- Freeway
{-1695.41, 88.90, 3.10, 120.1, 0.0, 88.4, model=471, dmax=0, dmin=0, price=(5000000), gdzie="sf"}, -- QuadBike
{-1708.27, 100.42, 3.10, 537.4, 0.0, 91.0, model=461, dmax=0, dmin=0, price=(3200000), gdzie="sf"}, -- PCJ

-- Salon LV Sportowy
{-1671.81, 1206.40, 13.67, 250, 0, 0, model=415, dmax=0, dmin=0, price=(79000000), gdzie="dohertysf2"}, -- cheetah
{-1649.00, 1207.89, 13.34,65, 0.0, 0.0, mode...
6. [SKRYPT] Effectkill przy zabiciu
Witam oddaje wam effectkill kod jest dziwny ale dzia?a to si? liczy
autor: p3gani

link do pobrania:
Ukryta wiadomość / Hidden message(aby ją zobaczyć musisz postawić użytkownikowi)
Wiadomość została ukryta, aby ją przeczytać należy się zalogować.


ss: https://imgur.com/a/WZyy88B
7. szybko,jak usunac te auta np. z ls przy statku itp. z sf
szybko,jak usunac te auta np. z ls przy statku itp. z sf z g?ry

[ Dodano: 2022-02-19, 18:46 ]
**SS** : https://imgur.com/a/e15as3b
8. Rotacja gracza przy logowaniu
Witam, mam problem.
Bior? koordynaty z /gp i wklejam do panelu logowania (-2648.48, -25.12, 6.13)
Niestety respi gracza ty?em zamiast przodem jak sta?em kiedy bra?em koordynaty
Jak to poprawi??
Pozdrawiam
9. Jak zrobić aby przy logowaniu w rejestracji generowało kod.
Siema, chcia?bym zrobi? u siebie avatary ale do tego potrzebny mi jest kod do laczenia konta z discordem. Nie ogarniam jeszcze pisania w lua wiec prosze was o pomoc. Najlepiej aby 16 cyfrowy kod wy?wietla? si? na czacie (raz) po rejestracji konta. Czyli w skr?cie generowanie 16 cyfrowego kodu i wstawianie go do db do tabeli pystories_users (kolumna "kod"). Z g?ry dzi?ki
10. Hud przy Logowaniu
[b]Witam bardzo serdecznie pobra?em walute z internetu, lecz przy logowaniu ta waluta si? wy?wietla nie wiem co mam zrobi? prosz? o pomoc daje piwko :D

Kod waluty:[/b]


[code]--[[

]]--

local czcionka = dxCreateFont("a/RobotoCondensed-Bold.ttf", 24)
if not czcionka then czcionka = "default" end

local screenW, screenH = guiGetScreenSize()

addEventHandler("onClientRender", root, function()
local hajs = string.format("%08d", getPlayerMoney(getLocalPlayer()))
showPlayerHudComponent("money", false)
dxDrawText("PLN "..hajs, (screenW * 0.7758) - 2, (screenH * 0.2070) - 2, (screenW * 0.9531) - 2, (screenH * 0.2904) - 2, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.20, czcionka, "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("PLN "..hajs, (screenW * 0.7758) + 2, (screenH * 0.2070) - 2, (screenW * 0.9531) + 2, (screenH * 0.2904) - 2, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.20, czcionka, "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("PLN "..hajs, (screenW * 0.7758) - 2, (screenH * 0.2070) + 2, (screenW * 0.9531) - 2, (screenH * 0.2904) + 2, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.20, czcionka, "center", "center", false, false, false, false, false)
dxDrawText("PLN "..hajs, (screenW * 0.7758) + 2, (screenH * 0.2070) + 2, (screenW * 0.9531) + 2, (screenH * 0.2904) + 2, tocolor(0, 0...
11. Usunięcie koloru przy nicku
Witam mam pytanie jak usun?? kolorki przy nicku np jak otworz? czat i napisz? pierwsz? liter? nicku i klikn? tab to wy?wietla mi si? #0000FFNick
12. [SKRYPT] Lokalizacja przy radarze
Witam wszystkich :) !


Jako i? rozpocz??em swoj? nauk? LUA i przejrza?em du?o post?w postanowi?em napisa? skrypt na lokalizacj? gracza pojawiaj?c? si? obok radaru.
Jak sam widzia?em wszystkie posty zwi?zane z lokalizacj? przy radarze s? w formach poradnika dlatego te? oddaje Wam m?j skrypt.
Czcionk? mo?na zmieni? bez wi?kszego wysi?ku i jest prosty do dalszej edytacji w razie potrzeby. Skrypt pr?bowa?em upodobni? do takiego jak na serwerze 4 Life.
Czcionka pochodzi ze strony https://www.dafont.com/
W razie jaki? problem?w lub niedom?wie? prosz? o napisanie komentarza.
((Jak ju? wspomina?em, dopiero co rozpocz??em nauk? LUA wi?c prosz? o wyrozumia?o??))


(( Dorzucam Radar w jako?ci HD, poniewa? ?adnie komponuje si? z lokalizacj?. ))


Zdj?cia
Pliki


Radar // Autor radaru: https://community.multitheftauto.com/index.php?p=profile&id=372294
Ukryta wiadomość / Hidden message(aby ją zobaczyć musisz postawić użytkownikowi)
Wiadomość została ukryta, aby ją przeczytać należy się zalogować.


Lokalizacja
Ukryta wiadomość / Hidden message(aby ją zobaczyć musisz postawić użytkownikowi)
Wiadomość została ukryta, aby ją przeczytać należy się zalogować.
13. A nil value przy ShowPlayerHudComponentVisible
Siema, mam problemik, gdy? zrobi?em testowy hud a mam problem z podana w nazwie funkcj?.
Tu macie kod i b??d:
B??D: attempt to call 'ShowPlayerHudComponentVisible' (a nil value)

Kod:

hud
={}
czescihuda={
    {
"ammo","armour","clock","health","money","weapon","wanted"}
}

hud.font=dxCreateFont("font.ttf",15,false,"antialiased")
hud.font2=dxCreateFont("font.ttf",20,false,"antialiased")
hud.font3=dxCreateFont("font.ttf",20,false,"antialiased")
hud.font4=dxCreateFont("font.ttf",15,false,"antialiased")addEventHandler("onClientResourceStart",getResourceRootElement(getThisResource()),function()
    for 
i=1,#czescihuda[1] do
        
showPlayerHudComponentVisible(czescihuda[1][i], false)
    
end
end
)
14. Spadki FPS przy większej ilości graczy
Witam, mam problem poniewa? przy wi?kszej ilo?ci graczy (powy?ej 15) w tym miejscu s? spadki FPS. Je?eli pojedzie si? dalej od tego miejsca to spadek niema i FPS wracaj? do normy. Co mo?e by? przyczyn? i jak zlokalizowa? problem?
15. Spawn przy domku Lss_domy
Witam, mam problem z respem obok domu, niby wszystko jest dobrze ale jednak nie respi.

Domki
[lua]-- Add a new event called onSpecialEvent
addEvent ( "SprawdzDom", true )
-- Define our handler function
function SprawdzDom ( gracz )
local q=exports["pystories-db"]:dbGet("select id,house from pystories_users where id=? and house IS NOT NULL", getElementData(gracz,"player:sid"))
if #q < 1 then
local dbdomy=exports["pystories-db"]:dbGet("SELECT d.id,d.lokator1,d.lokator2,d.lokator3,d.descr,d.vwi,d.drzwi,d.punkt_wyjscia,d.interiorid,d.ownerid,d.zamkniety,d.koszt,d.paidTo,datediff(d.paidTo,now()) paidTo_dni FROM lss_domy d LEFT JOIN pystories_users c ON c.id=d.ownerid AND d.ownerid IS NOT NULL;")
for __,v in ipairs(dbdomy) do
local uid=tonumber(getElementData(gracz,"player:sid"))
local r=v.ownerid
v.drzwi=split(v.drzwi,",")
for ii,vv in ipairs(v.drzwi) do v.drzwi[ii]=tonumber(vv) end
if r then if r == uid then
setElementData(gracz,"player:house", {v.drzwi[1],v.drzwi[2],v.drzwi[3]})
end end
end
elseif #q > 0 then
local qr=exports["pystories-db"]:dbGet("select ownerid,drzwi,id from lss_domy where id=?", q[1].house)
for i,v in ipairs(qr) do
local uid=tonumber(getElementData(gracz,"player:sid"))
v.drzwi=split(v.drzwi,",")
for ii,vv in ipairs(v.drzwi) do v.drzwi[ii]=tonumber(vv) end
setElemen...
16. Dziwny komunikat przy restarcie zasobu.
Witam, wie kto? mo?e czym mo?e by? spowodowany ten b??d?

ERRORAboring infinite running script in nazwa_zasobu


Wyst?puje on przy restarcie zasobu.
17. Dwa bledy w pracy jeden przy rozpoczęciu drugi przy zakończe
Witam, gdy rozpoczynam prac? i ko?czepojawiaj? mi si? dwa blendy

Kod:


ERROR: Client (#800080Konrad) triggered serverside event destroyVeh, but event is not added serverside
Oraz
ERROR: Server triggered clientside event STARTJobBus, but event is not added clientside
[/code]

Pom?g?by kto??
18. Dwa bledy w pracy jeden przy rozpoczęciu drugi przy zakończe
Witam, gdy rozpoczynam prac? i ko?czepojawiaj? mi si? dwa blendy

Kod:


ERROR: Client (#800080Konrad) triggered serverside event destroyVeh, but event is not added serverside
Oraz
ERROR: Server triggered clientside event STARTJobBus, but event is not added clientside
[/code]

Pom?g?by kto??
19. Wyświetlanie gui przy wszystkich blipach.
Mam taki problem ?e gdy wejd? w byle jaki marker pokazuje mi si? gui kt?re jest przypisane w innym skrypcie. Jaki? pomys? jak to mo?na naprawi??
20. Hud - hex przy nicku
Witam, szanowni forumowicze!

Przychodz? z typowym lub nie problemem, ot?? w moim Hudzie wy?wietla mi kolor nicku w formie HEX i dodatkowo jak np daje kicka to jest #f00c00KretoGamerPL kicked....


Jak mog? si? pozby? tego hexa przy nicku jednocze?nie zachowuj?c w?a?ciwo?ci kolor?w(mam premium lub jestem we frakcji). TAB wyswietla kolory prawid?owo jedynie problem ma HUD .

ss: https://imgur.com/g5R3FbJ

i druga sprawa przy reconnect'cie lub czasem pierwszym logowaniu wy?wietla mi si? HUD.

Za pomoc stawiam zimniute?kie :piwo: :piwo: :piwo:
21. Czy jakiś plik się nie resetuje przy reinstalacji
Witam
Czy jest jaki? plik ,kt?ry nie resetuje si? przy reinstalacji serwera mta?
Je?eli to b?dzie za ma?o informacji to do powiem.
Za pomoc daje piwerko.
Z g?ry dzi?kuje
22. Crash serwera przy łączeniu się z nim.
Witam. Jestem zielony je?li chodzi o programowanie, jednak chcia?bym uzyska? od Was pomoc, a mianowicie jak zrobi? ?eby serwer zadzia?a?. Poni?ej opisz? jakie b??dy napotka?em wcze?niej.

Przy pierwszej pr?bie uruchomienia serwera otrzyma?em warning informuj?cy o niew?a?ciwej wersji pluginu streamer, jednak mimo to serwer dzia?a?, pomimo braku obiekt?w. Po zaktualizowaniu streamera, plugin ?aduje si? poprawnie, jednak gdy pr?buje si? po??czy? serwer crashuje. Zainstalowa?em plugin crashdetect, a oto informacje, kt?re uzyska?em. Sam gamemode kompiluje si? poprawnie.

[code]
cz.2
[14] Rozpoczynam wczytywanie obiektow stalych.
[14] Wczytywanie obiektow stalych zakonczone.
[14] Serwer zostal uruchomiony poprawnie.
[14] Number of vehicle models: 2
[14] [connection] incoming connection: 127.0.0.1:62981 id: 0
[14] [join] sss has joined the server (0:127.0.0.1)
[14] [debug] Server crashed while executing test.amx
[14] [debug] AMX backtrace:
[14] [debug] #0 native CallLocalFunction () in samp-server.exe
[14] [debug] #1 00016c7c in ?? (0, -1, 9958704) in test.amx
[14] [debug] #2 00117d28 in ?? (0, 30) in test.amx
[14] [debug] #3 000a2a58 in public svAddons_OnPlayerConnect (0) in test.amx
[14] [debug] #4 native CallLocalFunction () in samp-server.exe
[14] [debug] #5 00017944 in public SSCANF_OnPlayerConnect (0) in test.amx
[14] [debug] #6 00007d68 in public surfboard_OnPlayerConnect (0) in test.amx
[14] [debug] #7 native CallLocalFunction () in samp-server.exe
[14]...
23. Jak zrobić, by przy rejestra
Witam, koszystam z paczki pys 3.0, niestety nie wiem jak zrobi? by przy rejestracji automatycznie dawa?o premium. Licz? na szybk? pomoc.
24. jak naprawic przy GM, panel logowania
Pawn
public OnPlayerSpawn(playerid)
{
    if(
DaneGracza[playerid][Zalogowany] == false)
    {
        
TogglePlayerSpectating(playeridtrue);
        if(!
dfile_FileExists(SciezkaKontaGracza(playerid)))
        {
            
OknoRejestracji(playerid);
        }
        else
        {
            
OknoLogowania(playerid);
        }
        
    }
    return 
1;
}
GM.pwn(91) : warning 202: number of arguments does not match definition
GM.pwn(91) : warning 202: number of arguments does not match definition
GM.pwn(97) : warning 202: number of arguments does not match definition
GM.pwn(97) : warning 202: number of arguments does not match definition
Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase


4 Warnings.
================ READY ================


Panel logowania pomo?e kto??
25. Funkcja przy zmianie RPM
Siemka! Staram si? napisa? skrypt kt?ry w??cza funkcje gdy RPM ustawi si? na 5000 podczas jazdy. https://wiki.multitheftauto.com/wiki/GetVehicleRPM
ewentualnie gdy zmieni si? bieg na inny.
https://wiki.multitheftauto.com/wiki/GetVehicleCurrentGear

Pomo?ecie? Nie wiem jakiej funkcji u?y? albo eventu, ?e w?a?nie przy zmianie w??cza inn? funkcje.
26. Amunicja widoczna przy kazdej itemie
Witam mam tak? pewn? sytuacje a jest on nim ammo inaczej m?wi?c amunicja i ona si? pokazuje przy ka?dej rzeczy np. ga?nica aparat itd. jest mo?liwo?? jako? to naprawi? ?eby nie by?o to widoczne lub zablokowanie za naprawienie tego b??du stawiam zimne piwo
27. Zawsze przy uderzeniu zabiera 2k krwi
[code]checkZombies = function()
for i,ped in ipairs(getElementsByType("ped",root,true)) do
if getElementData(ped, "zombie") then
local x,y,z = getElementPosition ( localPlayer )
local zx,zy,zz = getElementPosition (ped)
local zfrontx, zfronty, zfrontz = getPositionInfrontOfElement(ped, 3)

local vect1X, vect1Y = zx-x, zy-z
local vect2X, vect2Y = zfrontx-zx, zfronty - zy

local scal = vect2X*vect1X+vect2Y*vect1Y

local distance = getDistanceBetweenPoints3D ( x,y,z, zx,zy,zz )
local sound = getElementData(getLocalPlayer(), "volume") / 5
local visibly = getElementData(getLocalPlayer(), "visibly") / 5
local ready = true
if ( distance > sound*1.2 + visibly*1.2 and scal <= 0 ) or ( distance > sound*1.4 + visibly*1.4 ) then -- Расстояние за которую он вас увидит и услышит (средне)
ready = false
end
if ready then
triggerServerEvent ( "chasedStartAttackC", getLocalPlayer(), ped )
end
end
end
end
setTimer(checkZombies, 2000, 0)
setElementData ( localPlayer, "spawnedzombies", 0 )


checkAnimal = function()
for i,ped in ipairs(getElementsByType("ped",root,...
28. Zatrzymanie przy danej wartości wskazówki licznika
Witam ot??, mam problem chcia?bym zrobi? tak, ?e np przy rotacji wskaz?wki licznika 90 stopni. Wskaz?wka si? zatrzyma?a i nie kr?ci?a si? dalej. Kod


local speed 
= ((vx^vy^vz^2)^(0.5))*180    
local speedy 
speed*0.97

        dxDrawImage
(screenW 0.7380screenH 0.5704screenW 0.2401screenH 0.4380"Img/Wskaznik.png"speedy00tocolor(255255255alph), false)
29. Limit kasy przy sobie.
Witam, chcia?bym zrobi? ?eby gracz nie mia? 99,999,999PLN przy sobie tylko np 400,000,000 lub 10,000,000,000PLN prosze o pomoc

[ Dodano: 2019-10-31, 16:33 ]
Zmieniam z givePlayerMoney na setElementData i nie dzia?a
30. Jak zwiekszyć limit pieniędzy przy sobie 99.999.999 PYS 3.0
Chcia?bym zwiekszy? limit pieni?dzy z 99kk na np 999,999,999

PYS 3.0
31. Kick przy wejsciu
Hej, potrzebuje szybko najlepiej calego kodu, kt?ry sprawial by, ze po wejsciu na serwer skrypt sprawdzal by w mysql czy gracz ma bana, jezeli ma to by go wyrzucalo, a jezeli nie ma to nic ma sie nie robic. Dzieki wielkie za pomoc, prosze, szybko! Daje piwko i respekt!
32. Jak Umiescic Interior Przy danym domku
Czejsc Mam Sprawe nie wiem jak ustawic interior np przy komisariace i jak zrobic teleport prosze o pomoc za pomoc daje :
Piwo
Respekt
33. Bot przy pracy
Siema! Mam taki pomys?. Je?li jestem w samochodzie, wjad? w marker, to pojawia si? bot, kt?ry mia?by ustawion? animacj? jak??, ?e co? podnosi i idzie w wyznaczone miejsce. Tylko kompletnie, nie wiem czego u?y?, ?eby tak by?o. M?g?bym od kogo? do?wiadczonego, otrzyma? podpowied? plus jakby by?o to wyt?umaczy? co do czego?

Nic za darmo!
Pomoc :=:
:piwo: :+: R*

Z g?ry dzi?kuje!
34. Zbugowana kamera przy belce
Siemka
Mam kod na tworzenie belki na aucie i gdy wpisuje komend? aby si? pojawi?a to przy staniu w miejscu kamera si? buguje, a przy szybszej je?dzie ju? jest normalnie.
Ma kto? jaki? spos?b aby podczas gdy belka jest to ?eby kamera by?a normalnie?

SS Kamery: https://imgur.com/a/jeSj6zT

Kod:

local x
yzrxryrz00000

function belka(cmd
    
local pojazd getPedOccupiedVehicle localPlayer 
    if 
pojazd then
        belka 
createObject954000
        
attachElements belkapojazdxyzrxryrz
    else
        
outputChatBox ("Nie jeste? w poje?dzie.")
    
end
end 
addCommandHandler
("belka"belka


Kod podmianki:

    col122 
engineLoadCOL("belka.col")
    
txd122 engineLoadTXD("belka.txd")
    
dff122 engineLoadDFF("belka.dff"0)
    
engineReplaceCOL(col122954)
    
engineImportTXD(txd122954)
    
engineReplaceModel(dff122954true)    


Za pomoc czeka piwko
35. [PHP] Weryfikowanie hasła przy lo
Hej, natkn??em si? dzisiaj na problem. Tworz? rejestracje na stronie ?eby zalogowa? si? na serwerze, a dodatkowo robie panel gracza. Stworzy?em formularz do logowania do panelu, wype?niam danymi i nic. My?l?, ?e problem sprawia MD5. Wszystkie has?a hashuje w md5, ?eby p??niej odczyta? je przez serwer mta. A teraz.. nie wiem jak odczyta? has?o w md5, w php. Kod

Hashowanie:

PHP Code:


        $haslo_hash 
md5($haslo1);Odczytywanie has?a

PHP Code:


if (md5($haslo$wiersz['password']))
Odczytywanie nie dzia?a i skrypt nie przepuszcza gracza dalej.
36. brak ceny przy wystawieniu auta przy giełdzie,przecho bledy
Witam mam problemy z bledami w debugu kto? mo?e wie co? na ten temat? :
https://imgur.com/Vh9H4qw i jak to naprawi? za pomoc Piwo oczywi??ie.
A na gie?dzie nie pokazuje ceny : https://imgur.com/a/3uewQeD
37. brak ceny przy wystawieniu auta przy giełdzie,przecho bledy
Witam mam problemy z bledami w debugu kto? mo?e wie co? na ten temat? :
https://imgur.com/Vh9H4qw i jak to naprawi? za pomoc Piwo oczywi??ie.
A na gie?dzie nie pokazuje ceny : https://imgur.com/a/3uewQeD
38. Wózek przy postaci
Witam mam paczk? Nicelife i w??czy?em skrypty wszystkie i mam takie co?:
https://imgur.com/a/AAgsNDr Mo?e kto? mi pom?c ? Nie mam pojecia jak to usun?? za pomoc Piwo oczywi??ie
39. Światełko przy DSP
Witam tak jak w temacie chce zrobi? ?wiate?ko w temacie. Lecz gdy syrena jest wy??czona by ?wieci?o si? na zielno, a gdy jest w??czona na czerwono jak to zrobi? w tym skrypcie ? Za pomoc R* oraz :piwo:

CLIENT
[lua]
x,y = guiGetScreenSize()
button = guiCreateButton(627/1440*x, 510/900*y, 209/1440*x, 123/900*y, "Uruchom Syrene", false)
guiSetProperty(button, "NormalTextColour", "FFAAAAAA")
guiSetVisible(button, false)

function drawSyrena()
dxDrawRectangle(600/1440*x, 278/900*y, 261/1440*x, 372/900*y, tocolor(0, 0, 33, 184), false)
dxDrawRectangle(590/1440*x, 265/900*y, 289/1440*x, 16/900*y, tocolor(187, 0, 0, 255), false)
dxDrawText("Syrena OSP Fort Carson", 616/1440*x, 346/900*y, 851/1440*x, 445/900*y, tocolor(255, 255, 255, 255), 3.00, "default", "center", "center", false, false, false, false, false)
end

addEvent("showGUI", true)
addEventHandler("showGUI", getRootElement(), function()
guiSetVisible(button, true)
addEventHandler("onClientRender", getRootElement(), drawSyrena)
showCursor(true, false)
end)

addEvent("hideGUI", true)
addEventHandler("hideGUI", getRootElement(), function()
guiSetVisible(button, false)
removeEventHandler("onClientRender", getRootElement(), drawSyrena)
showCursor(false)
panel=false
end)

addEventHandler("onClientGUIClick", button, function()
triggerServerEven...
40. Napis przy wersji mta
Witam, czy kto?by mi zrobi? skrypt / wyt?umaczy? jak zrobi? napis obok wersji mta przy prawym dolnym rogu?

W tym miejscu > https://imgur.com/a/YORuYOs