Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: rekrutacja
1. REKRUTACJA DO SUPPORT TEAM MAJ 2024
[center][size=19][color=grey]Rekrutacja do[/color][color=yellow] Support-Team[/color][/size]
[size=17][color=grey]Maj 2024r.[/size][/color]

[size=15][color=white]W dniu dzisiejszym w imieniu całej Administracji GTAOnline otwieram rekrutację do grupy Support-Team. Dajemy szansę użytkownikom na dołączenie do grupy wsparcia na naszym forum. Rekrutacja odbędzie się na podstawie podania o przyjęcie do Supportu.
Wymagania, wzór podania oraz obowiązkowe informację znajduję się poniżej.[/size][/color][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size][line][/center]
•Zapoznanie się z tym tematem.
•Minimum 14 lat.
•Nienaganna reputacja wśród użytkowników.
•Znajomość i przestrzeganie zasad panujących na forum.
•Chęć niesienia pomocy innym.
•Możliwość wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
•Mile widziane są dodatkowe umiejętności (znajomość jakiegoś języka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/ramka]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wzór podania:[/color][/size][line][/center]
Nick:
Wiek:
Coś o sobie (krótka informacja):
Czy znasz jakieś języki skryptowe?:
W które części GTA grałeś?:
Dlaczego akurat Ciebie mamy wybrać?:
Jako Supporter będziesz?:[/ramka]

[center][size=16][color=white]Przede wszystkim będziemy wybierać osoby, które skłonne są do pracy i niesienia pomocy innym. Każdy Supporter będzie miał przydzielone zadania, dodatkowo będzie musiał zgłaszać posty niezgodne z re...
2. REKRUTACJA DO SUPPORT TEAM LISTOPAD 2023
[center][size=19][color=grey]Rekrutacja do[/color][color=yellow] Support-Team[/color][/size]
[size=17][color=grey]Listopad 2023r.[/size][/color]

[size=15][color=white]W dniu dzisiejszym w imieniu całej Administracji GTAOnline otwieram rekrutację do grupy Support-Team. Dajemy szansę użytkownikom na dołączenie do grupy wsparcia na naszym forum. Rekrutacja odbędzie się na podstawie podania o przyjęcie do Supportu.
Wymagania, wzór podania oraz obowiązkowe informację znajduję się poniżej.[/size][/color][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size][line][/center]
•Zapoznanie się z tym tematem.
•Minimum 14 lat.
•Nienaganna reputacja wśród użytkowników.
•Znajomość i przestrzeganie zasad panujących na forum.
•Chęć niesienia pomocy innym.
•Możliwość wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
•Mile widziane są dodatkowe umiejętności (znajomość jakiegoś języka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/ramka]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wzór podania:[/color][/size][line][/center]
Nick:
Wiek:
Coś o sobie (krótka informacja):
Czy znasz jakieś języki skryptowe?:
W które części GTA grałeś?:
Dlaczego akurat Ciebie mamy wybrać?:
Jako Supporter będziesz?:[/ramka]

[center][size=16][color=white]Przede wszystkim będziemy wybierać osoby, które skłonne są do pracy i niesienia pomocy innym. Każdy Supporter będzie miał przydzielone zadania, dodatkowo będzie musiał zgłaszać posty niezgodne...
3. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM LUTY 2023
[center][size=19][color=grey]Rekrutacja do[/color][color=yellow] Support-Team[/color][/size]
[size=17][color=grey]Luty/Marzec 2023r.[/size][/color]

[size=15][color=white]W dniu dzisiejszym w imieniu ca?ej Administracji GTAOnline otwieram rekrutacj? do grupy Support-Team. Dajemy szans? u?ytkownikom na do??czenie do grupy wsparcia na naszym forum. Rekrutacj? odb?dzie si? na podstawie podania o przyj?cie do Supportu.
Wymagania, wz?r podania oraz obowi?zkowe informacj? znajduj? si? poni?ej.[/size][/color][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size][line][/center]
•Zapoznanie si? z tym tematem.
•Minimum 14 lat.
•Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
•Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
•Ch?? niesienia pomocy innym.
•Mo?liwo?? wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
•Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/ramka]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wz?r podania:[/color][/size][line][/center]
Nick:
Wiek:
Co? o sobie (kr?tka informacja):
Czy znasz jakie? j?zyki skryptowe?:
W kt?re cz??ci GTA gra?e??:
Dlaczego akurat Ciebie mamy wybra??:
Jako Supporter b?dziesz?:[/ramka]

[center][size=16][color=white]Przede wszystkim b?dziemy wybiera? osoby, kt?re sk?onne s? do pracy i niesienia pomocy innym. Ka?dy Supporter b?dzie mia? przydzielone zadania, dodatkowo b?dzie musia? zg?asza? posty niezgo...
4. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM CZERWIEC 2022
[center][size=19][color=grey]Rekrutacja do[/color][color=yellow] Support-Team[/color][/size]
[size=17][color=grey]Czerwiec 2022r.[/size][/color]

[size=15][color=white]W dniu dzisiejszym w imieniu ca?ej Administracji GTAOnline otwieram rekrutacj? do grupy Support-Team. Dajemy szans? u?ytkownikom na do??czenie do grupy wsparcia na naszym forum. Rekrutacj? odb?dzie si? na podstawie podania o przyj?cie do Supportu.
Wymagania, wz?r podania oraz obowi?zkowe informacj? znajduj? si? poni?ej.[/size][/color][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size][line][/center]
•Zapoznanie si? z tym tematem.
•Minimum 14 lat.
•Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
•Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
•Ch?? niesienia pomocy innym.
•Mo?liwo?? wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
•Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/ramka]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wz?r podania:[/color][/size][line][/center]
Nick:
Wiek:
Co? o sobie (kr?tka informacja):
Czy znasz jakie? j?zyki skryptowe?:
W kt?re cz??ci GTA gra?e??:
Dlaczego akurat Ciebie mamy wybra??:
Jako Supporter b?dziesz?:[/ramka]

[center][size=16][color=white]Przede wszystkim b?dziemy wybiera? osoby, kt?re sk?onne s? do pracy i niesienia pomocy innym. Ka?dy Supporter b?dzie mia? przydzielone zadania, dodatkowo b?dzie musia? zg?asza? posty niezgodne...
5. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM STYCZEŃ 2022
[center][size=19][color=grey]Rekrutacja do[/color][color=yellow] Support-Team[/color][/size]
[size=17][color=grey]Stycze?/Luty 2022r.[/size][/color]

[size=15][color=white]W dniu dzisiejszym w imieniu ca?ej Administracji GTAOnline otwieram rekrutacj? do grupy Support-Team. Dajemy szans? u?ytkownikom na do??czenie do grupy wsparcia na naszym forum. Rekrutacj? odb?dzie si? na podstawie podania o przyj?cie do Supportu.
Wymagania, wz?r podania oraz obowi?zkowe informacj? znajduj? si? poni?ej.[/size][/color][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size][line][/center]
•Zapoznanie si? z tym tematem.
•Minimum 14 lat.
•Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
•Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
•Ch?? niesienia pomocy innym.
•Mo?liwo?? wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
•Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/ramka]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wz?r podania:[/color][/size][line][/center]
Nick:
Wiek:
Co? o sobie (kr?tka informacja):
Czy znasz jakie? j?zyki skryptowe?:
W kt?re cz??ci GTA gra?e??:
Dlaczego akurat Ciebie mamy wybra??:
Jako Supporter b?dziesz?:[/ramka]

[center][size=16][color=white]Przede wszystkim b?dziemy wybiera? osoby, kt?re sk?onne s? do pracy i niesienia pomocy innym. Ka?dy Supporter b?dzie mia? przydzielone zadania, dodatkowo b?dzie musia? zg?asza? posty niezg...
6. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM SIERPIEŃ 2021
[center][size=19][color=grey]Rekrutacja do[/color][color=yellow] Support-Team[/color][/size]
[size=17][color=grey]Sierpie?/Wrzesie? 2021r.[/size][/color]

[size=15][color=white]W dniu dzisiejszym w imieniu ca?ej Administracji GTAOnline otwieram rekrutacj? do grupy Support-Team. Dajemy szans? u?ytkownikom na do??czenie do grupy wsparcia na naszym forum. Rekrutacj? odb?dzie si? na podstawie podania o przyj?cie do Supportu.
Wymagania, wz?r podania oraz obowi?zkowe informacj? znajduj? si? poni?ej.[/size][/color][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size][line][/center]
•Zapoznanie si? z tym tematem.
•Minimum 14 lat.
•Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
•Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
•Ch?? niesienia pomocy innym.
•Mo?liwo?? wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
•Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/ramka]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wz?r podania:[/color][/size][line][/center]
Nick:
Wiek:
Co? o sobie (kr?tka informacja):
Czy znasz jakie? j?zyki skryptowe?:
W kt?re cz??ci GTA gra?e??:
Dlaczego akurat Ciebie mamy wybra??:
Jako Supporter b?dziesz?:[/ramka]

[center][size=16][color=white]Przede wszystkim b?dziemy wybiera? osoby, kt?re sk?onne s? do pracy i niesienia pomocy innym. Ka?dy Supporter b?dzie mia? przydzielone zadania, dodatkowo b?dzie musia? zg?asza? posty ...
7. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM KWIECIEŃ 2021
[center][size=18][color=grey]Rekrutacja do[/color] [color=yellow]Support-Team[/color][/size]
[size=16][color=grey]Wrzesie?/Kwiecie?[/color] [color=yellow]2021[/color][/size][/center]

[center][size=15][color=white]W imieniu Administracji GTAOnline og?aszam rekrutacj? do grupy Support-Team. Dajemy szans? u?ytkownikom na do??czenie do grupy wsparcia na naszym forum. Nab?r b?dzie odbywa? si? na podstawie pisania poda? o przyj?cie do Supportu. Wymagania, wz?r podania oraz reszta potrzebnych rzeczy opisana jest poni?ej.[/color][/size][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size]
[color=grey]______________________________________________________________________________________[/color][/ramka]

[size=15][color=grey]Przede wszystkim, ka?dy kto chce zosta? cz?onkiem grupy Support-Team [u]musi[/u] zaznajomi? si? z tym tematem[/color] INFORMACJE O SUPPORT-TEAM – KLIKNIJ [color=grey].[/color][/size][/center]

[size=15][color=grey][list]Minimum 14 lat.
Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
Mo?liwo?? wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
Ch?? do pomocy innym/pomaganie innym.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list][/color][/size]

[center][size=15][color=white]Przede wszystkim nale?y mie? ch?? do pomocy oraz zapa? do pracy. Ka?dy Supporter b?dzie mia? przydzielone swoje zadania, a przede wszystkim, jednym z podstawowych zada? jest regularne zg?aszanie ...
8. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - SIERPIEŃ 2020
[center][size=17]REKRUTACJA DO [color=#ffff00]SUPPORT TEAM[/color] - SIERPIE? 2020[/size][/center]
[center][size=14]W dniu dzisiejszym administracja GTAOnline otwiera nab?r do grupy wsparcia - [color=#ffff00]Support Team[/color].
Nab?r b?dzie odbywa? si? standardowo - poprzez pisanie poda? wed?ug wzoru.
Je?eli jeste? zainteresowany/a, przeczytaj temat w ca?o?ci i z??? staranne podanie.[/size][/center]

[b][size=14]Wymagania:[/size][/b]
[list]Zapoznanie si? z tematem SUPPORT-TEAM .
Nienaganna opinia w?r?d u?ytkownik?w oraz ekipy forum.
Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
Systematyczne odwiedzanie i wypowiadanie si? na forum.
Pomoc u?ytkownikom na forum.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list]

[center][b]Po wys?aniu podania prosimy od razu zabra? si? do pracy i wykonywa? zadania wyznaczone w temacie [color=#ffff00]SUPPORT-TEAM[/color] .
Po zako?czeniu rekrutacji, podania os?b, kt?re nie wykona?y ani jednego obowi?zku supportu zostan? automatycznie odrzucone.[/b][/center]

[size=14][b]Wz?r podania:[/b][/size]
[code][b]Wiek[/b]:
[b]Co? o sobie (przedstaw si?, wymie? swoje zainteresowania, opisz sw?j charakter)[/b]:
[b]Znasz jakie? j?zyki skryptowe? (je?eli tak, to jakie)[/b]:
[b]W kt?re cz??ci GTA gra?e??[/b]:
[b]Dlaczego Ciebie mamy wybra?? (kr?tki list motywacyjny)[/b]:
[b]Jakie obowi?zki nale?? do os?b z grona Support-Team? (wymie? wszystkie)[/b]:
[b]Ja...
9. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - LUTY 2020
[center][size=17]REKRUTACJA DO [color=#ffff00]SUPPORT TEAM[/color] - Luty 2020[/size][/center]
[center][size=14]W dniu dzisiejszym administracja GTAOnline otwiera nab?r do grupy wsparcia - [color=#ffff00]Support Team[/color].
Nab?r b?dzie odbywa? si? standardowo - poprzez pisanie poda? wed?ug wzoru.
Je?eli jeste? zainteresowany/a, przeczytaj temat w ca?o?ci i z??? staranne podanie.[/size][/center]

[b][size=14]Wymagania:[/size][/b]
[list]Zapoznanie si? z tematem SUPPORT-TEAM .
Nienaganna opinia w?r?d u?ytkownik?w oraz ekipy forum.
Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
Systematyczne odwiedzanie i wypowiadanie si? na forum.
Pomoc u?ytkownikom na forum.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list]

[center][b]Po wys?aniu podania prosimy od razu zabra? si? do pracy i wykonywa? zadania wyznaczone w temacie [color=#ffff00]SUPPORT-TEAM[/color] .
Po zako?czeniu rekrutacji, podania os?b, kt?re nie wykona?y ani jednego obowi?zku supportu zostan? automatycznie odrzucone.[/b][/center]

[size=14][b]Wz?r podania:[/b][/size]
[code][b]Wiek[/b]:
[b]Co? o sobie (przedstaw si?, wymie? swoje zainteresowania, opisz sw?j charakter)[/b]:
[b]Znasz jakie? j?zyki skryptowe? (je?eli tak, to jakie)[/b]:
[b]W kt?re cz??ci GTA gra?e??[/b]:
[b]Dlaczego Ciebie mamy wybra?? (kr?tki list motywacyjny)[/b]:
[b]Jakie obowi?zki nale?? do os?b z grona Support-Team? (wymie? wszystkie)[/b]:
[b]Jako S...
10. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - MAJ 2019
[center][size=17]REKRUTACJA DO [color=#ffff00]SUPPORT TEAM[/color] - MAJ 2019[/size][/center]
[center][size=14]W dniu dzisiejszym administracja GTAOnline otwiera nab?r do grupy wsparcia - [color=#ffff00]Support Team[/color].
Nab?r b?dzie odbywa? si? standardowo - poprzez pisanie poda? wed?ug wzoru.
Je?eli jeste? zainteresowany/a, przeczytaj temat w ca?o?ci i z??? staranne podanie.[/size][/center]

[b][size=14]Wymagania:[/size][/b]
[list]Zapoznanie si? z tematem SUPPORT-TEAM .
Nienaganna opinia w?r?d u?ytkownik?w oraz ekipy forum.
Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
Systematyczne odwiedzanie i wypowiadanie si? na forum.
Pomoc u?ytkownikom na forum.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list]

[center][b]Po wys?aniu podania prosimy od razu zabra? si? do pracy i wykonywa? zadania wyznaczone w temacie [color=#ffff00]SUPPORT-TEAM[/color] .
Po zako?czeniu rekrutacji, podania os?b, kt?re nie wykona?y ani jednego obowi?zku supportu zostan? automatycznie odrzucone.[/b][/center]

[size=14][b]Wz?r podania:[/b][/size]
[code][b]Wiek[/b]:
[b]Co? o sobie (przedstaw si?, wymie? swoje zainteresowania, opisz sw?j charakter)[/b]:
[b]Znasz jakie? j?zyki skryptowe? (je?eli tak, to jakie)[/b]:
[b]W kt?re cz??ci GTA gra?e??[/b]:
[b]Dlaczego Ciebie mamy wybra?? (kr?tki list motywacyjny)[/b]:
[b]Jakie obowi?zki nale?? do os?b z grona Support-Team? (wymie? wszystkie)[/b]:
[b]Jako Su...
11. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - STYCZEŃ 2019
[center][size=17]REKRUTACJA DO [color=#ffff00]SUPPORT TEAM[/color] - STYCZE? 2019[/size][/center]
[center][size=14]W dniu dzisiejszym administracja GTAOnline otwiera nab?r do grupy wsparcia - [color=#ffff00]Support Team[/color].
Nab?r b?dzie odbywa? si? standardowo - poprzez pisanie poda? wed?ug wzoru.
Je?eli jeste? zainteresowany/a, przeczytaj temat w ca?o?ci i z??? staranne podanie.[/size][/center]

[b][size=14]Wymagania:[/size][/b]
[list]Zapoznanie si? z tematem SUPPORT-TEAM .
Nienaganna opinia w?r?d u?ytkownik?w oraz ekipy forum.
Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
Systematyczne odwiedzanie i wypowiadanie si? na forum.
Pomoc u?ytkownikom na forum.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list]

[center][b]Po wys?aniu podania prosimy od razu zabra? si? do pracy i wykonywa? zadania wyznaczone w temacie [color=#ffff00]SUPPORT-TEAM[/color] .
Po zako?czeniu rekrutacji, podania os?b, kt?re nie wykona?y ani jednego obowi?zku supportu zostan? automatycznie odrzucone.[/b][/center]

[size=14][b]Wz?r podania:[/b][/size]
[code][b]Wiek[/b]:
[b]Co? o sobie (przedstaw si?, wymie? swoje zainteresowania, opisz sw?j charakter)[/b]:
[b]Znasz jakie? j?zyki skryptowe? (je?eli tak, to jakie)[/b]:
[b]W kt?re cz??ci GTA gra?e??[/b]:
[b]Dlaczego Ciebie mamy wybra?? (kr?tki list motywacyjny)[/b]:
[b]Jakie obowi?zki nale?? do os?b z grona Support-Team? (wymie? wszystkie)[/b]:
[b]Jak...
12. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - PAŹDZIERNIK 2018
[center][size=17]REKRUTACJA DO [color=#ffff00]SUPPORT TEAM[/color] - PA?DZIERNIK 2018[/size][/center]
[center][size=14]W dniu dzisiejszym administracja GTAOnline otwiera nab?r do grupy wsparcia - [color=#ffff00]Support Team[/color].
Nab?r b?dzie odbywa? si? standardowo - poprzez pisanie poda? wed?ug wzoru.
Je?eli jeste? zainteresowany/a, przeczytaj temat w ca?o?ci i z??? staranne podanie.[/size][/center]

[b][size=14]Wymagania:[/size][/b]
[list]Zapoznanie si? z tematem SUPPORT-TEAM .
Nienaganna opinia w?r?d u?ytkownik?w oraz ekipy forum.
Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
Systematyczne odwiedzanie i wypowiadanie si? na forum.
Pomoc u?ytkownikom na forum.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list]

[center][b]Po wys?aniu podania prosimy od razu zabra? si? do pracy i wykonywa? zadania wyznaczone w temacie [color=#ffff00]SUPPORT-TEAM[/color] .
Po zako?czeniu rekrutacji, podania os?b, kt?re nie wykona?y ani jednego obowi?zku supportu zostan? automatycznie odrzucone.[/b][/center]

[size=14][b]Wz?r podania:[/b][/size]
[code][b]Wiek[/b]:
[b]Co? o sobie (przedstaw si?, wymie? swoje zainteresowania, opisz sw?j charakter)[/b]:
[b]Znasz jakie? j?zyki skryptowe? (je?eli tak, to jakie)[/b]:
[b]W kt?re cz??ci GTA gra?e??[/b]:
[b]Dlaczego Ciebie mamy wybra?? (kr?tki list motywacyjny)[/b]:
[b]Jakie obowi?zki nale?? do os?b z grona Support-Team? (wymie? wszystkie)[/b]:
[b...
13. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - KWIECIEŃ 2018
[center][size=17]REKRUTACJA DO [color=#ffff00]SUPPORT TEAM[/color] - KWIECIE? 2018[/size][/center]
[center][size=14]W dniu dzisiejszym administracja GTAOnline otwiera nab?r do grupy wsparcia - [color=#ffff00]Support Team[/color].
Nab?r b?dzie odbywa? si? standardowo - poprzez pisanie poda? wed?ug wzoru.
Je?eli jeste? zainteresowany/a, przeczytaj temat w ca?o?ci i z??? staranne podanie.[/size][/center]

[b][size=14]Wymagania:[/size][/b]
[list]Zapoznanie si? z tematem SUPPORT-TEAM .
Nienaganna opinia w?r?d u?ytkownik?w oraz ekipy forum.
Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
Systematyczne odwiedzanie i wypowiadanie si? na forum.
Pomoc u?ytkownikom na forum.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list]

[center][b]Po wys?aniu podania prosimy od razu zabra? si? do pracy i wykonywa? zadania wyznaczone w temacie [color=#ffff00]SUPPORT-TEAM[/color] .
Po zako?czeniu rekrutacji, podania os?b, kt?re nie wykona?y ani jednego obowi?zku supportu zostan? automatycznie odrzucone.[/b][/center]

[size=14][b]Wz?r podania:[/b][/size]
[code][b]Wiek[/b]:
[b]Co? o sobie (przedstaw si?, wymie? swoje zainteresowania, opisz sw?j charakter)[/b]:
[b]Znasz jakie? j?zyki skryptowe? (je?eli tak, to jakie)[/b]:
[b]W kt?re cz??ci GTA gra?e??[/b]:
[b]Dlaczego Ciebie mamy wybra?? (kr?tki list motywacyjny)[/b]:
[b]Jakie obowi?zki nale?? do os?b z grona Support-Team? (wymie? wszystkie)[/b]:
[b]Ja...
14. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - CZERWIEC 2017
[center][size=16]REKRUTACJA DO [color=#ffff00]SUPPORT TEAM[/color] - CZERWIEC 2017[/size]

[size=14]W dniu dzisiejszym administracja GTAOnline otwiera nab?r do grupy wsparcia - [color=#ffff00]Support Team[/color].
Nab?r b?dzie odbywa? si? standardowo - poprzez pisanie poda? wed?ug wzoru.
Je?eli jeste? zainteresowany/a, przeczytaj temat w ca?o?ci i z??? staranne podanie.[/size]
[/center]

[b][size=14]Wymagania:[/size][/b][list]
Zapoznanie si? z tematem SUPPORT-TEAM .
Nienaganna opinia w?r?d u?ytkownik?w oraz ekipy forum.
Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
Systematyczne odwiedzanie i wypowiadanie si? na forum.
Pomoc u?ytkownikom na forum.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).
[/list]

[center][b]Po wys?aniu podania prosimy od razu zabra? si? do pracy i wykonywa? zadania wyznaczone w temacie SUPPORT-TEAM. Po zako?czeniu rekrutacji, podania os?b, kt?re nie wykona?y ani jednego obowi?zku supportu zostan? automatycznie odrzucone.[/b][/center]

[b][size=14]Wz?r podania:[/size][/b]
[code][b]Wiek:[/b]
[b]Co? o sobie (przedstaw si?, wymie? swoje zainteresowania, opisz sw?j charakter):[/b]
[b]Znasz jakie? j?zyki skryptowe? (je?eli tak, to jakie)[/b]
[b]W kt?re cz??ci GTA gra?e??[/b]
[b]Dlaczego Ciebie mamy wybra?? (kr?tki list motywacyjny)[/b]
[b]Jakie obowi?zki nale?? do os?b z grona Support-Team? (wymie? wszystkie)[/b]
[b]Jako Supporter b?dziesz: (wymie?, co...
15. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - GRUDZIEŃ 2016
[center]
[size=15][color=gray]REKRUTACJA DO GRUPY [/color][color=#ffff00]SUPPORT TEAM[/color][/size]
[size=14][color=gray]Grudzie? [/color][color=#ffff00]2016[/color][/size]


[size=15]W dniu dzisiejszym administracja GTAOnline otwiera nab?r do grupy [color=#ffff00]Support-Team[/color]. Nab?r b?dzie odbywa? si? na podstawie pisania poda? o przyj?cie do Supportu. Je?eli jeste? zainteresowany do??czeniem do grupy, zapraszamy do przeczytania dalszej cz??ci tematu.[/size][/center]

[b][size=17]Wymagania:[/size][/b]
[color=gray][size=15][list]Zapoznanie si? z tematem SUPPORT-TEAM .
Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
Znajomo?? i przestrzeganie zasad panuj?cych na forum.
Systematyczne odwiedzanie i wypowiadanie si? na forum.
Pomoc u?ytkownikom na forum.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list][/color][/size]
[color=red][b]Po wys?aniu podania prosimy od razu zabra? si? do pracy i wykonywa? zadania wyznaczone w temacie SUPPORT-TEAM. Po zako?czeniu rekrutacji, podania os?b, kt?re nie wykona?y ani jednego obowi?zku supportu zostan? automatycznie odrzucone. [/b][/color]


[b][size=17]Wz?r podania:[/size][/b]
[code][b]Wiek:[/b]
[b]Co? o sobie (przedstaw si?, wymie? swoje zainteresowania, opisz sw?j charakter):[/b]
[b]Znasz jakie? j?zyki skryptowe? (je?eli tak, to jakie)[/b]
[b]W kt?re cz??ci GTA gra?e??[/b]
[b]Dlaczego Ciebie mamy wybra?? (kr?tki list motywacyjny)[/b]
[b]Jak...
16. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM - WRZESIEŃ 2016
[center][size=18][color=grey]Rekrutacja do[/color] [color=yellow]Support-Team[/color][/size]
[size=16][color=grey]Wrzesie?/Pa?dziernik[/color] [color=yellow]2016[/color][/size][/center]

[center][size=15][color=white]W imieniu Administracji GTAOnline og?aszam rekrutacj? do grupy Support-Team. Dajemy szans? u?ytkownikom na do??czenie do grupy wsparcia na naszym forum. Nab?r b?dzie odbywa? si? na podstawie pisania poda? o przyj?cie do Supportu. Wymagania, wz?r podania oraz reszta potrzebnych rzeczy opisana jest poni?ej.[/color][/size][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size]
[color=grey]______________________________________________________________________________________[/color][/ramka]

[size=15][color=grey]Przede wszystkim, ka?dy kto chce zosta? cz?onkiem grupy Support-Team [u]musi[/u] zaznajomi? si? z tym tematem[/color] INFORMACJE O SUPPORT-TEAM – KLIKNIJ [color=grey].[/color][/size][/center]

[size=15][color=grey][list]Minimum 14 lat.
Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
Mo?liwo?? wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
Ch?? do pomocy innym/pomaganie innym.
Mile widziane s? dodatkowe umiej?tno?ci (znajomo?? jakiego? j?zyka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/list][/color][/size]

[center][size=15][color=white]Przede wszystkim nale?y mie? ch?? do pomocy oraz zapa? do pracy. Ka?dy Supporter b?dzie mia? przydzielone swoje zadania, a przede wszystkim, jednym z podstawowych zada? jest regularne zg?aszan...
17. REKRUTACJA DO SUPPORT TEAM
[center][size=25]R[/size][size=19]EKRUTACJA DO [b][color=yellow]SUPPORT-TEAM[/color][/b] [/size]

[size=15][b][color=yellow]LISTOPAD[/color][/b] [/size][size=22]2014[/size][/center]

[LINE]

[size=14][color=#FFFF99][center]Aby mie? jakiekolwiek szanse na dostanie si? do tej?e grupy, nale?y zapozna? si? z tym tematem, w kt?rym opisane s? warunki przynale?no?ci do owej grupy.[/center][/color][/size]

[info][color=#FFFF99]Po zapoznaniu si? z przedstawionym tematem sprawd?, czy spe?niasz stawiane wymogi:[/color][/info]

[color=white][list]Nale?y posiada? co najmniej [b]14[/b] lat.
Du?a aktywno?? na forum.
Co najmniej [b]30[/b] napisanych post?w.
Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
Znajomo?? i przestrzeganie regulaminu forum.
Brak ostrze?e? na koncie.[/list][/color]

[size=14][color=#FFFF99][center]Je?eli spe?niasz podane wy?ej warunki wype?nij ni?ej znajduj?cy si? wz?r(zg?oszenia sk?adamy w tym temacie!), Twoje zg?oszenie b?dzie widoczne wy??cznie przez administracj? forum. Nale?y pami?ta? o tym, i? nie ma mo?liwo?ci edytowania swojego zg?oszenia![/center][/color][/size]

[center][code][b]Przedstaw si?:[/b]
[b]Twoja dzia?alno?? na forum:[/b]
[b]Dlaczego chcia?by? zosta? Supporterem?:[/b]
[b]Jako Supporter b?dziesz?: [/b][/code][/center]

[line]

[color=white][center]Czas na sk?adanie zg?osze? mija [size=14][b]03.12.2014[/b][/size]. Po analizie poda?, administracja/komisja wybiera kandydat?w. Wybrane osoby zostaj? poddane obserwacji na bli?ej nie...
18. REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM
[center][size=17][color=yellow]REKRUTACJA DO SUPPORT-TEAM[/color][/size]

[size=14][color=#ffff99]Nasze forum posiada bardzo ma?e wsparcie, je?li chodzi o cz?onk?w Supportu. Aby polepszy? t? sytuacj? wychodzimy na przeciw u?ytkownikom i organizujemy rekrutacj?, kt?ra miejmy nadziej? wyka?e pozytywne skutki. Aby mie? jakiekolwiek szanse na dostanie si? do tej?e grupy, nale?y zapozna? si? z [/color][color=#cc9933]tym[/color] [color=#ffff99]tematem, w kt?rym opisane s? warunki przynale?no?ci do owej grupy. Po zapoznaniu si? z przedstawionym tematem sprawd?, czy spe?niasz stawiane wymogi:[/color][/size][/center]

[color=ffff99][list] Nale?y posiada? co najmniej 14lat.
Du?a aktywno?? na forum.
Co najmniej 50 napisanych post?w.
Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
Znajomo?? i przestrzeganie regulaminu forum.
Brak ostrze?e? na koncie.
[/list][/color]

[center][color=#cc9933]Je?eli spe?niasz powy?sze wymagania, mo?esz ?mia?o napisa? swoje zg?oszenie (wed?ug wzoru) w tym temacie - wiadomo?ci s? widoczne tylko dla administracji.[/color][/center]


[code][b]Przedstaw si?:[/b]
[b]Twoja dzia?alno?? na forum:[/b]
[b]Dlaczego chcia?by? zosta? Supporterem?:[/b][/code]

[center][color=#cc9933]Wyja?nienie: w polu 'przedstaw si?' nale?y kr?tko opowiedzie? co? o sobie, po prostu przedstawi? si?. 'Dzia?alno?? na forum' to Twoja aktywno?? w dzia?ach, gdzie najcz??ciej si? wypowiadasz itp. W ostatnim punkcie musisz przekona? nas, ?e warto jest da? Ci szans? na zostanie cz?on...