Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: simkowy_321
1. [DM] ElitaDm v3.2.0 Simkowy_321
[center][color=yellow][size=18]Elita[/size][/color][color=green]Dm[/color] [size=18]v3.2.0 by Simkowy_321[/size][/center]
Witam, wystawiam gotow? paczk? do odpalenia, podstawk? jest czysta Ibiza z tego forum. Map? edytowali w g??wnej mierze Rival, Cziken oraz Ja.
Edycja serwera zosta?a rozpocz?ta dnia 10.06.2020 a zosta?a zako?czona 12.01.2023. Mapa jest zoptymalizowana, posiada odpowiedni? ilo?? obiekt?w przez co nie ma spadk?w FPS. Serwer posiada sporo nowo?ci kt?rych nie by?o na pocz?tku edycji.

[size=18][color=cyan]Co zosta?o zmienione?[/color][/size]


[code]12.06.2020
- Naprawiona arena HEADSHOOT
- Naprawiona rozsypanka
- Dodano nowe obiekty na /bagno, przeniesiono aktor?w oraz pickupy w odpowiednie miejsca i zmieniono pickup do sprzeda?y rybek
- Usuni?to komend? /wywalboty
- Usuni?to pozosta?o?ci po /zimapanel
- Usuni?to balony z los santos oraz las venturas
- Dodano nowe atrakcje oraz teleporty:
1. /Jump
2. /Zjazd
3. /Zjazd2
4. /Jezioro
- Usuni?to zb?dna tabliczk? w sklepie z broniami.
- Zmieniono kolorystyk? dialogu prywatnego pojazdu
- Zmieniono kolorystyk? panelu kupna pojazd?w
- Zmieniono nieco kolorystyk? czatu

13.06.2020
- Na serwerze zamieniono system gwiazdek na system dyskietek (/ds Dla vh@ /dspanel)
- Usuni?to komendy /lopata oraz /spray
- Zmieniono nieco wygl?d dialogu /admins
- Usuni?to wszystkie bankomaty na serwerze opr?cz jednego kt?ry si? znajduje na /bank

14.06.2020
- Zmieniono taryfikator serwera
- Zmieniono nieco w...