Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.

GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: skrypt
81. Nie trybi skrypt na łączenie z bazą danych
Cześć, mam problem ze skryptem na łączenie się z bazą danych, a mianowicie:

[19-04-09 09:51:32] WARNING: [EMS]/DB/sql9384571.lua:31: dbPoll failed; Unknown column 'exp' in 'field list'
[19-04-09 09:51:38] WARNING: [EMS]/DB/sql9384571.lua:31: dbPoll failed; Unknown column 'exp' in 'field list' [DUP x2]

Skrypt:

[lua]
--[[

Interfejs obsługi bazy danych - nakładka na funkcje db...

]]--

local root = getRootElement()

local SQL


local function connect()
SQL = dbConnect("mysql", "dbname=*******;host=137.74.0.12;port=3306","*******","*******","share=0")
if (not SQL) then
outputServerLog("BRAK POLACZENIA Z BAZA DANYCH!")
else
zapytanie("SET NAMES utf8")
end

endaddEventHandler("onResourceStart",resourceRoot, connect)

function pobierzTabeleWynikow(...)
local h=dbQuery(SQL,...)
if (not h) then
return nil
end
local rows = dbPoll(h, -1) ------------ LINIJKA 31
return rows
end

function pobierzWyniki(...)
local h=dbQuery(SQL,...)
if (not h) then
return nil
end
local rows = dbPoll(h, -1)
if not rows then return nil end
return rows[1]
end


function zapytanie(...)
local h=dbQuery(SQL,...)
local result,numrows=dbPoll(h,-1)
return numrows
end

function nullCallback(qh)
dbFree(qh)
end

function szybkieZapytanie(...)
local h=dbQuery...
82. czas skrypt i mysql
Witam mam takie pytanie bo kompletnie nie wiem jak zrobić zapisywanie czasu gdy dana wyjdzie wyjdzie przykład ktoś dostanie pake 1h i 1h musi przesiedzieć a nie, że a nie że dostaje pake do x godziny
83. Skrypt na zapis broni
A więc mam skrypt na zapis broni do bazy wszystko fajnie i wgl nie ma errowów w konsoli ale jak wchodzę na serwer to nie chce broni załadować i jakby ktoś mógł dodać do kodu coś takiego że po załadowaniu broni to one się usuwają z bazy
[lua]
function connect()
DBConnection = dbConnect( "mysql", "dbname=;host=;charset=utf8", "", "" )
if (not DBConnection) then
outputDebugString("Nie udało się nawiązać połączenia z bazą MySQL")
else
outputDebugString("Połączenie z MySQL zostało nawiązane")
end
end

addEventHandler("onResourceStart",resourceRoot, connect)

function query(...)
local queryHandle = dbQuery(DBConnection , ...)
if (not queryHandle) then
return nil
end
local rows = dbPoll(queryHandle, -1)
return rows
end


function zapiszBron ()
local serial = getPlayerSerial ( source )
local bron = getPedWeapon ( source )
local amunijca = getPedTotalAmmo ( source )
local bazaRezultat = query("SELECT * FROM zapisbroni WHERE serial=?", serial)
query("INSERT INTO zapisbroni (serial, bron, amunicja) VALUES (?,?,?)", serial, bron, amunijca)
end

function zaladujBron ()
local serial = getPlayerSerial ( source )
local bazaRezultat = query("SELECT * FROM zapisbroni WHERE serial=?", serial)
if bazaRezultat then
giveWeapon ( source, bazaRezultat[1].bron...
84. Skrypt na wideorejestrator
Witam, mam pytanie. Czy ktoś wie w jaki sposób mogę z edytować ten skrypt na wideorejestrator by był on dostepny po przez komendę dla każdego gracza lub też osoby dodanej do grupy ACL ,,Policja''

Dane skryptu :
[lua]
--if getPlayerName(localPlayer)~="Anonimowy" and getPlayerName(localPlayer)~="ZmK" then
-- return
--end

local sx,sy=guiGetScreenSize()
local czc=exports.czcionka:CZ9()
local wlaczony=false

function isPlayerInACL(player, acl)
local accountName = getAccountName( getPlayerAccount(player) )
if accountName ~= "guest" and type( aclGetGroup(acl) ) == "userdata" then
return isObjectInACLGroup( "user."..accountName, aclGetGroup(acl) )
end
return false
end
)
function checkAccess(thePlayer)
if isPlayerInACL(thePlayer, "Console") then
outputChatBox("Access Granted!")
else
outputChatBox("Access Denied!")
end
end
addCommandHandler("myaccess", checkAccess)

function findRotation( x1, y1, x2, y2 )
local t = -math.deg( math.atan2( x2 - x1, y2 - y1 ) )
return t < 0 and t + 360 or t
end

function getElementSpeed(theElement, unit)
assert(isElement(theElement), "Bad argument 1 @ getElementSpeed (element expected, got " .. type(theElement) .. ")")
assert(getElementType(theElement) == "player" or getElementType(theElement) == "ped" or getElementType(theElement) == &quo...
85. Skrypt na skrecone kola bez nikogo w srodku
Witam czy dało by się zrobić jakiś skrypt na skręcone koła gdy nikogo nie ma w środku? :D Jak by ktoś mial to proszę o podesłanie czegoś :roll:
86. Skrypt na dawanie pieniędzy pomiędzy graczami na mta
Witam wszystkich czy ktoś ma jakiś skrypt na dawanie pieniedzy w mta?
87. Skrypt nie chce załadować broni
[lua]
function connect()
DBConnection = dbConnect( "mysql", "dbname=;host=;charset=utf8", "", "" )
if (not DBConnection) then
outputDebugString("Nie udało się nawiązać połączenia z bazą MySQL")
else
outputDebugString("Połączenie z MySQL zostało nawiązane")
end
end

addEventHandler("onResourceStart",resourceRoot, connect)

function query(...)
local queryHandle = dbQuery(DBConnection , ...)
if (not queryHandle) then
return nil
end
local rows = dbPoll(queryHandle, -1)
return rows
end


function zapiszBron ()
local serial = getPlayerSerial ( source )
local bron = getPedWeapon ( source )
local amunijca = getPedTotalAmmo ( source )
local bazaRezultat = query("SELECT * FROM zapisbroni WHERE serial=?", serial)
query("INSERT INTO zapisbroni (serial, bron, amunicja) VALUES (?,?,?)", serial, bron, amunijca)
end

function zaladujBron ()
local serial = getPlayerSerial ( source )
local bazaRezultat = query("SELECT * FROM zapisbroni WHERE serial=?", serial)
if bazaRezultat then
local weapon = giveWeapon ( source, bazaRezultat[1].bron)
setWeaponAmmo ( source, bazaRezultat[1].bron, bazaRezultat[1].amunicja )
end
end
addEventHandler ( "onPlayerJoin", getRootElement(), zaladujBron )
addEventHandler ( "onPlayerQuit&q...
88. Skrypt na zapis pojazdow MySQL
Witam czy w tym skrypcie na zapis pojazdow w MySQL da się zrobić dwóch włascicieli do jednego auta [wszystko podlaczone i zapisuja sie w bazie][code][email protected]:piotr172

local SQL_LOGIN="" --login do bazy danych
local SQL_PASSWD="" --hasło do bazy danych
local SQL_DB="" --baza danych
local SQL_HOST="" --host bazy danych
local SQL_PORT=tonumber(get("port") or 3306) --port(standardowo 3306)
local root = getRootElement()

local SQL

local function connect() --łączy z bazą danych
SQL = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_LOGIN, SQL_PASSWD, SQL_DB, SQL_PORT)
if (not SQL) then
outputServerLog("BRAK POLACZENIA Z BAZA DANYCH!")
else
mysql_query(SQL,"SET NAMES utf8")
end

end

addEventHandler("onResourceStart",getResourceRootElement(),function() --po właczeniu skryptu wysyła do funkcji która łaczy się z bazą danych
connect()
end)

function esc(value)
return mysql_escape_string(SQL,value)
end

function pobierzTabeleWynikow(query)
local result=mysql_query(SQL,query)
if (not result) then
outputDebugString("mysql_query failed: (" .. mysql_errno(SQL) .. ") " .. mysql_error(SQL)) -- Show the reason
return nil
end
local tabela={}
for result,row in mysql_rows_assoc(result) do
table.insert(tabela,row)
end
mysql_free_result(result)
return tabela
end

function pobierzWyniki(query)
local result=mysql_query(SQL,query)
if...
89. Skrypt na myjnie
Witam wszystkich mam taki skrypt na myjnie

[code] CLIENT=local myShader = dxCreateShader("texture.fx")

addEventHandler("onClientElementDataChange", root,
function (dataName)
if (getElementType(source) == "vehicle") and (dataName == "Cleaned") then
engineApplyShaderToWorldTexture(myShader, "vehiclegrunge256", source)
engineApplyShaderToWorldTexture(myShader, "?emap*", source)
end
end)

addEventHandler("onClientElementDataChange", root,
function (dataName)
for _, vehicle in ipairs(getElementsByType("vehicle")) do
if (getElementData(vehicle, "Cleaned") then
engineApplyShaderToWorldTexture(myShader, "vehiclegrunge256", vehicle)
engineApplyShaderToWorldTexture(myShader, "?emap*", vehicle)
end
end
end)[/code]

[code] SERWER= local x,y,z = 1911.2, -1776, 12
local Marker = createMarker(x, y, z, "cylinder", 5, 255, 0, 0, 150)
local blip = exports.customblips:createCustomBlip(x, y, 20, 20, "icon.png")
local gate = createObject(968, 1915.5, -1771.80, 13, 0, -90)
local gate1 = createObject(968, 1915.5, -1780.85, 16, 0, -90)

addEventHandler("onMarkerHit", Marker,
function (hitPlayer, matchingDimension)
local theVehicle = getPlayerOccupiedVehicle(hitPlayer)
if (theVehicle) then
setElementData(source, "Cleaned", true)
...
90. Jak napisać skrypt schowek psp
Witam jak napisać skrypt na schowek dla psp który ma np norzyce deske i linię z tylu która ciągnie wąż i żeby nie dawała całemu serwerowi tego i żeby było dość czytelne
Oraz pełen skrypt czyli server i client
91. Jak napisać skrypt : schowek system wypadków
Witam jak napisać skrypt na schowek dla psp który ma np norzyce deske i linię z tylu która ciągnie wąż i żeby nie dawała całemu serwerowi tego i żeby było dość czytelne
Oraz pełen skrypt czyli server i client


2. Jak napisać skrypt w którym komemdą wypadek losowo pojazdy gdzieś są zderzone mają boty koło aut które trzeba zabrać na nosze np i plamy oleju
92. Zepsuty skrypt na zapis auta MYSQL
Witam odnalazłem ostatnio taki skrypt - http://gtao.pl/%3Cfont-co...sql-vt97587.htm
I w nim jest problem... otóż gdy robie /stworzpojazd 415 MateQ [moj nick mp]
Tworzy się auto pokazuje się w tabeli [wszystko wgrane tak jak powinno być]
a gdy chce wejść do auta to pisze że nie jest moje a w bazie danych jest wyraźny zapis tego autka :P
Proszę o podpowiedzi jak naprawić ten skrypt [autor nie zajmuje się już MTA a nie znalazłem zadnego innego skryptu zapisania pojazdow w MYSQL][/code]
93. Skrypt nie chce działać i wyskakujące rzeczy w konsoli
W konsoli wyskakują mi takie błędy:
ERROR: zapisbroni/s.lua:23: bad argument #1 to 'mysql_num_rows' (mysqlResult expected, got nil)
WARNING: zapisbroni/s.lua:9: Bad argument @ 'dbQuery' [Expected string at argument 2, got db-connection]
w 23 linijce mam:

if(mysql_num_rows(bazaRezultat) == 0) then

a w 9 linijce mam:

local queryHandle = dbQuery(bazaPolaczenie , ...)

Nie wiem o co chodzi proszę o szybką pomoc z góry dzięki
94. Skrypt Podpalacz
Witam jak napisać skrypt na podpalacz bierzesz piszesz / podpalacz masz podpalacz i jak bierzesz ogień to on nie znika dopóki się go nie ugasi i jest widoczny dla wszystkich proszę o pomoc jestem zielony- proszę aby byl skrypt działał i był pełny client oraz server
95. Jak naprawić bug z konsoli przez który skrypt nie działa
Gdy gracz wchodzi na serwer wyskakuje taki błąd:
ERROR: zapisbroni/s.lua:22: bad argument #1 to 'mysql_query' (mysqlHandler expected, got userdata)
W 22 linijce mam to:

local bazaRezultat = mysql_query(bazaPolaczenie, "SELECT * FROM zapisbroni WHERE serial=?", serial)

I także przy wyjściu gracza też się pojawia błąd o taki:
ERROR: zapisbroni/s.lua:11: attempt to call global 'getWeaponAmmo' (a nil value)
a w 11 linijce mam to:

local amunijca = getWeaponAmmo ( source )

Przez te błędy mi skrypt nie chce działać, moduł mysql mam zainstalowany
96. nie działa skrypt
Witam dziękuje ale jestem totalnie zielony nie wiem gdzie to wkleić jakie mają być pliki w tym skrpycie prosze o pomoc w napisaniu plików i mety

[ Dodano: 2019-02-20, 17:51 ]
meta wygląda tak
Kod:


<meta>
<script src="podpalacz.lua" type="server" />
</meta>
a to to podpalacz.lua

--[[
lss-admin: r�ne komendy dla supportu
@author Lukasz Biegaj <wielebny@bestplay.pl>
@copyright 2011-2013 Lukasz Biegaj <wielebny@bestplay.pl>
@license Dual GPLv2/MIT
@package MTA-XyzzyRP
@link https://github.com/lpiob/MTA-XyzzyRP GitHub
]]--


addCommandHandler("podpalacz", function()

if not getElementData(localPlayer,"admin:rank") then
return
end

local pos={}
pos[1],pos[2],pos[3]=getElementPosition(localPlayer)
for i=1,50 do

local radius=math.random(5,50)
local kat=math.random(0,360)
local x=pos[1]+(radius*math.sin(kat))
local y=pos[2]+(radius*math.cos(kat))
local z=getGroundPosition(x,y,pos[3])

if (z and z>0) then
triggerServerEvent("doCreateFire", root, x,y, z-0.5, getElementDimension(localPlayer), getElementInterior(localPlayer))
end
end


end)

coś nie działa piszę nic się nie dzieja mam admina co źle?

_________________
nie działa nie ma błedów mam adminów duty oraz panel proszę o pomoc
97. skrypt
witam mam taki problem nwm co się dzieje z nim

ERROR: Couldn't find file podnosnik/podnosnik.dff for resource podnosnikk
Loading of resource 'podnosnikk' failed
98. Nie działające /me przez skrypt
Witam. Mam problem. Otóż jak zrobić komendę /me w tym skrypcie ponieważ on to usuwa

local chatRadius = 100

function sendMessageToNearbyPlayers ( message, messageType )
if ( messageType == 0 ) then
local posX, posY, posZ = getElementPosition ( source )

local chatSphere = createColSphere ( posX, posY, posZ, chatRadius )
local nearbyPlayers = getElementsWithinColShape ( chatSphere, "player" )
destroyElement ( chatSphere )

for index, nearbyPlayer in ipairs( nearbyPlayers ) do
local red, green, blue = getPlayerNametagColor ( source )
outputChatBox( getPlayerName ( source )..": #ffffff".. message, nearbyPlayer, red, green, blue, true )
end
cancelEvent ( )
end
end
addEventHandler ( "onPlayerChat", getRootElement(), sendMessageToNearbyPlayers )


addEventHandler ( "onPlayerChat", getRootElement(),
function ( message, messageType )
if messageType == 1 then
cancelEvent()
end
end)

ZA POMOC R* ORAZ :piwo:
99. nie wiem czy skrypt jest dobry
mam skrypt na ochotniczą straż pożarną i nie do końca wiem czy jest dobry a nie chce go uruchamiać bo nie są podane w skrypcie kordy markerów. Chce tylko wiedzieć czy podany skrypt jest poprawny a jeśli nie to gdzie jest błąd. Z góry dziękuje. :p


OSP = createTeam("OSP Sandomierz", 204, 51, 0)
blipOSP = createBlip(0, 0, 0, 40, 2)
markerDol = createMarker (0, 0, 0, "Cylinder", 2, 178, 34, 34, 70)
markerPanel = createMarker (0, 0, 0, "Cylinder", 2, 0, 191, 255, 70)

-- funkcje

-- funkcja odpowiadająca za dołączanie do straży
function dolocz()
setPlayerTeam(source, OSP)
giveWeapon ( source, 42)
setElementModel (source, 279)
outputChatBox("Jestes teraz w ochotniczej straży pożarnej!", source)
end
-- panel osp
function panelOSP()
local playerTeam = getPlayerTeam ( source )
if ( playerTeam == OSP ) then
PanelOsp = guiCreateWindow ( 0, 0, 0.5, 0.4, "Panel OSP", true )
guiWindowSetMovable ( PanelOsp, false )
guiWindowSetSizable ( PanelOsp, false )
SpawnWoz = guiCreateButton ( 0.7, 0.1, 0.2, 0.1, "Wóz Strażacki", true, panelOSP)
dajGasnice = guiCreateButton ( 0.7, 0, 0.2, 0.1, "Gaśnica", true, panelOSP )
end
end
-- spawnowanie wozu
function spwWoz()
woz = createVehicle (407, 0, 0, 0)
end
-- dawanie graczowi gasnice
function gasnica()
giveWeapon (source, 42)
end
-- wszystkie eventy
addEventHandler ( "onMarkerHit", markerDol, dolocz )
addEventHan...
100. skrypt na zmiane nicku
Mianowicie mam kod, wszystko ładnie pięknie - da się jakoś wstawić random.math do zmiany nicku aby losowało nam np. numerek ?
101. Gdy włącze ten skrypt to są lagi
Witam zmieniłem tochę skrypt a mianowicie dodałem nową walutę po 5 sekundach zaczyna lagować cały serwer potem nic już nie działa.

[code]local sx,sy=guiGetScreenSize()
local screenW, screenH=guiGetScreenSize()
function renderHUD()
if getElementData(localPlayer,"notshowhud") then return end
dxSetAspectRatioAdjustmentEnabled( true )

local realtime = getRealTime()
local hour = realtime.hour
local minute = realtime.minute

local x,y,z=getElementPosition(localPlayer)

--%08d
--dxDrawRectangle(screenW * 0.7079, screenH * 0.0417, screenW * 0.2848, screenH * 0.1536, tocolor(0, 0, 0, 155), false)

--dxDrawText(string.format("%02d",hour).." : "..string.format("%02d", minute), sx*1089/1280+1, sy*(30+1)/720, sx*1251/1280+1, sy*92/720+1, tocolor(255, 255, 255, 255), 2, "pricedown", "center", "center", false)
--dxDrawText(string.format("%02d",hour).." : "..string.format("%02d", minute), sx*1089/1280, sy*(30)/720, sx*1251/1280, sy*92/720, tocolor(255, 255, 255, 255), 2, "pricedown", "center", "center", false)

--dxDrawText(string.format("PLN %06d", getPlayerMoney()), sx*996/1280+1, sy*60/720+1, sx*1218/1280+1, sy*209/720+1, tocolor(0, 0, 0, 255), 1.50, "pricedown", "center", "center", false)
--dxDrawText(string.format("PLN %06d", getPlayerMoney()), sx*996/1280, sy*60/7...
102. Jak zrobić skrypt na whiteliste?
Witam,
Chciałem zrobić skrypt na whiteliste która by sprawdzała serial z indeksu.

seriale = {
{"F2268FADB81E8D483E09E931C68018F3"}
}

function SprawdzSerial ( player, serial )
local serial = getPlayerSerial (player)
for k, v in pairs do
if serial = seriale then
outputChatBox ("Na serwer wszedł kocur")
else
cancelEvent (true, "Na serwerze trwają prace techniczne!")
end
end

Ale chyba coś nie działą :C
:piwo: <-daje
103. Skrypt na szlaban
Od kilku dni męczę się ze szlabanem, oglądam różne poradniki z szlabanem i bramami. Brama normalnie działa a szlaban nie. Za pomoc zimne :piwo: :piwo:
To jest kod:
Brama = createObject (968, 1637.04, 1837.9, 10.69, 0, 0, 90)
function OtworzBrame ()
moveObject ( Brama, 1000, 1637.04, 1837.9, 10.69, 0, 0, 90 )
end
addCommandHandler("pro1", OtworzBrame )

function ZamknijBrame, 1000, 1637.04, 1837.9, 10.69, 0, 270, 90 )
end
addCommandHandler("prz1", ZamknijBrame )
104. Skrypt - respienie peda
Witam.


Niedawno postanowiłem przesiąść się na LUA. Aż tak zielony w tym nie jestem, ale niestety nawyki z innych języków pozostały.

A więc. Chcę stworzyć skrypt, gdzie mamy 3 pedy, które respią się za pomocą pętli z tablicy.

Po zabiciu peda ma się pojawić marker, a gdy w niego wejdziemy otrzymamy 50000$.

Wszystko niby jest okej, respi pedy. Tylko po zabiciu pierwszego peda i wejściu w marker, gdy zabijemy resztę pedów, po prostu markery się nie pojawiają.

Marker ma się pojawiać w pozycji gdzie ped został zabity.

Chciałbym dostać wskazówkę, gdyż lepiej się uczyć próbując niż czekając na gotowe.

Ucieszyłbym się gdybym zobaczył gdzie robię błędy, także śmiało możecie pisać co źle robię i co mogę poprawić.

Kod:


local spawns = {
{-313.68054, 1873.28271, 42.28906},
{-344.61700, 1891.42993, 42.28906},
{-278.48669, 1872.72583, 42.28906}
}


for i,v in ipairs(spawns) do
ped = createPed(127, v[1], v[2], v[3])
setElementHealth(ped, 200);

function died(plr)

local x,y,z = getElementPosition(ped)
local markercash = createMarker(x,y,z -0.7,"cylinder",1,255,0,0)
destroyElement(ped)

addEventHandler("onMarkerHit", markercash, function(plr)
givePlayerMoney(plr,50000)
destroyElement(markercash)
end)
end
addEventHandler("onPedWasted", ped, died)
end

105. Czy ktoś powie jak rozkodować skrypt
Siema tak jak w temacie
106. Cały czas wyskakuje DB3 lecz skrypt działa
DB3: https://imgur.com/a/qq1gRjf[code]local light = dxCreateTexture("files/light.png", "argb")
local arrow = dxCreateTexture("img/arrow.png", "argb")
local anim_type = "foward"
local distance = 50
local animTime = 0

addEventHandler("onClientPreRender", root,
function()
for i, v in ipairs(getElementsByType("marker")) do
if getElementData(v, "custom_marker") then
local x, y, z = getElementPosition(v)
local x2, y2, z2 = getElementPosition(localPlayer)
local r, g, b, a = getMarkerColor(v)
local distanceBetweenPoints = getDistanceBetweenPoints3D(x, y, z, x2, y2, z2)
if (distanceBetweenPoints < distance) then
local size = getMarkerSize(v)
if anim_type == "back" then
local progress = (getTickCount() - animTime) / 1500
position = math.floor(interpolateBetween(0, 0, 0, 200, 0, 0, progress, "InQuad"))
if(progress > 1) then
anim_type = "foward"
animTime = getTickCount()
end
else
local progress = (getTickCount() - animTime) / 1500
position = math.floor(interpolateBetween(200, 0, 0, 0, 0, 0, progress, "OutQuad"))
if(progress > 1) then
anim_type = "back"
animTime = getTickCount()
end
end

dxDrawMaterialLine3D(x, y, z+1+1+(position/1000), x, y, z+1+(position/1000), arrow, 1, tocolor(...
107. Skrypt na pobieranie
Cześć! Zainstalowałem XyzzyRP, wszystko ładnie, pięknie z wyjątkiem tego błędu. Gdy wchodzę na serwer skrypt odpowiadający za wyświetlanie tekstu podczas pobierania zasobów ,,XyzzyRP, pobieranie zasobów serwera, proszę czekać'' zepsuł się. Nie mam żadnego pobierania, skrypt na panel logowania nie włącza się. Co może być tego przyczyną? Proszę o szybką pomoc.
108. Skrypt Magazynier
To mój pierwszy skrypt który sam piszę i chciałbym was zapytać co poprawić?


https://imgur.com/abY0s8s
109. Skrypt na spawn dla frakcji
Cześć, próbuję przerobić spawn na spawn pod ACL dla frakcji, czy wszystko jest dobrze? Jeżeli nie to ktoś będzie w stanie pomóc?


function CommandHandler( thePlayer )
setElementPosition (thePlayer, -2066.3000488281 ,17.700000762939 ,35.299999237061 )
outputChatBox("Witaj na spawnie!", source)
if isObjectInACLGroup("user."..getAccountName(getPlayerAccount(source)), aclGetGroup("Straz Pozarna")) then
addCommandHandler("psp", CommandHandler)
110. Skrypt na NPC
Hej, pomoglibyście mi znaleźć odpowiedni i sprawny skrypt na boty? Przeszukałem pół internetu zarówno na zagranicznych jak i polskich stronach, nic do tego czasu nie znalazłem. Dzięki z góry.
111. Skrypt na mandaty
Siemka
Otoz mam napisany skrypt na mandaty, moze go dac gracz posiadajacy skin 280 lub 281 i blad pojawia sie tutaj ze powinno wpisac:
/daj.mandat nick kwota
a jak ktos wpisze:
/daj.mandat nick -kwota
to wtedy graczowi co dostaje mandat daje pieniadze a nie zabiera
Wie ktos jak zrobic to aby nie mozna bylo wpisywac na minusie albo po wpisaniu na minusie pisalo ze bledna kwota czy cos?

[lua]
function Ticke(player,CommandName,who,value)
local id = getElementModel ( player )
if id == 280 or id == 281 then
if not(who) or not(value) then
outputChatBox("Użyj /daj.mandat <nick> <kwota>",player)
end
local who = getPlayerFromName(who)
if not(who) then
outputChatBox("Nie znaleizono gracza o podanym nicku",player,255,255,255)
return false
end

if getPlayerMoney(who) > 1 then
takePlayerMoney(who, tonumber(value))
outputChatBox("#0078FFGracz #96FF00"..getPlayerName(who).." #0078FFotrzymał mandat #FF0000"..tonumber(value).." #0078FFzł",player,255, 0, 0, true)
outputChatBox("#FF0000Otrzymałeś mandat od #96FF00"..getPlayerName(player).." #FF0000na kwotę #0078FF"..tonumber(value).." #FF0000zł",who,255, 0, 0, true)
else
outputChatBox("Gracz "..getPlayerName(who).." nie posiada danej ilośći pieniędzy aby zapłacić mandat",player,255, 0, 0, tru...
112. Skrypt NA Markery
Witam, chciałbym napisać dwa markery, jeden jak wejdzie sie to dostaje sie AK-47 I DEAGLA, a drugi jak się wejdzie w niego dostaje sie 30 kk
113. Jak zrobić skrypt na salon
Cześć wszystkim! :D Tworze projekt serwera i chcę zrobić salon pojazdów oczywiście nie będzie przechowywalni bo dla mnie nie to nie do końca realne :mrgreen: Ale reasumując możecie mi pomóc w zrobieniu takiego skryptu? Chodzi o podanie funkcji i chociaż troszeczkę kodu w zamian za R* i zimnne :piwo: do lodówki
114. Skrypt na prawo jazdy w PYS
Cześć to znowu ja z problemem w PYS'ku 3.0 :-> Otóż chodzi o to że chcę przemieścić skrypt na prawo jazdy w PYSie 3.0 i nie mogę go wcale znaleźć w plikach gamemoda :( Może ktoś mi podać w jakim folderze to jest albo coś ? Z góry dzięki za pomoc. Stawiam zimnne :piwo: za pomoc.
115. Skrypt, komputer OSP
Witam, pobrałem dzisiaj taki o to skrypt z tej strony: http://gtao.pl/%3Cfont-co...str-vt93386.htm

Jest to komputer OSP, aczkolwiek, gdy podchodzę w blip, aby włączyć SYRENE/ALARM OSP, to włącza się ona, lecz się zacina i większości nie słychać, czy wie ktoś jak to zrobić, zeby płynnie tą syrene bylo slychac, bez zacinania?

Kody tutaj:

pcosp_c.lua - https://pastebin.com/BsEQjQPM

https://pastebin.com/5UcQzjFA

Z gory dziekuje za pomoc!
116. Skrypt daje każdemu pojazdowi tuning mechaniczny.
Witam mam problem ze skryptem ogrpg-vehicles.
Chodzi o to, że w tym skrypcie, a konkretnie w pliku "s_vehbuy.lua", jest zapisany mk1, mk2. I chodzi o to, że nie ważne czy w mysql pod kolumną "mk1" pojazd ma "1" czy "0", to i tak każdy pojazd posiada mk, jedynie nie wyskakuje mu informacja o tym na chacie.
[b]s_vehbuy.lua[/b]
[lua]vehicles=0
root=getRootElement()
resourceRoot=getResourceRootElement(getThisResource())

local nlOffsets={
[411]={-1,0,-0.6}, -- infernus
[470]={-1,0,-0.4}, -- patriot
[541]={-0.9,0,-0.4}, -- bulelt
[549]={-0.9,0,-0.4}, -- tampa
[587]={-1,0,-0.5}, -- euros
}

local nlIDX={
3962,2113,1784,2054,2428,2352
}

function getVehicleHandlingProperty ( element, property )
if isElement ( element ) and getElementType ( element ) == "vehicle" and type ( property ) == "string" then
local handlingTable = getVehicleHandling ( element )
local value = handlingTable[property]

if value then
return value
end
end

return false
end

function getAdmin2(plr,level)
if level then
local result=exports["ogrpg-db"]:dbGet("SELECT * from ogrpg_admins WHERE serial=? AND level=?", getPlayerSerial(plr), level)
if result and #result > 0 then
return true
else
return false
end
else
local result=exports["ogrpg-db"]:dbGet("SELECT * from ogrpg_admins WHERE serial=?"...
117. Skrypt na resetowanie pojazdow
Witam mam taki kodzik nie wiem jak go poprawic poniewaz usuwa wszystkie autka a ma robic tak ze respione ( ktore nie znajduja sie w skrypcie ) ma usuwac a te ktore sa w plikach np .map ma resetowac do stanu normalnego

Kodzik wyglada tak:

addCommandHandler("uauta",function(plr,cmd,dis )

for i,v in ipairs(getElementsByType("vehicle")) do
if not getElementData(v, "veh:script") and not getVehicleOccupant( v ) then
destroyElement( v )
nick=getPlayerName( plr )
triggerClientEvent( root, "guiShow", root, nick )
setTimer(function()
triggerClientEvent( root, "guiHide", root )
end, 6000,1)
end
end
end)


Z góry dziekuje za pomoc ;)
118. Skrypt na restartowanie skryptów
Witam :D poszukuję skryptu który np. co godzinę restartowałby kilka skryptów. Ktoś mógł w jakikolwiek sposób pomóc? Za pomoc :piwo:
119. Skrypt na good
Witam szukam skryptu na gooda dla admina na serwer dayz :/ z gory dziekuje
120. Skrypt na spam
Witam posiadam skrypt na anty spam, działa tylko tak że jak ktoś zaspami na czacie to dostaje mute, ale jak zrobić go tak aby też dodawało mute jak zaspami na pm? Tak jakby anty reklama

Kod:

 
antiSpam = {}
function antiChatSpam()
if isTimer(antiSpam[source]) then
cancelEvent()
outputChatBox("#ffffff"..getPlayerName(source).." #ff6600Zostałeś wyciszony za spam na chacie! ( 30 sekund )", source, 255, 255, 0,true)
setPlayerMuted(source, true)
setTimer ( autoUnmute, 15000, 1, source)
else
antiSpam[source] = setTimer(function(source) antiSpam[source] = nil end, 1500, 1, source)
end
end
addEventHandler("onPlayerChat", root, antiChatSpam)


function autoUnmute ( player )
if ( isElement ( player ) and isPlayerMuted ( player ) ) then
setPlayerMuted ( player, false )
outputChatBox ("#FFFFFF"..getPlayerName ( player ).." #ff6600Zostałeś odciszony !",player, 255, 255, 0,true )
end
end