Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: wczytywanych
1. SQLite brak wczytywanych wartości
Kod:

for(new var0 = 1; var0 < 10; var0++)//?adowanie frakcji
{
new DBResult:result, money[99], uid[16], name[16], leader[16];
format(query, sizeof query, "SELECT `KASA`, `NAME`, `UID`, `LEADER` FROM `frakcje` WHERE `UID` = '%s'", var0);
result = db_query(BAZA, query);
db_get_field_assoc(result, "KASA", money, sizeof(money));
db_get_field_assoc(result, "UID", uid, sizeof(uid));
db_get_field_assoc(result, "NAME", name, sizeof(name));
db_get_field_assoc(result, "LEADER", leader, sizeof(leader));
FrakcjaInfo[var0][KASA] = strval(money);
FrakcjaInfo[var0][UID] = strval(uid);
FrakcjaInfo[var0][NAZWA] = strval(name);
FrakcjaInfo[var0][LIDER] = strval(leader);
printf("LOG-FRAKCJA[%02d/%02d/%d][%02d:%02d:%02d]: UID : %d; NAME : %d; KASA : %d; LEADER : %d; ",Day, Month, Year, godz, minu, sek, var0, FrakcjaInfo[var0][NAZWA], strval(money), strval(leader));
}

Co w tym jest nie tak, ?e w princie s? warto?ci 0, opr?cz UID, kt?rym pomin??em baze danych. Nie wy?wietla nazwy, pieni?dzy ani lidera. Wiem ?e to na pewno jest co? nie tak z pobieraniem danych z bazy. Tylko co?