Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: werjs
1. Dwie różne werjs tego samego pojazdu
Do pojazd?w z GTA SA mo?na dodawa? nowe warianty nawet je?eli one ich wcze?niej nie mia?y i za pomoc? odpowiedniej funkcji w MTA mo?na je aktywowa?. Jednak z tego co zauwa?y?em mo?na dodawa? nowe warianty do ju? istniej?cego pojazdu. One w tedy dzia?aj? jak nale?y. Pr?bowa?em te? np. zrobi? tak ?eby ten sam pojazd mia? dwie r??ne karoserie np. z dachem i bez ale nie dzia?a?o to do ko?ca jak trzeba bo by?a wy?wietlana ta pierwsza wersja albo ta druga. I tu mam pytanie, czy da si? zrobi? w?a?nie tak ?e ten samoch?d by?by spawnowany w tej i w tej wersji?