Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.


Wysłany: 2019-02-23, 19:12


Mateusesek

Szkrypterr


Wiek: 20
Na forum: 746 dni
Posty: 43
Nick w MP: KekRespekt: 50


Witam odnalazłem ostatnio taki skrypt - http://gtao.pl/%3Cfont-co...sql-vt97587.htm
I w nim jest problem... otóż gdy robie /stworzpojazd 415 MateQ [moj nick mp]
Tworzy się auto pokazuje się w tabeli [wszystko wgrane tak jak powinno być]
a gdy chce wejść do auta to pisze że nie jest moje a w bazie danych jest wyraźny zapis tego autka :P
Proszę o podpowiedzi jak naprawić ten skrypt [autor nie zajmuje się już MTA a nie znalazłem zadnego innego skryptu zapisania pojazdow w MYSQL][/code]

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2019-02-23, 19:28


Gravgor

LUA


Wiek: 17
Na forum: 1697 dni
Posty: 380
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 683

Respekt: 57,8


Daj tutaj kod.

Podpis
Kiedyś support team.

LUA
Javascript i potomne
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2019-02-23, 19:31


Mateusesek

Szkrypterr


Wiek: 20
Na forum: 746 dni
Posty: 43
Nick w MP: KekRespekt: 50


Kod:

--@author:piotr172

local SQL_LOGIN="" --login do bazy danych
local SQL_PASSWD="" --hasło do bazy danych
local SQL_DB="" --baza danych
local SQL_HOST="" --host bazy danych
local SQL_PORT=tonumber(get("port") or 3306) --port(standardowo 3306)
local root = getRootElement()

local SQL

local function connect() --łączy z bazą danych
SQL = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_LOGIN, SQL_PASSWD, SQL_DB, SQL_PORT)
if (not SQL) then
outputServerLog("BRAK POLACZENIA Z BAZA DANYCH!")
else
mysql_query(SQL,"SET NAMES utf8")
end

end

addEventHandler("onResourceStart",getResourceRootElement(),function() --po właczeniu skryptu wysyła do funkcji która łaczy się z bazą danych
connect()
end)

function esc(value)
return mysql_escape_string(SQL,value)
end

function pobierzTabeleWynikow(query)
local result=mysql_query(SQL,query)
if (not result) then
outputDebugString("mysql_query failed: (" .. mysql_errno(SQL) .. ") " .. mysql_error(SQL)) -- Show the reason
return nil
end
local tabela={}
for result,row in mysql_rows_assoc(result) do
table.insert(tabela,row)
end
mysql_free_result(result)
return tabela
end

function pobierzWyniki(query)
local result=mysql_query(SQL,query)
if (not result) then return nil end
row = mysql_fetch_assoc(result)
mysql_free_result(result)
return row
end


function zapytanie(query)
local result=mysql_query(SQL,query)
if (result) then mysql_free_result(result) end
return
end

function insertID()
return mysql_insert_id(SQL)
end

--pobiera pojazdy z bazy danych i wysyła dane do funkcji tworzącej pojazdy
function veh_init()
local pojazdy=pobierzTabeleWynikow("select id,wlasciciel,model,xyz,rot,frozen,hp,ca,cb,cc,przebieg,paliwo,upgrades,wheelstates,opis,panelstates,doorstate from auta")
for i,v in ipairs(pojazdy) do
veh_create(v)
end
end


--tworzenie pojazdu
function veh_create(v)
v.xyz=split(v.xyz,",")
v.rot=split(v.rot,",")
local veh = createVehicle(v.model, v.xyz[1], v.xyz[2], v.xyz[3]) --tworzy pojazd na kordach odczytanych z bazy
setElementRotation(veh, v.rot[1],v.rot[2], v.rot[3]) --nadaje rotacje
setVehicleColor(veh, v.ca, v.cb, v.cc) --nadaje kolor
setElementHealth(veh,v.hp) --nadaje hp
setElementData(veh, "pojazd_id", v.id) --nadaje date odpowiedzialną za ID pojazdu
setElementData(veh, "pojazd_owner", v.wlasciciel) --nadaje date odpowiedzialną własciciela pojazdu
setElementData(veh, "pojazd_paliwo", v.paliwo or 50) --nadaje date odpowiedzialną za paliwo pojazdu
setElementData(veh, "pojazd_przebieg", v.przebieg or 0) --nadaje date odpowiedzialną za przebieg pojazdu
if (v.opis and type(v.opis)=="string") then
setElementData(veh,"pojazd_opis", v.opis) --nadaje date odpowiedzialną za opis pojazdu
end
setVehicleEngineState ( veh, false )
setElementFrozen(veh, tonumber(v.frozen)>0)
--koła
v.wheelstates=split(v.wheelstates,",")
setVehicleWheelStates(veh, unpack(v.wheelstates))
--uszkodzone czesci
if (v.panelstates~="0,0,0,0,0,0,0") then
v.panelstates=split(v.panelstates,",")
for i,v in ipairs(v.panelstates) do
setVehiclePanelState(veh,i-1, tonumber(v))
end
else
v.panelstates=split(v.panelstates,",")
end
--uszkodzone drzwi
if (v.doorstate~="0,0,0,0,0,0,0") then
v.doorstate=split(v.doorstate,",")
for i,v in ipairs(v.doorstate) do
setVehicleDoorState(veh,i-1, tonumber(v))
end
else
v.doorstate=split(v.doorstate,",")
end
--tuning
if (v.upgrades and type(v.upgrades)=="string") then
v.upgrades=split(v.upgrades,",")
for i,v in ipairs(v.upgrades) do
addVehicleUpgrade(veh, tonumber(v))
end
end
end


--sprawda czy gracz jest włascicielem pojazdu
function StartEnter(player, seat, jacked)
if seat == 0 then
local pojazd_owner = getElementData(source, "pojazd_owner")
local account = getPlayerAccount(player)
local name = getAccountName(account)
if not (pojazd_owner and account and name == pojazd_owner) then
outputChatBox("Nie masz kluczyków do tego pojazdu.", player, 255, 255, 255, true)
cancelEvent()
end
end
end
addEventHandler ("onVehicleStartEnter", resourceRoot, StartEnter)


--zapis pojazdu
function veh_save(vehicle)
local id=getElementData(vehicle, "pojazd_id") --sprawdza id pojazdu
if id then --gdy auto posiada ID skrypt leci dalej i zapisuje pojazd
local x,y,z=getElementPosition(vehicle) --sprawdza kordy pojazdu
local rx,ry,rz=getElementRotation(vehicle) --sprawdza rotacje pojazdu
local hp=getElementHealth(vehicle) --sprawdza hp pojazdu
local wlasciciel=getElementData(vehicle,"pojazd_owner") --sprawdza date odpowiedzialną za wlasciciela(czy nie zmienił się on)
local paliwo=getElementData(vehicle,"pojazd_paliwo") --sprawdza date odpowiedzialną za paliwo
local przebieg=getElementData(vehicle,"pojazd_przebieg") or 0 --sprawdza date odpowiedzialną za przebieg
local frozen= isElementFrozen(vehicle) and 1 or 0 --sprawdza czy pojazd jest na recznym(zamrozony)
local opis=getElementData(vehicle,"pojazd_opis") --sprawdza date odpowiedzialną za opis
if (opis and string.len(opis)>=3) then
opis='' .. esc(opis) .. ''
else
opis=""
end

local wheelstates=table.concat({getVehicleWheelStates(vehicle)},",") --sprawdza stan kół
--sprawdza stan czesci pojazdu
local panelstates={}
for i=0,6 do
table.insert(panelstates, getVehiclePanelState(vehicle,i))
end
panelstates=table.concat(panelstates,",")
--sprawdza stan drzwi pojazdu
local doorstate={}
for i=0,5 do
table.insert(doorstate, getVehicleDoorState(vehicle,i))
end
doorstate=table.concat(doorstate,",")
local ca,cb,cc = getVehicleColor(vehicle,true) --sprawdza kolor pojazdu
--sprawdza tuning pojazdu
local vehUpgrades=getVehicleUpgrades(vehicle)
if not vehUpgrades then vehUpgrades={} end
local upgrades=esc(table.concat(vehUpgrades,","))
-- zapisuje pojazd do bazy danych
local query=string.format("UPDATE auta SET przebieg='%.2f',wlasciciel='%s',upgrades='%s',xyz='%.2f,%.2f,%.2f',rot='%.2f,%.2f,%.2f',hp='%d',frozen='%d',ca='%d',cb='%d',cc='%d',wheelstates='%s',panelstates='%s',doorstate='%s',opis='%s',paliwo='%.3f' WHERE id='%d'",
przebieg,wlasciciel,upgrades,x,y,z,rx,ry,rz,hp, frozen,
ca,cb,cc,esc(wheelstates), esc(panelstates),esc(doorstate), opis,paliwo,id)
zapytanie(query)
end
end

--pobiera wszytskie pojazdy z mapy i wysyła ich dane do funkcji zapisujacej pojazdy
function veh_saveall()
local pojazdy=getElementsByType("vehicle",resourceRoot)
for i,v in ipairs(pojazdy) do
veh_save(v)
end
end
setTimer(veh_saveall, 5*60*1000, 0) --timer zapisuje co 5 minut wszystkie pojazdy z mapy(5=co ile minut zapis)

--komenda do zapisu pojazdu
function zapiszveh(plr)
local acc = getAccountName (getPlayerAccount(plr))
if isObjectInACLGroup ("user."..acc, aclGetGroup ("Admin")) then
veh_saveall()
outputChatBox("** Zapisano pojazdy.", plr, 255, 255, 255, true)
end
end
addCommandHandler("zapiszpojazdy", zapiszveh)

addEventHandler("onResourceStart",resourceRoot, veh_init) --po starcie skryptu tworzy pojazdy na mapie
addEventHandler("onResourceStop",resourceRoot, veh_saveall) --po zatrzymaniu skryptu tworzy pojazdy na mapie

-- zapisuje pojazd z którego wyszedł gracz( nie wszytskie tylko ten jeden pojazd)
addEventHandler("onVehicleExit", resourceRoot, function(plr,seat)
if (seat==0) then
setVehicleEngineState ( source, false )
end
veh_save(source)
end)

--komenda tworzenia nowych pojazdów do bazy danych(tworzy na mapie oraz od razu zapisuje do bazy)
function stworzveh(player, cmd, model, wlasciciel)
local acc = getAccountName (getPlayerAccount(player))
local model = tonumber(model)
if model and wlasciciel then
if isObjectInACLGroup ("user."..acc, aclGetGroup ("Admin")) then
local x, y, z = getElementPosition(player)
local rx, ry, rz = getElementRotation(player)
local veh = createVehicle(model, x, y, z)
setVehicleColor(veh, 16777215, 16777215, 16777215)
setElementPosition(player,x,y,z+2)
local id=insertID()
local query=string.format("INSERT INTO auta SET id='%d',model='%d', wlasciciel='%s',xyz='%.2f,%.2f,%.2f',rot='0,0,0',frozen='1'",
id,model,wlasciciel,x,y,z)
zapytanie(query)
setElementFrozen(veh,true)
setVehicleEngineState(veh,false)
setElementData(veh,"pojazd_id",id)
setElementData(veh,"pojazd_paliwo", 100)
setElementData(veh,"pojazd_przebieg", 0)
setElementData(veh,"pojazd_owner", wlasciciel)
setElementData(veh,"pojazd_opis", "")
end
else
outputChatBox("Wpisz /stworz [id-pojazdu] [wlasciciel]", player, 255, 255, 255, true)
end
end

addCommandHandler("stworzpojazd", stworzveh)


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2019-02-23, 19:34


Gravgor

LUA


Wiek: 17
Na forum: 1697 dni
Posty: 380
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 683

Respekt: 57,8


Masz założone konto ACL?

Podpis
Kiedyś support team.

LUA
Javascript i potomne
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2019-02-23, 19:36


Mateusesek

Szkrypterr


Wiek: 20
Na forum: 746 dni
Posty: 43
Nick w MP: KekRespekt: 50


Admina? Tak oczywiście mam panel pod P

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2019-02-23, 19:40


Gravgor

LUA


Wiek: 17
Na forum: 1697 dni
Posty: 380
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 683

Respekt: 57,8


function StartEnter(client, seat, jacked)

if seat == 0 then
local pojazd_owner = getElementData(source, "pojazd_owner")
local name = getPlayerName(client)
if not (name == pojazd_owner) then
outputChatBox("Nie masz kluczyków do tego pojazdu.", client, 255, 255, 255, true)
cancelEvent()
end
end
end
addEventHandler ("onVehicleStartEnter", resourceRoot, StartEnter)


Podpis
Kiedyś support team.

LUA
Javascript i potomne
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2019-02-23, 19:41


Mateusesek

Szkrypterr


Wiek: 20
Na forum: 746 dni
Posty: 43
Nick w MP: KekRespekt: 50


Nie, pod innym nickiem

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2019-02-23, 19:42


Gravgor

LUA


Wiek: 17
Na forum: 1697 dni
Posty: 380
Nick w MP: Gravgor

Piwa: 683

Respekt: 57,8


Spróbuj tego kodu który wysłałem powyżej

Podpis
Kiedyś support team.

LUA
Javascript i potomne
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2019-02-23, 19:42


Mateusesek

Szkrypterr


Wiek: 20
Na forum: 746 dni
Posty: 43
Nick w MP: KekRespekt: 50


Czyli rozumiem ze mam dać admina pod ACL na nick MateQ?

[ Dodano: 2019-02-23, 19:42 ]
Ok sprobuje

[ Dodano: 2019-02-23, 19:55 ]
Dzieki wielkie <3 Działa

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: zepsuty :: skrypt :: zapis :: auta :: mysql
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:
Wyświetl posty z ostatnich:   

Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: