Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.

Wysłany: 2020-06-30, 12:58


TheSebaPLWiek: 19
Na forum: 2354 dni
Posty: 962

Piwa: 3014

Respekt: 540,5
Respekt: 540,5


   Mod-Team: Cześć, stosując się do regulaminów eliminujesz ryzyko otrzymania kary forumowej.
Witam ci?
, dzisiaj chcia?bym zaprezentowa? Ci znane komunikatory pod serwery MTA/SAMP

Pierwszym komunikatorem i pewnie wszystkim bardzo znanym jest:
TEAMSPEAK3
TeamSpeak to oprogramowanie typu Voice-over Internet Protocol (VoIP), kt?re umo?liwia u?ytkownikom komputera rozmow? z innymi lud?mi na czacie g?osowym, podobnie jak w konferencji telefonicznej
Oficjalna strona TS3:
https://www.teamspeak.com/pl/
Z w?asnego ,,do?wiadczenia" jestem w stanie poleci? bardziej TS3 na jego funkcjonalno?? jest ?atwiejszy do opanowania aczkolwiek je?eli chodzi od strony technicznej to tutaj ju? zaczynaj? si? schody. Poradnik?w jest mn?stwo dotycz?cych tworzenia serwer?w wi?c b?dzie mo?na ?atwo si? nauczy?.
Je?eli chodzi o samo tworzenie serwer?w tak?e bot?w kt?re maj? np. zmienia? godzin? na kanale tak?e zapisywa? rekord os?b online itd. b?dzie do tego potrzebny program: YaTQA, Putty, WinSCP/Filezilla.

YaTQA – Jest to program kt?rym mo?na tak?e nadawa? rangi zobaczy? ID kana?u, edytowa? nazw? serwera itd. Kr?tki filmik:

PEŁNY EKRAN Odnośnik YouTube


PuTTy: Program kt?rym mo?na restartowa? boty „automatyczne” tak?e muzyczne mo?na zainstalowa? sinus bota jest to inaczej bot muzyczny tak?e mo?liwo?? restartowania/instalowania/wy??czania serwera ts3 itd.
WinSCP/Filezilla: S? to programy to wgrywania/edytowania plik?w np. dot. Bota czyli configu poniewa? w ka?dym bocie musowo poda? dane do Admin Server Query wi?c owy program s?u?y aby mo?na by?o wype?ni? potrzebne pola.
Instalacja serwera TS3:
Link do prawdziwego poradnika: Kliknij aby przej?? do poradnika

1. Po pierwsze aktualizacja systemu wpisujemy:
apt update && apt upgrade -y
2. Instalacja wget:
apt install –y wget
3. Pobieramy pliki serwera:
Wersja 64 bitowa:
wget https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.12.1/teamspeak3-server_win64-3.12.1.zip -O ts3server.tar.bz2
Wersja 32 bitowa:
wget https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.12.1/teamspeak3-server_win32-3.12.1.zip -O ts3server.tar.bz2
4. Nast?pnie rozpakowywujemy
tar -jxf ts3server.tar.bz2
5. Przechodzimy do katalogu tam gdzie jest zainstalowany ts:
cd teamspeak3-server_linux*
6. Akceptujemy licencj? serwera:
touch .ts3server_license_accepted
7. Nadajemy uprawnienia aby serwer m?g? si? w??czy?:
chmod +x ts3server_startscript.sh
Jest tak?e 2 spos?b w??czamy WinSCP wchodzimy w folder gdzie mamy zainstalowane pliki serwera klikamy prawym na ts3server_startscript.sh nast?pnie W?a?ciwo?ci nadajemy uprawnienia 777
8. Aby w??czy? serwer wpisujemy:
./ts3server_startscript.sh startDodatkowe komendy do zarz?dzania serwerem:
Sprawdzanie statusu serwera:

./ts3server_startscript.sh status
Wy??czenie serwera:
./ts3server_startscript.sh stop

Restartowanie serwera:

./ts3server_startscript.sh restart

UWAGA!
Ze wzgl?d?w bezpiecze?stwa serwer powinien by? uruchomiony z ni?szymi uprawnieniami ni? root.

Podstawowa konfiguracja serwera:

PEŁNY EKRAN Odnośnik YouTube


Moja opinia: polecam sam owy komunikator ja zawsze z niego korzysta?em i korzysta? zamierzam jest ?atwo si? do niego przyzwyczai? i jest prosty w obs?udze.
Boty na serwer ts3:
tsApps - Aplikacja na tw?j serwer teamspeak3
RO-BOT - Bot pod tw?j serwer
ABOT - Aplikacje dla serwer?w TeamSpeak 3

tsApps – opis na:
tsApss - OPIS KLIKNIJ
Jestem w stanie poleci? owego bota poniewa? nadal go u?ywam i jest wed?ug mnie najlepszy z tej tr?jki.
RO-BOT – opis na:
RO-BOT - OPIS KLIKNIJ
Tak?e u?ywa?em owego bota wi?c te? jestem w stanie go poleci?.
ABOT- opis na:
ABot - OPIS KLIKNIJ
Tak?e u?ywa?em go jako pierwszego bot godny polecenia aczkolwiek teraz szykuje autor wi?ksz? aktualizacje jego jak i zmian? nazwy.
Podaje tylko trzy boty kt?re ja polecam s? i inne takie jak XBot, LBots, 6BOT i wiele innych aczkolwiek tylko one mi przypadaj? do gustu ka?dy mo?e mie? i inne.

Jedyna wada serwer?w ts3 to: aby mie? wi?cej "slot?w" musowo je kupi? tutaj daj? spis ile kosztuje poszczeg?lna licencja.
Kliknij aby zobaczy?


ZALETY
_____________________________________________

- Pozwala na prowadzenie rozm?w wieloosobowych.
- Program przydatny jest r?wnie? podczas sieciowych rozgrywek.WADY
_____________________________________________

- Obowi?zek kupna serwera
- Obowi?zek kupna licencji aby m?c mie? wi?cej ni? 32 osoby na serwerze.Oferta hostingu serverproject kupna serwera
_____________________________________________


Oferta:
do 32 os?b online
Okres:
1 miesi?c
Lokalizacja:
Polska - Warszawa lub Francja

Koszt
12.90 punkt?w
(1 punkt = 1 PLN)


Kliknij aby zobaczy? samemu reszt? us?ug

SZCZEGÓŁY OFERTY
Voice VPS to wirtualny serwer prywatny na wydzielonych zasobach, przygotowany specjalnie pod uruchomienie serwera TeamSpeak 3. Nasz panel sprawia, ?e nie musisz zna? si? na obs?udze systemu Linux, wszystko wyklikasz, a serwer zainstalujesz i uruchomisz w dos?ownie dw?ch klikni?ciach myszk?.

Parametry serwera s? dobrane tak, aby obs?u?y? maksymalnie 32, 256 lub 1024 osoby online (w zale?no?ci od wybranej oferty). Pami?taj, liczba slot?w nie jest przez nas okre?lona, poniewa? wyznacza j? u?yta przez Ciebie licencja. Darmowa licencja, automatycznie aktywowana wraz z uruchomieniem serwera, pozwala na po??czenie maksymalnie 32 os?b.

MUMBLEMumble – wolny program do komunikacji g?osowej przeznaczony g??wnie dla graczy, dzia?aj?cy na podobnej zasadzie co Ventrilo czy TeamSpeak. Mumble posiada wbudowany system oczyszczania d?wi?ku ze wszelkich szum?w i zak??ce? generowanych przez mikrofon
Oficjalna strona Mumble:
https://www.mumble.com/


Oferta hostingu serverproject kupna serwera
_____________________________________________

Oferta:
20 os?b
Okres:
1 miesi?c
Lokalizacja:
Polska - Warszawa lub Francja
Typ:
Publiczny/Prywatny

Koszt
4 punkty
(1 punkt = 1 PLN)


Kliknij aby zobaczy? samemu reszt? us?ug

Nast?pnie samemu skonfigurowa? do woli jak i inne serwery.
Instalacja i konfiguracja komunikatora Mumble:

PEŁNY EKRAN Odnośnik YouTube
ZALETY
_____________________________________________

- Mumble w pe?ni integruje si? z uruchomion? gr?.
- Mumble posiada opcj? redukcji echa.WADY
_____________________________________________

- Obowi?zek kupna serwera

DISCORDDiscord jest to bardzo rozpoznawalny komunikator w?r?d spo?eczno?ci sam go u?ywam i tak?e polecam. Jest te? wada ?e na s?abych komputerach ?e strasznie zu?ywa procesora i komputer staje si? jeszcze wolniejszy.
Discord – bezp?atna aplikacja s?u??ca do rozm?w g?osowych i komunikacji za pomoc? wiadomo?ci tekstowych, ze zdj?ciami oraz filmami, zaprojektowana pocz?tkowo dla graczy komputerowych. Wykorzystuje technologi? Voice over Internet Protocol. W lutym 2019 roku Discord mia? 200 milion?w zarejestrowanych u?ytkownik?w.
Oficjalna strona Discord:
https://discord.com/
Tworzenie serwera:

PEŁNY EKRAN Odnośnik YouTube


Boty na serwer discord:
Boty na serwer discord
Tworzenie w?asnego bota:

PEŁNY EKRAN Odnośnik YouTube

ZALETY
_____________________________________________

- Darmowe serwery
- Szybka komunikatywno??
- Dobre zabezpieczenie przed w?amaniem si? na konto
- Statusy (online/offline/away)WADY
_____________________________________________

- S?aba przejrzysto?? je?eli posiada si? jasny styl
- Du?o wa?yOstatnio zmieniony przez Dawidos. 2020-06-30, 17:48, w całości zmieniany 2 razy  
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-06-30, 17:46


zajacp1

asdfghjnklngnbfs


Wiek: 26
Na forum: 5358 dni
Posty: 609

Piwa: 726

Respekt: 145,6
Respekt: 145,6

"TheSebaPL" napisał/a:

Je?eli chodzi o Mumble nigdy z niego nie korzysta?em aczkolwiek cieszy si? sporom popularno?ci? mo?e mniejsz? od ts3 aczkolwiek wiele os?b z niego korzysta?o tak?e wi?ksze serwery MTA korzystaj? nadal z niego np. 4life.

Konstrukcja tego zdania mnie tak zaku?a w serce :x

Og?lnie do?? wyrywkowo przeczyta?em ten tekst i ma do?? du?o b??d?w, kt?re utrudniaj? czytanie i w niekt?rych kwestiach technicznych nie do ko?ca si? zgadza. Przy TS3 brakuje np. wzmianki o licencjach NPL.

Ostatnio zmieniony przez zajacp1 2020-06-30, 17:49, w całości zmieniany 1 raz  
Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-06-30, 17:48


TheSebaPLWiek: 19
Na forum: 2354 dni
Posty: 962

Piwa: 3014

Respekt: 540,5
Respekt: 540,5


   Mod-Team: Cześć, stosując się do regulaminów eliminujesz ryzyko otrzymania kary forumowej.
zajacp1, dobrze ?e zobaczy?e? ju? usun??em.
Bo te? tak my?la?em chwil? i nie ma sensu to zdanie co przytoczy?e?.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-06-30, 18:16


ProBaton

StaRy WyjaDacz


Wiek: 25
Na forum: 3080 dni
Posty: 603
Nick w MP: ProBaton

Piwa: 2680

Respekt: 430
Respekt: 430

zajacp1, licencja NPL zosta?a wycofana, ju? nie mo?na pisa? o ni? wniosk?w od d?u?szego czasu

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2020-06-30, 18:55


TheSebaPLWiek: 19
Na forum: 2354 dni
Posty: 962

Piwa: 3014

Respekt: 540,5
Respekt: 540,5


   Mod-Team: Cześć, stosując się do regulaminów eliminujesz ryzyko otrzymania kary forumowej.
"ProBaton" napisał/a:

zajacp1, licencja NPL zosta?a wycofana, ju? nie mo?na pisa? o ni? wniosk?w od d?u?szego czasu


Dok?adnie owa licencja NPL zosta?a ju? dawno wycofana
Jedynie co to komercyjne licencje, albo kto? odda swoj?.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: komunikatory :: pod :: serwery :: mta/samp
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:


Skocz do:  
Wyświetl posty z ostatnich:   
GTAONLINE.PL » POZOSTAŁE » HYDE PARK » KOMUNIKATORY POD SERWERY MTA/SAMP Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku