Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
Wysłany: 2018-07-19, 17:29


BoomEqWiek: 28
Na forum: 1015 dni
Posty: 95
Nick w MP: BoomEqqq

Piwa: 19

Respekt: 70


Witam, posiadam skrypt na salon (ogrpg) i chciałbym go przerobić dla graczy premium. Dodałem
    if not getElementData(plr,'player:premium'then
    triggerClientEvent(plr,"addNotificatione",root,"Nie posiadasz zakupionego premium!","error")
    return
    end 

ale to nie działa, o to cały serverside :

local positionVehicles = {
    -- nazwamodelprzebiegcenax,y,z,rx,ry,rzsprzedaż
    -- salon pierwszy obok doherty
      {'test-premium'4820, {1,2}, 569.63, -1368.6852.14359.9360.0101.2},
}
for i,v in pairs(positionVehicles) do
    local veh=createVehicle(v[2], v[5], v[6], v[7]-0.25v[8], v[9], v[10], v[11])
    local cena; if type(v[4]) == "table" then cena=(math.random(v[4][1],v[4][2])) else cena v[4end
    local przebieg; if type(v[3]) == "table" then przebieg=(math.random(v[3][1],v[3][2])) else przebieg v[3end
    setElementData(veh,'vehicle:desc','Pojazd: '..v[1]..'\nCena: '..cena..' PLN\nPrzebieg: '..przebieg..' km\nAby kupić pojazd wsiądz na F i wpisz /kuppojazd')
    setVehicleOverrideLights(veh1)
    setElementFrozen(veh,true)
    setVehicleColor(vehmath.random(255,255),math.random(255,255),math.random(255,255))
    --setVehiclePlateText(veh,Kupmnie)
    setElementData(veh,"vehicle:mileage",przebieg)
    setVehicleDamageProof(vehtrue)
    setElementData(veh,'vehicle.selling'true)
    veh:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=cena,
        ['model']=v[2],
        ['mileage']=przebieg,
        ['selling']=v[12],
        ['id']=i,
    }, false)
    addEventHandler('onVehicleRespawn',veh,function()
    local cena
    local cena; if type(v[4]) == "table" then cena=(math.random(v[4][1],v[4][2])) else cena v[4end
    local przebieg; if type(v[3]) == "table" then przebieg=(math.random(v[3][1],v[3][2])) else przebieg v[3end
    setElementData(veh,'vehicle:desc','Pojazd: '..v[1]..'\nCena: '..cena..' PLN\nPrzebieg: '..przebieg..' km\nAby Kupić pojazd wsiądz na F i wpisz /kuppojazd')
    setVehicleOverrideLights(veh1)
    setElementFrozen(veh,true)
    setVehicleColor(vehmath.random(255,255),math.random(255,255),math.random(255,255))
    --setVehiclePlateText(veh,Kupmnie)
    setVehicleDamageProof(vehtrue)
    setElementData(veh,'vehicle.selling'true)
    setElementData(veh,"vehicle:mileage",przebieg)
    veh:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=cena,
        ['model']=v[2],
        ['mileage']=przebieg,
        ['selling']=v[12],
        ['id']=i,
    }, false)
    end)
end

addEventHandler('onVehicleEnter'resourceRoot, function(plrseatjacked)
    if seat~=0 then return end
    if source:getData('vehsell:info') and source:getData('vehsell:info').selling==1 then
        plr:outputChat('* Pojazd nie jest dostępny w sprzedaży.'25500)
        return
    end

    local data=source:getData('vehsell:info')
    if not data then return end

    plr:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=data.cost,
        ['model']=data.model,
        ['mileage']=data.mileage,
    }, false)

    plr:outputChat(' Aby zakupić ten pojazd wpisz /kuppojazd')
end)

addEventHandler('onVehicleExit'resourceRoot, function(plrseatjacked)
    if seat~=0 then return end

    local data=plr:getData('vehsell:info')
    if not data then return end

    plr:removeData('vehsell:info')
end)

addCommandHandler('kuppojazd', function(plrcmd)
    local data=plr:getData('vehsell:info')
    if not data then return end

    if getPlayerMoney(plr) < data.cost then
        triggerClientEvent(plr,"addNotificatione",root,"Nie posiadasz wystarczajacej kwoty pieniędzy!","error")
        return
    end
    
    if not getElementData(plr,'player:premium'then
    triggerClientEvent(plr,"addNotificatione",root,"Nie posiadasz zakupionego premium!","error")
    return
    end

    local vehicle=plr:getOccupiedVehicle()
    respawnVehicle(vehicle)
    if vehicle then
        removePedFromVehicle(plr)
    end

    local cost=data.cost
    local model=data.model
    local mileage=data.mileage
    local uid=getElementData(plr,'player:uid') or 0
    takePlayerMoney(plrcost)
    if mileage <= 10000 then
    exports["ogrpg-db"]:dbSet("INSERT INTO ogrpg_vehicles (model,ownedPlayer,mileage,registered,parking,firstowner) VALUES (?,?,?,?,1,?)"modelgetElementData(plr,"player:uid"),mileage,"false",getElementData(plr,"player:uid"))
    else
    exports["ogrpg-db"]:dbSet("INSERT INTO ogrpg_vehicles (model,ownedPlayer,mileage,registered,parking,firstowner) VALUES (?,?,?,?,1,?)"modelgetElementData(plr,"player:uid"),mileage,"true",getElementData(plr,"player:uid"))
    end
    triggerClientEvent(plr,"addNotificatione",root,string.format("Zakupiłeś swój pojazd "..getVehicleNameFromModel(model)..", znajdziesz go w przechowywalni."),"info")

end)


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-07-19, 18:31


Hades.

Joker


Wiek: 20
Na forum: 2192 dni
Posty: 340
Nick w MP: Hades

Piwa: 1661

Respekt: 287,8
Respekt: 287,8Respekt: 287,8Respekt: 287,8


Ostrzeżeń: 20%

local positionVehicles = {
    -- nazwamodelprzebiegcenax,y,z,rx,ry,rzsprzedaż
    -- salon pierwszy obok doherty
      {'test-premium'4820, {1,2}, 569.63, -1368.6852.14359.9360.0101.2},
}
for i,v in pairs(positionVehicles) do
    local veh=createVehicle(v[2], v[5], v[6], v[7]-0.25v[8], v[9], v[10], v[11])
    local cena; if type(v[4]) == "table" then cena=(math.random(v[4][1],v[4][2])) else cena v[4end
    local przebieg; if type(v[3]) == "table" then przebieg=(math.random(v[3][1],v[3][2])) else przebieg v[3end
    setElementData(veh,'vehicle:desc','Pojazd: '..v[1]..'\nCena: '..cena..' PLN\nPrzebieg: '..przebieg..' km\nAby kupić pojazd wsiądz na F i wpisz /kuppojazd')
    setVehicleOverrideLights(veh1)
    setElementFrozen(veh,true)
    setVehicleColor(vehmath.random(255,255),math.random(255,255),math.random(255,255))
    --setVehiclePlateText(veh,Kupmnie)
    setElementData(veh,"vehicle:mileage",przebieg)
    setVehicleDamageProof(vehtrue)
    setElementData(veh,'vehicle.selling'true)
    veh:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=cena,
        ['model']=v[2],
        ['mileage']=przebieg,
        ['selling']=v[12],
        ['id']=i,
    }, false)
    addEventHandler('onVehicleRespawn',veh,function()
    local cena
    local cena; if type(v[4]) == "table" then cena=(math.random(v[4][1],v[4][2])) else cena v[4end
    local przebieg; if type(v[3]) == "table" then przebieg=(math.random(v[3][1],v[3][2])) else przebieg v[3end
    setElementData(veh,'vehicle:desc','Pojazd: '..v[1]..'\nCena: '..cena..' PLN\nPrzebieg: '..przebieg..' km\nAby Kupić pojazd wsiądz na F i wpisz /kuppojazd')
    setVehicleOverrideLights(veh1)
    setElementFrozen(veh,true)
    setVehicleColor(vehmath.random(255,255),math.random(255,255),math.random(255,255))
    --setVehiclePlateText(veh,Kupmnie)
    setVehicleDamageProof(vehtrue)
    setElementData(veh,'vehicle.selling'true)
    setElementData(veh,"vehicle:mileage",przebieg)
    veh:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=cena,
        ['model']=v[2],
        ['mileage']=przebieg,
        ['selling']=v[12],
        ['id']=i,
    }, false)
    end)
end

addEventHandler('onVehicleEnter'resourceRoot, function(plrseatjacked)
    if seat~=0 then return end
    if source:getData('vehsell:info') and source:getData('vehsell:info').selling==1 then
        plr:outputChat('* Pojazd nie jest dostępny w sprzedaży.'25500)
        return
    end

    local data=source:getData('vehsell:info')
    if not data then return end

    plr:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=data.cost,
        ['model']=data.model,
        ['mileage']=data.mileage,
    }, false)

    plr:outputChat(' Aby zakupić ten pojazd wpisz /kuppojazd')
end)

addEventHandler('onVehicleExit'resourceRoot, function(plrseatjacked)
    if seat~=0 then return end

    local data=plr:getData('vehsell:info')
    if not data then return end

    plr:removeData('vehsell:info')
end)

addCommandHandler('kuppojazd', function(plrcmd)
    local data=plr:getData('vehsell:info')
    if not data then return end
    if getElementData(plr,"player:premium"then
        if getPlayerMoney(plr) < data.cost then
            triggerClientEvent(plr,"addNotificatione",root,"Nie posiadasz wystarczajacej kwoty pieniędzy!","error")
            return
        end
    

        local vehicle=plr:getOccupiedVehicle()
        respawnVehicle(vehicle)
        if vehicle then
            removePedFromVehicle(plr)
        end
    
        local cost=data.cost
        local model=data.model
        local mileage=data.mileage
        local uid=getElementData(plr,'player:uid') or 0
        takePlayerMoney(plrcost)
        if mileage <= 10000 then
            exports["ogrpg-db"]:dbSet("INSERT INTO ogrpg_vehicles (model,ownedPlayer,mileage,registered,parking,firstowner) VALUES (?,?,?,?,1,?)"modelgetElementData(plr,"player:uid"),mileage,"false",getElementData(plr,"player:uid"))
        else
            exports["ogrpg-db"]:dbSet("INSERT INTO ogrpg_vehicles (model,ownedPlayer,mileage,registered,parking,firstowner) VALUES (?,?,?,?,1,?)"modelgetElementData(plr,"player:uid"),mileage,"true",getElementData(plr,"player:uid"))
        end
        triggerClientEvent(plr,"addNotificatione",root,string.format("Zakupiłeś swój pojazd "..getVehicleNameFromModel(model)..", znajdziesz go w przechowywalni."),"info")
    end
end)


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-07-19, 18:49


BoomEqWiek: 28
Na forum: 1015 dni
Posty: 95
Nick w MP: BoomEqqq

Piwa: 19

Respekt: 70


Damian2511, Nie działa.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-07-19, 18:53


Hades.

Joker


Wiek: 20
Na forum: 2192 dni
Posty: 340
Nick w MP: Hades

Piwa: 1661

Respekt: 287,8
Respekt: 287,8Respekt: 287,8Respekt: 287,8


Ostrzeżeń: 20%
Spróbuj to:

local positionVehicles = {
    -- nazwamodelprzebiegcenax,y,z,rx,ry,rzsprzedaż
    -- salon pierwszy obok doherty
      {'test-premium'4820, {1,2}, 569.63, -1368.6852.14359.9360.0101.2},
}
for i,v in pairs(positionVehicles) do
    local veh=createVehicle(v[2], v[5], v[6], v[7]-0.25v[8], v[9], v[10], v[11])
    local cena; if type(v[4]) == "table" then cena=(math.random(v[4][1],v[4][2])) else cena v[4end
    local przebieg; if type(v[3]) == "table" then przebieg=(math.random(v[3][1],v[3][2])) else przebieg v[3end
    setElementData(veh,'vehicle:desc','Pojazd: '..v[1]..'\nCena: '..cena..' PLN\nPrzebieg: '..przebieg..' km\nAby kupić pojazd wsiądz na F i wpisz /kuppojazd')
    setVehicleOverrideLights(veh1)
    setElementFrozen(veh,true)
    setVehicleColor(vehmath.random(255,255),math.random(255,255),math.random(255,255))
    --setVehiclePlateText(veh,Kupmnie)
    setElementData(veh,"vehicle:mileage",przebieg)
    setVehicleDamageProof(vehtrue)
    setElementData(veh,'vehicle.selling'true)
    veh:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=cena,
        ['model']=v[2],
        ['mileage']=przebieg,
        ['selling']=v[12],
        ['id']=i,
    }, false)
    addEventHandler('onVehicleRespawn',veh,function()
    local cena
    local cena; if type(v[4]) == "table" then cena=(math.random(v[4][1],v[4][2])) else cena v[4end
    local przebieg; if type(v[3]) == "table" then przebieg=(math.random(v[3][1],v[3][2])) else przebieg v[3end
    setElementData(veh,'vehicle:desc','Pojazd: '..v[1]..'\nCena: '..cena..' PLN\nPrzebieg: '..przebieg..' km\nAby Kupić pojazd wsiądz na F i wpisz /kuppojazd')
    setVehicleOverrideLights(veh1)
    setElementFrozen(veh,true)
    setVehicleColor(vehmath.random(255,255),math.random(255,255),math.random(255,255))
    --setVehiclePlateText(veh,Kupmnie)
    setVehicleDamageProof(vehtrue)
    setElementData(veh,'vehicle.selling'true)
    setElementData(veh,"vehicle:mileage",przebieg)
    veh:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=cena,
        ['model']=v[2],
        ['mileage']=przebieg,
        ['selling']=v[12],
        ['id']=i,
    }, false)
    end)
end

addEventHandler("onVehicleStartEnter"resourceRoot, function(plrseat)
    if not getElementData(plr,"player:premium"then
        cancelEvent()
    end
end)

addEventHandler('onVehicleEnter'resourceRoot, function(plrseatjacked)
    if seat~=0 then return end
    if source:getData('vehsell:info') and source:getData('vehsell:info').selling==1 then
        plr:outputChat('* Pojazd nie jest dostępny w sprzedaży.'25500)
        return
    end

    local data=source:getData('vehsell:info')
    if not data then return end

    plr:setData('vehsell:info', {
        ['cost']=data.cost,
        ['model']=data.model,
        ['mileage']=data.mileage,
    }, false)

    plr:outputChat(' Aby zakupić ten pojazd wpisz /kuppojazd')
end)

addEventHandler('onVehicleExit'resourceRoot, function(plrseatjacked)
    if seat~=0 then return end

    local data=plr:getData('vehsell:info')
    if not data then return end

    plr:removeData('vehsell:info')
end)

addCommandHandler('kuppojazd', function(plrcmd)
    local data=plr:getData('vehsell:info')
    if not data then return end
        if getPlayerMoney(plr) < data.cost then
            triggerClientEvent(plr,"addNotificatione",root,"Nie posiadasz wystarczajacej kwoty pieniędzy!","error")
            return
        end
    

        local vehicle=plr:getOccupiedVehicle()
        respawnVehicle(vehicle)
        if vehicle then
            removePedFromVehicle(plr)
        end
    
        local cost=data.cost
        local model=data.model
        local mileage=data.mileage
        local uid=getElementData(plr,'player:uid') or 0
        takePlayerMoney(plrcost)
        if mileage <= 10000 then
            exports["ogrpg-db"]:dbSet("INSERT INTO ogrpg_vehicles (model,ownedPlayer,mileage,registered,parking,firstowner) VALUES (?,?,?,?,1,?)"modelgetElementData(plr,"player:uid"),mileage,"false",getElementData(plr,"player:uid"))
        else
            exports["ogrpg-db"]:dbSet("INSERT INTO ogrpg_vehicles (model,ownedPlayer,mileage,registered,parking,firstowner) VALUES (?,?,?,?,1,?)"modelgetElementData(plr,"player:uid"),mileage,"true",getElementData(plr,"player:uid"))
        end
        triggerClientEvent(plr,"addNotificatione",root,string.format("Zakupiłeś swój pojazd "..getVehicleNameFromModel(model)..", znajdziesz go w przechowywalni."),"info")
end)


Gracz bez premium nie powinien móc wejść do pojazdu.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2018-07-19, 18:55


BoomEqWiek: 28
Na forum: 1015 dni
Posty: 95
Nick w MP: BoomEqqq

Piwa: 19

Respekt: 70


Działa! Dziekuje

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: salon :: dla :: premium.
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:
Wyświetl posty z ostatnich:   

Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: