Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.

Wysłany: 2021-12-11, 17:26


LyanWiek: 23
Na forum: 924 dni
Posty: 1
Nick w MP: LyanRespekt: 50

Witajcie! :)


Jako i?, jestem wieloletnim graczem SA:MP i mo?na stwierdzi? r?wnie? ?e do?wiadczonym "programist?" Pawn, zwracam si? do Was jako i? aktualnie wygl?da na to, ?e jeste?cie najwi?kszym zbiorem community z pytaniem.

Od niedawna rozmy?lam nt. stworzenia serwera SA:MP. A wi?c mianowicie, pytanie jest takie - czy ma to sens?

Widzia?em podobne w?tki, jednak?e wygl?da?o mi to jedynie na spekulacj? - a m?j w?tek zbiega si? do znalezienia sensu i je?eli takowy sens znajd? - wdro?enia mojego planu w ?ycie.

Jak postrzegacie SA:MP na stan dzisiejszy, czego oczekujecie, co chcieliby?cie zobaczy?, opr?cz nudnych serwer?w powtarzaj?cych schematy Ibizy, czy GPP, czy PMS, czy nawet PSNK.

Prosi?bym o wywody prosto z serca. Nie chcia?bym widzie? odpowiedzi pokroju, "Ibiza najlepsza", czy te? "bazuj na Ibizie, b?dziesz mia? graczy". lol

Moim planem jest stworzenie czego? od podstaw, czego? co nie powtarza schemat?w Ibizy, nie daje odczucia przy wej?ciu ?e jest to wyedytowana Ibiza.
Co? takiego, co jednak poka?? ?e SA:MP nie kr?ci si? wok?? twor?w Lagowego i "epoka Lagowego" dawno temu si? sko?czy?a a jego twory nie s? ju? motywem przewodnim. Wiem, ?e b?dzie to ci??kie z racji ?e SA:MP mocno podupad? z powodu zachowania Kalcora wzgl?dem wielu os?b, mam tu na my?li przyk?adowo Y_Less'a i z racji tego, ?e SA:MP kr?ci si? jedynie w ok?? Ibizy, bo nikt nie ma ch?ci przebicia Lagowego i jego tworu. I r?wnie? wraz z wyj?ciem "Definitive Edition", SA:MP zosta? porzucony przez jak?? grup? os?b - ale to od Was zale?y, czy rzeczywi?cie rozpoczn? jakie? prac? nad projektem i czy posun? swoje plany do przodu.

Zapraszam do dyskusji!


Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2021-12-12, 17:55


Simkowy_321Wiek: 23
Na forum: 1552 dni
Posty: 2
Nick w MP: Simkowy_321

Piwa: 116

Respekt: 50

Jak twoja psychika wytrzyma conajmniej tydzie? to czemu nie XDD
Bierz pan Poua i r?bcie potenszny serfer samp
Najlepiej P4F z twoj? autorsk? edycj? :mrgreen:

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-04-27, 23:06


SonsWiek: 27
Na forum: 2284 dni
Posty: 15

Piwa: 12

Respekt: 50

dlaczego nie? zawsze jest warto nawet jak to jest stara gierka, ale nie mo?na zapomnie? ?e tak jest i zdobycie graczy mo?e by? trudniejsze ni? kiedy?, dlatego najlepiej trzeba ich zaskoczy?, zrobi? co? innego ni? ten sam stary utarty schemat, marketing etc
nie twierdze ?e tego nie da si? zrobi?, ale na to jest du?o czynnik?w i poniek?d mo?e by? to ?atwe zadanie, ale to ?e ?atwe te? nie znaczy ?e na odwal z utartymi schematami z paczk? z internetu i wszystko zajmie max miesi?c bo tak to nie

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-19, 12:54


unkvWiek: 31
Na forum: 1530 dni
Posty: 7
Nick w MP: unkvRespekt: 50

Chcia?bym wierzy?, ?e SA-MP w 2022/23 ma sens, ale patrz?c nawet na spadek popularno?ci i populacj? online na ls-stories... niestety, zmierzamy tylko i wy??cznie w jednym kierunku.

Definitywny koniec.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-20, 15:56


wooodWiek: 22
Na forum: 2197 dni
Posty: 60
Nick w MP: WoooDie

Piwa: 24

Respekt: 26,3

"unkv" napisał/a:

Chcia?bym wierzy?, ?e SA-MP w 2022/23 ma sens, ale patrz?c nawet na spadek popularno?ci i populacj? online na ls-stories... niestety, zmierzamy tylko i wy??cznie w jednym kierunku.

Definitywny koniec.


Patrz?c na to, ?e od kilku lat pr?bujesz postawi? serwer z lokalizacjami od ma?ych miasteczek po San Fierro, pisz?c do os?b o pomoc i nagle rezygnuj?c - tym samym urywaj?c kontakt na p?? roku - nie powiniene? si? wypowiada?. Takie podej?cie jest zwyczajnie s?abe, kiedy kto? po?wi?ca Ci czas i pomaga, a Ty go marnujesz i znikasz na d?ugi czas urywaj?c kontakt. Je?eli kto? kieruje t? platform? ku upadkowi, to osoby z takim podej?ciem jak Ty! To nie czasy tworz? platform? tylko ludzie, kt?rym si? zwyczajnie nie chce stworzy? nic z sercem i opieraj? si? g??wnie na gotowcach dost?pnych w internecie. Platforma wci?? ma ogrom niewykorzystanych mo?liwo?ci.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Nexisten
Wysłany: 2022-06-21, 14:05


SonsWiek: 27
Na forum: 2284 dni
Posty: 15

Piwa: 12

Respekt: 50

Dlaczego niby nie? W sumie zale?y od wielu czynnik?w, ?eby taki projekt wypali?.
Nawet pomijaj?c posiadanie przyzwoitej ekipy od spraw technicznych jak skrypter, bo tu trzeba na prawd? poruszy? wszystko, ?eby takiego znale?? + mog? mie? spore wymagania, kt?re du?o os?b mo?e nie sprosta?. Jednak, przyzwoita ekipa od strony technicznej (ju? pomijam r??ne fanaberie) dostarczy Ci wszystko git, w kwestii optymalizacji, zabezpiecze?, zero leak?w, brak bug?w (nie licz?c ma?ych bo to norma, ale nie wsz?dzie bugi i to olbrzymich rozmiar?w)
Fakt, zgodz? si? ?e to nie s? z?ote czasy, sprawa Kalcora etc ale te? w du?ej mierze to ludzie id? tam, ?eby mie? range, mam zarz?d jestem kim? albo osoby, kt?re nie chc? nic robi?, najlepiej znale?? paczk?, dlatego nawet jak kto? znalaz? to na pewno s? rzeczy, kt?re mo?na zmieni? czy to w kwestii skryptowej czy rozgrywkowej, a nie typowe copy-paste.
Sporo os?b r?wnie? w og?le nie ma pomys?u, ani ?adnej wizji na temat serwera.
Objawiaj? si? r?wnie? problemy jak: kolesiostwo, faworka, olewanie graczy, wysokie ego etc
Sprawa demokracji, g?os?w graczy, r?wnie? ??cz?c to wizje serwera, to zupe?nie odr?bna sytuacja.
Na prawd?, mog? zrozumie? inne sprawy, problemy - to jest norma, jeste?my tylko lud?mi, jest to hobby, mo?e by? nag?a sytuacja, nad kt?r? nie masz w?adzy - okej, ale te? nie mo?na totalnie zaniedba? i kontrolowa? tego, jest to ci??ka i czasoch?onna praca, anywayWspomniane tu by?o o miasteczkach, innym mie?cie, to wcale nie jest z?y pomys?, ale trzeba to dobrze rozegra?, mie? plan, a najlepiej ekip?, ale te? nie liczy? ze bedzie tyle os?b gra?o w miasteczku co w peaku na lssOg?lnie, w tych czasach mo?na powiedzie? ?e nie ma konkurencji, kto? pomy?li ?atwo, ale tak nie jest, kiedy? ci??ej by?o si? wybi? poprzez multum serwer?w, teraz jest nawet ci??ej ?eby przygarn?? takich graczy do Twojego serwera, to musi by? solidny produkt. Dlaczego tak si? dzieje? No w?a?nie, mniej wi?cej to o czym wspomnia?em, ludzie ju? nie chc? traci? czas, je?li nikt nic nie ma do zaoferowania, ju? nie m?wi?c o ekipie, dlatego idzie gdzie indziej, d?ugo o tym gada?.Kwestia LSS to jest jeszcze inna sprawa; trzeba sobie zada? dlaczego tak si? dzieje? Odpowied? jest prosta, to samo spotka?o r?wnie? n4g czy mrucznik

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-21, 17:20


unkvWiek: 31
Na forum: 1530 dni
Posty: 7
Nick w MP: unkvRespekt: 50

"woood" napisał/a:

"unkv" napisał/a:

Chcia?bym wierzy?, ?e SA-MP w 2022/23 ma sens, ale patrz?c nawet na spadek popularno?ci i populacj? online na ls-stories... niestety, zmierzamy tylko i wy??cznie w jednym kierunku.

Definitywny koniec.


Patrz?c na to, ?e od kilku lat pr?bujesz postawi? serwer z lokalizacjami od ma?ych miasteczek po San Fierro, pisz?c do os?b o pomoc i nagle rezygnuj?c - tym samym urywaj?c kontakt na p?? roku - nie powiniene? si? wypowiada?. Takie podej?cie jest zwyczajnie s?abe, kiedy kto? po?wi?ca Ci czas i pomaga, a Ty go marnujesz i znikasz na d?ugi czas urywaj?c kontakt. Je?eli kto? kieruje t? platform? ku upadkowi, to osoby z takim podej?ciem jak Ty! To nie czasy tworz? platform? tylko ludzie, kt?rym si? zwyczajnie nie chce stworzy? nic z sercem i opieraj? si? g??wnie na gotowcach dost?pnych w internecie. Platforma wci?? ma ogrom niewykorzystanych mo?liwo?ci.


Kojarz? Ci?, ale niestety na tym si? tylko ko?czy. Fakt, w 2020 roku pr?bowa?em co? stworzy?, doci?gn??em jeden gamemode do ko?ca, p??niej zacz??em dzia?a? nad drugim, ale w mi?dzy czasie zauwa?y?em, ?e SA:MP min?? (w Polsce, nie patrz? na ruskie serwery pe?ne graczy). Do SA:MP wracam i znikam - tu pojawia si? aspekt nostalgii. Zbyt wiele os?b wraca na moment, aby po chwili znikn??. Taka kolej rzeczy przestarza?ej technologicznie platformy i jej rdzenia.

Chcia?bym wci?? wierzy?, ?e w 22/23 nadal jest sens co? tworzy? i postawi?. Nie ukrywam - chodzi mi po g?owie stworzenie czego? nowego, ale ju? w 20 roku ilo?? os?b, kt?re chcia?yby do??czy? do "gotowego" projektu by?a znikoma i oscylowa?a w granicach 1-2.

No offensive, bo by? mo?e nawet nasza wizja projekt?w si? rozmywa?a. Ja zawsze stawia?em na klasycyzm w niezwykle prostej i dojrza?em postaci - cofaj?c si? my?lami i inspiruj?c Liberty RolePlay z okolic 2008 roku. C??, zawsze mo?na spr?bowa? jeszcze raz. Jestem za i wci?? co? potrafi? napisa?.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-23, 21:40


ShowTimeWiek: 27
Na forum: 1692 dni
Posty: 3
Nick w MP: ShowTime

Piwa: 1

Respekt: 50

W obecnych czasach niestety SA-MP nie ma najmniejszego sensu... Chyba, ?e robisz to z pasji i nie liczysz na nic wielkiego, ale robienie z pasji te? tutaj nie wchodzi w gr?, bo SA-MP jest tak s?abo zrobiony, ?e w?asnym kodem musisz naprawia? b??dy po Kalcorze, kt?re s? po stronie silnika oraz klienta i tworzysz przy tym kolejne... nawet je?li masz zajebist? wiedz? w programowaniu, to i tak nie pojmiesz pewnych bug?w/crashy i error?w kt?re wyskakuj? w komilatorze, bo nie s? one logiczne - Je?li naprawd? nudzi Ci si? w wolnym czasie i nie masz co robi? i masz mocn? psychik?, to prosz? bardzo tw?rz, ale tworzenie czego? od podstaw, to praca na kilka miesi?cy, a potem jeszcze wi?cej czasu na testy i usuwanie bug?w, bo prawdziwe b??dy zawsze wychodz? ju? na live serwerze, a nie ?adnych beta testach itd.

Wielu z nas sp?dzi?o setki, a nawet tysi?ce godzin na Role-Play w SA-MP. Mog? ?mia?o powiedzie?, ?e czasy net4game, to by? najlepszy czas dla SA-MP i by?a tam najlepsza spo?eczno??, ale wszystko si? kiedy? ko?czy, a w tym przypadku jest to ?mier? naturalna. Wiele gierek ju? tak umar?o chc?c nie chc?c. Wiadomo, wyjadacze sobie b?d? gra? nawet w 5 os?b, ale nie wr?c? ju? nigdy czasy 300-800 graczy na serwerze.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-24, 00:11


SonsWiek: 27
Na forum: 2284 dni
Posty: 15

Piwa: 12

Respekt: 50

"ShowTime" napisał/a:

W obecnych czasach niestety SA-MP nie ma najmniejszego sensu... Chyba, ?e robisz to z pasji i nie liczysz na nic wielkiego, ale robienie z pasji te? tutaj nie wchodzi w gr?, bo SA-MP jest tak s?abo zrobiony, ?e w?asnym kodem musisz naprawia? b??dy po Kalcorze, kt?re s? po stronie silnika oraz klienta i tworzysz przy tym kolejne... nawet je?li masz zajebist? wiedz? w programowaniu, to i tak nie pojmiesz pewnych bug?w/crashy i error?w kt?re wyskakuj? w komilatorze, bo nie s? one logiczne - Je?li naprawd? nudzi Ci si? w wolnym czasie i nie masz co robi? i masz mocn? psychik?, to prosz? bardzo tw?rz, ale tworzenie czego? od podstaw, to praca na kilka miesi?cy, a potem jeszcze wi?cej czasu na testy i usuwanie bug?w, bo prawdziwe b??dy zawsze wychodz? ju? na live serwerze, a nie ?adnych beta testach itd.

Wielu z nas sp?dzi?o setki, a nawet tysi?ce godzin na Role-Play w SA-MP. Mog? ?mia?o powiedzie?, ?e czasy net4game, to by? najlepszy czas dla SA-MP i by?a tam najlepsza spo?eczno??, ale wszystko si? kiedy? ko?czy, a w tym przypadku jest to ?mier? naturalna. Wiele gierek ju? tak umar?o chc?c nie chc?c. Wiadomo, wyjadacze sobie b?d? gra? nawet w 5 os?b, ale nie wr?c? ju? nigdy czasy 300-800 graczy na serwerze.
To nie znaczy, ?e nie ma sensu, z pasji czy nie. Generalnie niestety tak jest z SAMP, d?ugo by o tym gada?, ale najlepiej musia? by? to kto? bardzo obyty z SAMP og?lnie. No niestety, je?li chcesz tworzy? serwer to nawet mo?e to zaj?? 2 lata lub wi?cej, a nie max. miesi?c bo to nierealne, jak tak my?lisz to lepiej za to si? nie zabiera?. Tyle, ?e n4g nie umar? ?mierci? naturaln?, a czynnik powoduj?cy, wi?c powsta? skutek - zamkni?cie owego serwera. Nie tylko n4g by? najlepszy, fakt ?e mia? ogromn? baz? graczy - szacun. Jak dla mnie ka?dy serwer (zw?aszcza ten co by? od paru lat, tzn lska, mrucznik, n4g) posiada? swoje wady oraz zalety, ale sami wewn?trznie doprowadzili do takiego upadku.
Z?ote czasy mo?e nie wr?c?, ale to nie znaczy, ?e nie jest to mo?liwe, po prostu nie wida? takich czynnik?w, kt?re mog?yby to zapewni?, ale uwierz mi gdyby by?a mocna ekipa to kto wie, nigdy nie b?d? pewny, trzeba zajrze? g??biej. Patrz, nawet to ?e generalnie polska scena jest w bardzo s?abej kondycji, ile mamy serwer?w roleplay na GTA V, nie licz?c g?osowych fivem? Jeden? xD wi?c to nie tylko jest wina platformy, a r?wnie? innych rzeczy

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-24, 18:06


wooodWiek: 22
Na forum: 2197 dni
Posty: 60
Nick w MP: WoooDie

Piwa: 24

Respekt: 26,3

"unkv" napisał/a:

"woood" napisał/a:

"unkv" napisał/a:

Chcia?bym wierzy?, ?e SA-MP w 2022/23 ma sens, ale patrz?c nawet na spadek popularno?ci i populacj? online na ls-stories... niestety, zmierzamy tylko i wy??cznie w jednym kierunku.

Definitywny koniec.


Patrz?c na to, ?e od kilku lat pr?bujesz postawi? serwer z lokalizacjami od ma?ych miasteczek po San Fierro, pisz?c do os?b o pomoc i nagle rezygnuj?c - tym samym urywaj?c kontakt na p?? roku - nie powiniene? si? wypowiada?. Takie podej?cie jest zwyczajnie s?abe, kiedy kto? po?wi?ca Ci czas i pomaga, a Ty go marnujesz i znikasz na d?ugi czas urywaj?c kontakt. Je?eli kto? kieruje t? platform? ku upadkowi, to osoby z takim podej?ciem jak Ty! To nie czasy tworz? platform? tylko ludzie, kt?rym si? zwyczajnie nie chce stworzy? nic z sercem i opieraj? si? g??wnie na gotowcach dost?pnych w internecie. Platforma wci?? ma ogrom niewykorzystanych mo?liwo?ci.


Kojarz? Ci?, ale niestety na tym si? tylko ko?czy. Fakt, w 2020 roku pr?bowa?em co? stworzy?, doci?gn??em jeden gamemode do ko?ca, p??niej zacz??em dzia?a? nad drugim, ale w mi?dzy czasie zauwa?y?em, ?e SA:MP min?? (w Polsce, nie patrz? na ruskie serwery pe?ne graczy). Do SA:MP wracam i znikam - tu pojawia si? aspekt nostalgii. Zbyt wiele os?b wraca na moment, aby po chwili znikn??. Taka kolej rzeczy przestarza?ej technologicznie platformy i jej rdzenia.

Chcia?bym wci?? wierzy?, ?e w 22/23 nadal jest sens co? tworzy? i postawi?. Nie ukrywam - chodzi mi po g?owie stworzenie czego? nowego, ale ju? w 20 roku ilo?? os?b, kt?re chcia?yby do??czy? do "gotowego" projektu by?a znikoma i oscylowa?a w granicach 1-2.

No offensive, bo by? mo?e nawet nasza wizja projekt?w si? rozmywa?a. Ja zawsze stawia?em na klasycyzm w niezwykle prostej i dojrza?em postaci - cofaj?c si? my?lami i inspiruj?c Liberty RolePlay z okolic 2008 roku. C??, zawsze mo?na spr?bowa? jeszcze raz. Jestem za i wci?? co? potrafi? napisa?.


Haha! Przestarza?a technologicznie platforma :D . Operowa?e? na zapisach plikowych, zamiast na bazach danych. Nie stworzy?e? w swoim kodzie nic dynamicznego (o ile wiesz, co to dynamika). Jedyne co potrafi?e?, to wykorzysta? najprostsze funkcje oparte na wikipediach i poradnikach, kt?re by?y zupe?nie nieoptymalne. I chcesz wm?wi? innym, ?e platforma jest przestarza?a? Zach?ysn??e? si? podstawami j?zyka, raczkuj?c co? us?ysza?e? od kogo? i teraz to rozpowszechniasz. Nie, platforma nie jest przestarza?a technologicznie i naprawd? wiele oferuje.

Cytat:

W obecnych czasach niestety SA-MP nie ma najmniejszego sensu... Chyba, ?e robisz to z pasji i nie liczysz na nic wielkiego, ale robienie z pasji te? tutaj nie wchodzi w gr?, bo SA-MP jest tak s?abo zrobiony, ?e w?asnym kodem musisz naprawia? b??dy po Kalcorze, kt?re s? po stronie silnika oraz klienta i tworzysz przy tym kolejne... nawet je?li masz zajebist? wiedz? w programowaniu, to i tak nie pojmiesz pewnych bug?w/crashy i error?w kt?re wyskakuj? w komilatorze, bo nie s? one logiczne - Je?li naprawd? nudzi Ci si? w wolnym czasie i nie masz co robi? i masz mocn? psychik?, to prosz? bardzo tw?rz, ale tworzenie czego? od podstaw, to praca na kilka miesi?cy, a potem jeszcze wi?cej czasu na testy i usuwanie bug?w, bo prawdziwe b??dy zawsze wychodz? ju? na live serwerze, a nie ?adnych beta testach itd.

Wielu z nas sp?dzi?o setki, a nawet tysi?ce godzin na Role-Play w SA-MP. Mog? ?mia?o powiedzie?, ?e czasy net4game, to by? najlepszy czas dla SA-MP i by?a tam najlepsza spo?eczno??, ale wszystko si? kiedy? ko?czy, a w tym przypadku jest to ?mier? naturalna. Wiele gierek ju? tak umar?o chc?c nie chc?c. Wiadomo, wyjadacze sobie b?d? gra? nawet w 5 os?b, ale nie wr?c? ju? nigdy czasy 300-800 graczy na serwerze.


Kolejny ?epek, kt?ry nie kieruje si? ?adn? logik? w tym wszystkim. Zaczn? od ko?ca. Nie wr?c? czasy 300-800 graczy, N4G, bla bla bla... S?uchaj uwa?nie, mieli?cie serwer, kt?ry pierwszego dnia mia? 500 graczy i kolejne tyle pr?bowa?o do??czy? (niestety maszyna tego nie uci?ga?a). Ju? na starcie brak AC, sklepu z ubraniami, zwyk?ych podstaw - to was wysypa?o. I tutaj przechodzimy do kwestii kodu, pos?uchaj uwa?nie - b??dy w kodzie tworzysz TYLKO I WY??CZNIE TY! Nie kalcor, nie kolega czy gracze, tylko TY - pisz?c go ?le. Nie wiem jak? logik? tutaj si? kierujesz, ?e platforma jest pobugowana, skoro ka?dy system da si? napisa? poprawnie. Tak samo nielogiczne b??dy - :D :D . Pragn? ci? poinformowa?, ?e kompilator pokazuje dok?adny b??d i linijk?, w kt?rej jest on spowodowany. I je?eli gubisz si? na tym etapie, bo nie potrafisz odczyta? braku klamry po angielsku, to sorry - daruj sobie.

Rozumiem, ?e wiele os?b pr?buje wystartowa? na platformie i przerasta ich teoretycznie prosty j?zyk, kt?ry w praktyce okazuje si? wymaga? wiele logicznego my?lenia. To nic z?ego, nie ka?dy jest do tego stworzony. Ale nie ma co si? tu u?ala? i p?aka?, jaka ta platforma jest z?a. To ludzie j? tworz?, nie komputer i gotowe skrypty. Tutaj potrzeba ch?ci, setki po?wi?conych godzin, nie stworzysz nic w 5 minut. Trzeba to w ko?cu zrozumie?.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-24, 23:38


metinekWiek: 23
Na forum: 1468 dni
Posty: 2
Nick w MP: metin zadymiarz

Piwa: 18

Respekt: 50

"ShowTime" napisał/a:

W obecnych czasach niestety SA-MP nie ma najmniejszego sensu... Chyba, ?e robisz to z pasji i nie liczysz na nic wielkiego, ale robienie z pasji te? tutaj nie wchodzi w gr?, bo SA-MP jest tak s?abo zrobiony, ?e w?asnym kodem musisz naprawia? b??dy po Kalcorze, kt?re s? po stronie silnika oraz klienta i tworzysz przy tym kolejne... nawet je?li masz zajebist? wiedz? w programowaniu, to i tak nie pojmiesz pewnych bug?w/crashy i error?w kt?re wyskakuj? w komilatorze, bo nie s? one logiczne - Je?li naprawd? nudzi Ci si? w wolnym czasie i nie masz co robi? i masz mocn? psychik?, to prosz? bardzo tw?rz, ale tworzenie czego? od podstaw, to praca na kilka miesi?cy, a potem jeszcze wi?cej czasu na testy i usuwanie bug?w, bo prawdziwe b??dy zawsze wychodz? ju? na live serwerze, a nie ?adnych beta testach itd.

Wielu z nas sp?dzi?o setki, a nawet tysi?ce godzin na Role-Play w SA-MP. Mog? ?mia?o powiedzie?, ?e czasy net4game, to by? najlepszy czas dla SA-MP i by?a tam najlepsza spo?eczno??, ale wszystko si? kiedy? ko?czy, a w tym przypadku jest to ?mier? naturalna. Wiele gierek ju? tak umar?o chc?c nie chc?c. Wiadomo, wyjadacze sobie b?d? gra? nawet w 5 os?b, ale nie wr?c? ju? nigdy czasy 300-800 graczy na serwerze.


co ma kalcor i kompilator do czegos takiego?Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
woood
Wysłany: 2022-06-26, 11:03


unkvWiek: 31
Na forum: 1530 dni
Posty: 7
Nick w MP: unkvRespekt: 50

"woood" napisał/a:

"unkv" napisał/a:

"woood" napisał/a:

"unkv" napisał/a:

Chcia?bym wierzy?, ?e SA-MP w 2022/23 ma sens, ale patrz?c nawet na spadek popularno?ci i populacj? online na ls-stories... niestety, zmierzamy tylko i wy??cznie w jednym kierunku.

Definitywny koniec.


Patrz?c na to, ?e od kilku lat pr?bujesz postawi? serwer z lokalizacjami od ma?ych miasteczek po San Fierro, pisz?c do os?b o pomoc i nagle rezygnuj?c - tym samym urywaj?c kontakt na p?? roku - nie powiniene? si? wypowiada?. Takie podej?cie jest zwyczajnie s?abe, kiedy kto? po?wi?ca Ci czas i pomaga, a Ty go marnujesz i znikasz na d?ugi czas urywaj?c kontakt. Je?eli kto? kieruje t? platform? ku upadkowi, to osoby z takim podej?ciem jak Ty! To nie czasy tworz? platform? tylko ludzie, kt?rym si? zwyczajnie nie chce stworzy? nic z sercem i opieraj? si? g??wnie na gotowcach dost?pnych w internecie. Platforma wci?? ma ogrom niewykorzystanych mo?liwo?ci.


Kojarz? Ci?, ale niestety na tym si? tylko ko?czy. Fakt, w 2020 roku pr?bowa?em co? stworzy?, doci?gn??em jeden gamemode do ko?ca, p??niej zacz??em dzia?a? nad drugim, ale w mi?dzy czasie zauwa?y?em, ?e SA:MP min?? (w Polsce, nie patrz? na ruskie serwery pe?ne graczy). Do SA:MP wracam i znikam - tu pojawia si? aspekt nostalgii. Zbyt wiele os?b wraca na moment, aby po chwili znikn??. Taka kolej rzeczy przestarza?ej technologicznie platformy i jej rdzenia.

Chcia?bym wci?? wierzy?, ?e w 22/23 nadal jest sens co? tworzy? i postawi?. Nie ukrywam - chodzi mi po g?owie stworzenie czego? nowego, ale ju? w 20 roku ilo?? os?b, kt?re chcia?yby do??czy? do "gotowego" projektu by?a znikoma i oscylowa?a w granicach 1-2.

No offensive, bo by? mo?e nawet nasza wizja projekt?w si? rozmywa?a. Ja zawsze stawia?em na klasycyzm w niezwykle prostej i dojrza?em postaci - cofaj?c si? my?lami i inspiruj?c Liberty RolePlay z okolic 2008 roku. C??, zawsze mo?na spr?bowa? jeszcze raz. Jestem za i wci?? co? potrafi? napisa?.


Haha! Przestarza?a technologicznie platforma :D . Operowa?e? na zapisach plikowych, zamiast na bazach danych. Nie stworzy?e? w swoim kodzie nic dynamicznego (o ile wiesz, co to dynamika). Jedyne co potrafi?e?, to wykorzysta? najprostsze funkcje oparte na wikipediach i poradnikach, kt?re by?y zupe?nie nieoptymalne. I chcesz wm?wi? innym, ?e platforma jest przestarza?a? Zach?ysn??e? si? podstawami j?zyka, raczkuj?c co? us?ysza?e? od kogo? i teraz to rozpowszechniasz. Nie, platforma nie jest przestarza?a technologicznie i naprawd? wiele oferuje.

Cytat:

W obecnych czasach niestety SA-MP nie ma najmniejszego sensu... Chyba, ?e robisz to z pasji i nie liczysz na nic wielkiego, ale robienie z pasji te? tutaj nie wchodzi w gr?, bo SA-MP jest tak s?abo zrobiony, ?e w?asnym kodem musisz naprawia? b??dy po Kalcorze, kt?re s? po stronie silnika oraz klienta i tworzysz przy tym kolejne... nawet je?li masz zajebist? wiedz? w programowaniu, to i tak nie pojmiesz pewnych bug?w/crashy i error?w kt?re wyskakuj? w komilatorze, bo nie s? one logiczne - Je?li naprawd? nudzi Ci si? w wolnym czasie i nie masz co robi? i masz mocn? psychik?, to prosz? bardzo tw?rz, ale tworzenie czego? od podstaw, to praca na kilka miesi?cy, a potem jeszcze wi?cej czasu na testy i usuwanie bug?w, bo prawdziwe b??dy zawsze wychodz? ju? na live serwerze, a nie ?adnych beta testach itd.

Wielu z nas sp?dzi?o setki, a nawet tysi?ce godzin na Role-Play w SA-MP. Mog? ?mia?o powiedzie?, ?e czasy net4game, to by? najlepszy czas dla SA-MP i by?a tam najlepsza spo?eczno??, ale wszystko si? kiedy? ko?czy, a w tym przypadku jest to ?mier? naturalna. Wiele gierek ju? tak umar?o chc?c nie chc?c. Wiadomo, wyjadacze sobie b?d? gra? nawet w 5 os?b, ale nie wr?c? ju? nigdy czasy 300-800 graczy na serwerze.


Kolejny ?epek, kt?ry nie kieruje si? ?adn? logik? w tym wszystkim. Zaczn? od ko?ca. Nie wr?c? czasy 300-800 graczy, N4G, bla bla bla... S?uchaj uwa?nie, mieli?cie serwer, kt?ry pierwszego dnia mia? 500 graczy i kolejne tyle pr?bowa?o do??czy? (niestety maszyna tego nie uci?ga?a). Ju? na starcie brak AC, sklepu z ubraniami, zwyk?ych podstaw - to was wysypa?o. I tutaj przechodzimy do kwestii kodu, pos?uchaj uwa?nie - b??dy w kodzie tworzysz TYLKO I WY??CZNIE TY! Nie kalcor, nie kolega czy gracze, tylko TY - pisz?c go ?le. Nie wiem jak? logik? tutaj si? kierujesz, ?e platforma jest pobugowana, skoro ka?dy system da si? napisa? poprawnie. Tak samo nielogiczne b??dy - :D :D . Pragn? ci? poinformowa?, ?e kompilator pokazuje dok?adny b??d i linijk?, w kt?rej jest on spowodowany. I je?eli gubisz si? na tym etapie, bo nie potrafisz odczyta? braku klamry po angielsku, to sorry - daruj sobie.

Rozumiem, ?e wiele os?b pr?buje wystartowa? na platformie i przerasta ich teoretycznie prosty j?zyk, kt?ry w praktyce okazuje si? wymaga? wiele logicznego my?lenia. To nic z?ego, nie ka?dy jest do tego stworzony. Ale nie ma co si? tu u?ala? i p?aka?, jaka ta platforma jest z?a. To ludzie j? tworz?, nie komputer i gotowe skrypty. Tutaj potrzeba ch?ci, setki po?wi?conych godzin, nie stworzysz nic w 5 minut. Trzeba to w ko?cu zrozumie?.


Widz?, ?e jeste? osob?, kt?ra kompletnie nie nadaje si? do tworzenia jakichkolwiek projekt?w w sk?adzie sk?adaj?cym si? z wi?kszej ilo?ci os?b ni? tylko Ty. Totalna odklejka i toksyna z ka?dym pojawiaj?cym si? s?owem.

To w?a?nie takie osoby jak Ty popsu?y scen? RP / SAMP w Polsce. W sumie SAMP to i tak ju? przesz?o?? i nic tego nie naprawi.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-26, 16:26


PrzemcioWiek: 30
Na forum: 1214 dni
Posty: 73

Piwa: 103

Respekt: 80

"woood" napisał/a:

Haha! Przestarza?a technologicznie platforma :D


Tak, sta?a si? przestarza?a wraz z premier? MTA:SA (wtedy DM), SA-MP nie ma nawet podzia?u na server-side i client-side, wszystko idzie po serwerze, co najwy?ej mo?esz napisa? plugina w Cpp i kaza? go ludziom ?ci?ga? XD Chyba jedyne co ratuje SA-MP'a to nostalgia i to, ?e mniej wymaga od PC'ta, bo nie rozumiem ani jednego innego powodu dla kt?rego kto? w 2022 chcia?by jeszcze m?czy? SA-MP'a, kiedy MTA jest 10 razy lepsze pod ka?dym jednym wzgl?dem.

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Wysłany: 2022-06-30, 22:46


graczxx12Wiek: 21
Na forum: 723 dni
Posty: 3Respekt: 50

SA:MP mo?e i jest stara ale jara ja ta tej platformie sp?dzi?em d?ugie lata graj?c na Net4Game Mruczniku i Blrp, a lss stories nie upada dlatego ?e nie ma graczy tylko dlatego z Administracja lss spieprzy?a ten serwer totalnie daj? fawor? graczom niekt?rym dlatego lss upada a dok?adnie to prze? benka13 i gb?ra kt?ry ma problem z anty cheatem dzisiaj po tygodniu korzystania z money cheata i slappera i tank moda dosta?em bana po tygodniu bo gb?r zauwa?y? ?e w tydzie? zarobi?em na nowego infernusa a benek da? mi bana w?asnie za to ale dopiero po tygodniu XD

wiec lss wed?ug mnie to jest totalny ?ciek a MTA jescze wi?kszy ?ciek, na mta to same dzieci jescze ten MegaRPG gdzie dzieci wy?ywaj? si? na wzajem bo kto? im furke rozbi? XD

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: sa:mp :: 2022 :: sens?
Anonymous

Na forum: 245 dni
Posty: 1Anonymous Koniecznie zajrzyj na:


Skocz do:  
Wyświetl posty z ostatnich:   
GTAONLINE.PL » GTA SAN ANDREAS » SA: MULTIPLAYER » SA:MP - w 2022, ma sens? Odpowiedz do tematu

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku