Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.

GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: s.lua
1. przenosszenie koordynatow z c.lua do s.lua
C.lualocal kordy = {
{-1845.80, 1387.51, 7.18,-1900.60, 1403.90, 0.00, 3.1, 358.7, 349.6},
{-1809.31, 1388.02, 7.04,-1892.50, 1499.96, 0.94, 0.0, 0.0, 25.8},
{-1829.85, 1356.07, 7.04,-1847.42, 1552.92, 1.18, 0.0, 0.0, 320.0},
}


function rozpocznij()
local losuj = math.random(2, #kordy)
jobMarker = createMarker(kordy[losuj][1], kordy[losuj][2], kordy[losuj][3]-1.0, "cylinder", 1.0, 255, 0, 0)
jobBlip = createBlipAttachedTo(jobMarker, 12)
triggerServerEvent("przeniesto",root,kordy[losuj][4], kordy[losuj][5], kordy[losuj][6],kordy[losuj][7], kordy[losuj][8], kordy[losuj][9])
addEventHandler("onClientMarkerHit", jobMarker, busDriver)
end

s.lua

kordys = {}

addEvent("przeniesto",true)
addEventHandler("przeniesto",resourceRoot,function(a,b,c,d,e,f)
kordys[root]=a,b,c,d,e,f
end)

addEvent("warplodz",true)
addEventHandler("warplodz",resourceRoot,function(el)
if not el then return end
local lodz = createVehicle(595,#kordys)
kordys = {}
warpPedIntoVehicle(el,lodz)
vehs[el] = lodz
end)


DB3:

Kod:


[20-10-17 15:19] WARNING: [gm]/[prace]/FLIFE-wodneie/s.lua:141: Bad argument @ 'createVehicle' [Expected number at argument 3, got none]
[20-10-17 15:19] WARNING: [gm]/[prace]/FLIFE-wodneie/s.lua:143: Bad argument @ 'warpPedIntoVehicle' [Expected vehicle at argument 2, got boolean]