Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: komend
1. lista komend admina
Witam. W internecie jak szukalem to nigdzie nie moge znalezc pelnej listy komend admina do mta. Czy bylby ktos w stanie pom?c?
2. [SKRYPT] Parę przydatnych komend
Cze??, dzisiaj chcia?bym zaprezentowa? Wam co? co utworzy?em SAM, dopiero ucz? si? pisa? w LUA, tak?e prosi?bym o dystans. Wiem ?e mo?na to napisa? w minute, lecz tak jak m?wi?em, dopiero ucz? si? i prezentuje Wam co uda?o mi si? napisa? :)

A w nim, komendy mi?dzy innymi na:

→ teleportowanie si? do innego gracza;
https://imgur.com/a/jrklKfb

→ naprawianie pojazdu;
https://imgur.com/a/pvI3Q08

→ informacje o danym graczu;
https://imgur.com/a/ox46Dwm

→ czyszczenie chatu;
https://imgur.com/a/mAUppE7

→ usuwanie pojazdu;

https://imgur.com/a/ADfYicC

→ wy?wietlanie pozycji na chacie;
https://imgur.com/a/5W5Nz4z

→ tkz. podskoki o dan? ilo??;
https://imgur.com/a/Atilsqv

→ chat event (wiadomo?? jest wy?wietlana tylko dla os?b kt?re s? w cubie) *nie testowane na 2 osoby*
https://imgur.com/a/a5kCvQf

→ og?oszenia administracji (support etc.);
https://imgur.com/a/w2NLqum

+ jak dla mnie bardzo przydatne na serwer to:
https://imgur.com/a/UbcXsOR
PS. z tym ,,hudem'' to nie ukrywam ale wzorowa?em si? na poradnikach :)

Wszelkie opinie np. co robi? ?le etc. bardzo przyjm? do serca :)
Chcia?em jeszcze napisa? na tworzenie pojazdu, ale powsta? jaki? b??d kt?rego wgl nie mog?em usun??.

Download:
Ukryta wiadomość / Hidden message(aby ją zobaczyć musisz postawić użytkownikowi)
Wiadomość została ukryta, aby ją przeczytać należy się zalogować.
(mega.nz)
3. Wybuchanie stacji i blokowanie komend
Chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwosc zablokowania wybuchania stacji oraz zablokowania np /login i /guied znaczy przypisac do serialu np.
4. Blokowanie komend
Czy da si? zablokowa? komend? tak aby po wpisaniu zwr?ci?o si? powiadomienie na chacie, ?e komenda jest zablokowana, i tak aby serwer nie wykona? zadania komendy? Jak jest taka mo?liwo?? prosi?bym o do??czenie jakiego? kodu, z g?ry dzi?ki i nagradzam piwem.
5. Możecie pomóc żeby dodać 3 range komend na dawanie premek
Siema mo?ecie pom?c ?eby doda? dla rangi 3 komende na dawanie premek

if exports['pystories-admin']:getAdmin(plr,4then
6. Zabezpieczanie komend na serial
Cze??, jest to m?j pierwszy poradnik - wi?c prosz? o wyrozumia?o?? ;)

A wi?c zacznijmy, zacznijmy od mety

Tworzymy plik meta.xml i robimy w nim nast?puj?ce rzeczy;
- Otwieramy tag <meta>
[lua]<meta> [/lua]
Nast?pnie dodajemy do niej nasz zas?b
[lua]<script src="zabezpieczenie.lua"/>[/lua]
zabezpieczenie.lua zmieniamy na nasz? nazw? pliku *.lua
Informujemy r?wnie? MTA, ?e dana funkcja mo?e by? exportowalna, za pomoc?:
[lua] <export function="SprawdzSerial" type="server" />[/lua]
Na ko?cu zamykamy tag <meta>
[lua]</meta>[/lua]

A wi?c tworzymy plik lua, o nazwie kt?r? podali?my w mecie.

Tworzymy na pocz?tku tabele z loginami, oraz serialami.
[lua] local serials = {
["Tw?jLogin"] = "Tw?j Serial",
}[/lua]
Ka?dy serial, kt?ry chcemy aby mia? on dost?p do danych czynno?ci dodajemy do tabeli, tak jak jest w przyk?adzie powy?ej

Tworzymy funkcje SprawdzSerial;
[lua]function sprawdzSerial(plr)[/lua]

Pobieramy z element daty login gracza, ja poda?em przyk?adow? dat? "login"
[lua] local login = getElementData(plr,"login") [/lua]
Je?eli nie ma daty, wtedy funkcja nie ma prawa si? wykona?, wi?c dodajemy;
[lua] if not login then return end[/lua]

Takie dzia?anie spowoduje, ?e je?eli kto? nie ma element daty login zako?czy wykonywanie kodu.

Musimy teraz pobra? serial gracza, a wi?c:
[lua] local serial = getPlayerSerial(plr) [/lua]

M...
7. sprawdzanie komend
Witam, chcia?bym si? dowiedzie? jak napisa? skrypt kt?ry sprawdza?by wpisane komendy przez graczy. np jakie kto? u?y? komendy w ci?gu 30 minut
8. podgląd komend na serwer
witam ma kto? co? takiego jak podgl?d komend jakie u?ywaj? gracze na serwie?
np wpisuje /as-eye on - w??czam podgl?d komend
szuka?em jak co? i nie ma tutaj by?ym wdzi?czny za danie linka czy co? :D
9. Jak zrobić liste komend
Jak zrobi? liste komend w gamemodzie

tak? jak ta http://pldm.xaa.pl/SA-MP/image/km1.png
10. Spis komend
Chcia?bym zrobi? w mojej mapie spis komend dla admina i moda i mam takie linijki:
Kod:

case DIALOG_ADMD_CMDS:
{
if(response){
switch(listitem){
case 0: {
ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_ADMD_MENU, DIALOG_STYLE_MSGBOX ,""prefix" Komendy Gracza","1","Cofnij","Wyjdz");
}
case 1: {
ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_ADMD_MENU, DIALOG_STYLE_MSGBOX ,""prefix" Komendy Gracza","12","Cofnij","Wyjdz");
}
case 2: {
ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_ADMD_MENU, DIALOG_STYLE_MSGBOX ,""prefix" Komendy Gracza","13","Cofnij","Wyjdz");
}
case 3: {
ShowPlayerDialog(playerid,DIALOG_ADMD_MENU, DIALOG_STYLE_MSGBOX ,""prefix" Komendy Gracza","14","Cofnij","Wyjdz");
}
}
}


Czy mog?by mi kto? zacz?? ten spis przynajmniej jedn? linijk? ja ju? bym sobie doko?czy? bo nie wiem jak to zacz?? chce ?eby to wygl?da?o tak:
strcat(string,"{0072FF}* /komenda-opis komendy[code][/code]Mapa to: http://gtao.pl/<font-c...wki-vt94164.htm
11. [INNE] Lista komend
Hej! W?a?nie zacz??em pisa? serwer o temacie Truck Role-Play. Ot?? mam ma?y problem. Chcia?bym wykona? list? komend. Gdy na czacie napiszemy "/cmd" wy?wietli si? nam w oknie lista komend. Jestem pocz?tkuj?cy i by?bym bardzo wdzi?czny gdyby kto? napisa? mi pocz?tkowy kod, kt?ry bym przerobi? r?wnocze?nie si? ucz?c, pozdrawiam.
12. Blokada wszystkich komend
Mam pytanie czy jest jaka? funkcja kt?ra zablokuje mo?liwo?? u?ywania wszystkich komend kt?re znajduj? si? na serwerze?
13. getVehicleOccupant, i blokowanie komend
Za szybko zamkn??em wcze?niejszy temat, ale okej.

Mam taki warunek:
                        local czysiedzi getVehicleOccupant(ktotype)
                        
                        if (
czysiedzi>0then

Kt?ry zwraca mi error;
attept to compare number with boolean.
W tym rzecz, bynajmniej tak my?l?, ?e zwraca mi true/false jak to boolean, a jak zrobi? to by zwraca?o numer? czy mo?e
if not (czysiedzi==truethen

Chc? sprawdzi? czy siedzi na miejscu pasa?era, inaczej ma zwraca? "Gracz musi siedzie? na miejscu pasa?era".

Chcia?bym si? jeszcze dowiedzie? czy da si? zablokowa? czat, z wiadomo?ci? zwrotn?, "masz zablokowany czat", mo?e unbind albo co?.
14. Blokada komend
Witam.
Mam tak? pro?b? o podanie kodu kt?ry zablokuje u?ywanie danej komendy w poje?dzie.
Bo gracze mog? wpisa? "le?ysz" w poje?dzie i ich nie wida?.
Za pomoc stawiam Piwko :arrow: :piwo:
15. Blokowanie komend w mapie Tokyo
Siema, mam problem nie wiem jak zablokowa? komendy na sparringu gangowym w mapie Tokyo.. Gdy sparring ju? wystartuje i wybierzemy bronie to potem mo?na u?ywa? komendy a ja chce to zablokowa?. Pr?bowa?em zablokowa? ale blokowa?o mi odrazu jak kto? si? zapisa? na ten sparring.. A ja chc? ?eby zablokowa?o jak on wystartuje po wyborze broni.A nie po zapisaniu si? na niego. Za pomoc daje :piwo:
16. Zakaz komend na zabawach
Cze??

Mam map? POP i mam z ni? taki problem ,i? gdy jaki? gracz jest np na zabawie mo?e u?ywa? komend jak to zabroni? np: gracz jest na /race i two?y sobie nowy samoch?d.Mam te? 2 problem gdy gracze s? na /wg i si? sko?czy to jest text draw "wracaj na teren zabawy" jak to usun?

Prosi? bym o publicki
Gdzie co ma by?

Pozdrawiam $ATURN
17. zapisy komend
Witam, czy jest mo?liwo?? stworzenia skryptu kt?ry zapisuje, jak? komende wpisa? gracz, ?eby tworzy? si? taki spis wpisywanych komend przez graczy ?
z g?ry dzi?kuje za pomoc.
18. [INNE] Blokowanie komend na 10 sekund
Witam wszystkich ma kto? mo?e kod kt?y blokuje komendy na kilka sekund pisane w zcmd
19. [INNE] Złączenie komend
Witam pocz?tkuje w pawno
i chcia?bym z??czy? te 2 cmd w jedn?:
http://pastebin.com/KcXip8ai
http://pastebin.com/NHMnMQgTkomenda na jak? je chce to:
/zatrudnij
20. [INNE] Zapis komend
Na gtao znalaz?em skryp kt?ry zapisuje komendy wpisywane przez graczy do pliku scripfiles/logi.txt.
[code]//Autor Netropol

#include <a_samp>
#include <zcmd>

#define LOGG_CT 1
#define LOGG 1

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
#if LOGG
ZapiszLogi(playerid, cmdtext);
#else
if (!IsPlayerAdmin(playerid))
ZapiszLogi(playerid, cmdtext);
#endif
return 0;
}

public OnPlayerCommandReceived(playerid, cmdtext[])
{
#if LOGG
ZapiszLogi(playerid, cmdtext);
#else
if (!IsPlayerAdmin(playerid))
ZapiszLogi(playerid, cmdtext);
#endif
return 0;
}

stock ZapiszLogi(playerid, cmdtext[])
{
new File:log = fopen("logi.txt", io_append); //Domy?lny folder scriptfiles
new str[128], Godzina, Minuta, Sekunda;
gettime(Godzina, Minuta, Sekunda);
format(str, sizeof(str), "[%d:%d:%d] %s: %srn", Godzina, Minuta, Sekunda, name(playerid), cmdtext);
fwrite(log, str);
fclose(log);
#if defined LOGG_CT
for (new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++)
{
if (IsPlayerConnected(i) && IsPlayerAdmin(i) && playerid != i)
fwrite(log, str);
}
#endif
return 1;
}

stock name(playerid)
{
new Name[MAX_PLAYER_NAME];
GetPlayerName(playerid, Name, sizeof(Name));
return Name;
}[/code]
Na pierwszy rzut wszystko, ?adn...
21. [INNE] Spis komend
witam jak zrobic spis komend taki jak na ptrp??

Chodzi o to ze klikne dalej i pokaze sie dalsza lista komend..

i dorobic do tego jeszce ze gdy w tamie jest to dodadkowo sie dodaj? inne komendy???

Prosze o pomoc nagroda : 5 piwek i 3respa
22. [INNE] /stac w systemie komend zcmd
Witam. Czy kto? z was m?g? by w wolnej chwili podes?a? mi wz?r czy gotow? komende w zcmd"/stac [id gracza]" . komenda ma polega? gdy policjant wpisze t? komende wysy?a podanemu id wiadomo?? "[Niebieski]Sta? Policja!! Zatrzymaj sie do kontroli."

:piwo: :piwo:
23. [INNE] prosze o złączenie tych komend
Witam.
Niestety nie potrafie z??czyc komend :/

1komenda:
/wystaw
http://pastebin.com/kYjn78GU
2komenda:
/rachunek
http://pastebin.com/wEPTN2Xs
3komenda:
/faktura
http://pastebin.com/3mMthHqv


Chce aby te 3 komende z??czyli w jedn?
/rachunek

jak ktos z medyk?w uzyje
/rachunek
wyswietla sie graczowi:
Pracownik pogotowia %s wystawil ci rachunek za us?ugi w wysokosci %d$
a jak kt?rys z pomocy
uzyje to wyswietli:
Pracownik pomocy drogowej %s wystawil ci rachunek za us?ugi w wysokosci %d$
a jak ktos z taxi to:
Pracownik taxi %s wystawil ci rachunek za us?ugi w wysokosci %d$


za pomoc 5 :piwo:
24. [INNE] podział komend
Witam ma tak? komende
http://pastebin.com/dhzu1Mpz

chce aby m?g? jej uzywa? admin wpisuj?c
/pkthp [id gracza]
i wyskakiwa?o by mu punkty hp tego gracza to [ilo??]pkt


a nast?pna komenda to:

mam t? komende
http://pastebin.com/fAq4BL89

chce zeby nie da?o sie wiekszego id koloru niz 300 bo moge nawet 35939593953495693469963493969.

gdy bedzie zaduzo wyswietli sie:
Id koloru jest b??dne.
25. [INNE] 1 string dla wszystkich komend
Witam czy da?o by rade zrobi? tak aby dodac jeden

Kod:

new string[256];


aby do wszystkich komend zcmd by? ten string?
26. [INNE] Tworzenie komend sscanf?
Witam mam w?a?ciwie pytanie a nie problem.

---------------------------------------------
if(!strcmp(cmd, "/myinfo"))
{
new n[24], a, c[40];
sscanf(params, "sds", n, a, c);
//cos tam od komendy
return 1;
}
-------------------------------------------------

Czy to co jest zaznaczone na pomara?czowo to robi jak?? r??nice jak to zaznacze?

I czy to co na czerwono czy te cyfry te? maj? jak?? r??nice.
27. [INNE] Jak zrobic zeby nie mozna bylo wpisywac komend w jail
Witam mam pytanko, wgralem mapke, wsadzilem gracza do jaila, ale on sobie wpisuje np. /lv /sf /nrg, jak zrobic zeby gracze podczas wiezienia nie mogli wpisywac komend
28. [INNE] Blokada komend i inne
Witam
Pare pyta?

1. Jak zablokowa? mo?liwo?? u?ywania komend? Wiem jak zablokowa? ?e mo?na u?yc tylko 1 ale ja chce aby nie mo?na by?o u?ywa? ?adnej .

2. Robie sobie zabawe i powiedzcie mi jak zrobi? aby po wbisaniu komendy /zabawa zliczalo ludzi kt?rzy si? zapisz? i p??niej spo?r?d nich wszystkich do walki wybra?o 2 ? I aby oni przeciwko sobie byli.

3. Powiedzmy tak jak wy?ej ?e jest zabawa i aby zebra?o mi 20 os?b i po 2 osoby wrzuca?o na 1 virtualworda i tak z ka?d? par? aby walczyli :D Wiecie o co chodzi na bank ;p

Dobra to tyle ;p
Pozdrawiam
29. [INNE] Podział listy komend
Witam Mam takie pytanie jak zrobi? aby mo?na by? podzieli? na cz??ci t? list? z komendami tak aby by? ?e po klikni?ciu nr dalej to pokazywa?o dalsza list? komend
Daje komendy w kt?rych chce to zrobi?
[code]COMMAND:teleporty(playerid,cmdtext[])
{
new string[3000];

strcat(string,"{FFFFFF}Podstawowe Teleporty.:n");
strcat(string,"{0A6DFF}/salonsf /budowa1 /budowa2 /zaklad1 /zaklad2n");
strcat(string,"{0A6DFF}/catalina /skocznia /golfsf /golflv /wiochan");
strcat(string,"{0A6DFF}/gora /wyskokpust /miasteczko /ruiny /strazwiejskan");
strcat(string,"{0A6DFF}/banksf /tor /centrum /g2 /g3 /sf2 /salonsf /tunelsn");
strcat(string,"{0A6DFF}/przystan /angelpine /wspinaczka /striptiz /zajazdn");
strcat(string,"{0A6DFF}/zajezdnia /jaskinia /tartak /statek1 /statek2 /lakan");
strcat(string,"{0A6DFF}/lostisland /lv /ls /sf /drag /party /lslot /sflotn");
strcat(string,"{0A6DFF}/lvlot /pustynia /tuningls /bagno /molo /piramidan");
strcat(string,"{0A6DFF}/... /... /... /... /zjazd /maryhan");
strcat(string,"{0A6DFF}/Eiffla - Wie?a Eiffla/");
strcat(string,"{0A6DFF}Windy /1up-/1down /2up-2down /3up-3downn");
strcat(string,"{0A6DFF}/g1 /willa /tuningsf /bagno /bilo1 /tama /bilo2nn");
strcat(string,"{FFFFFF}Najciekawsze Miejsca.:n");
strcat(string,"{0A6DFF}/drag1 & /drag2 {FFFFFF}- dla maniak?w pr?dk...
30. Spis komend - jaki lepszy?
Jaki Spis komend uwa?acie za lepszy?
Po wpisaniu komendy lepiej ?eby wyskakiwa?
spis w okienku GUI, czy pokazywa? si? na czacie?
Prosi?bym o wyra?anie swojego zdania, gdy?
chcia?bym wiedzie? co inne osoby s?dz? na ten temat.
31. [INNE] Blokowanie komend
Witam!

Robi? w?asn? mapk? pod serwer truck ale nie wiem jak zablokowa? komendy aby gracze sami nie mogli si? do frakcji/firm doda? aby tylko szef i administrator wpisany m?g?. Zrobi?bym to sam ale ja tego nie wiem za pomoc bardzo dzi?kuje.
32. [INNE] Dodanie komend do bazy
Witam, zrobi?em sobie baze pomocy drogowej na serwer samp. Chcia?bym t? baze skonwertowa? do sampa i doda? na podno?nik komendy na podnoszenie i opuszczanie >> http://zapodaj.net/34b593fcaa9e8.jpg.html
Na brame otwieranie i zamykanie >> http://zapodaj.net/6022a535a1d0f.jpg.html
33. [DM] Blokada komend na zabawie
Czemu po wpisaniu /sianoexit nadal nie moge uzywac komend ?

Kod:

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
if(ZapisalSie[playerid] == 1)
{
SendClientMessage(playerid, 0xf0000ff, "Nie mo?esz u?ywa? komend!Wpisz /sianoexit");
return 1;
}
if (strcmp("/siano", cmdtext, true, 10) == 0)
{
if(JoinedHay[playerid] == 0)
{
if(ZapisalSie[playerid] == 0)

JoinedHay[playerid] = 1;
ZapisalSie[playerid] = 1;
SetPlayerWorldBounds(playerid, 116.7788, -70.06725, 105.1009, -116.7788);
TimeInHay[playerid] = GetTickCount();
SetPlayerPos(playerid, 0, 6.5, 3.2);
SetPlayerFacingAngle( playerid, 135 );
SetPlayerVirtualWorld(playerid, 50);
ResetPlayerWeapons(playerid);
return 1;
}
return 1;

}
if (strcmp("/sianoexit", cmdtext, true, 10) == 0)
{

if(JoinedHay[playerid] == 1)
{
if(ZapisalSie[playerid] == 1)

JoinedHay[playerid] = 0;
ZapisalSie[playerid] = 0;
SetPlayerWorldBounds(playerid, 20000.0000, -20000.0000, 20000.0000, -20000.0000);
TextDrawHideForPlayer(playerid,HAYTD[playerid]);
SpawnPlayer(playerid);
return 1;
}
return 1;
}
return 0;
}
34. [GF] Wpisywanie Komend w danym miejscu na mapie...
Witam mam problem a mianowicie chc? stworzy? komend? na otwieranie bramy ..
I teraz My?la?em aby Stworzy? tak jak za?adunki w CP ale niestety pomys? nie wypali?...
35. [GF] Potrzebuje komend na GF
Witam ot?? mam wielk? pro?b? potrzebuje paru komend? ,a i ?eby komendy dzia?a?y na zcmd

1. /okradnij : Jak sie wpisz? t? komend? to zabiera ca?? kase osoby

2./hotel : Po prostu ?eby mo?na by?o si? zameldowa? i wymeldowa? oplata 500 za wynajem i ?eby ?ci?ga?o taka kwot? co payday


@ Edit
Jest to mapa honesta

co do kasy znalaz?em tylko to
//kasa
stock dDodajKase(playerid,kasa)
{
dKasa[playerid]+=kasa;
GivePlayerMoney(playerid,kasa);
return 1;
}
36. [DM] Lista Komend w GUI
Witam,

Jak zrobi? liste Komend w okienku GUI ?e jak wpisze si? np. /cmd pokazuje list? komend i Dalej to nast?pn? lista Komend

Kod:

COMMAND:tele(playerid, params[])
{
ShowPlayerDialog(playerid, 0, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Teleporty:", " n/g1 /g2 /g3 /g4 /g5 /g6 /dh /dh2 /dh3 /fh /lspark /wyskok2 /tordrift /dragrace /drift-doki /skate-park n2./drag1 /drag2 /drag3 /drag4 /drag5 /drag6 /drag7 /harddrift /tor-wrc /skocznia /stadion /wodny-wyscig n/wyskok /stunt /stunt.wyskok /tormonster /tormonster2 /lv /sf /ls /lv-lot /sf-lot /ls-lot /wojsko", "OK", "Wyjdz");
return 1;
}
public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
if(dialogid == 3)
{
if(response == 1)
{
ShowPlayerDialog(playerid,4,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"Teleporty 2:"," n/lot-pustynia /casino /salon /motel /katie /mischelle /barbara /millie /brother /brother2 /bs /bar n//denise /tsdin /truck /gora /club /plaza /party /spray /port /kopalnia /liberty-city /wooziebed n//jump /bank /pustynia /pustynia2 /statek /statek2 /tama /bagno /tankowiec /gokart /baza1","OK","Wyjdz");
return 1;
}
else
{
}
}
return 0;
}


I chcem aby jeszcze by?o dalej jak to zrobi? ?
37. [INNE] Pare komend
Witam chcia?bym zrobi? pare komend, ale jestem Zielony, wi?c dopiero co si? ucz?.
Gdyby kto? mi napisa? jak mam zrobi? pare rzeczy by?bym wdzi?czny. A mianowicie chodzi o komend? na kolory /vc (Vehicle Color) chcia?bym r?wnie? komend? /vehgod kt?ra daje nam niezniszczalno?? pojazdu.

Z g?ry dzi?kuj?, za pomoc Piwa!