Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: animacje
1. PED'Y nie reagują na animacje
Nie rozumiem dlaczego pedy nie reaguj? na animacje w p?tli
Za pomoc stawiam piwko :piwo:
Zas?b jest po stronie serwera
local tabela_pedow = {
    {
"1",-2193.04175109.0527035.32031,"DEALER""DEALER_DEAL"},
    {
"1",-2187.20654105.4050135.32031,"ped","fucku"},
    {
"1",-2176.97949107.4399035.32031,"ped","phone_talk"},
    {
"2",-2203.57227117.0533835.42901,"ped","XPRESSscratch"},
    {
"3",-2208.35840105.1446835.32031,"DEALER""DEALER_DEAL"},
}

local skins = {
    {
78},
    {
135},
    {
136},
    {
137},
    {
183},
    {
181},
    {
212},
}

for 
i,v in ipairs(tabela_pedow) do 
    
local rnd math.random(1,#skins)
    
local ped createPed(skins[rnd][1], v[2],v[3],v[4])
    
setElementData(ped"ped:gang",true)
    
setPedAnimation ped ,  v[5],  v[6] ,  -,  false ,  false ,  false ,  false 
end
2. Jak dodać własne animacje na serwer?
Witam, potrzebuje pomocy. bo mam swoj? animacje zrobion? i nie mam poj?cia jak doda? j? na serwer. Potrzebuje pomocy. Za godn? pomoc daje Piwko! :piwo:
3. animacje

 
function Sickgirl ()
        
dxDrawImage(Klasy["1"][1], Klasy["1"][2], Klasy["1"][3], Klasy["1"][4], "KlasyPostaci/ROZRYWKOWA.png"000tocolor(255255255255), false)
 if 
isMouseInPosition Klasy["1"][1], Klasy["1"][2], Klasy["1"][3], Klasy["1"][4] ) then
            
if muzyka == false then
                muzyka 
true
            animate
(284284+10022000, function (height)
                
Klasy["1"][3] = height
            end
)  
        else
            
muzyka false
            animate
(284284-1023000, function (height)
                
Klasy["1"][3] = height
            end
)  
        
end
          end
    end

Jak si? dzieje:
gdy if isMouseInPosition ( Klasy["1"][1], Klasy["1"][2], Klasy["1"][3], Klasy["1"][4] ) then - wtedy nic si? nie dzieje
else --- opuszcza myszk? pozycje i si? dzieje animate(284, 284+100, 2, 2000, function (height) i pozniej sie dzieje animate(284, 284-10, 2, 3000, function (height)
Jak powinno dzia?a?
if isMouseInPosition ( Klasy["1"][1], Klasy["1"][2], Klasy["1"][3], Klasy["1"][4] ) then -- dzieje si? animate(284, 284+100, 2, 2000, function (height)
po opuszczeniu kord?w myszki animate(284, 284-10, 2, 3000, function (height)

za pomoc w rozwi?zaniu tego problemu oczywi?cie piwko i rep
4. Jak zatrzymac animacje
Wiec jesli wezme skrzynke ustawia ci sie animacja

        setPedAnimation localPlayer"CARRY""crry_prtial"1,true )


probowalem to wylaczac

                setPedAnimation(localPlayerfalse)
jesli sie wejdzie w marker ale gracz po odniesieniu skrzynki dalej posiada ta animacje
5. Animacje Gta Sa/Samp
Witam, czy m?g?by mi kto? zrobi? plik ped.ifp w gta sa? Chcia?bym aby zmieni?a sie tylko animacja "stania" z tej domy?lnej na tak? jak animacja //koks na serwerach samp.
6. Animacje ped'ów
Ot?? robi? serwer RPG, chcia?bym aby moje ped'y w miejscu wykonywa?y zap?tlon? animacj? lecz nie wiem jak to zrobi?. M?g?by kto? da? skrypt?
7. Jak dodać animacje do grafiki ?
Witam mam pytanie jak zrobi? animacje do grafiki?
Chodzi mi o tak? jak np na paradise w logowaniu ?e grafika przyciskow sie przesuwa .

(je?eli kto? wie jak to prosze o pomoc! daje piwko i repute)
Kawa?ek kodu do kt?rego chce animacje:


        
if isMouseIn(sx/364/zoomsy/370/zoom364/zoom316/zoomthen
        dxDrawImage
(sx/364/zoomsy/370/zoom364/zoom316/zoom"img/main/register_button_active.png"000tocolor(255,255,255,255), false)
        else
        
dxDrawImage(sx/364/zoomsy/370/zoom364/zoom316/zoom"img/main/register_button.png"000tocolor(255,255,255,255), false)
        
end--register
        
if isMouseIn(sx/60/zoomsy/202.5/zoom364/zoom316/zoomthen
        dxDrawImage
(sx/60/zoomsy/202.5/zoom364/zoom316/zoom"img/main/login_button_active.png"000tocolor(255,255,255,255), false)
        else
        
dxDrawImage(sx/60/zoomsy/202.5/zoom364/zoom316/zoom"img/main/login_button.png"000tocolor(255,255,255,255), false)
        
end-- login
        
if isMouseIn(sx/364/zoomsy/35/zoom364/zoom316/zoomthen
        dxDrawImage
(sx/364/zoomsy/35/zoom364/zoom316/zoom"img/main/changes_button_active.png"000tocolor(255,255,255,255), false)
        else
        
dxDrawImage(sx/364/zoomsy/35/zoom364/zoom316/zoom"img/main/changes_button.png"000tocolor(255,255,255,255), false)
        
end--changes

8. animacje zalezna od hp
s-side

function calculateGearRatio()
    if 
getElementType(source) == "player" then
setTimer
(function()
    
playerHealth getElementHealth source )
    if 
playerHealth 20 then 
    fadeCamera
(source ,false)
    
setElementFrozen(sourcetrue)

    
setPedAnimation source"BEACH""Lay_Bac_Loop", -1truefalse )
    
setTimer(function ()
    --
outputChatBox"* Straci?e? przytomno?? w wyniku utraty krwi"source)
    
setPedAnimation source"BEACH""Lay_Bac_Loop", -1truefalse )
    
setElementFrozen(sourcefalse)
    
fadeCamera(sourcetrue)
    
end20*10001)
end
end
10000)
end
end

paczy?em w db3 i maj?c mnie jniz 20 hp nie uruchamia si? aniamcja, co? zrobi?em ?le ?
9. Jak zmienić animacje markera
Witam tak jak w temacie mam pytanie jak zmieni? animacje markera skryptu z own world ?
10. Animacje
Siemka,mam taki problem i? nie chce mi nada? animacji dla peda i nie wiem w czym jest problem.
local gangsta=createPed (66, -1223.19604, -176.4221314.14844)
setPedAnimation(gangsta"gangsta""seat_down")
11. Animacje

Witam
Mam ma?y problem z animacj? dx
Gdy? mam oto taki kod:function Pomoc()
        
dxDrawImage(screenW 0.1318screenH 0.1654screenW 0.7372screenH 0.6706"tlo.png"000tocolor(255255255255), false)
dx.... --Dalsza cz??? kodu)

I Pytanie jak zrobi? aby Wszystko co jest w funkcji Pomoc Zjecha?o z g?ry na ?rodek i tak delikatnie do g?ry sie ruszy?o
[/hide]
12. Animacje
Witam pisze z pro?b? o pomoc przy animacjach, pr?buj? zrobi? obrazek kt?ry b?dzie przesuwa? si? ze strony lewej na ?rodek i tam zatrzymywa?local progress 
= (getTickCount() - alert.stopTick) / 2000
        width 
interpolateBetween(-0.26300.036800.253000progress'Linear')
        
dxDrawImage(screenW * -0.0766screenH widhtscreenW 1.1366screenH 1.0768"Img/logo.png"000tocolor(255255255255), false)Prosi?bym o jakie? dorady/ pomoc ;3
13. Animacje
Siema
Mam pytanie czy mo?na zrobi? w?asn? animacje i doda? j? na serwer MTA?
14. domki i animacje
Witam mam maly problem z animacjami ktore nie dzialaja
przykladowy kod animacji
addCommandHandler("cud",function(plr,cmd)
    if (
isPedInVehicle(plr)) then
        outputChatBox
("Najpierw wysiadz z pojazdu"plr)
        return
    
end
    bindKey
(plr"ENTER""down"stopAnimacja)
    
setPedAnimation plr"CARRY""crry_prtial", -1truefalse )
end)


oraz db3 (co do domk?w)
http://imgur.com/a/v1Sjm

prosz? o wskazanie b??du i najlepiej wyjasnienie jak naprawi? za pomoc stawiam piwko :) [/list]
15. Jak dodać Animacje
Jak doda? animacje do tych Kajdanek
animacje policjanta i chwyconego
[lua]
policeVehicles = { [598]=true,[596]=true,[597]=true,[432]=true,[433]=true,[528]=true,[490]=true,[599]=true }

function blokada ( player, seat, jacked )
local account = getPlayerAccount(player)
if account then
local kategoria = getAccountData(account, "kajdanki")
if kategoria ~= false then
if ( not policeVehicles[getElementModel(source)] ) then
cancelEvent()
outputChatBox("Masz kajdanki i nie mo??esz wsi?…?›?‡ do tego pojazdu.",player)
end
end
end
end
addEventHandler ("onVehicleStartEnter", getRootElement(), blokada)

function kajdankii ( player, cmd, gracz )
local playerName = getAccountName ( getPlayerAccount ( player ) )
if isObjectInACLGroup ( "user." .. playerName, aclGetGroup ( "SAPD" ) ) then


setPedAnimation ( plr, "FAT", "IDLE_tired", -1, true, false )
setAccountData(getPlayerAccount(getPlayerFromName(gracz)), "kajdanki", true)
toggleControl(getPlayerFromName(gracz), "sprint", false )
toggleControl(getPlayerFromName(gracz), "jump", false )
toggleControl(getPlayerFromName(gracz), "aim_weapon", false )
toggleControl(getPlayerFromName(gracz), "fire", false )
toggleControl(getPlayerFromName(gracz), "crouch", false )
toggleControl(getPlayerFromName(gracz), "enter_exit", fa...
16. Animacje
Witam mam taki problem ze tworze peda i chce aby siedzia? problem w tym ze jak odpalam skrypt on po prostu stoi.

kod:


ped2 
createPed(281,256.78320312563.8751003.640625172.58959960938)
setElementInterior(ped26)
setPedAnimation ped2"INT_OFFICE""OFF_Sit_Idle_Loop", -1truefalse )


za pomoc :piwo:
17. Animacje
Witam to znowu ja. Na domy?lnym Freeroam jest zak?adka z animacjami. Niekt?re powoduj? "teleportowanie" si? a niekt?re nie. Moje pytanie brzmi jak np "zamrozi?" gracza w tej animacji tak aby si? nie porusza? dla przyk?adu "SHOP", "ROB_Loop". Kiedy? co? znalaz?em na ten temat na wiki ale kiedy zrobi?em taki oto skrypt:

function animRenderthePlayer )
        
setPedAnimationProgressthePlayer"ROB_Loop"0.5 )
        
setTimer animRender501thePlayer )
end
 
function animkathePlayer )
    
setPedAnimationthePlayer"SHOP""ROB_Loop")
    
setTimer animRender501thePlayer )
end
addCommandHandler
("rob"animka )

Wszystko prawie by?o ok ale w pewnej chwili nawet nie wiem kiedy konsola by?a zasyfiana baaaaaardzo du?ym spamem prawie co milisekund?. Animacja dzia?a?a jak co? wygl?da?o nawet nie?le ale ten spam uniemo?liwia? prawie prac? konsoli nie wspominaj?c o tym, ?e z tego powodu serwer wywala?o. Jakie? sugestie? Nawet nie wiem czy to dobra funkcja do robienia animacji.
18. [SKRYPT] Komendy na animacje
Witam, oto m?j kolejny skrypt tym razem na animacje, my?l? ?e przyda si? komu? animacje dost?pne pod komendami:
/tancz
/tancz2
/tancz3
/barpodaj
/barpije1
/barpije2
/barnalewa
/mysle

Jak narazie jest tylko tyle komend ale stale dodaje nowe
Jestem nowy w skryptowaniu wi?c prosz? bez hejt?w

CA?Y KOD WYKONA?EM SAM Z POMOC? WIKI.MULTITHEFTAUTO.COM

LINK:
Ukryta wiadomość / Hidden message(aby ją zobaczyć musisz postawić użytkownikowi)
Wiadomość została ukryta, aby ją przeczytać należy się zalogować.
19. PanelLogowania Animacje
Witam mam Pytanie, Czy jest mo?liwo?? do Panelu logowania Dorobic Animowane zdj?cia

Chodzi oto ze jak mam w Skrypcie (PanelLogowania) Zdj?cia to moge je zrobic zeby na ekranie Pokaza?o sie zdj?cie i zapare sek znik?o.

Prosze o Odp
20. Animacje
Witam, mam problem z animacjami, ot?? nie wiem jakiej funkcji u?y? aby przesta?.
Za pomoc daje :piwo:
21. gui, animacje
Witam, czy ktos z was moze wie jak zrobic animacje gui, np gdy wybierzemy jaki? obrazek w ksztalcie ko?a, to obr?ci si? on. Za pomoc daje :piwo:


*Poprawi?em b??dy
22. Jak nadać animacje
Witam
Wyt?umaczy? by mi kto?jak nada?animacje dla zombie ? ;)
Z g?ry dzi?kuje za pomoc.
23. Animacje, poruszanie się.
Witam jak zrobi? aby podczas zawartej tutaj animacji mo?na by?o si? porusza? (biega?, ale tak normalnie, bez spacji)


function pizza (source)
      
local xygetElementPosition source )
      
local pizzaa createObject 1582xz  )
      
attachElements pizzaasource00.60.4 
      
setPedAnimation source"CARRY""crry_prtial", -1,truefalsetruefalse)
      
end
addEventHandler
("onMarkerHit"markerpizza)

Za pomoc :piwo: . Prosz? o pomoc z kodem, nie podsy?anie mi setPedWalkingStyle
24. Animacje 1.4
Witam, mam pytanie, da sie jakims sposobem wylaczyc animacje na serwerze? Poniewaz po przejsciu mojego serwera DayZ na 1.4 animacje nie wylaczaja sie.
25. Animacje
Witam, mam problem z animacjami na serwerze dayz. Mianowicie chodzi o to ,?e np. gdy pij?,jem itd. animacja si? nie wy??cza tylko ca?y czas to powtarza. Prosz? o pomoc, dam browca :D
26. [INNE] Animacje
Witam jak znale?? animacj? dla mechanika z tej listy

http://wiki.sa-mp.com/wiki/Animations

chcia?bym takie animacje ?eby si? schyli? nad silnik itp.

Ci??ko wszystkie przejrze? , wi?c prosz? was o pomoc :)

Za pomoc stawiam Piwo
27. Animacje
Panowie gdzie znajd? animacj? ped?w ??
28. Animacje
Witam. Mam tak? animacj? przyk?adow?, ale mam pytanie. Czy animacje to c-side czy s-side?

addCommandHandler 
"taniec1", function(plr)
setPedAnimation plr"DANCING""dance_loop" )
end)
29. [INNE] animacje
Witam mam taki skrypcik animacji:

http://pastebin.com/6rq3jpRe

i nie wiem czemu ale zeby wykonac animacje musze w??czyc animacje wziac wy?acz animacje i zn?w w??czyc animacje i dopiero dzia?a nwm czemu tak ejst prosze o pomoc.
30. [INNE] animacje
witajcie mam prost? komende na animacje:

http://pastebin.com/EAdQFdJW

chce zeby jak wykonuje sie juz animacje nie mozna by?o wybrac innych opr?cz tej ostatniej ta ostatnia to przerywa animacje jak to zrobic??
31. Grand Theft Auto V - Zwierzęta, animacje, misje.


Na ?amach serwisu Famitsu dowiedzieli?my si? kolejnych informacji na temat Grand Theft Auto V. Tym razem dostajemy informacj? na temat zwierz?t, animacji postaci, oraz misji podwodnych.Wed?ug doniesie? japo?skich dziennikarzy pojawi si? w niej ponad 15 r??nych gatunk?w fauny. S?yszeli?my ju? o Chopie, psie Franklina. Co bardziej spostrzegawczy zd??yli zauwa?y?, ?e na kilku screenach i zwiastunach wyst?powa? w innych obro?ach. Studio Rockstar potwierdza – czworonoga b?dzie si? da?o wyposa?y? w r??ne akcesoria. Gracze b?d? musieli mie? oko na swojego najlepszego przyjaciela, gdy? niepilnowany ?atwo zgubi si? lub zginie. W takiej sytuacji b?dzie si? da?o kupi? nowego pieska.
Ka?dy z bohater?w Grand Theft Auto V b?dzie zupe?nie inaczej si? porusza? ka?da z postaci ma inne animacje.

Inna informacja, jak? uda?o si? zdoby? Famitsu, dotyczy misji powodnej, na kt?r? razem udadz? si? Trevor z Michaelem. Najprawdopodobniej b?dzie si? ona sk?ada? z kilku etap?w, a rozpocznie si? przeja?d?k? skuterem wodnym.

32. [INNE] Animacje i jeszcze jedna rzecz
Witam,

Chcia?em prosi? o animacje takie jak s? na roleplay wszystkie mi s? potrzebne jak na crp i hrp ...
I jeszcze taki skrypt ?e jak chowam m4 lub jak?kolwiek bro? mam np te m4 na plecach... :)

Za pomoc zimne :piwo:
33. [INNE] Jak zrobic animacje na 2 osoby
Tak jak w temacie jak zrobi? animacje kt?r? wykonuj? 2 graczy w tym samym czasie.

A i czy jest jaki? system ro?lin, albo czy jako? si? da naprawi? ten z mapy H-RP
34. [GF] Jak stworzyć animacje po postrzale.
Tak jak w temacie, jak zrobi?,stworzy? animacje po postrzeleniu.. Je?eli nie wiecie o co kaman to wyja?nie:

Jeste?my z LSPD.. gonimy bandyte, wyjmujemy bro? np. Deagle, M4 itp itd.. Gdy go trafimy w brzuch lub nogi itp.. dostaje animke i nie mo?e si? rusza?.

T? animke chcia?bym zrobi? by by?a po postrzale i po upadku z wysokiej odleg?o?ci od ziemi.

Daje 7 :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
35. [GF] Jak dodać animacje podczas mówienia?
Cze??, bawi? si? Honestem i chcia?bym doda? i? podczas m?wienia - osoba wykonywa?a animacje 'rusza?a r?kami' co? jak na elesce.

Jak to uczyni??
36. [INNE] Animacje cwiczenia hantlami (nie na laweczce)
Witam, poszukuje animacji ?wiczenia hantlami, nie na ?aweczce tylko na stoj?co. Z g?ry dzi?ki za pomoc.
37. Animacje
Mam problem z animacjami na komend?. Pr?bowa?em tego ale nie zadzia?a?o

Kod:

addEventHandler ( "onResourceStart", getResourceRootElement(getThisResource()) )
function anim ( player )
animName ( player, smkcig_prtl )
end
addCommandHandler("palisz", anim)


M?g?by kto? mi pom?c z tym skryptem??
38. [GF] Obiekt pod animacje
Cze??, mam pewien dylemat, mianowicie jak "przypi??" przedmiot do cz?owieka podczas wykonywania animacji ? Chodzi mi np. o animacje podnoszenia ci??ar?w, jak "przypi??" do postaci sztang? tak ?eby trzyma? j? w r?kach i przy podnoszeniu i opuszczaniu tak?e by?a w jego r?kach.